[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of multistrapPackage: multistrap
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish translation

joe@joe-desktop:~/over/debian/multistrap$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
72 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation multistrap.
# Copyright (C) 2010 multistrap & Joe Hansen.
# This file is distributed under the same license as the multistrap package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
# suite -> programpakke
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: multistrap\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: multistrap@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-06-01 09:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-03 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../multistrap:80
msgid "Unknown option"
msgstr "Ukendt tilvalg"

#: ../multistrap:83
#, perl-format
msgid "Need a configuration file - use %s -f\n"
msgstr "Kræver en konfigurationsfil - brug %s -f\n"

#. Translators: fields are: programname, versionstring, configfile.
#: ../multistrap:108 ../multistrap:120
#, perl-format
msgid "%s %s using %s\n"
msgstr "%s %s ved brug af %s\n"

#: ../multistrap:126 ../multistrap:130
#, perl-format
msgid "Defaulting architecture to native: %s\n"
msgstr "Falder tilbage på oprindelig arkitektur: %s\n"

#: ../multistrap:134
#, perl-format
msgid "Using foreign architecture: %s\n"
msgstr "Bruger fremmed arkitektur: %s\n"

#: ../multistrap:140
#, perl-format
msgid ""
"No sources defined for a foreign multistrap.\n"
"\tUsing your existing apt sources. To use different sources,\n"
"\tlist them with aptsources= in '%s'."
msgstr ""
"Ingen kilder defineret for en fremmed multistrap.\n"
"\tBruger dine eksisterende apt-kilder. For at bruge andre kilder,\n"
"\tvis dem med aptsources= i '%s'."

#. Translators: fields are: programname, architecture, host architecture.
#: ../multistrap:148
#, perl-format
msgid "%s building %s multistrap on '%s'\n"
msgstr "%s bygger %s multistrap på '%s'\n"

#: ../multistrap:154
#, perl-format
msgid "Unable to create directory '%s'"
msgstr "Kunne ikke oprette mappe '%s'"

#: ../multistrap:170
#, perl-format
msgid "Unable to create directory '%s'\n"
msgstr "Kunne ikke oprette mappe '%s'\n"

#: ../multistrap:206
msgid "INF: ./lib64 -> /lib symbolic link reset to ./lib.\n"
msgstr "INF: ./lib64 -> /lib symbolsk henvisning nulstil til ./lib.\n"

#: ../multistrap:216
msgid "INF: Setting ./lib64 -> ./lib symbolic link.\n"
msgstr "INF: Setting ./lib64 -> ./lib symbolic link.\n"

#: ../multistrap:256 ../multistrap:263 ../multistrap:400 ../multistrap:407
msgid "Cannot open sources list"
msgstr "Kan ikke åbne kildeliste"

#: ../multistrap:292
#, perl-format
msgid "I: Installing %s\n"
msgstr "I: Installerer %s\n"

#: ../multistrap:310
#, perl-format
msgid "Getting package lists: apt-get %s update\n"
msgstr "Henter pakkelister: apt-get %s opdater\n"

#: ../multistrap:312
#, perl-format
msgid "apt update failed. Exit value: %d\n"
msgstr "apt update mislykkedes. Afslutningsværdi: %d\n"

#: ../multistrap:318
msgid "I: Calculating required packages.\n"
msgstr "I: Kalkulerer krævede pakker.\n"

#: ../multistrap:359
#, perl-format
msgid "apt download failed. Exit value: %d\n"
msgstr "apt-hentning mislykkedes. Afslutningsværdi: %d\n"

#: ../multistrap:372
msgid "ERR: ./lib64 -> /lib symbolic link reset to ./lib after unpacking.\n"
msgstr ""
"ERR: ./lib64 -> /lib symbolsk henvisning nulstil til ./lib efter udpakning.\n"

#: ../multistrap:373
#, perl-format
msgid "ERR: Some files may have been unpacked outside %s!\n"
msgstr "ERR: Nogle filer er måske blevet udpakket udenfor %s!\n"

#: ../multistrap:380
msgid "Cannot read apt sources list directory.\n"
msgstr "Kan ikke læse apt-kildernes listemappe.\n"

#: ../multistrap:421
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"Multistrap system installed successfully in %s.\n"
msgstr ""
"\n"
"Multistrap system installeret i %s.\n"

#: ../multistrap:424
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"Compressing multistrap system in '%s' to a tarball called: '%s'.\n"
msgstr ""
"\n"
"Pakker multistrap system i '%s' til en tarball kaldt: '%s'.\n"

#: ../multistrap:431
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"Removing build directory: '%s'\n"
msgstr ""
"\n"
"Fjerner kompileringsmappe: '%s'\n"

#: ../multistrap:436
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"Multistrap system packaged successfully as '%s'.\n"
msgstr ""
"\n"
"Multistrap system pakket som '%s'.\n"

#: ../multistrap:465 ../multistrap:516 ../multistrap:685
msgid "Cannot read apt archives directory.\n"
msgstr "Kan ikke læse apt-arkivets mappe.\n"

#: ../multistrap:482
msgid "I: Calculating obsolete packages\n"
msgstr "I: Kalkulerer forældede pakker\n"

#: ../multistrap:499 ../multistrap:505
#, perl-format
msgid "I: Removing %s\n"
msgstr "I: Fjerner %s\n"

#: ../multistrap:523
#, perl-format
msgid "Using directory %s for unpacking operations\n"
msgstr "Bruger mappe %s til udpakningshandlinger\n"

#: ../multistrap:526
#, perl-format
msgid "I: Extracting %s...\n"
msgstr "I: Udpakker %s...\n"

#: ../multistrap:539
#, perl-format
msgid ""
"dpkg -X failed with error code %s\n"
"Skipping...\n"
msgstr ""
"dpkg -X mislykkedes med fejlkode %s\n"
"Springer over...\n"

#: ../multistrap:579
#, perl-format
msgid " -> Processing conffiles for %s\n"
msgstr " -> Behandler conffiler for %s\n"

#: ../multistrap:600
#, perl-format
msgid "ERR: lib64 -> ./lib symbolic link clobbered by %s\n"
msgstr "ERR: lib64 -> ./lib symbolsk henvisning knust af %s\n"

#: ../multistrap:603
msgid "INF: lib64 -> /lib symbolic link reset to ./lib.\n"
msgstr "INF: lib64 -> /lib symbolsk henvisning nulstil til ./lib.\n"

#: ../multistrap:610
msgid "I: Unpacking complete.\n"
msgstr "I: Udpakning færdig.\n"

#: ../multistrap:625
msgid "ERR: ./bin/sh symbolic link does not exist.\n"
msgstr "ERR: ./bin/sh symbolsk henvisning eksisterer ikke.\n"

#: ../multistrap:628
msgid "INF: Setting ./bin/sh -> ./bin/dash\n"
msgstr "INF: Indstiller ./bin/sh -> ./bin/dash\n"

#: ../multistrap:635
msgid "INF: ./bin/dash not found. Setting ./bin/sh -> ./bin/bash\n"
msgstr "INF: ./bin/dash ikke fundet. Indstiller ./bin/sh -> ./bin/bash\n"

#: ../multistrap:654
msgid "I: Tidying up apt cache and list data.\n"
msgstr "I: Rydder op i apt-mellemlager og listedata.\n"

#: ../multistrap:664
msgid "Cannot read apt lists directory.\n"
msgstr "Kan ikke læse apt-listemapper.\n"

#: ../multistrap:673
msgid "Cannot read apt cache directory.\n"
msgstr "Kan ikke læse apt-mellemlagermappe.\n"

#: ../multistrap:708
#, perl-format
msgid ""
"I: dpkg configuration settings:\n"
"\t%s\n"
msgstr ""
"I: Opsætning af dpkg-konfiguration:\n"
"\t%s\n"

#: ../multistrap:710
msgid ""
"W: Cannot use 'chroot' when fakeroot is in use. Skipping package "
"configuration.\n"
msgstr ""
"W: Kan ikke bruge 'chroot' når fakeroot er i brug. Springer "
"pakkekonfiguration over.\n"

#: ../multistrap:713
msgid "I: Native mode - configuring unpacked packages . . .\n"
msgstr "I: Standardtilstand - konfigurerer upakkede pakker...\n"

#: ../multistrap:724
msgid "I: Running preinst scripts with 'upgrade' argument.\n"
msgstr "I: Kører preinst-skripter med argumentet 'upgrade'.\n"

#: ../multistrap:750
#, perl-format
msgid "Cannot open %s directory. %s\n"
msgstr "Kan ikke åben mappen %s. %s\n"

#: ../multistrap:781
#, perl-format
msgid "cannot open apt sources list. %s"
msgstr "kan ikke åbne apt-kildeliste. %s"

#: ../multistrap:787
#, perl-format
msgid "cannot open apt sources.list directory %s\n"
msgstr "kan ikke åbne apt-sources-list-mappe %s\n"

#: ../multistrap:792
#, perl-format
msgid "cannot open /etc/apt/sources.list.d/%s %s"
msgstr "kan ikke åbne /etc/apt/sources.list.d/%s %s"

#: ../multistrap:804
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"%s version %s\n"
"\n"
"Usage:\n"
" %s [-a ARCH] [-d DIR] -f CONFIG_FILE\n"
" %s -?|-h|--help|--version\n"
"\n"
"Command:\n"
" -f|--file CONFIG_FILE: path to the multistrap configuration file.\n"
"\n"
"Options:\n"
" -a|--arch ARCHITECTURE: override the configuration file architecture.\n"
" -d|--dir PATH:     override the configuration file directory.\n"
"  --no-auth:      do not use Secure Apt for any repositories\n"
"  --tidy-up:      remove apt cache data and downloaded archives.\n"
"  --dry-run:      output the configuration and exit\n"
"  --simulate:     output the configuration and exit\n"
" -?|-h|--help:      print this usage message and exit\n"
" --version:       print this usage message and exit\n"
"\n"
"%s replaces debootstrap to provide support for multiple\n"
"repositories, using a configuration file to specify the relevant suites,\n"
"architecture, extra packages and the mirror to use for each repository.\n"
"\n"
"Example configuration:\n"
"[General]\n"
"arch=armel\n"
"directory=/opt/multistrap/\n"
"# same as --tidy-up option if set to true\n"
"cleanup=true\n"
"# same as --no-auth option if set to true\n"
"# keyring packages listed in each bootstrap will\n"
"# still be installed.\n"
"noauth=false\n"
"# extract all downloaded archives (default is true)\n"
"unpack=true\n"
"# aptsources is a list of sections to be used for downloading packages\n"
"# and lists and placed in the /etc/apt/sources.list.d/multistrap.sources."
"list\n"
"# of the target. Order is not important\n"
"aptsources=Grip Updates\n"
"# the order of sections is not important.\n"
"# the bootstrap option determines which repository\n"
"# is used to calculate the list of Priority: required packages.\n"
"bootstrap=Debian\n"
"\n"
"[Debian]\n"
"packages=\n"
"source=http://ftp.uk.debian.org/debian\n";
"keyring=debian-archive-keyring\n"
"suite=lenny\n"
"\n"
"This will result in a completely normal debootstrap of Debian lenny from\n"
"the specified mirror, for armel in /opt/multistrap/.\n"
"\n"
"'Architecture' and 'directory' can be overridden on the command line.\n"
"\n"
"Specify a package to extend the debootstap to include that package and\n"
"all dependencies. Dependencies will be calculated by apt so as to use\n"
"only the most recent suitable version from all configured repositories.\n"
"\n"
"General settings:\n"
"\n"
"'directory' specifies the top level directory where the bootstrap\n"
"will be created - it is not packed into a .tgz once complete.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"%s version %s\n"
"\n"
"Brug:\n"
" %s [-a ARKI] [-d MAPPE] -f KONFIG_FIL\n"
" %s -?|-h|--help|--version\n"
"\n"
"Kommando:\n"
" -f|--file KONFIG_FIL:  sti til konfigurationsfilen for multistrap.\n"
"\n"
"Tilvalg:\n"
" -a|--arch ARKITEKTUR:  overskriv konfigurationsfilarkitekturen.\n"
" -d|--dir STI:      overskriv konfigurationsfilmappen.\n"
"  --no-auth:      brug ikke Secure Apt for arkiver\n"
"  --tidy-up:      fjern apt-mellemlagerdata og hentede arkiver.\n"
"  --dry-run:      vis konfigurationen og afslut\n"
"  --simulate:     vis konfigurationen og afslut\n"
" -?|-h|--help:      udskriv denne hjælpebesked og afslut\n"
" --version:       udskriv denne hjælpebesked og afslut\n"
"\n"
"%s erstatter debootstrap for at understøtte flere arkiver,\n"
"ved at bruge en konfigurationsfil til at angive de relevante programpakker,\n"
"arktektur, ekstra pakker og spejlarkivet til brug for hvert arkiv.\n"
"\n"
"Eksempel på konfiguration:\n"
"[Generelt]\n"
"arch=armel\n"
"directory=/opt/multistrap/\n"
"# svarer til tilvalget --tidy-up hvis angivet som true\n"
"cleanup=true\n"
"# svarer til tilvalget --no-auth hvis angivet som true\n"
"# keyring-pakker vist i hvert debootstrap vil stadig\n"
"# blive installeret.\n"
"noauth=false\n"
"# udpakker alle hentede arkiver (standard er true)\n"
"unpack=true\n"
"# aptsources er en liste over afsnit, som skal bruges til at hente pakker\n"
"# og lister, og er placeret i mållisten\n"
"# /etc/apt/sources.list.d/multistrap.sources. Rækkefølge er ikke vigtig\n"
"aptsources=Grip opdaterer\n"
"# rækkefølgen af afsnit er ikke vigtig.\n"
"# tilvalget debootstrap afgør hvilket arkiv der bruges til at \n"
"# kalkulere prioritetslisten: Krævede pakker.\n"
"debootstrap=Debian\n"
"\n"
"[Debian]\n"
"packages=\n"
"source=http://ftp.uk.debian.org/debian\n";
"keyring=debian-archive-keyring\n"
"suite=lenny\n"
"\n"
"Dette vil resultere i en fuldstændig normal debootstrap af Debian lenny\n"
"fra det angivne spejlarkiv, for armel i /opt/multistrap/.\n"
"\n"
"'Arkitektur' og 'mappe' kan overskrives på kommandolinjen.\n"
"\n"
"Angiv en pakke for at udvide debootstap til at inkludere den ønskede pakke\n"
"og alle afhængigheder. Afhængigheder vil blive beregnet af apt, så kun de\n"
"nyeste kodepakker fra alle konfigurerede arkiver bruges.\n"
"\n"
"Generel opsætning:\n"
"\n"
"'directory' angiver overmappen hvor debootstrap vil blive oprettet - \n"
"hvis den ikke pakkes ind i en .tgz når den først er færdig.\n"
"\n"

#: ../multistrap:870
msgid "failed to write usage:"
msgstr "kunne ikke skrive brug:"

#: ../multistrap:956
#, perl-format
msgid ""
"ERROR: Your version of apt is too old to support using a codename like '%s'. "
"You MUST use the suite and multistrap is unable to guess which one you meant "
"because suites change over time. Use one of: 'oldstable', 'stable', 'stable-"
"proposed-updates', 'testing', 'unstable' or 'experimental'. Alternatively, "
"upgrade to version of apt newer than 0.7.20.2+lenny1.\n"
msgstr ""
"FEJL: Din version af apt er for gammel til at understøtte brug af et kodenavn "
"som '%s'. Du SKAL bruge programpakken og multistrap kan ikke gætte, hvilken "
"du mente, da programpakker ændrer sig over tid. Brug en af de følgende: "
"'oldstable', 'stable', 'stable-proposed-updates', 'testing', 'unstable' eller "
"'experimental'. Alternativt kan du opgradere til en version af apt, der er "
"nyere end 0.7.20.2+lenny1.\n"

#: ../multistrap:977
#, perl-format
msgid "The supplied configuration file '%s' cannot be parsed correctly."
msgstr "Den angivne konfigurationsfil '%s' kan ikke fortolkes korrekt."

#. Translators: followed by a list of section names from the config file.
#: ../multistrap:982
msgid "Sections specifying packages for downloading in the bootstrap: "
msgstr "Afsnit der angiver pakker til hentning i bootstrap: "

#. Translators: followed by a list of section names from the config file.
#: ../multistrap:984
msgid "Sections specifying apt sources in the final system: "
msgstr "Afsnit der angiver apt-kilder i det endelige system: "

#: ../multistrap:993
#, perl-format
msgid "ERR: The '%s' section is not defined.\n"
msgstr "FEJL: Afsnittet '%s' er ikke defineret.\n"

#: ../multistrap:997
msgid "Including configuration file from: "
msgstr "Inklusiv konfigurationsfil fra: "

#: ../multistrap:999
msgid "No included configuration files.\n"
msgstr "Ingen inkluderede konfigurationsfiler\n"

#: ../multistrap:1015
msgid "Omit deb-src from sources.list for sections:"
msgstr "Udelad deb-src fra sources.list for afsnit:"

#: ../multistrap:1021
msgid "Explicit suite selection: Yes\n"
msgstr "Eksplicit programpakkevalg: Ja\n"

#: ../multistrap:1023
msgid "Explicit suite selection: No - let apt use latest.\n"
msgstr "Eksplicit programvalg: Nej - lad apt bruge seneste.\n"

#: ../multistrap:1026
msgid "Recommended packages are added to the selection.\n"
msgstr "Anbefalede pakker tilføjes til valget.\n"

#: ../multistrap:1028
msgid "Recommended packages are ignored.\n"
msgstr "Anbefalede pakker ignoreres.\n"

#: ../multistrap:1035
#, perl-format
msgid "Architecture: %s\n"
msgstr "Arkitektur: %s\n"

#: ../multistrap:1037
#, perl-format
msgid "Cannot determine architecture from '%s'.\n"
msgstr "Kan ikke bestemme arkitektur fra '%s'.\n"

#: ../multistrap:1040
#, perl-format
msgid "Output directory: '%s'\n"
msgstr "Uddatamappe: '%s'\n"

#: ../multistrap:1042
#, perl-format
msgid "Cannot determine directory from '%s'.\n"
msgstr "Kan ikke bestemme mappe fra '%s'.\n"

#: ../multistrap:1044
#, perl-format
msgid "extract all downloaded archives: %s\n"
msgstr "udtræk alle hentede arkiver: %s\n"

#: ../multistrap:1049
msgid "remove apt cache data: true\n"
msgstr "fjern apt-mellemlagerdata: true\n"

#: ../multistrap:1051
msgid "remove apt cache data: false\n"
msgstr "fjern apt-mellemlagerdata: false\n"

#: ../multistrap:1054
msgid "allow the use of unauthenticated repositories: true\n"
msgstr "tillad brugen af arkiver der ikke er godkendte: true\n"

#: ../multistrap:1056
msgid "allow the use of unauthenticated repositories: false\n"
msgstr "tillad brugen af arkiver der ikke ikke er godkendte: false\n"

#: ../multistrap:1059
#, perl-format
msgid "Sources will be retained in: %s\n"
msgstr "Kilder vil blive bevaret i: %s\n"

Reply to: