[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates ejabberdPackage: ejabberd
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/ejabberd$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
11 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation ejabberd.
# Copyright (C) 2010 ejabberd & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the ejabberd package.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ejabberd\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: twerner@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-15 10:37+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-08 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "The name of the host ejabberd will serve:"
msgstr "Navnet på værten som ejabberd vil betjene:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Please enter the hostname of your Jabber server (in lowercase)."
msgstr "Indtast venligst værtsnavnet på din Jabberserver (med små bogstaver)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "The username of an admin account for ejabberd:"
msgstr "Brugernavnet på en adminkonto for ejabberd:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Please provide the name of an account to administrate the ejabberd server. "
"After the installation of ejabberd you can use this account to log in with "
"any Jabber client to do administrative tasks or go to http://";
"${hostname}:5280/admin/ and log in with this account to enter the admin "
"interface. Enter the username part here (e.g. ${user}), but use the full "
"Jabber ID (e.g. ${user}@${hostname}) to log into ejabberd web interface; "
"otherwise it will fail."
msgstr ""
"Angiv venligst navnet på en konto til administration af ejabberdserveren. "
"Efter installationen af ejabberd kan du bruge denne konto til at logge ind "
"med enhver Jabberklient og udføre administrative opgaver eller gå til http://";
"${hostname}:5280/admin/ og logge ind med denne konto for at tilgå "
"administrationsgrænsefladen. Indtast brugernavnsdelen her (f.eks. ${user}), "
"men brug den fulde Jabber-id (f.eks. ${user}@${hostname}) for at logge ind på "
"ejabberds internetgrænseflade; ellers vil den fejle."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Leave empty if you don't want to create an admin account automatically."
msgstr ""
"Efterlad blank hvis du ikke automatisk ønsker at oprette en administrationskonto."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "The password for the admin account:"
msgstr "Adgangskoden for administrationskontoen:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Please enter the password for the administrative user."
msgstr "Indtast venligst adgangskoden for den administrative bruger."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "The password for the admin account again for verification:"
msgstr "Adgangskoden for administrationskontoen endnu en gang for bekræftelse:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Please reenter the password for the administrative user for verification."
msgstr ""
"Genindtast venligst adgangskoden for den administrative bruger for bekræftelse."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "The passwords do not match!"
msgstr "Adgangskoderne er ikke ens!"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "The passwords you have typed do not match. Please try again."
msgstr "Adgangskoderne, du har indtastet, er ikke ens. Forsøg venligst igen."

Reply to: