[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates mantisPackage: mantis
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/mantis$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
13 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation mantis.
# Copyright (C) 2010 mantis & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the mantis package.
# Morten Brix Pedersen <morten@wtf.dk>, 2005.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mantis\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mantis@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-06-27 14:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-09 23:51+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: da\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Mantis administrator e-mail address:"
msgstr "Mantisadministratorens e-post-adresse:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Please enter the e-mail address of the administrator who will troubleshoot "
"user reported errors."
msgstr ""
"Indtast venligst e-post-adressen på administratoren som vil fejlsøge på "
"brugerrapporterede fejl."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Mantis webmaster e-mail address:"
msgstr "Mantis webmasters e-post-adresse:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Please enter the webmaster's e-mail address. It will be displayed at the "
"bottom of all Mantis pages."
msgstr ""
"Indtast venligst webmasterens e-post-adresse. Den vil blive vist i bunden "
"af alle Mantissider."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Sender address for bug report e-mails:"
msgstr "Afsenderadresse for fejlrapportspost:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Please enter the address used as the origin address for Mantis bug report e-"
"mails."
msgstr ""
"Indtast venligst adressen brugt som den oprindelige adresse for Mantis "
"fejlrapportspost."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "E-mail address for bounce-handling:"
msgstr "E-post-adresse for »bounce«-håndtering:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Please enter the address where bounced e-mails will be directed. Typically, "
"this should be set to be the same as the administrator's e-mail address."
msgstr ""
"Post som ikke kunne leveres, er videresendt til denne adresse. Typisk vil "
"dette være sat til administratorens e-post-adresse."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Configure Apache2 as web server for Mantis?"
msgstr "Konfigurer Apache2 som internetserver for Mantis?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"If you accept this option Apache2 will automatically be configured to "
"support Mantis via /etc/apache2/conf.d/ symlinks.  If you reject it, you "
"will have to configure your web server manually."
msgstr ""
"Hvis du accepterer denne indstilling vil Apache2 automatisk blive "
"konfigureret til at understøtte Mantis via /etc/apache2/conf.d/ symbolske "
"henvisninger. Hvis du nægter, skal du konfigurere webserveren manuelt."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Administrator's password must be changed"
msgstr "Administratorens adgangskode skal ændres"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"By default, the mantis package creates an 'administrator' account. The "
"password for this account is 'root'."
msgstr ""
"Som standard opretter mantispakken en administratorkonto. Adgangskoden "
"for denne konto er »root«."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"It is highly recommended to change this password immediately after "
"installation is complete."
msgstr ""
"Det anbefales stærkt, at ændre denne adgangskode straks efter at "
"installationen er færdig."Reply to: