[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates ircd-hybridPackage: ircd-hybrid
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/ircd-hybrid$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
7 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation ircd-hybrid.
# Copyright (C) 2010 ircd-hybrid & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the ircd-hybrid package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ircd-hybrid\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ag@roxor.cx\n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-08 19:48+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-12 05:26+0100\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ircd-hybrid.templates:1001
msgid "All OpenSSL support is now disabled by default; continue?"
msgstr "Al OpenSSl-understøttelse er nu deaktiveret som standard; fortsæt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ircd-hybrid.templates:1001
msgid ""
"Due to licensing issues ircd-hybrid is no longer built by default with "
"OpenSSL. This will be addressed in a future release, pending a rewrite of "
"the SSL layer with GNUTLS."
msgstr ""
"På grund af licensforhold kompileres ircd-hybrid som standard ikke længere "
"med OpenSSL. Dette vil blive adresseret i en fremtidig udgivelse, efter "
"en omskrivning af SSL-laget med GNUTLS."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ircd-hybrid.templates:1001
msgid ""
"If any of your existing server links take advantage of cryptlinks, refer to /"
"usr/share/doc/ircd-hybrid/CRYPTLINKS.txt to find out how to build ircd-"
"hybrid with SSL support (easily.)"
msgstr ""
"Hvis nogle af dine eksisterende serverhenvisninger bruger crypthenvisninger, "
"så se i /usr/share/doc/ircd-hybrid/CRYPTLINKS.txt for at undersøge hvordan "
"ircd-hybrid kompileres med SSL-understøttelse (nemt)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ircd-hybrid.templates:2001
msgid "Restart ircd-hybrid on each upgrade?"
msgstr "Genstart ircd-hybrid ved hver opgradering?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ircd-hybrid.templates:2001
msgid ""
"You may choose whether or not you want to restart the ircd-hybrid daemon "
"every time you install a new version of this package."
msgstr ""
"Du kan vælge, hvorvidt du vil genstarte dæmonen ircd-hybrid, hver gang du "
"installerer en ny version af denne pakke."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ircd-hybrid.templates:2001
msgid ""
"Sometimes, you do not want to do this. For instance, if you are doing the "
"upgrade and loading IRCd modules at runtime. Failing to restart the daemon "
"would probably lead you to problems."
msgstr ""
"Nogle gange er det ikke den bedste løsning. For eksempel, hvis du udfører "
"opgraderingen og indlæser IRCd-moduler ved kørselstid. Manglende genstart af "
"dæmonen vil formentlig give dig problemer."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ircd-hybrid.templates:2001
msgid ""
"If you refuse, you have to restart ircd-hybrid yourself if you upgraded, by "
"typing `invoke-rc.d ircd-hybrid restart' whenever it suits you."
msgstr ""
"Hvis du nægter, skal du selv genstarte ircd-hybrid, hvis du opgraderer ved at "
"taste »invoke-rc.d ircd-hybrid restart«, når det passer dig."


Reply to: