[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates eliloPackage: elilo
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations.

joe@joe-desktop:~/over/debian/elilo$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
7 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation elilo.
# Copyright (C) 2010 elilo & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the elilo package.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: elilo\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bdale@gag.com\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-13 08:22+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-04 12:42+0000\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../elilo.templates:1001
msgid "Automatically run elilo?"
msgstr "Kør automatisk elilo?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../elilo.templates:1001
msgid ""
"It is necessary to run /usr/sbin/elilo to install the new elilo binary into "
"the EFI partition."
msgstr ""
"Det er nødvendigt at køre /usr/sbin/elilo for at installere den nye binære "
"elilo til EFI-partitionen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../elilo.templates:1001
msgid ""
"WARNING: This procedure will write data into the debian directory of the EFI "
"disk partition, possibly overwriting files installed there by hand."
msgstr ""
"ADVARSEL: Denne procedure vil skrive data til debianmappen på EFI-diskpartitionen, "
"og muligvis overskrive filer installeret der manuelt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../elilo.templates:1001
msgid ""
"Not installing the new elilo binary on the EFI disk partition may leave the "
"system in an unbootable state.  Alternatives to automatic updating of the "
"partition include running /usr/sbin/elilo by hand, or installing the new /"
"usr/lib/elilo/elilo.efi executable into the EFI disk partition manually."
msgstr ""
"Undladelse af at installere den nye binære elilo på EFI-diskpartionen kan "
"efterlade systemet i en tilstand, hvor det ikke kan startes op. Alternativer "
"til automatisk opdatering af partitionen inkluderer at køre /usr/sbin/elilo "
"manuelt, eller installere den nye kørbare /usr/lib/elilo/elilo.efi i "
"EFI-diskpartitionen manuelt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../elilo.templates:2001
msgid "Reformat and reload EFI partition?"
msgstr "Genformater og genindlæs EFI-partition?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../elilo.templates:2001
msgid ""
"The structure of files in the EFI disk partition has changed since pre-3.2 "
"versions of the elilo package.  The EFI boot manager entry for Debian needs "
"to be updated to reflect these changes."
msgstr ""
"Strukturen på filer i EFI-diskpartitionen har ændret sig siden pre-3.2-versionerne "
"af elilopakken. Debians punkt i EFI-opstartshåndteringen skal opdateres for at "
"afspejle disse ændringer."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../elilo.templates:2001
msgid ""
"In most cases, if no manual changes to the EFI partition content need to be "
"preserved, this update can be handled automatically."
msgstr ""
"I de fleste tilfælde, hvor der ikke er behov for at bevare manuelle ændringer, "
"kan denne opdatering håndteres automatisk."Reply to: