[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates vdrPackage: vdr
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translations

joe@joe-desktop:~/over/debian/vdr$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
7 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation vdr.
# Copyright (C) 2010 vdr & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the vdr package.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vdr\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vdr@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-04 22:58+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-08 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../vdr.templates:1001
msgid "Satellite"
msgstr "Satellit"

#. Type: select
#. Choices
#: ../vdr.templates:1001
msgid "Terrestrial"
msgstr "Terrestrisk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../vdr.templates:1001
msgid "Cable"
msgstr "Kabel"

#. Type: select
#. Description
#: ../vdr.templates:1002
msgid "DVB card type:"
msgstr "DVB-korttype:"

#. Type: select
#. Description
#: ../vdr.templates:1002
msgid ""
"VDR needs to know your DVB card type to work correctly. Using your "
"selection, a channels.conf file will be installed to /var/lib/vdr.  You may "
"have to change this file depending on your setup."
msgstr ""
"VDR skal kende din DVB-korttype for at fungere korrekt. Filen channels.conf "
"vil med dine valg blive installeret i /var/lib/vdr. Du skal måske ændre denne "
"fil afhængig af din opsætning."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../vdr.templates:2001
msgid "Create /var/lib/video.00?"
msgstr "Opret /var/lib/video.00?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../vdr.templates:2001
msgid ""
"By default VDR is configured to use /var/lib/video.00 to store recordings. "
"You can either create this directory now, or change this behavior later  by "
"modifying the VIDEO_DIR variable in /etc/default/vdr."
msgstr ""
"Som standard er VDR konfigureret til at bruge /var/lib/video.00 til at gemme "
"optagelser. Du kan enten oprette denne mappe nu, eller ændre denne opførsel "
"senere ved at ændre variablen VIDEO_DIR i /etc/default/vdr."


Reply to: