[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates evolutionPackage: evolution
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/evolution$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
7 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation evolution.
# Copyright (C) 2010 evolution & Joe Hansen.
# This file is distributed under the same license as the evolution package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evolution\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: evolution@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-14 23:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-16 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: error
#. Description
#: ../evolution.templates:1001
msgid "Running instances of Evolution detected"
msgstr "Kørende instanser af Evolution detekteret"

#. Type: error
#. Description
#: ../evolution.templates:1001
msgid ""
"You are currently upgrading Evolution to a version with an incompatible "
"index format. However, it has been detected that Evolution is currently "
"running. Upgrading it before shutting it down could lead to crashes or to "
"serious data loss in some cases."
msgstr ""
"Du opgraderer aktuelt Evolution til en version med et inkompatibelt "
"indeksformat. Det er dog blevet detekteret, at Evolution aktuelt kører. "
"Opgradering før denne lukkes ned kan i nogle tilfælde medføre nedbrug eller "
"til alvorlige tab af data."

#. Type: error
#. Description
#: ../evolution.templates:1001
msgid ""
"You need to shut down all running instances of Evolution using the "
"\"evolution --force-shutdown\" command before the upgrade can proceed."
msgstr ""
"Du skal lukke alle kørende instanser af Evolution med brug af kommandoen "
"»evolution --force-shutdown«, før opgraderingen kan fortsætte."

#. Type: error
#. Description
#: ../evolution.templates:1001
msgid ""
"If this command isn't sufficient, you might want to leave all desktop "
"environments before upgrading."
msgstr ""
"Hvis denne kommando ikke er tilstrækkelig, skal du måske forlade alle "
"skrivebordsmiljøer før opgraderingen."

#. Type: select
#. Description
#: ../evolution.templates:2001
msgid "Evolution processes still present on the system."
msgstr "Evolutionprocesser er stadig til stede på systemet."

#. Type: select
#. Description
#: ../evolution.templates:2001
msgid ""
"Evolution processes are still present on this system, preventing a safe "
"upgrade."
msgstr ""
"Evolutionprocesser er stadig til stede på dette system, hvilket "
"forhindrer en sikker opgradering."

#. Type: select
#. Description
#: ../evolution.templates:2001
msgid ""
"You can decide to abort the upgrade to solve the situation, let the upgrader "
"kill the processes itself and proceed with the upgrade."
msgstr ""
"Du kan beslutte at afbryde opgraderingen for at løse situationen eller lade "
"opgraderingen dræbe processerne og fortsætte med opgraderingen."Reply to: