[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates netmrgPackage: netmrg
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/netmrg$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
32 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation netmrg.
# Copyright (C) netmrg & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the netmrg package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 20
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: netmrg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: steinm@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-30 08:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-11 23:51+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. choices
#: ../templates:1001
msgid "None, Apache2, Apache, Apache-SSL, All"
msgstr "Ingen, Apache2, Apache, Apache-SSL, Alle"

#. Type: select
#. description
#: ../templates:1002
msgid "Web server to configure:"
msgstr "Internetserver at konfigure:"

#. Type: string
#. default
#: ../templates:2001
msgid "localhost"
msgstr "lokalvært"

#. Type: string
#. description
#: ../templates:2002
msgid "Host name of the mysql database server:"
msgstr "Værtsnavn på mysql-databaseserveren:"

#. Type: string
#. default
#. Type: string
#. default
#: ../templates:3001 ../templates:5001
msgid "netmrg"
msgstr "netmrg"

#. Type: string
#. description
#: ../templates:3002
msgid "Name for the database:"
msgstr "Navn på databasen:"

#. Type: note
#. description
#: ../templates:4002
msgid "The database already exists"
msgstr "Databasen findes allerede"

#. Type: note
#. description
#: ../templates:4002
msgid ""
"A simple test revealed that a database with the name \"${dbname}\" already "
"exists and appears to be a netmrg database. If you really like to use this "
"database then confirm the name in the next step."
msgstr ""
"En enkel test afslørede at en database med navnet »${dbname}« allerede findes "
"og synes at være en netmrg-database. Hvis du virkelig ønsker at bruge denne "
"database så bekræft navnet i det næste trin."

#. Type: string
#. description
#: ../templates:5002
msgid "Name of the database user:"
msgstr "Navn på databasebrugeren:"

#. Type: string
#. description
#: ../templates:5002
msgid "This user will have read/write access to the netmrg database."
msgstr "Denne bruger vil have læse-/skriveadgang til netmrg-databasen."

#. Type: password
#. description
#: ../templates:6002
msgid "Password of the database user:"
msgstr "Adgangskode for databasebrugeren:"

#. Type: password
#. description
#: ../templates:7002
msgid "Confirm the password of the database user:"
msgstr "Bekræft adgangskoden for databasebrugeren:"

#. Type: text
#. description
#: ../templates:8002
msgid "Password mismatch"
msgstr "Forskellige adgangskoder"

#. Type: text
#. description
#: ../templates:8002
msgid "The database user passwords you entered didn't match. Please try again."
msgstr "De brugeradgangskoder, du indtastede for databasen, var ikke ens. Forsøg venligst igen."

#. Type: string
#. description
#: ../templates:9002
msgid "Name of the database system administrator:"
msgstr "Navn på databasens systemadministrator:"

#. Type: string
#. description
#: ../templates:9002
msgid ""
"In order to be able to create the initial database and database user for "
"netmrg, the account name of the database system administrator is needed."
msgstr ""
"For at kunne oprette den oprindelige database og databasebruger til netmrg, "
"kræves kontonavnet på databasens systemadministrator."

#. Type: password
#. description
#: ../templates:10002
msgid "Password of the database system administrator:"
msgstr "Adgangskode på databasens systemadministrator:"

#. Type: string
#. description
#: ../templates:11002
msgid "Name of web host:"
msgstr "Navn på internetvært:"

#. Type: string
#. description
#: ../templates:11002
msgid ""
"netmrg's user interface is web based. The hostname of the web server is used "
"for urls within the netmrg web interface. Leaving this entry field empty is "
"usually a good choice."
msgstr ""
"netmrgs brugergrænseflade er internetbaseret. Værtsnavnet på internetserveren "
"bruges til adresser indenfor netmrgs internetgrænseflade. At efterlade feltet tomt "
"er normalt ikke et godt valgt."

#. Type: string
#. description
#: ../templates:12002
msgid "Name of your company:"
msgstr "Navn på dit firma:"

#. Type: string
#. description
#: ../templates:12002
msgid ""
"The web front end of netmrg shows the name of your company in the header of "
"each web page."
msgstr ""
"Internetgrænsefladen på netmrg viser navnet på dit firma i teksthovedet af "
"hver internetside."

#. Type: string
#. default
#: ../templates:13001
msgid "http://";
msgstr "http://";

#. Type: string
#. description
#: ../templates:13002
msgid "Url of your companies website:"
msgstr "Adresse på dit firmas internetside:"

#. Type: string
#. description
#: ../templates:13002
msgid ""
"Clicking on the company name will follow a link. It is usualy the url "
"pointing to the start page of your company's web site."
msgstr ""
"Klik på dit firmanavn vil udløse en henvisning. Det er normalt adressen, "
"som peger på startsiden på dit firmas internetside."

#. Type: boolean
#. default
#: ../templates:14001
msgid "true"
msgstr "true"

#. Type: boolean
#. description
#: ../templates:14002
msgid "Delete data after purging software?"
msgstr "Slet data efter fjernelse af software?"

#. Type: boolean
#. description
#: ../templates:14002
msgid ""
"Purging a package usually removes all data collected by the software "
"including the log files. Choose 'no' if you would like to keep the mysql "
"database and the datafiles even if the netmrg package is purged sometime in "
"the future."
msgstr ""
"Fjernelse af en pakke fjerner normalt alle data indsamlet af programmet "
"inklusive logfilerne. Vælg »nej« hvis du ønsker at beholde mysqldatabasen og "
"datafilerne selv om netmrg-pakken fjernes på et tidspunkt i fremtiden."

#. Type: note
#. description
#: ../templates:15002
msgid "Package configuration note"
msgstr "Pakkekonfigurationsbemærkning"

#. Type: note
#. description
#: ../templates:15002
msgid ""
"The package has been successfully installed and configured. Point your "
"webbrowser towards http://${site}/netmrg/ and log in as user 'admin' with "
"the password 'nimda'. Make sure to change the password as soon as possible "
"since it is the default password for all netmrg installations."
msgstr ""
"Pakken er blevet installeret og konfigureret. Peg din internetbrowser mod "
"http://${site}/netmrg/ og log ind som bruger »admin« med adgangskoden "
"»nimda«. Husk at ændre adgangskoden hurtigst muligt da det er standardadgangskoden "
"for alle installationer af netmrg."

#. Type: note
#. description
#: ../templates:16002
msgid "Error while creating database"
msgstr "Fejl under oprettelse af database"

#. Type: note
#. description
#: ../templates:17002
msgid "Error while creating database user"
msgstr "Fejl under oprettelse af databasebruger"

#. Type: note
#. description
#: ../templates:18002
msgid "Error while creating database tables"
msgstr "Fejl under oprettelse af databasetabeller"


Reply to: