[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of emdebian-crushPackage: emdebian-crush
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish translation

joe@joe-desktop:~/over/debian/emdebian-crush$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
30 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation emdebian-crush.
# Copyright (C) 2010 emdebian-crush & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the emdebian-crush package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: emdebian-crush\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: emdebian-crush@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-07-28 20:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-07 17:34+0000\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../buildd/embuilddeps:61 ../buildd/xapt:77 ../emvendor:54
msgid "Unknown option"
msgstr "Ukendt tilvalg"

#: ../buildd/embuilddeps:122
#, perl-format
msgid "Checking that build tools for %s are installed:\n"
msgstr "Tjekker at kompileringsværktøjer for %s er installeret:\n"

#. we expect a value of 1 if build-deps are needed, 0 is OK too.
#: ../buildd/embuilddeps:142
#, perl-format
msgid "%s: dpkg-checkbuilddeps failed with return value: %s\n"
msgstr "%s: dpkg-checkbuilddeps mislykkedes med returkoden: %s\n"

#: ../buildd/embuilddeps:177
#, perl-format
msgid "%s: Must have apt to proceed!\n"
msgstr "%s: Skal bruge apt for at fortsætte!\n"

#: ../buildd/embuilddeps:190
#, perl-format
msgid "%s: Failed to read apt-cache policy for '%s'\n"
msgstr "%s: Kunne ikke læse apt-cache-politik for '%s'\n"

#: ../buildd/embuilddeps:209
#, perl-format
msgid "%s needs cross dependencies installed:\n"
msgstr "%s kræver krydsafhængigheder installeret:\n"

#: ../buildd/embuilddeps:225
#, perl-format
msgid "%s needs dependencies installed:\n"
msgstr "%s kræver afhængigheder installeret:\n"

#: ../buildd/embuilddeps:245
#, perl-format
msgid "No cross dependencies to install for %s\n"
msgstr "Ingen krydsafhængigheder at installere for %s\n"

#: ../buildd/embuilddeps:251
#, perl-format
msgid "No build dependencies to install for %s\n"
msgstr "Ingen kompileringsafhængigheder at installere for %s\n"

#: ../buildd/embuilddeps:257
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"%s version %s\n"
"\n"
"Usage:\n"
" %s [-a|--arch] [--use-sudo]\n"
" %s -?|-h|--help|--version\n"
"\n"
"Options:\n"
" -a|--arch:     Read build dependencies from debian/xcontrol\n"
"           and install cross packages for the specified arch.\n"
" --use-sudo:     Call apt-get using sudo.\n"
"\n"
"When used outside a chroot or as a user, set the --use-sudo option.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"%s version %s\n"
"\n"
"Brug:\n"
" %s [-a|--arch] [--use-sudo]\n"
" %s -?|-h|--help|--version\n"
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -a|--arch:     Læs kompileringsafhængigheder fra debian/xcontrol\n"
"           og installer krydspakker for den angivne arch.\n"
" --use-sudo:     Kald apt-get med brug af sudo.\n"
"\n"
"NÃ¥r brugt uden for en chroot eller som en bruger, angiv tilvalget --use-sudo.\n"
"\n"

#: ../buildd/xapt:87
#, perl-format
msgid "%s: Illogical options set.\n"
msgstr "%s: Ulogiske indstillinger angivet.\n"

#: ../buildd/xapt:88
#, perl-format
msgid "%s: --build-only cannot be used with --clean-cache\n"
msgstr "%s: --build-only kan ikke bruges med --clean-cache\n"

#: ../buildd/xapt:95
#, perl-format
msgid "%s: Cleaning %s* \n"
msgstr "%s: Renser %s* \n"

#: ../buildd/xapt:97
#, perl-format
msgid ""
"%s: Done.\n"
"\n"
msgstr ""
"%s: Færdig.\n"
"\n"

#: ../buildd/xapt:105
#, perl-format
msgid "ERROR: Please specify some packages for %s to convert.\n"
msgstr "FEJL: Angiv venligst nogle pakker for %s at konvertere.\n"

#: ../buildd/xapt:118
#, perl-format
msgid "ERROR: %s: misconfiguration, '%s' missing.\n"
msgstr "FEJL: %s: fejlkonfiguration, '%s' mangler.\n"

#: ../buildd/xapt:156
msgid "Cannot open sources list"
msgstr "Kan ikke åbne kildeliste"

#: ../buildd/xapt:193
msgid "Cannot read"
msgstr "Kan ikke læse"

#: ../buildd/xapt:216
msgid "cannot open apt sources list."
msgstr "kan ikke åbne apt-kildeliste."

#: ../buildd/xapt:238
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"%s version %s\n"
"\n"
"Usage:\n"
" %s [-M|--mirror] [-S|--suite] [-k|--keep-cache] PACKAGES ...\n"
" %s -c|--clean-cache\n"
" %s -?|-h|--help|--version\n"
"\n"
"Commands:\n"
" -c|--clean-cache:    Remove any downloaded cache files and exit.\n"
"\n"
"Options:\n"
" -b|--build-only:     Get and process the packages, do not install\n"
"              (implies -k)\n"
" -M|--mirror:       A Debian mirror with the requested package(s)\n"
" -S|--suite:       Which Debian suite to use for the package(s)\n"
" -k|--keep-cache:     Preserve the downloaded cache files to use again.\n"
" -a|--arch ARCHITECTURE: Download selected architecture only, not install.\n"
"  --ignore-status:   Ignore currently installed packages\n"
"\n"
"xapt tidies up after itself by removing all temporary data and\n"
"packages after installation, unless the --keep-cache option is used.\n"
"(Converted packages are not preserved.)\n"
"\n"
"The processed archives will be in /var/lib/xapt/archives/ before\n"
"being converted with dpkg-cross and installed using dpkg. Using\n"
"--build-only implies --keep-cache.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"%s version %s\n"
"\n"
"Brug:\n"
" %s [-M|--mirror] [-S|--suite] [-k|--keep-cache] PAKKER ...\n"
" %s -c|--clean-cache\n"
" %s -?|-h|--help|--version\n"
"\n"
"Kommandoer:\n"
" -c|--clean-cache:    Fjern alle hentede mellemlagerfiler og afslut.\n"
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -b|--build-only:     Hent og bearbejd pakkerne, installer ikke\n"
"              (-k er underforstået)\n"
" -M|--mirror:       Et Debianspejl med de anmodede pakker\n"
" -S|--suite:       Hvilken Debianprogramsamling skal der bruges for pakker\n"
" -k|--keep-cache:     Bevar de hentede mellemlagerfiler så de kan bruges igen.\n"
" -a|--arch ARCHITECTURE: Hent kun valgt arkitektur, installer ikke.\n"
"  --ignore-status:   Ignorer aktuelt installerede pakker\n"
"\n"
"xapt rydder op efter sig selv ved at fjerne alle midlertidige data og\n"
"pakker efter installation, med mindre tilvalget --keep-cache er brugt.\n"
"(Konverterede pakker bevares ikke.)\n"
"\n"
"De bearbejdede arkiver vil være i /var/lib/xapt/archives/ før\n"
"de konverteres med dpkg-cross og installeres med brug af dpkg. Brug af\n"
"--build-only forudsætter --keep-cache.\n"
"\n"

#: ../buildd/pdebuild-cross:27
msgid ""
"You must run this from inside a debian source tree (debian/changelog not "
"found)"
msgstr ""
"Du skal køre dette inde fra et debiankildetræ (debian/changelog ikke fundet)"

#: ../buildd/pdebuild-cross:32 ../buildd/pdebuild-cross-create:28
#: ../buildd/pdebuild-cross-update:27 ../buildd/svn-pdebuild-cross:37
msgid "$cfg does not exist!"
msgstr "$cfg findes ikke!"

#: ../buildd/pdebuild-cross:42 ../buildd/pdebuild-cross-update:37
msgid "Need to create a new pbuilder crossbuilding chroot first."
msgstr "Har brug for at oprette en ny pbuilder krydskompileret chroot først."

#: ../buildd/pdebuild-cross:43 ../buildd/pdebuild-cross-update:38
msgid "Use pdebuild-cross-create to create one."
msgstr "Brug pdebuild-cross-create for at oprette en."

#: ../buildd/pdebuild-cross-create:34
msgid "Broken config, no BUILDPLACE set in '$cfg'."
msgstr "Ã?delagt konfiguration, ingen BUILDPLACE angivet i '$cfg'."

#: ../buildd/pdebuild-cross-create:39
msgid ""
"$BASETGZ exists! If you want to create a new one, delete or move '$BASETGZ'."
msgstr ""
"$BASETGZ findes! Hvis du ønsker at oprette en ny, slet eller flyt '$BASETGZ'."

#: ../buildd/pdebuild-cross-create:40
msgid ""
"Otherwise, use 'pbuilder login --configfile /etc/pdebuild-cross/pdebuild-"
"cross.rc --save-after-login'"
msgstr ""
"Ellers, brug 'pbuilder login --configfile /etc/pdebuild-cross/pdebuild-"
"cross.rc --save-after-login'"

#: ../buildd/pdebuild-cross-create:41
msgid "to make changes within the existing $BASETGZ."
msgstr "for at lave ændringer indenfor den eksisterende $BASETGZ."

#: ../buildd/pdebuild-cross-update:42
msgid "Enter your sudo password if prompted"
msgstr "Indtast dit adgangskode for sudo hvis du bliver spurgt"

#: ../emvendor:87
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"%s version %s\n"
"\n"
"Usage:\n"
" %s -V|--vendor VENDOR -p|--package PACKAGE -k|--key KEY\n"
" %s -?|-h|--help|--version\n"
"\n"
"Commands:\n"
" -v|--vendor VENDOR:  the vendor name from dpkg-vendor\n"
" -p|--package PACKAGE: the package name (usually source)\n"
" -k|--key KEY:     arbitrary string for the key of the data\n"
"\n"
"All commands need to be specified.\n"
"\n"
"On success, the string is printed and %s exits with zero.\n"
"\n"
"In the case of error, %s dies with an empty string on STDERR\n"
"and exits with a non-zero return value.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"%s version %s\n"
"\n"
"Brug:\n"
" %s -V|--vendor UDBYDER -p|--package PAKKE -k|--key KEY\n"
" %s -?|-h|--help|--version\n"
"\n"
"Kommandoer:\n"
" -v|--vendor UDBYDER:  udbyderens navn fra dpkg-vendor\n"
" -p|--package PAKKE:  pakkenavnet (normalt kilde)\n"
" -k|--key N�GLE:    arbitrær streng for datanøglen\n"
"\n"
"Alle kommandoer skal angives.\n"
"\n"
"Ved succes, vises strengen og %s afslutter med nul.\n"
"\n"
"I tilfælde af fejl, dør %s med en tom streng på STDERR\n"
"og afslutter med en returkode forskellig fra nul.\n"
"\n"Reply to: