[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates plptoolsPackage: plptools
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/plptools$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
19 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation plptools.
# Copyright (C) plptools & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the plptools package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: plptools\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: plptools@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-12-31 16:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-12 23:51+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../plptools.templates:1001
msgid "Customize /etc/default/plptools"
msgstr "Tilpas /etc/default/plptools"

#. Type: note
#. Description
#: ../plptools.templates:1001
msgid ""
"In addition to plptools' main daemon \"ncpd\", plptools provides two "
"optional daemons:"
msgstr ""
"Udover plptools' hoveddæmon »ncpd« tilbyder plptools to valgfrie "
"dæmoner:"

#. Type: note
#. Description
#: ../plptools.templates:1001
msgid ""
" plpfuse (for mounting a Psion's drives using Filesystem in USErspace)\n"
" plpprintd (for printing via PC from a Psion Series 5)"
msgstr ""
" plpfuse (for montering af Psions drev med brug af Filesystem i USErspace)\n"
" plpprintd (for udskrivning via pc fra en Psion Series 5)"

#. Type: note
#. Description
#: ../plptools.templates:1001
msgid ""
"Both daemons are disabled by default. You can enable them by editing /etc/"
"default/plptools."
msgstr ""
"Begge dæmoner er deaktiveret som standard. Du kan aktivere dem ved at "
"redigere /etc/default/plptools."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../plptools.templates:2001
msgid "Should ncpd be started during boot?"
msgstr "Skal ncpd igangsættes under opstarten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../plptools.templates:2001
msgid ""
"Normally, ncpd - the daemon which handles the serial connection to a Psion - "
"is started on boot-up. If you intend to connect your Psion to another "
"machine on the net and NEVER will use it locally, you can disable this here."
msgstr ""
"Normalt startes ncpd - dæmonen som håndterer den serielle forbindelse til en "
"Psion - i gang ved opstart. Hvis du forventer at forbinde din Psion til en anden "
"maskine på nettet og ALDRIG vil bruge den lokalt, så kan du deaktivere dette her."

#. Type: string
#. Description
#: ../plptools.templates:3001
msgid "Specify serial line to be used"
msgstr "Angiv seriel linje der skal bruges"

#. Type: string
#. Description
#: ../plptools.templates:3001
msgid ""
"By default, the Psion is expected to be connected to the first serial line "
"(COM1:) of your machine. You can change this here."
msgstr ""
"Som standard forventes Psion at forbinde til den første serielle linje "
"(COM1:) på din maskine. Du kan ændre dette her."

#. Type: string
#. Description
#: ../plptools.templates:4001
msgid "Specify the IP address and port for ncpd"
msgstr "Angiv IP-adresse og port til ncpd"

#. Type: string
#. Description
#: ../plptools.templates:4001
msgid ""
"If you intend to use the plptools front-ends from other machines, you can "
"specify 0.0.0.0 or the IP address of your machine here. Normal users should "
"keep the default 127.0.0.1!"
msgstr ""
"Hvis du har til hensigt at bruge plptools' front fra andre maskiner, kan "
"du angive 0.0.0.0 eller IP-adresen på din maskine her. Normale brugere bør "
"beholde standarden 127.0.0.1!"

#. Type: string
#. Description
#: ../plptools.templates:4001
msgid ""
"Note, that THIS IS A SECURITY THREAT as no authentication and no encryption "
"is used! DO NOT USE THIS on machines which are accessible from the Internet!"
msgstr ""
"Bemærk, at DETTE ER EN SIKKERHEDSRISIKO, da ingen godkendelse og ingen kryptering "
"er anvendt! BRUG IKKE DETTE på maskiner som kan tilgås fra internettet!"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../plptools.templates:5001
msgid "Should plpfuse be started during boot?"
msgstr "Skal plpfuse igangsættes under opstart?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../plptools.templates:5001
msgid ""
"If plpfuse is started during boot-up, it will wait for a Psion being "
"connected and then automatically mount that Psion. Since this is done as "
"root, non-privileged users will not have access to the mounted directory. If "
"you have a single-user machine, you probably want to start plpfuse manually "
"when you need it."
msgstr ""
"Hvis plpfuse igangsættes under opstart, vil den vente på at en Psion "
"bliver forbundet og så automatisk montere den Psion. Da dette gøres "
"som root (administrator), vil brugere der ikke er priviligerede ikke have "
"adgang til den monterede mappe. Hvis du har en enkeltbrugermaskine, vil du "
"sikkert ønske at starte plpfuse manuelt, når behovet er der."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../plptools.templates:6001
msgid "Should plpprintd be started during boot?"
msgstr "Skal plpprintd igangsættes under opstart?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../plptools.templates:6001
msgid ""
"If you intend to use the Psion's \"Print via PC\" feature, you can enable "
"this option. You must have a working print queue which is capable of "
"printing Postscript in order to use this feature."
msgstr ""
"Hvis du har til hensigt at bruge Psions funktion »Udskriv via pc«, kan du "
"aktivere denne indstilling. Du skal have en igangsat udskriftskø, som er i "
"stand til at udskrive Postscript for at bruge denne funktion."

#. Type: string
#. Description
#: ../plptools.templates:7001
msgid "Specify the print queue to be used"
msgstr "Angiv udskriftskøen der skal bruges"

#. Type: string
#. Description
#: ../plptools.templates:7001
msgid ""
"Please enter the name of the print queue you want to use for printing from "
"the Psion."
msgstr ""
"Indtast venligst navnet på udskriftskøen du ønsker at bruge for udskrivning fra "
"Psion'en."

#. Type: string
#. Description
#: ../plptools.templates:8001
msgid "Specify remote host to be contacted"
msgstr "Angiv ekstern vært der skal kontaktes"

#. Type: string
#. Description
#: ../plptools.templates:8001
msgid ""
"Since you have ncpd either disabled or listening on a non-standard address, "
"you should specify the address for the frontends again."
msgstr ""
"Da du hverken har ncpd deaktiveret eller lytter på en adresse, som ikke er "
"standard, bør du angive adressen for brugerfladerne igen."

Reply to: