[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates bugzillaPackage: bugzilla
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/bugzilla$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
19 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation bugzilla.
# Copyright (C) 2010 bugzilla & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the bugzilla package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: bugzilla\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bugzilla@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-09-02 09:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-03 23:51+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: password
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:2001
msgid "Password confirmation:"
msgstr "Bekræftelse af adgangskode:"

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:3001
msgid "Email address of Bugzilla administrator:"
msgstr "E-post-adresse på Bugzillaadministratoren:"

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:3001
msgid ""
"Please enter the email address of the Bugzilla administrator; all mail for "
"the administrator will be sent to this address. This email address is also "
"used as the administrator login for Bugzilla."
msgstr ""
"Indtast venligst e-post-adressen på Bugzillaadministratoren; al post til "
"administratoren vil blive sendt på denne adresse. Denne e-post-adresse "
"bruges også som administratorlogind for Bugzilla."

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:3001
msgid ""
"A valid address must contain exactly one '@', and at least one '.' after the "
"@. You'll be able to change this setting through Bugzilla's web interface."
msgstr ""
"En gyldig adresse skal indeholde præcis et '@', og mindst et '.' efter "
"@'et. Du kan ændre denne indstilling via Bugzillas internetbrugerflade."

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:4001
msgid "Real name of Bugzilla administrator:"
msgstr "Navn på Bugzillaadministratoren:"

#. Type: password
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:5001
msgid "Password for the Bugzilla administrator account:"
msgstr "Adgangskode til Bugzillas administratorkonto:"

#. Type: password
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:5001
msgid "Please enter at least 6 characters."
msgstr "Indtast venligst mindst 6 tegn."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:6001
msgid "Have Status or Resolution values been customized?"
msgstr "Er status- eller billedopløsningsværdier blevet tilpasset?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:6001
msgid ""
"If values in the Status or Resolution fields have been customized, the "
"checksetup procedure must be modified appropriately before installation can "
"continue."
msgstr ""
"Hvis værdier i status- eller billedopløsningsfelter er blevet tilpasset, skal "
"proceduren checksetup ændres tilsvarende, før installationen kan fortsætte."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:6001
msgid ""
"For each update of this package, a new version of the checksetup_nondebian."
"pl script is installed; the /usr/share/bugzilla3/debian/pre-checksetup.d "
"directory can be used to automatically apply your modifications before "
"execution."
msgstr ""
"For hver opdatering af denne pakke, installeres en ny version af skriptet "
"checksetup_nondebian.pl; mappen /usr/share/bugzilla3/debian/pre-checksetup.d "
"kan bruges til automatisk at anvende dine ændringer før kørsel."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:7001
msgid "Prompt about customized Status/Resolution at each update?"
msgstr "Spørg om tilpasset status/billedopløsning ved hver opdatering?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:7001
msgid ""
"If you modified Status/Resolution fields and created a script within /usr/"
"share/bugzilla3/debian/pre-checksetup.d to apply changes to /usr/share/"
"bugzilla3/lib/checksetup_nondebian.pl, you may want to avoid being prompted "
"at each package upgrade."
msgstr ""
"Hvis du ændrede status-/billedopløsningsfelter og oprettede et skript "
"indeni /usr/share/bugzilla3/debian/pre-checksetup.d for at anvende ændringer "
"til /usr/share/bugzilla3/lib/checksetup_nondebian.pl, vil du måske undgå "
"at blive spurgt ved hver pakkeopgradering."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:7001
msgid ""
"If you accept being prompted, you will have to call /usr/share/bugzilla3/lib/"
"checksetup.pl yourself, at each package upgrade, before using Bugzilla."
msgstr ""
"Hvis du accepterer at blive spurgt, skal du selv kalde /usr/share/bugzilla3"
"/lib/checksetup.pl, ved hver pakkeopgradering, før brug af Bugzilla."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:7001
msgid ""
"If you did not modify Status/Resolution, you should skip prompting as "
"checksetup.pl will be started automatically (together with the {pre,post}-"
"checksetup.d scripts)."
msgstr ""
"Hvis du ikke ændrede status/billedopløsning, bør du ikke blive spurgt, "
"da checksetup.pl vil blive automatisk opstartet (sammen med skripterne "
"{pre,post}-checksetup.d)."

#. Type: error
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:8001
msgid "Setup of Bugzilla failed and needs further investigation"
msgstr "Opsætning af Bugzilla mislykkedes og kræver yderligere undersøgelse"

#. Type: error
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:8001
msgid ""
"Bugzilla has the \"shutdownhtml\" configuration parameter set, putting it "
"offline (with logins disabled) until configured."
msgstr ""
"Bugzilla har konfigurationsparameteren »shutdownhtml« sat, hvilket "
"frakobler den (med logind'er deaktiveret) indtil konfigureret."

#. Type: error
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:8001
msgid ""
"To set up Bugzilla, run \"dpkg-reconfigure bugzilla3\" (as root) and choose "
"\"dbconfig-config\"."
msgstr ""
"For at opsætte Bugzilla, så kør »dpkg-reconfigure bugzilla3« (som root) og "
"vælg »dbconfig-config«."

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:9001
msgid "Bugzilla downtime message:"
msgstr "Nedetidsbesked for Bugzilla:"

#. Type: string
#. Description
#: ../bugzilla3.templates:9001
msgid ""
"Please enter the HTML downtime message that should be displayed while "
"Bugzilla is being reconfigured."
msgstr ""
"Indtast venligst HTML-nedetidsbeskeden som skal vises, mens Bugzilla "
"bliver rekonfigureret."

Reply to: