[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates opensslPackage: openssl
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/openssl$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
7 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation openssl.
# Copyright (C) 2010 openssl & Joe Hansen.
# This file is distributed under the same license as the openssl package.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2004.
# Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2007.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openssl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openssl@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-01-16 21:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-07 05:26+0100\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libssl0.9.8.templates:1001
msgid "Services to restart to make them use the new libraries:"
msgstr ""
"Tjenester der skal genstartes for at få dem til at benytte de nye "
"biblioteker:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libssl0.9.8.templates:1001
msgid ""
"This release of OpenSSL fixes some security issues. Services will not use "
"these fixes until they are restarted. Please note that restarting the SSH "
"server (sshd) should not affect any existing connections."
msgstr ""
"Denne version af OpenSSL retter nogle sikkerhedsproblemer. Tjenester vil ikke "
"benytte disse rettelser, før de er blevet genstartet. Bemærk at det ikke vil "
"påvirke eksisterende forbindelser at genstarte SSH-serveren (sshd)."

#. Type: string
#. Description
#: ../libssl0.9.8.templates:1001
msgid ""
"Please check the list of detected services that need to be restarted and "
"correct it, if needed. The services names must be identical to the "
"initialization script names in /etc/init.d and separated by spaces. No "
"services will be restarted if the list is empty."
msgstr ""
"Tjek listen over fundne tjenester, som skal genstartes, og ret den om "
"nødvendigt. Tjenestenavnene skal være identiske med initialiseringsskriptenes "
"navne i /etc/init.d, og være adskilt med mellemrum. Hvis listen er tom, vil "
"ingen tjenester blive genstartet."

#. Type: string
#. Description
#: ../libssl0.9.8.templates:1001
msgid ""
"Any service that later fails unexpectedly after this upgrade should be "
"restarted. It is recommended to reboot this host to avoid any SSL-related "
"trouble."
msgstr ""
"Enhver tjeneste, der fejler uden grund efter denne opgradering, bør "
"genstartes. Det anbefales at genstarte denne maskine for at undgå SSL-"
"relaterede problemer."

#. Type: error
#. Description
#: ../libssl0.9.8.templates:2001
msgid "Failure restarting some services for OpenSSL upgrade"
msgstr "Fejl ved genstart af nogle tjenester for OpenSSl-opgradering"

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (non translatable) paragraph containing
#. a list of services that could not be restarted
#: ../libssl0.9.8.templates:2001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the OpenSSL library "
"upgrade:"
msgstr ""
"De følgende tjenester kunne ikke genstartes for "
"OpenSSL-biblioteksopgraderingen:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libssl0.9.8.templates:2001
msgid ""
"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
"start'."
msgstr ""
"Du skal genstarte disse manuelt ved at køre '/etc/init.d/<tjeneste> "
"start'."


Reply to: