[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

udev 163-1: Please update debconf PO translation for the package udevHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
udev. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, DO NOT OPEN BUGS against udev.

Sorry, the last file had two errors in the new text which had to be
corrected.

Thanks in advance,

# Danish translation udev.
# Copyright (C) 2010 udev & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the udev package.
# Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2006.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: udev debconf\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: udev@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-17 00:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-15 19:21+0100\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: title
#. Description
#: ../udev.templates:2001
msgid "Upgrading udev"
msgstr "Opgraderer udev"

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:3001
msgid "Reboot needed after this upgrade"
msgstr "Genstart efter denne opgradering"

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:3001
msgid ""
"You are currently upgrading udev using an incompatible kernel version. A "
"compatible version is installed or being installed on the system, but you "
"need to reboot using this new kernel as soon as the upgrade is complete."
msgstr ""
"Du er ved at opgradere udev med en inkompatibel kerneversion. En kompatibel "
"kerneversion er blevet installeret eller er ved at blive installeret på dit "
"system, men du skal genstarte med denne nye kerne snarest muligt efter, at "
"opgraderingen er afsluttet."

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:3001
msgid ""
"Without a reboot with this new kernel version, the system may become "
"UNUSABLE."
msgstr ""
"Uden en genstart med denne kerneversion, kan systemet blive UBRUGELIGT."

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:4001
msgid "The running kernel has incompatible options enabled"
msgstr "Den kørende kerne har inkompatible indstillinger aktiveret"

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:4001
msgid ""
"The currently running kernel has the CONFIG_SYSFS_DEPRECATED option enabled, "
"which is incompatible with this udev release.  If you are using the standard "
"Debian kernel packages and are in the process of upgrading from lenny to "
"squeeze, a compatible kernel package should be installed as part of this "
"upgrade.  If you are not using the Debian kernel packages or are not "
"currently upgrading the system, you must take action to ensure your kernel "
"is upgraded before the next reboot."
msgstr ""
"Den aktuelt kørende kerne har indstillingen CONFIG_SYSFS_DEPRECATED "
"aktiveret, denne er inkompatibel med denne udev-udgivelse. Hvis du bruger de "
"normale Debiankernepakker og er ved at opgradere fra lenny til squeeze, bør "
"en kompatibel kernepakke installeres som en del af denne opgradering. Hvis "
"du ikke bruger Debians kernepakker eller aktuelt ikke er ved at opgradere "
"systemet, skal du sikre dig at din kerne opgraderes før den næste genstart."

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Failing to upgrade to a kernel with CONFIG_SYSFS_DEPRECATED will probably "
#| "not prevent your system from booting, but will prevent certain udev rules "
#| "from being applied at boot time.  In particular, all block devices will "
#| "be owned by root:root (instead of root:disk), and network devices may be "
#| "named differently after reboots.  This latter issue may be a problem if "
#| "you are administering the machine remotely."
msgid ""
"Failing to upgrade to a kernel without CONFIG_SYSFS_DEPRECATED will probably "
"not prevent your system from booting, but will prevent certain udev rules "
"from being applied at boot time.  In particular, all block devices will be "
"owned by root:root (instead of root:disk), and network interfaces may be "
"named differently after reboots.  This latter issue may be a problem if you "
"are administering the machine remotely."
msgstr ""
"Manglende opgradering til en kerne med CONFIG_SYSFS_DEPRECATED vil højst "
"sandsynlig ikke forhindre dit system i at starte op, men vil forhindre "
"bestemet udev-regler i at blive påført under opstart. Specielt, vil alle "
"blokenheder blive ejet af root:root (i steden for root:disk), og "
"netværksenheder kan være navngivet anderledes efter genstarter. Det sidste "
"kan være et problem, hvis du administrerer maskinen eksternt."

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:4001
msgid "The upgrade of udev will continue after you acknowledge this message."
msgstr "Opgraderingen af udev vil fortsætte, efter du bekræfter denne besked."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:5001
msgid "Proceed with the udev upgrade despite the kernel incompatibility?"
msgstr ""
"Fortsæt med opgraderingen af udev på trods af inkompatibiliteten med kernen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:5001
msgid ""
"You are currently upgrading udev to a version that is not compatible with "
"the currently running kernel."
msgstr ""
"Du er aktuelt i gang med at opgradere udev, til en version som ikke er "
"kompatibel med den aktuelt kørende kerne."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:5001
msgid ""
"You MUST install a compatible kernel version (2.6.26 or newer) before "
"upgrading, otherwise the system may become UNUSABLE. Packages with a name "
"starting with \"linux-image-2.6-\" provide a kernel image usable with this "
"new udev version."
msgstr ""
"Du SKAL installere en kompatibel kerneversion (2.6.26 eller senere), før du "
"opgraderer, ellers kan dit system blive UBRUGELIGT. Pakker med navne, der "
"starter med »linux-image-2.6-« tilbyder et kerneaftryk, der kan bruges med "
"denne nye version af udev."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:5001
msgid ""
"If you choose to upgrade udev nevertheless, you should install a compatible "
"kernel and reboot with that kernel as soon as possible."
msgstr ""
"Hvis du vælger at opgradere udev alligevel, bør du installere en kompatibel "
"kerne og genstarte snarest muligt."

Reply to: