[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates liloPackage: lilo
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/lilo$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
46 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation lilo.
# Copyright (C) 2010 lilo & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the lilo package.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2004.
# Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2006, 2007.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lilo\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: lilo@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-10-27 11:51+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-09 23:51+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:1001
msgid "LILO configuration"
msgstr "LILO-opsætning"

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:1001
msgid ""
"It seems to be your first LILO installation. It is absolutely necessary to "
"run liloconfig(8) when you complete this process and execute /sbin/lilo "
"after this."
msgstr ""
"Dette lader til at være din første installation af LILO. Det er vigtigt at "
"køre liloconfig(8) når du har fuldført denne proces og derefter køre /sbin/"
"lilo."

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:1001
msgid "LILO won't work if you don't do this."
msgstr "LILO vil ikke fungere hvis du ikke gør dette."

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:2001
msgid "Deprecated parameters in LILO configuration"
msgstr "Forældede parametre i LILO-opsætningen"

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:2001
msgid ""
"Deprecated files have been found on your system. You must update the "
"'install=' parameter in your LILO configuration file (/etc/lilo.conf) in "
"order to properly upgrade the package."
msgstr ""
"Der er fundet forældede filer på dit system. Du skal opdatere parameteret "
"'install=' i din LILO-opsætningsfil (/etc/lilo.conf) for at kunne opgradere "
"pakken ordentligt."

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:2001
msgid "The new 'install=' options are:"
msgstr "De nye 'install='-tilvalg er:"

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:2001
msgid ""
" new: install=bmp\n"
" old: install=/boot/boot-bmp.b"
msgstr ""
" ny:   install=bmp\n"
" gammel: install=/boot/boot-bmp.b"

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:2001
msgid ""
" new: install=text\n"
" old: install=/boot/boot-text.b"
msgstr ""
" ny:   install=text\n"
" gammel: install=/boot/boot-text.b"

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:2001
msgid ""
" new: install=menu\n"
" old: install=/boot/boot-menu.b or boot.b"
msgstr ""
" ny:   install=menu\n"
" gammel: install=/boot/boot-menu.b eller boot.b"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:3001
msgid "Do you want to add the large-memory option?"
msgstr "�nsker du at tilføje indstillingen udvidet hukommelse?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:3001
msgid ""
"By default, LILO loads the initrd file into the first 15MB of memory to "
"avoid a BIOS limitation with older systems (earlier than 2001)."
msgstr ""
"Som standard indlæser LILO initrd-filen i de første 15 MB hukommelse "
"for at undgå en BIOS-begrænsning på ældre systemer (tidligere end 2001)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:3001
msgid ""
"However, with newer kernels the combination of kernel and initrd may not fit "
"into the first 15MB of memory and so the system will not boot properly. It "
"seems that the boot issues appear when the kernel+initrd combination is "
"larger than 8MB."
msgstr ""
"Med nyere kerner vil kombinationen af kerne og initrd måske ikke passe sammen "
"i de første 15 MB hukommelse og systemet vil som konsekvens ikke starte korrekt "
"op. Det ser ud til at opstartsproblemerne opstår når kombinationen kerne+initrd "
"er større end 8 MB."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:3001
msgid ""
"If this machine has a recent BIOS without the 15MB limitation, you can add "
"the 'large-memory' option to /etc/lilo.conf to instruct LILO to use more "
"memory for passing the initrd to the kernel. You will need to re-run the "
"'lilo' command to make this option take effect."
msgstr ""
"Hvis denne maskine har en nyere BIOS uden begrænsningen på 15 MB, kan du "
"tilføje indstillingen udvidet hukommelse i /etc/lilo.conf for at instruere "
"LILO i at bruge mere hukommelse til videresendelse af initrd til kernen. "
"Du skal genkøre kommandoen 'lilo' for at denne indstilling træder i kraft."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:3001
msgid ""
"If this machine has an older BIOS, you may need to reduce the size of the "
"initrd *before* rebooting. Please see the README.Debian file for tips on how "
"to do that."
msgstr ""
"Hvis denne maskine har en ældre BIOS, skal du måske reducere størrelsen af "
"initrd *før* du genstarter. Se venligst filen README.Debian for fif til "
"dette."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:4001
msgid "Do you want to run /sbin/lilo now?"
msgstr "Vil du køre /sbin/lilo nu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:4001
msgid ""
"It was detected that it's necessary to run /sbin/lilo in order to update the "
"new LILO configuration."
msgstr ""
"Det er nødvendigt at køre /sbin/lilo for at opdatere den nye LILO-opsætning."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:4001
msgid ""
"WARNING: This procedure will write data in your MBR and may overwrite some "
"things in that place. If you skip this step, you must run /sbin/lilo before "
"reboot your computer or your system may not boot again."
msgstr ""
"ADVARSEL: Dette vil skrive data i din opstartsblok (MBR) og kan overskrive "
"nogle ting der. Hvis du springer dette trin over, skal du køre /sbin/lilo "
"før du genstarter computeren, da systemet ellers kan være ude af stand til "
"at starte op igen."

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:5001
msgid "Invalid bitmap path"
msgstr "Ugyldig bitmap-sti"

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:5001
msgid ""
"A deprecated bitmap path entry has been discovered in your LILO "
"configuration file (/etc/lilo.conf). You must upgrade this path in order to "
"run LILO. You can also run liloconfig(8) and get a fresh configuration file."
msgstr ""
"Der er opdaget en forældet sti til bitmap-filer i din LILO-opsætningsfil (/"
"etc/lilo.conf). Du er nødt til at opgradere denne sti for at kunne kører "
"LILO. Du kan også køre liloconfig(8) for at få en ny opsætningsfil."

#. Type: title
#. Description
#: ../lilo.templates:6001
msgid "LILO configuration."
msgstr "LILO-opsætning."

#. Type: text
#. Description
#: ../lilo.templates:7001
msgid ""
"LILO, the LInux LOader, sets up your system to boot Linux directly from your "
"hard disk, without the need for a boot floppy."
msgstr ""
"LILO, Linuxindlæseren, sætter dit system op, så det kan starte Linux direkte "
"fra din harddisk uden at skulle bruge en diskette."

#. Type: error
#. Description
#: ../lilo.templates:8001
msgid ""
"Hmm. I think you're configuring the base filesystem, and I'm therefore "
"simply going to exit successfully without trying to actually configure LILO "
"properly. If you're not doing that, this is an important bug against "
"Debian's lilo package, and should be reported as such..."
msgstr ""
"Hmm, jeg tror, du er ved at sætte basisfilsystemet op, og derfor vil jeg "
"ganske enkelt afslutte med en succeskode, uden egentlig at forsøge at sætte "
"LILO ordentligt op. Hvis du ikke er i gang med det, er dette en vigtig fejl "
"i Debians lilopakke, og bør indberettes som en sådan..."

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:9001
msgid ""
"You already have a LILO configuration in the file ${liloconf}. If you want "
"to use the new LILO boot menu, please take a look to /usr/share/doc/lilo/"
"examples/conf.sample and choose one of the bitmaps located on /boot."
msgstr ""
"Du har allerede in LILO-opsætning i filen ${liloconf}. Hvis du vil benytte "
"den nye LILO-opstartsmenu, så se i /usr/share/doc/lilo/examples/conf.sample "
"og vælg en af billederne i /boot."

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../lilo.templates:10001 ../lilo.templates:12001 ../lilo.templates:17001
#: ../lilo.templates:18001
msgid "WARNING!"
msgstr "ADVARSEL!"

#. Type: error
#. Description
#: ../lilo.templates:10001
msgid ""
"You have an old incompatible lilo configuration file! Read the file /usr/"
"share/doc/lilo/INCOMPAT.gz and rerun /sbin/lilo to write the changes to your "
"boot sectors"
msgstr ""
"Du har en gammel, inkompatibel lilo-opsætningsfil! Læs filen usr/share/doc/"
"lilo/INCOMPAT.gz, og kør /sbin/lilo igen, for at skrive ændringerne til dine "
"opstartssektorer"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:11001
msgid "Install a boot block using your current LILO configuration?"
msgstr "Installér en opstartsblok ved hjælp af din nuværende LILO-opsætning?"

#. Type: error
#. Description
#: ../lilo.templates:12001
msgid ""
"Even if lilo runs successfully, see /usr/share/doc/lilo/INCOMPAT.gz for "
"changes in the usage of the ${liloconf} file. If needed: edit ${liloconf} "
"and rerun '/sbin/lilo -v'"
msgstr ""
"Selv hvis lilo kan køre problemfrit, bør du se beskrivelsen af ændringer i "
"brugen af filen ${liloconf} i /usr/share/doc/lilo/INCOMPAT.gz. Ret om "
"nødvendigt ${liloconf} og kør'/sbin/lilo -v' igen"

#. Type: select
#. Description
#: ../lilo.templates:13001
msgid "The following is the list of the available bitmaps"
msgstr "Herunder er listen over de tilgængelige bitmaps"

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../lilo.templates:14001 ../lilo.templates:23001 ../lilo.templates:25001
msgid "ERROR!"
msgstr "FEJL!"

#. Type: error
#. Description
#: ../lilo.templates:14001
msgid "Correct ${liloconf} manually and rerun /sbin/lilo."
msgstr "Korrigér ${liloconf} manuelt, og kør /sbin/lilo."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:15001
msgid "Wipe out your old LILO configuration and make a new one?"
msgstr "Skal din gamle LILO-opsætning ryddes væk, og en ny oprettes?"

#. Type: error
#. Description
#: ../lilo.templates:16001
msgid "No changes made."
msgstr "Foretog ingen ændringer."

#. Type: error
#. Description
#: ../lilo.templates:17001
msgid ""
"Either your ${fstab} configuration file is missing, or it doesn't contain a "
"valid entry for the root filesystem! This generally means that your system "
"is very badly broken. Configuration of LILO will be aborted; you should try "
"to repair the situation and then run /usr/sbin/liloconfig again to retry the "
"configuration process."
msgstr ""
"Enten mangler din ${fstab}-opsætningsfil, eller også indeholder den ikke en "
"gyldig linje med rodsystemet! Det betyder normalt, at dit system er i "
"stykker. Opsætningen af LILO afbrydes.. Du bør forsøge at løse situationen, "
"og derefter køre /usr/sbin/liloconfig igen, for at gentage forsøget på at "
"sætte lilo op."

#. Type: error
#. Description
#: ../lilo.templates:18001
msgid ""
"Your ${fstab} configuration file gives device ${device} as the root "
"filesystem device. This doesn't look to me like an \"ordinary\" block "
"device. Either your fstab is broken and you should fix it, or you are using "
"hardware (such as a RAID array) which this simple configuration program does "
"not handle."
msgstr ""
"Din ${fstab}-opsætningsfil angiver enheden ${device} som den enhed, der "
"indeholder rodfilsystemet. Det ser ikke ud som en \"normal\" blokenhed. "
"Enten er din fstab i stykker (i så fald bør du ordne den), eller også "
"benytter du udstyr (f.eks. RAID-enheder), som dette simple opsætningsprogram "
"ikke kan håndtere."

#. Type: error
#. Description
#: ../lilo.templates:18001
msgid ""
"You should either repair the situation or hand-roll your own ${liloconf} "
"configuration file; you can then run /usr/sbin/liloconfig again to retry the "
"configuration process. Documentation for LILO can be found in /usr/share/doc/"
"lilo/."
msgstr ""
"Du bør enten ordne situationen, eller selv skrive din egen ${liloconf} -"
"opsætningsfil. Du kan derefter køre /usr/sbin/liloconfig igen, for at "
"forsøge opsætningen af lilo igen. Du finder LILO's dokumentation i /usr/share/"
"doc/lilo/."

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:19001
msgid "Booting from hard disk."
msgstr "Starter op fra harddisk."

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:19001
msgid ""
"You must do three things to make the Linux system boot from the hard disk. "
"Install a partition boot record, install a master boot record, and set the "
"partition active. You'll be asked to perform each of these tasks. You may "
"skip any or all of them, and perform them manually later on."
msgstr ""
"Du er nødt til at gøre tre ting, for at få linuxsystemet til at starte op "
"fra hariddisken. Installér en partitionsopstartsblok, installér en master "
"boot record (MBR), og marker partitionen som aktiv. Du vil blive bedt om at "
"gennemføre disse ting. Du kan vælge at springe en eller flere af dem over, "
"og senere gennemføre dem selv."

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:19001
msgid ""
"This will result in Linux being booted by default from the hard disk. If "
"your setup is complicated or unusual you should consider writing your own "
"customised ${liloconf}. To do this you should exit this configuration "
"program and refer to the comprehensive lilo documentation, which can be "
"found in /usr/share/doc/lilo/."
msgstr ""
"Det vil medføre, at Linux bliver startet op som udgangspunkt fra harddisken. "
"Hvis din opsætning er kompliceret eller usædvanligt, bør du overveje at "
"skrive din egen tilpassede ${liloconf}. For at gøre dette, bør du afbryde "
"dette opsætningsprogram og følge den grundige lilo-dokumentation, som du "
"finder i /usr/share/doc/lilo/."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:20001
msgid "Install a partition boot record to boot Linux from ${device}?"
msgstr ""
"Skal der installeres en partitionsopstartsblok, så Linux startes op fra "
"${device}?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:21001
msgid "Use LBA32 for addressing big disks using new BIOS features?"
msgstr ""
"Skal der benyttes LBA32 til adressering af store diske med nye BIOS-"
"funktioner?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:22001
msgid "Install a master boot record on ${disk}?"
msgstr "Installér en »master boot record« på ${disk}?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:22001
msgid ""
"A master boot record is required to run the partition boot record. If you "
"are already using a boot manager, and want to keep it, answer \"no\" to the "
"following question. If you don't know what a boot manager is or whether you "
"have one, answer \"yes\"."
msgstr ""
"Der kræves en »Master Boot Record« for at køre din partitions-"
"opstartsblok. Hvis du allerede benytter en opstartshåndtering, og ønsker at "
"beholde denne, så afvis dette spørgsmål. Acceptér det, hvis du ikke ved, "
"hvad en opstartshåndtering (boot manager) er, eller om du overhovedet har "
"sådan en."

#. Type: error
#. Description
#: ../lilo.templates:23001
msgid "install-mbr failed! Your system may not be bootable."
msgstr "install-mbr mislykkedes! Dit system kan muligvis ikke startes op."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:24001
msgid "Make ${device} the active partition"
msgstr "Gør ${device} til den aktive partition"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:24001
msgid ""
"The master boot record will boot the active partition. If you want your "
"system to boot another operating system, such as DOS or Windows, by default, "
"answer \"no\" to the following question. You may still use your boot manager "
"or the master boot record to boot Linux. If you want the system to boot "
"Linux by default, answer \"yes\". In this case you could still boot some "
"other OS if you know what partition it is on."
msgstr ""
"»Master Boot Record« vil opstarte den aktive partition. Hvis du ønsker, at "
"dit system som udgangspunkt skal starte et andet styresystem op, såsom DOS "
"eller Windows, så afvis dette spørgsmål. Du kan stadig bruge din "
"opstartshåndtering eller Master Boot Record til at starte Linux op. Accepter "
"spørgsmålet, hvis du vil have systemet til som udgangspunkt at starte Linux "
"op. I så fald kan du stadig starte et andet styresystem op, hvis du ved, "
"hvilken partition, det ligger på."

#. Type: error
#. Description
#: ../lilo.templates:25001
msgid "activate failed! Your system may not be bootable."
msgstr "aktivering mislykkedes! Dit system kan muligvis ikke startes op."Reply to: