[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates schrootPackage: schroot
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translation

joe@joe-desktop:~/over/debian/schroot$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
343 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation schroot.
# Copyright (C) 2010 Roger Leigh <rleigh@debian.org> & Joe Hansen.
# This file is distributed under the same license as the schroot package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
# build -> kompilere
# deprecated -> deprecieret (forældet bruges her om obsolete).
# descriptor -> deskriptor
# facet -> ?
# option -> tilvalg (indstilling?)
# pipe -> datakanal
# snapshot -> øjebliksbillede
# stage -> stadie ?
# stat -> ?
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: schroot\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Roger Leigh <rleigh@debian.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2010-07-05 22:41+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-08 17:34+0000\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. TRANSLATORS: %1% = file
#: bin/csbuild/csbuild-debian-changes.cc:44 sbuild/sbuild-keyfile-base.cc:41
#, boost-format
msgid "Can't open file '%1%'"
msgstr "Kan ikke åbne fil '%1%'"

#. TRANSLATORS: %1% = line number in configuration file
#. TRANSLATORS: %4% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#: bin/csbuild/csbuild-debian-changes.cc:47
#, boost-format
msgid "line %1%: Deprecated key '%4%' used"
msgstr "linje %1%: Deprecieret nøgle '%4%' brugt"

#. TRANSLATORS: %4% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#: bin/csbuild/csbuild-debian-changes.cc:49
#, boost-format
msgid "Deprecated key '%4%' used"
msgstr "Deprecieret nøgle '%4%' brugt"

#. TRANSLATORS: %1% = line number in configuration file
#. TRANSLATORS: %4% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#: bin/csbuild/csbuild-debian-changes.cc:52
#, boost-format
msgid "line %1%: Disallowed key '%4%' used"
msgstr "linje %1%: Ikke tillade nøgle '%4%' brugt"

#. TRANSLATORS: %4% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#: bin/csbuild/csbuild-debian-changes.cc:54
#, boost-format
msgid "Disallowed key '%4%' used"
msgstr "Ikke tilladt nøgle '%4%' brugt"

#. TRANSLATORS: %1% = line number in configuration file
#. TRANSLATORS: %4% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#: bin/csbuild/csbuild-debian-changes.cc:57
#, boost-format
msgid "line %1%: Duplicate key '%4%'"
msgstr "linje %1%: Duplikatnøgle '%4%'"

#. TRANSLATORS: %1% = line number in configuration file
#. TRANSLATORS: %4% = line contents as read from the configuration file
#: bin/csbuild/csbuild-debian-changes.cc:60 sbuild/sbuild-keyfile-base.cc:76
#, boost-format
msgid "line %1%: Invalid line: \"%4%\""
msgstr "linje %1%: Ugyldig linje: »%4%«"

#. TRANSLATORS: %1% = line number in configuration file
#. TRANSLATORS: %4% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#: bin/csbuild/csbuild-debian-changes.cc:63
#, boost-format
msgid "line %1%: Required key '%4%' is missing"
msgstr "linje %1%: Påkrævet nøgle '%4%' mangler"

#. TRANSLATORS: %4% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#: bin/csbuild/csbuild-debian-changes.cc:65
#, boost-format
msgid "Required key '%4%' is missing"
msgstr "Påkrævet nøgle '%4%' mangler"

#. TRANSLATORS: %1% = line number in configuration file
#. TRANSLATORS: %4% = line contents as read from the configuration file
#: bin/csbuild/csbuild-debian-changes.cc:68 sbuild/sbuild-keyfile-base.cc:93
#, boost-format
msgid "line %1%: No key specified: \"%4%\""
msgstr "linje %1%: Ingen nøgle angivet: »%4%«"

#. TRANSLATORS: %1% = line number in configuration file
#. TRANSLATORS: %4% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#: bin/csbuild/csbuild-debian-changes.cc:71
#, boost-format
msgid "line %1%: Obsolete key '%4%' used"
msgstr "linje %1%: Forældet nøgle '%4%' brugt"

#. TRANSLATORS: %4% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#: bin/csbuild/csbuild-debian-changes.cc:73
#, boost-format
msgid "Obsolete key '%4%' used"
msgstr "Forældet nøgle '%4%' brugt"

#. TRANSLATORS: %2% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#. TRANSLATORS: %4% = additional details
#: bin/csbuild/csbuild-debian-changes.cc:76
#, boost-format
msgid "%2%: %4%"
msgstr "%2%: %4%"

#. TRANSLATORS: %1% = line number in configuration file
#. TRANSLATORS: %3% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#. TRANSLATORS: %4% = additional details
#: bin/csbuild/csbuild-debian-changes.cc:80
#, boost-format
msgid "line %1%: %3%: %4%"
msgstr "linje %1%: %3%: %4%"

#: bin/csbuild/csbuild-debian-changes.cc:279
#: bin/csbuild/csbuild-debian-changes.cc:285
msgid "This option will be removed in the future"
msgstr "Denne indstilling vil blive fjernet i fremtiden"

#: bin/csbuild/csbuild-debian-changes.cc:295
#: bin/csbuild/csbuild-debian-changes.cc:301
#: sbuild/sbuild-basic-keyfile.tcc:476 sbuild/sbuild-basic-keyfile.tcc:482
msgid "This option has been removed, and no longer has any effect"
msgstr "Denne indstilling er blevet fjernet, og har ikke længere nogen effekt"

#: bin/csbuild/csbuild-main.cc:55
#: bin/schroot-releaselock/schroot-releaselock-main.cc:54
#: sbuild/sbuild-chroot.cc:75
msgid "File is not a block device"
msgstr "Fil er ikke en blokenhed"

#. TRANSLATORS: %4% = integer process ID
#: bin/csbuild/csbuild-main.cc:57
#: bin/schroot-releaselock/schroot-releaselock-main.cc:56
#, boost-format
msgid "Failed to release device lock (lock held by PID %4%)"
msgstr "Kunne ikke frigive enhedslås (låst af PID %4%)"

#: bin/csbuild/csbuild-main.cc:58
#: bin/schroot-releaselock/schroot-releaselock-main.cc:57
msgid "Failed to release device lock"
msgstr "Kunne ikke frigive enhedslås"

#: bin/csbuild/csbuild-main.cc:59
#: bin/schroot-releaselock/schroot-releaselock-main.cc:58
msgid "Failed to stat device"
msgstr "Kunne ikke stat enhed"

#. TRANSLATORS: '...' is an ellipsis e.g. U+2026,
#. and '-' is an em-dash.
#: bin/csbuild/csbuild-main.cc:74
msgid "[OPTION...] - build Debian packages from source"
msgstr "[TILVALG...] - kompiler Debianpakker fra kilde"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:73
msgid "Build options"
msgstr "Kompileringstilvalg"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:74
msgid "Package version options"
msgstr "Tilvalg for pakkeversion"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:75
msgid "Build environment options"
msgstr "Tilvalg for kompileringsmiljø"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:76
msgid "User options"
msgstr "Brugertilvalg"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:77
msgid "Build dependency override options"
msgstr "Overskrivningstilvalg for kompileringsafhængighed"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:78
msgid "Special options"
msgstr "Specielle tilvalg"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:97
msgid "Build source packages (default)"
msgstr "Kompiler kildepakker (standard)"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:100
msgid "Don't log program output"
msgstr "Log ikke programuddata"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:101
msgid "Run in batch mode"
msgstr "Kør i batchtilstand"

# med stort?
#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:105
msgid "dpkg-buildpackage option"
msgstr "Tilvalg for dpkg-buildpackage"

# med stort?
#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:107
msgid "dpkg-buildpackage options (space-separated)"
msgstr "Tilvalg for dpkg-buildpackage (mellemrumsadskilt)"

# til eller for?
#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:109
msgid "Distribution to build for"
msgstr "Distribution at kompilere til"

# til eller for?
#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:111
msgid "Archive to build for"
msgstr "Arkiv at kompilere til"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:113
msgid "Build architecture"
msgstr "Kompileringsarkitektur"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:115
msgid "Build architecture \"all\" packages"
msgstr "Kompileringsarkitektur »alle« pakker"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:117
msgid "Build a source package"
msgstr "Kompiler en kildepakke"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:119
msgid "Force building of a source package, irrespective of Debian version"
msgstr "Tving kompilering af en kildepakke, uafhængig af Debianversion"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:123
msgid "Make a binary non-maintainer upload (changelog entry)"
msgstr "Lav en binær ikkevedligeholder overførsel (changelog-punkt)"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:125
msgid "Make a binary non-maintainer upload (binNMU number)"
msgstr "Lav en binær ikkevedligeholder overførsel (binNMU-tal)"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:127
msgid "Append version suffix"
msgstr "Tilføj versionssuffiks"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:130
msgid "Update chroot environment"
msgstr "Opdater chrootmiljø"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:132
msgid "Chroot environment to build in"
msgstr "Chrootmiljø at kompilere i"

# Sådan som jeg forstår det er purge lidt mere dratisk en
# fjern/remove. Men jeg ved ikke om det er nødvendigt med 
# den forskel her.
#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:134
msgid "Purge build mode"
msgstr "Fjern kompileringstilstand"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:136
msgid "Purge dependencies mode"
msgstr "Fjern afhængighedstilstand"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:138
msgid "Run setup hook script in chroot prior to building"
msgstr "Kør opsætningshookskript i chroot før kompilering"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:142
msgid "GPG key identifier"
msgstr "GPG-nøgleidentifikator"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:144
msgid "Package maintainer"
msgstr "Pakkevedligeholder"

# måske overførselsperson
#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:146
msgid "Package uploader"
msgstr "Pakkeoverfører"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:150
msgid "Add a build dependency"
msgstr "Tilføj en kompileringsafhængighed"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:152
msgid "Add a build conflict"
msgstr "Tilføj en kompileringskonflikt"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:154
msgid "Add an architecture-independent build dependency"
msgstr "Tilføj en arkitekturuafhængig kompileringsafhængighed"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:156
msgid "Add an architecture-independent build conflict"
msgstr "Tilføj en arkitekturuafhængig kompileringskonflikt"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:160
msgid "Specify algorithm for dependency checking"
msgstr "Angiv algoritme for afhængighedstjek"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:162
msgid "Build using the current GCC development snapshot"
msgstr "Kompiler med brug af det aktuelle GCC-udviklingsøjebliksbillede"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:166
msgid "Package to build"
msgstr "Pakke at kompilere"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:228
msgid "--makebinNMU missing"
msgstr "--makebinNMU mangler"

#: bin/csbuild/csbuild-options.cc:235
msgid "--binNMU missing"
msgstr "--binNMU mangler"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#: bin/dchroot-dsa/dchroot-dsa-chroot-config.cc:117
#, boost-format
msgid "%1% chroot (dchroot-dsa compatibility)"
msgstr "%1% chroot (dchroot-dsa-kompatibilitet)"

#. TRANSLATORS: '...' is an ellipsis e.g. U+2026, and '-'
#. is an em-dash.
#: bin/dchroot-dsa/dchroot-dsa-main.cc:45
msgid "[OPTION...] chroot [COMMAND] - run command or shell in a chroot"
msgstr "[TILVALG...] chroot [KOMMANDO] - kør kommando eller skal i en chroot"

#: bin/dchroot-dsa/dchroot-dsa-options.cc:54
msgid "Print paths to available chroots"
msgstr "Udskriv stier til tilgængelige chroot'er"

#: bin/dchroot-dsa/dchroot-dsa-options.cc:58 bin/dchroot/dchroot-options.cc:56
#: bin/schroot/schroot-options.cc:58
msgid "Select all chroots"
msgstr "Vælg alle chroot'er"

#: bin/dchroot-dsa/dchroot-dsa-options.cc:62 bin/dchroot/dchroot-options.cc:60
#: bin/schroot/schroot-options.cc:64
msgid "Directory to use"
msgstr "Mappe at bruge"

#: bin/dchroot-dsa/dchroot-dsa-options.cc:98
msgid "Only one command may be specified"
msgstr "Kun en kommando må angives"

#: bin/dchroot-dsa/dchroot-dsa-options.cc:107
msgid "Command must have an absolute path"
msgstr "Kommando skal have en absolut sti"

#: bin/dchroot-dsa/dchroot-dsa-options.cc:121
msgid "No chroot specified"
msgstr "Ingen chroot angivet"

# Gad vide om det er ".. Kørende kommando:..", jeg synes det er lidt
# svært at regne ud
#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#. TRANSLATORS: %2% = command
#: bin/dchroot-dsa/dchroot-dsa-session.cc:144
#: bin/dchroot/dchroot-session.cc:133
#, boost-format
msgid "[%1% chroot] Running command: \"%2%\""
msgstr "[%1% chroot] Kørende kommando: »%2%«"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#: bin/dchroot/dchroot-chroot-config.cc:126
#, boost-format
msgid "%1% chroot (dchroot compatibility)"
msgstr "%1% chroot (dchroot-kompatibilitet)"

# måske schroot-konfiguration sådan at kommandonavnet er adskilt
#. TRANSLATORS: %1% = program name
#. TRANSLATORS: %2% = program version
#. TRANSLATORS: %3% = current date
#: bin/dchroot/dchroot-main-base.cc:63 bin/schroot/schroot-main.cc:61
#, boost-format
msgid "schroot configuration generated by %1% %2% on %3%"
msgstr "schrootkonfiguration oprettet af %1% %2% den %3%"

# Har du set kommentaren? Egentlig tror jeg det er ok at oversætte det,
# det er bare lidt pudsigt at de har skrevet at man ikke må
#. TRANSLATORS: Do not translate "users" and "groups";
#. these are keywords used in the configuration file.
#: bin/dchroot/dchroot-main-base.cc:74
msgid "To allow users access to the chroots, use the users or groups keys."
msgstr ""
"For at give brugere adgang til chroot'erne, brug users (bruger-) eller "
"groups (gruppenøglerne)."

#. TRANSLATORS: Do not translate "root-users" and
#. "root-groups"; these are keywords used in the
#. configuration file.
#: bin/dchroot/dchroot-main-base.cc:80
msgid ""
"To allow password-less root access, use the root-users or root-groups keys."
msgstr ""
"For at tillade rodadgang uden adgangskode (password-less), brug nøglerne "
"root-users eller root-groups."

#. TRANSLATORS: %1% = file
#: bin/dchroot/dchroot-main-base.cc:83 bin/dchroot/dchroot-main-base.cc:144
#, boost-format
msgid "Remove '%1%' to use the new configuration."
msgstr "Fjern '%1%' for at bruge den nye konfiguration."

#. TRANSLATORS: %1% = program name
#: bin/dchroot/dchroot-main-base.cc:104
#, boost-format
msgid "Running schroot in %1% compatibility mode"
msgstr "Kører schroot i %1%-kompatibilitetstilstand"

# muligheder, kapaciteter, kompatibiliteter
#. TRANSLATORS: "full capabilities" in this context means "all
#. features"
#: bin/dchroot/dchroot-main-base.cc:110
msgid "Run \"schroot\" for full capabilities"
msgstr "Kør »schroot« for alle kompatibiliteter"

#. TRANSLATORS: %1% = program name
#. TRANSLATORS: %2% = configuration file
#: bin/dchroot/dchroot-main-base.cc:129
#, boost-format
msgid "Using %1% configuration file: '%2%'"
msgstr "Bruger %1% konfigurationsfil: '%2%'"

#: bin/dchroot/dchroot-main-base.cc:133
#, boost-format
msgid "Run \"%1%\""
msgstr "Kør »%1%«"

#: bin/dchroot/dchroot-main-base.cc:137
msgid "to migrate to a schroot configuration."
msgstr "for at migrere til en schrootkonfiguration."

#: bin/dchroot/dchroot-main-base.cc:140
#, boost-format
msgid "Edit '%1%' to add appropriate user and/or group access."
msgstr "Rediger '%1%' for at tilføje passende bruger- og/eller gruppeadgang."

#. TRANSLATORS: '...' is an ellipsis e.g. U+2026, and '-'
#. is an em-dash.
#: bin/dchroot/dchroot-main.cc:46 bin/schroot/schroot-main.cc:44
msgid "[OPTION...] [COMMAND] - run command or shell in a chroot"
msgstr "[TILVALG...] [KOMMANDO] - kør kommando eller skal i en chroot"

#: bin/dchroot/dchroot-options.cc:52
msgid "Print path to selected chroot"
msgstr "Udskriv sti til valgt chroot"

#: bin/dchroot/dchroot-options.cc:62 bin/schroot/schroot-options.cc:68
msgid "Preserve user environment"
msgstr "Bevar brugermiljø"

#: bin/dchroot/dchroot-options.cc:87 bin/schroot/schroot-options-base.cc:171
msgid "--quiet and --verbose may not be used at the same time"
msgstr "--quiet og --verbose kan ikke bruges samtidig"

#: bin/dchroot/dchroot-options.cc:89 bin/schroot/schroot-options-base.cc:173
msgid "Using verbose output"
msgstr "Bruger uddybende uddata"

#: bin/dchroot/dchroot-options.cc:95 bin/schroot/schroot-options-base.cc:179
msgid "--chroot and --all may not be used at the same time"
msgstr "--chroot og --all kan ikke bruges samtidig"

#: bin/dchroot/dchroot-options.cc:97 bin/schroot/schroot-options-base.cc:181
msgid "Using --chroots only"
msgstr "Bruger kun --chroots"

#: bin/dchroot/dchroot-session-base.cc:73
msgid "dchroot session restriction"
msgstr "dchrootsessionsbegrænsning"

#. TRANSLATORS: %1% = program name
#. TRANSLATORS: %2% = program version
#. TRANSLATORS: %3% = release date
#: bin/schroot-base/schroot-base-main.cc:61
#, boost-format
msgid "%1% (Debian sbuild) %2% (%3%)\n"
msgstr "%1% (Debian sbuild) %2% (%3%)\n"

#: bin/schroot-base/schroot-base-main.cc:67
msgid "Written by Roger Leigh"
msgstr "Skrevet af Roger Leigh"

#. TRANSLATORS: '(C)' is a copyright symbol and '-' is an en-dash.
#: bin/schroot-base/schroot-base-main.cc:69
msgid "Copyright (C) 2004-2010 Roger Leigh"
msgstr "Ophavsret 2004-2010 Roger Leigh"

#: bin/schroot-base/schroot-base-main.cc:70
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Dette er fri software; se kildekoden for kopieringsbetingelser. Der er INGEN\n"
"garanti; end ikke for SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÃ?L.\n"

#: bin/schroot-base/schroot-base-main.cc:73
msgid "Configured features:"
msgstr "Konfigurerede funktioner:"

#: bin/schroot-base/schroot-base-main.cc:75
msgid "Device locking"
msgstr "Enhedslåsning"

# engelsk fejl plugable?
#: bin/schroot-base/schroot-base-main.cc:78
msgid "Pluggable Authentication Modules"
msgstr "Indstikbare godkendelsesmoduler"

# ikke den fjerneste ide om hvad det her er!
# http://en.wikipedia.org/wiki/Application_binary_interface
# Så det handler om skift af den binære grænseflade til programmer.
#: bin/schroot-base/schroot-base-main.cc:81
msgid "Linux kernel Application Binary Interface switching"
msgstr "Skift af Linuxkernens binære programgrænseflade"

#: bin/schroot-base/schroot-base-main.cc:84
msgid "Support for filesystem unioning"
msgstr "Understøttelse af filsystemforening"

#: bin/schroot-base/schroot-base-main.cc:93
msgid "Usage:"
msgstr "Brug:"

#. TRANSLATORS: %1% = program name
#: bin/schroot-base/schroot-base-main.cc:130
#, boost-format
msgid "Run \"%1% --help\" to list usage example and all available options"
msgstr "Kør »%1% --help« for at vise eksempel og alle tilgængelige tilvalg"

#: bin/schroot-base/schroot-base-option-action.cc:65
#: bin/schroot-base/schroot-base-option-action.cc:93
#, boost-format
msgid "%1%: invalid action"
msgstr "%1%: Ugyldig handling"

#: bin/schroot-base/schroot-base-option-action.cc:90
msgid "Only one action may be specified"
msgstr "Kun en handling må angives"

#: bin/schroot-base/schroot-base-options.cc:44
msgid "Actions"
msgstr "Handlinger"

#: bin/schroot-base/schroot-base-options.cc:45
msgid "General options"
msgstr "Generelle tilvalg"

#: bin/schroot-base/schroot-base-options.cc:46
msgid "Hidden options"
msgstr "Skjulte tilvalg"

#: bin/schroot-base/schroot-base-options.cc:87
msgid "Show help options"
msgstr "Vis hjælpetilvalg"

#: bin/schroot-base/schroot-base-options.cc:89
msgid "Print version information"
msgstr "Udskriv versionsinformation"

# tror jeg ville skrive mindre/mere, men det er sikkert forkert
#: bin/schroot-base/schroot-base-options.cc:93
msgid "Show less output"
msgstr "Vis færre uddata"

#: bin/schroot-base/schroot-base-options.cc:95
msgid "Show more output"
msgstr "Vis flere uddata"

#: bin/schroot-base/schroot-base-options.cc:99
msgid "Enable debugging messages"
msgstr "Aktiver fejlsøgningsbeskeder"

#: bin/schroot-base/schroot-base-options.cc:163
msgid "Invalid debug level"
msgstr "Ugyldigt fejlsøgningsniveau"

#. TRANSLATORS: %1% = file
#: bin/schroot-listmounts/schroot-listmounts-main.cc:57
#, boost-format
msgid "Failed to find '%1%'"
msgstr "Kunne ikke finde '%1%'"

#. TRANSLATORS: '...' is an ellipsis e.g. U+2026,
#. and '-' is an em-dash.
#: bin/schroot-listmounts/schroot-listmounts-main.cc:72
msgid "[OPTION...] - list mount points"
msgstr "[TILVALG...] - vis monteringspunkter"

#: bin/schroot-listmounts/schroot-listmounts-options.cc:42
#: bin/schroot-mount/schroot-mount-options.cc:45
msgid "Mount"
msgstr "Monter"

#: bin/schroot-listmounts/schroot-listmounts-options.cc:61
#: bin/schroot-mount/schroot-mount-options.cc:69
msgid "Mountpoint to check (full path)"
msgstr "Monteringspunkt at tjekke (fuld sti)"

#: bin/schroot-listmounts/schroot-listmounts-options.cc:94
#: bin/schroot-mount/schroot-mount-options.cc:107
msgid "No mount point specified"
msgstr "Intet monteringspunkt angivet"

#: bin/schroot-mount/schroot-mount-main.cc:59 sbuild/sbuild-run-parts.cc:48
#: sbuild/sbuild-session.cc:76
msgid "Failed to fork child"
msgstr "Kunne ikke forgrene underproces"

#: bin/schroot-mount/schroot-mount-main.cc:60 sbuild/sbuild-run-parts.cc:49
#: sbuild/sbuild-session.cc:79
msgid "Wait for child failed"
msgstr "Vent på underproces mislykkedes"

#. TRANSLATORS: %1% = command name
#: bin/schroot-mount/schroot-mount-main.cc:62 sbuild/sbuild-run-parts.cc:51
#, boost-format
msgid "Failed to execute '%1%'"
msgstr "Kunne ikke køre '%1%'"

#. TRANSLATORS: '...' is an ellipsis e.g. U+2026,
#. and '-' is an em-dash.
#: bin/schroot-mount/schroot-mount-main.cc:77
msgid "[OPTION...] - mount filesystems"
msgstr "[TILVALG...] - monter filsystemer"

#: bin/schroot-mount/schroot-mount-main.cc:128
#: bin/schroot-mount/schroot-mount-main.cc:192 sbuild/sbuild-auth-pam.cc:126
#: sbuild/sbuild-log.cc:172 sbuild/sbuild-run-parts.cc:232
#: sbuild/sbuild-session.cc:1140 sbuild/sbuild-session.cc:1421
msgid "An unknown exception occurred"
msgstr "Der opstod en ukendt fejl"

#: bin/schroot-mount/schroot-mount-options.cc:65
msgid "Perform a simulation of actions which would be taken"
msgstr "Udfør en simulering af handlinger som vil blive udført"

#: bin/schroot-mount/schroot-mount-options.cc:67
msgid "fstab file to read (full path)"
msgstr "fstba-fil at læse (fuld sti)"

# slip, løsn, frigiv
#. TRANSLATORS: '...' is an ellipsis e.g. U+2026,
#. and '-' is an em-dash.
#: bin/schroot-releaselock/schroot-releaselock-main.cc:73
msgid "[OPTION...] - release a device lock"
msgstr "[TILVALG...] - slip en enhedslås"

#: bin/schroot-releaselock/schroot-releaselock-main.cc:89
msgid "No PID specified; forcing release of lock"
msgstr "Ingen PID angivet; fremtving slipning af lås"

#: bin/schroot-releaselock/schroot-releaselock-options.cc:43
msgid "Lock"
msgstr "LÃ¥s"

#: bin/schroot-releaselock/schroot-releaselock-options.cc:62
msgid "Device to unlock (full path)"
msgstr "Enhed der skal låses op (fuld sti)"

#: bin/schroot-releaselock/schroot-releaselock-options.cc:64
msgid "Process ID owning the lock"
msgstr "Proces-id som ejer låsen"

#: bin/schroot-releaselock/schroot-releaselock-options.cc:97
msgid "No device specified"
msgstr "Ingen enhed angivet"

#. TRANSLATORS: %1% = comma-separated list of chroot names
#: bin/schroot/schroot-main-base.cc:58
#, boost-format
msgid "%1%: Chroots not found"
msgstr "%1%: Chroot'er ikke fundet"

#. TRANSLATORS: %4% = file
#: bin/schroot/schroot-main-base.cc:60
#, boost-format
msgid "No chroots are defined in '%4%'"
msgstr "Ingen chroot'er er defineret i '%4%'"

#. TRANSLATORS: %4% = file
#. TRANSLATORS: %5% = file
#: bin/schroot/schroot-main-base.cc:63
#, boost-format
msgid "No chroots are defined in '%4%' or '%5%'"
msgstr "Ingen chroot'er er defineret i '%4%' eller '%5%'"

#. TRANSLATORS: %1% = file
#: bin/schroot/schroot-main-base.cc:65
#, boost-format
msgid "The specified chroots are not defined in '%1%'"
msgstr "De angivne chroot'er er ikke defineret i '%1%'"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#: bin/schroot/schroot-main-base.cc:67 sbuild/sbuild-session.cc:85
#, boost-format
msgid "%1%: Chroot not found"
msgstr "%1%: Chroot ikke fundet"

#: bin/schroot/schroot-main-base.cc:68
#, boost-format
msgid "%1%: Invalid session name"
msgstr "%1%: Ugyldigt sessionsnavn"

#: bin/schroot/schroot-main-base.cc:103
msgid "Available chroot types:"
msgstr "Tilgængelige chroottyper:"

#: bin/schroot/schroot-main-base.cc:105
msgid "Support for 'block-device' chroots"
msgstr "Understøttelse af 'block-device' chroot'er"

#: bin/schroot/schroot-main-base.cc:108
msgid "Support for 'btrfs-snapshot' chroots"
msgstr "Understøttelse af 'btrfs-snapshot' chroot'er"

#: bin/schroot/schroot-main-base.cc:110
msgid "Support for 'directory' chroots"
msgstr "Understøttelse af 'directory' chroot'er"

#: bin/schroot/schroot-main-base.cc:111
msgid "Support for 'file' chroots"
msgstr "Understøttelse af 'file' chroot'er"

#: bin/schroot/schroot-main-base.cc:113
msgid "Support for 'loopback' chroots"
msgstr "Understøttelse af 'loopback' chroot'er"

#: bin/schroot/schroot-main-base.cc:116
msgid "Support for 'lvm-snapshot' chroots"
msgstr "Understøttelse af 'lvm-snapshot' chroot'er"

#: bin/schroot/schroot-main-base.cc:118
msgid "Support for 'plain' chroots"
msgstr "Understøttelse af 'plain' chroot'er"

#: bin/schroot/schroot-options-base.cc:56
msgid "Chroot selection"
msgstr "Chrootudvælgelse"

#: bin/schroot/schroot-options-base.cc:57
msgid "Chroot environment"
msgstr "Chrootmiljø"

#: bin/schroot/schroot-options-base.cc:58
msgid "Session actions"
msgstr "Sessionshandlinger"

#: bin/schroot/schroot-options-base.cc:59
msgid "Session options"
msgstr "Sessionstilvalg"

#: bin/schroot/schroot-options-base.cc:86
msgid "List available chroots"
msgstr "Vis tilgængelige chroot'er"

#: bin/schroot/schroot-options-base.cc:88
msgid "Show information about selected chroots"
msgstr "Vis information om valgte chroot'er"

#: bin/schroot/schroot-options-base.cc:90
msgid "Dump configuration of selected chroots"
msgstr "Dump konfiguration af valgte chroot'er"

#: bin/schroot/schroot-options-base.cc:94
msgid "Use specified chroot"
msgstr "Brug angivet chroot"

#: bin/schroot/schroot-options-base.cc:98
msgid "Command to run"
msgstr "Kommando at køre"

#: bin/schroot/schroot-options-base.cc:208
msgid "Exactly one chroot must be specified when beginning a session"
msgstr "Præcis en chroot skal angives, når en session påbegyndes"

#: bin/schroot/schroot-options-base.cc:225
msgid ""
"--session-name is not permitted for the specified action; did you mean to "
"use --chroot?"
msgstr ""
"--session-name er ikke tilladt for den angivne handling; ønskede du at bruge "
"--chroot?"

#: bin/schroot/schroot-options-base.cc:250
msgid "--chroot may not be used with --list"
msgstr "--chroot kan ikke bruges med --list"

#: bin/schroot/schroot-options-base.cc:280
msgid "Unknown action specified"
msgstr "Ukendt handling angivet"

#: bin/schroot/schroot-options.cc:52
msgid "Print location of selected chroots"
msgstr "Udskriv placering af valgte chroot'er"

#: bin/schroot/schroot-options.cc:56
msgid "Select all chroots and active sessions"
msgstr "Vælg alle chroot'er og aktive sessioner"

#: bin/schroot/schroot-options.cc:60
msgid "Select all active sessions"
msgstr "Vælg alle aktive sessioner"

#: bin/schroot/schroot-options.cc:66
msgid "Username (default current user)"
msgstr "Brugernavn (forvalg er aktuelle bruger)"

#: bin/schroot/schroot-options.cc:72
msgid "Begin, run and end a session automatically (default)"
msgstr "Begynd, kør og afslut en session automatisk (standard)"

#: bin/schroot/schroot-options.cc:74
msgid "Begin a session; returns a session ID"
msgstr "Begynd en session; returnerer en session-id"

#: bin/schroot/schroot-options.cc:76
msgid "Recover an existing session"
msgstr "Gendan en eksisterende session"

#: bin/schroot/schroot-options.cc:78
msgid "Run an existing session"
msgstr "Kør en eksisterende session"

#: bin/schroot/schroot-options.cc:80
msgid "End an existing session"
msgstr "Afslut en eksisterende session"

#: bin/schroot/schroot-options.cc:84
msgid "Session name (defaults to an automatically generated name)"
msgstr "Sessionsnavn (er som standard et automatisk oprettet navn)"

#: bin/schroot/schroot-options.cc:86
msgid "Force operation, even if it fails"
msgstr "Gennemtving handling, selv hvis den fejler"

#. TRANSLATORS: %1% = program name (PAM service name)
#: sbuild/sbuild-auth-null.cc:119 sbuild/sbuild-auth-pam.cc:312
#, boost-format
msgid "You do not have permission to access the %1% service."
msgstr "Du har ikke tilladelse til at tilgå tjenesten %1%."

#: sbuild/sbuild-auth-null.cc:121 sbuild/sbuild-auth-pam.cc:314
msgid "This failure will be reported."
msgstr "Denne fejl vil blive rapporteret."

#: sbuild/sbuild-auth-pam-conv-tty.cc:48
msgid "No controlling terminal"
msgstr "Ingen kontrollerende terminal"

#: sbuild/sbuild-auth-pam-conv-tty.cc:49
msgid "Timed out"
msgstr "Fik tidsudløb"

#. TRANSLATORS: Please use an ellipsis e.g. U+2026
#: sbuild/sbuild-auth-pam-conv-tty.cc:51
msgid "Time is running out..."
msgstr "Tiden løber ud..."

#: sbuild/sbuild-auth-pam-conv-tty.cc:52
msgid "Failed to get terminal settings"
msgstr "Kunne ikke indhente terminalopsætning"

#. TRANSLATORS: %1% = integer
#: sbuild/sbuild-auth-pam-conv-tty.cc:54
#, boost-format
msgid "Unsupported conversation type '%1%'"
msgstr "Ikkeunderstøttet konversationstype '%1%'"

#: sbuild/sbuild-auth-pam.cc:79
msgid "Password: "
msgstr "Adgangskode: "

#: sbuild/sbuild-auth-pam.cc:80
msgid "Password:"
msgstr "Adgangskode:"

#: sbuild/sbuild-auth-pam.cc:87
#, boost-format
msgid "[schroot] password for %1%: "
msgstr "[schroot] adgangskode for %1%: "

#: sbuild/sbuild-auth-pam.cc:240
msgid "Set RUSER"
msgstr "Angiv RUSER"

#: sbuild/sbuild-auth-pam.cc:258
msgid "Set RHOST"
msgstr "Angiv RHOST"

#: sbuild/sbuild-auth-pam.cc:277
msgid "Set TTY"
msgstr "Angiv TTY"

#: sbuild/sbuild-auth-pam.cc:289
msgid "Set USER"
msgstr "Angiv BRUGER"

#: sbuild/sbuild-auth.cc:52
msgid "Failed to get hostname"
msgstr "Kunne ikke indhente værtsnavn"

#. TRANSLATORS: %1% = user name or user ID
#: sbuild/sbuild-auth.cc:54
#, boost-format
msgid "User '%1%' not found"
msgstr "Bruger '%1%' ikke fundet"

#. TRANSLATORS: %1% = group name or group ID
#. TRANSLATORS: %1% = group name
#: sbuild/sbuild-auth.cc:56 sbuild/sbuild-session.cc:105
#, boost-format
msgid "Group '%1%' not found"
msgstr "Gruppe '%1%' ikke fundet"

#: sbuild/sbuild-auth.cc:57
msgid "Authentication failed"
msgstr "Godkendelse mislykkedes"

#: sbuild/sbuild-auth.cc:58
msgid "Access not authorised"
msgstr "Adgang ikke autoriseret"

#: sbuild/sbuild-auth.cc:59
msgid "PAM is already initialised"
msgstr "PAM er allerede initialiseret"

#: sbuild/sbuild-auth.cc:60 sbuild/sbuild-session.cc:106
msgid "PAM error"
msgstr "PAM-fejl"

#: sbuild/sbuild-auth.cc:61
msgid "PAM failed to shut down cleanly"
msgstr "PAM kunne ikke lukke pænt ned"

#: sbuild/sbuild-basic-keyfile.tcc:115
msgid "This option may be present in a newer version"
msgstr "Dette tilvalg er måske til stede i en nyere version"

#: sbuild/sbuild-basic-keyfile.tcc:460 sbuild/sbuild-basic-keyfile.tcc:466
msgid ""
"This option will be removed in the future; please update your configuration"
msgstr ""
"Dette tilvalg vil blive fjernet engang i fremtiden; opdater venligst din "
"konfiguration"

#: sbuild/sbuild-chroot-block-device-base.cc:130
msgid "Device"
msgstr "Enhed"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot alias name
#. TRANSLATORS: %4% = chroot name
#: sbuild/sbuild-chroot-config.cc:59
#, boost-format
msgid "Alias '%1%' already associated with '%4%' chroot"
msgstr "Alias '%1%' er allerede forbundet med '%4%' chroot"

#: sbuild/sbuild-chroot-config.cc:60
msgid "No such chroot"
msgstr "Ingen sådan chroot"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#: sbuild/sbuild-chroot-config.cc:62
#, boost-format
msgid "A chroot or alias '%1%' already exists with this name"
msgstr "En chroot eller alias '%1%' eksisterer allerede med dette navn"

#: sbuild/sbuild-chroot-config.cc:63 sbuild/sbuild-chroot.cc:82
msgid "File is not a regular file"
msgstr "Fil er ikke en regulær fil"

#: sbuild/sbuild-chroot-config.cc:64
msgid "Failed to open file"
msgstr "Kunne ikke åben fil"

#: sbuild/sbuild-chroot-config.cc:65 sbuild/sbuild-chroot.cc:83
msgid "File is not owned by user root"
msgstr "Fil er ikke ejet af brugerrod"

#: sbuild/sbuild-chroot-config.cc:66 sbuild/sbuild-chroot.cc:84
msgid "File has write permissions for others"
msgstr "Fil har skriverettigheder for andre"

#: sbuild/sbuild-chroot-config.cc:233 sbuild/sbuild-chroot-config.cc:239
msgid "Duplicate names are not allowed"
msgstr "Ens navne er ikke tilladt"

#: sbuild/sbuild-chroot-config.cc:318
msgid "Available chroots: "
msgstr "Tilgængelige chroot'er: "

#: sbuild/sbuild-chroot-directory-base.cc:86
msgid "Directory"
msgstr "Mappe"

#: sbuild/sbuild-chroot-facet-mountable.cc:123
msgid "Mount Device"
msgstr "Monter enhed"

#: sbuild/sbuild-chroot-facet-mountable.cc:125
msgid "Mount Options"
msgstr "Monter tilvalg"

#: sbuild/sbuild-chroot-facet-mountable.cc:127
#: sbuild/sbuild-chroot-file.cc:219
msgid "Location"
msgstr "Sted"

#. TRANSLATORS: "Personality" is the Linux kernel personality
#. (process execution domain).  See schroot.conf(5).
#: sbuild/sbuild-chroot-facet-personality.cc:89
msgid "Personality"
msgstr "Personalitet"

#: sbuild/sbuild-chroot-facet-session.cc:88
msgid "Session ID"
msgstr "Session-id"

#: sbuild/sbuild-chroot-facet-source-clonable.cc:70
msgid "(source chroot)"
msgstr "(kildechroot)"

#: sbuild/sbuild-chroot-facet-source-clonable.cc:169
msgid "Source Users"
msgstr "Kildebrugere"

#: sbuild/sbuild-chroot-facet-source-clonable.cc:170
msgid "Source Groups"
msgstr "Kildegrupper"

#: sbuild/sbuild-chroot-facet-source-clonable.cc:171
msgid "Source Root Users"
msgstr "Kilderodbrugere"

#: sbuild/sbuild-chroot-facet-source-clonable.cc:172
msgid "Source Root Groups"
msgstr "Kilderootgrupper"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot fs type
#: sbuild/sbuild-chroot-facet-union.cc:43
#, boost-format
msgid "Unknown filesystem union type '%1%'"
msgstr "Ukendt filsystemforeningstype '%1%'"

#: sbuild/sbuild-chroot-facet-union.cc:44
msgid "Union overlay must have an absolute path"
msgstr "Foreningsoverlægning skal have en absolut sti"

#: sbuild/sbuild-chroot-facet-union.cc:45
msgid "Union underlay must have an absolute path"
msgstr "Foreningsunderlægning skal have en absolut sti"

#: sbuild/sbuild-chroot-facet-union.cc:214
msgid "Filesystem Union Type"
msgstr "Foreningstype for filsystem"

#: sbuild/sbuild-chroot-facet-union.cc:218
msgid "Filesystem Union Mount Options"
msgstr "Tilvalg for filsystemets foreningsmontering"

#: sbuild/sbuild-chroot-facet-union.cc:221
msgid "Filesystem Union Overlay Directory"
msgstr "Mappe for filsystemets foreningsoverlægning"

#: sbuild/sbuild-chroot-facet-union.cc:224
msgid "Filesystem Union Underlay Directory"
msgstr "Mappe for filsystemets foreningsunderlægning"

#: sbuild/sbuild-chroot-file.cc:216 sbuild/sbuild-chroot-loopback.cc:190
msgid "File"
msgstr "Fil"

#: sbuild/sbuild-chroot-file.cc:217
msgid "File Repack"
msgstr "Genpakning af fil"

#: sbuild/sbuild-chroot-lvm-snapshot.cc:233
msgid "LVM Snapshot Device"
msgstr "Ã?jebliksbilledenhed for LVM"

#: sbuild/sbuild-chroot-lvm-snapshot.cc:235
msgid "LVM Snapshot Options"
msgstr "Ã?jebliksbilledtilvalg for LVM"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:69
msgid "Chroot creation failed"
msgstr "Chrootoprettelse mislykkedes"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:70
msgid "Device name not set"
msgstr "Enhedsnavn ikke angivet"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot type name
#: sbuild/sbuild-chroot.cc:72
#, boost-format
msgid "Unknown chroot type '%1%'"
msgstr "Ukendt chroottype '%1%'"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:73
msgid "Device must have an absolute path"
msgstr "Enhed skal have en absolut sti"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:74 sbuild/sbuild-lock.cc:59
msgid "Failed to lock device"
msgstr "Kunne ikke låse enhed"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:76 sbuild/sbuild-lock.cc:64
msgid "Failed to unlock device"
msgstr "Kunne ikke låse enhed op"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:77
msgid "Directory must have an absolute path"
msgstr "Mappe skal have en absolut sti"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:78
msgid "Attempt to add object which is not a facet"
msgstr "Forsøg at tilføje objekt som ikke er en facet"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:79
msgid "Attempt to add facet which is already in use"
msgstr "Forsøg at tilføje facet som allerede er i brug"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:80
msgid "File must have an absolute path"
msgstr "Fil skal have en absolut sti"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:81
msgid "Failed to acquire file lock"
msgstr "Kunne ikke opnå fillås"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:85
msgid "Failed to discard file lock"
msgstr "Kunne ikke fjerne fillås"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:86
msgid "Location must have an absolute path"
msgstr "Sted skal have en absolut sti"

#. TRANSLATORS: unlink refers to the C function which removes a file
#: sbuild/sbuild-chroot.cc:88
msgid "Failed to unlink session file"
msgstr "Kunne ikke fjerne henvisning på sessionsfil"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:89
msgid "Failed to write session file"
msgstr "Kunne ikke skrive sessionsfil"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:90
msgid "Message verbosity is invalid"
msgstr "Detaljegrad for besked er ugyldig"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:601
msgid "Name"
msgstr "Navn"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:604
msgid "Description"
msgstr "Beskrivelse"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:605
msgid "Type"
msgstr "Type"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:606
msgid "Priority"
msgstr "Prioritet"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:607
msgid "Message Verbosity"
msgstr "Detaljegrad for besked"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:608
msgid "Users"
msgstr "Brugere"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:609
msgid "Groups"
msgstr "Grupper"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:610
msgid "Root Users"
msgstr "Rodbrugere (root)"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:611
msgid "Root Groups"
msgstr "Rodgrupper (root)"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:612
msgid "Aliases"
msgstr "Aliasser"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:613
msgid "Preserve Environment"
msgstr "Bevar miljø"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:614
msgid "Environment Filter"
msgstr "Miljøfilter"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:615
msgid "Run Setup Scripts"
msgstr "Kør opsætningsskripter"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:616
msgid "Script Configuration"
msgstr "Skriptkonfiguration"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:617
msgid "Session Managed"
msgstr "Session håndteret"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:619
msgid "Session Cloned"
msgstr "Session klonet"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:621
msgid "Session Purged"
msgstr "Session fjernet"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:625
msgid "Command Prefix"
msgstr "Kommandopræfiks"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:629
msgid "Mount Location"
msgstr "Monteringssted"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:631
msgid "Path"
msgstr "Sti"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:637
msgid "Session"
msgstr "Session"

#: sbuild/sbuild-chroot.cc:637
msgid "Chroot"
msgstr "Chroot"

#: sbuild/sbuild-ctty.cc:46
msgid "The controlling terminal close-on-execute flag could not be set"
msgstr "Den kontrollerende terminals luk-ved-kørsel-flag kunne ikke angives"

#: sbuild/sbuild-ctty.cc:47
msgid "The controlling terminal file descriptor could not be duplicated"
msgstr "Den kontrollerende terminalfildeskriptor kunne ikke duplikeres"

#: sbuild/sbuild-format-detail.cc:72
msgid "true"
msgstr "sand"

#: sbuild/sbuild-format-detail.cc:74
msgid "false"
msgstr "falsk"

#. TRANSLATORS: %1% = title of section
#. TRANSLATORS: Please format the --- as a continuous line, e.g. U+2500
#: sbuild/sbuild-format-detail.cc:91
#, boost-format
msgid "--- %1% ---"
msgstr "--- %1% ---"

#: sbuild/sbuild-keyfile-base.cc:46
#, boost-format
msgid "line %1% [%2%]: Deprecated key '%4%' used"
msgstr "linje %1% [%2%]: Deprecieret nøgle '%4%' brugt"

#: sbuild/sbuild-keyfile-base.cc:50
#, boost-format
msgid "[%1%]: Deprecated key '%4%' used"
msgstr "[%1%]: Deprecieret nøgle '%4%' brugt"

#: sbuild/sbuild-keyfile-base.cc:55
#, boost-format
msgid "line %1% [%2%]: Disallowed key '%4%' used"
msgstr "linje %1% [%2%]: Ikke tilladt nøgle '%4%' brugt"

#: sbuild/sbuild-keyfile-base.cc:59
#, boost-format
msgid "[%1%]: Disallowed key '%4%' used"
msgstr "[%1%]: Ikke tilladt nøgle '%4%' brugt"

#: sbuild/sbuild-keyfile-base.cc:63
#, boost-format
msgid "line %1%: Duplicate group '%4%'"
msgstr "linje %1%: Dupliker gruppe '%4%'"

#: sbuild/sbuild-keyfile-base.cc:68
#, boost-format
msgid "line %1% [%2%]: Duplicate key '%4%'"
msgstr "linje %1% [%2%]: Duplikeret nøgle '%4%'"

#: sbuild/sbuild-keyfile-base.cc:72
#, boost-format
msgid "line %1%: Invalid group: \"%4%\""
msgstr "linje %1%: Ugyldig gruppe: »%4%«"

#: sbuild/sbuild-keyfile-base.cc:81
#, boost-format
msgid "line %1% [%2%]: Required key '%4%' is missing"
msgstr "linje %1% [%2%]: Påkrævet nøgle '%4%' mangler"

#: sbuild/sbuild-keyfile-base.cc:85
#, boost-format
msgid "[%1%]: Required key '%4%' is missing"
msgstr "[%1%]: Påkrævet nøgle '%4%' mangler"

#: sbuild/sbuild-keyfile-base.cc:89
#, boost-format
msgid "line %1%: No group specified: \"%4%\""
msgstr "linje %1%: Ingen gruppe angivet: »%4%«"

#: sbuild/sbuild-keyfile-base.cc:98
#, boost-format
msgid "line %1% [%2%]: Obsolete key '%4%' used"
msgstr "linje %1% [%2%]: Forældet nøgle '%4%' brugt"

#: sbuild/sbuild-keyfile-base.cc:102
#, boost-format
msgid "[%1%]: Obsolete key '%4%' used"
msgstr "[%1%]: Forældet nøgle '%4%' brugt"

#: sbuild/sbuild-keyfile-base.cc:106
#, boost-format
msgid "[%1%]: %4%"
msgstr "[%1%]: %4%"

#: sbuild/sbuild-keyfile-base.cc:111
#, boost-format
msgid "[%1%] %2%: %4%"
msgstr "[%1%] %2%: %4%"

#: sbuild/sbuild-keyfile-base.cc:116
#, boost-format
msgid "line %1% [%2%]: %4%"
msgstr "linje %1% [%2%]: %4%"

#: sbuild/sbuild-keyfile-base.cc:122
#, boost-format
msgid "line %1% [%2%] %3%: %4%"
msgstr "linje %1% [%2%] %3%: %4%"

#: sbuild/sbuild-keyfile-base.cc:127
#, boost-format
msgid "line %1% [%2%]: Unknown key '%4%' used"
msgstr "linje %1% [%2%]: Ukendt nøgle '%4%' brugt"

#: sbuild/sbuild-lock.cc:50
msgid "Failed to set timeout handler"
msgstr "Kunne ikke angive tidsudløbhåndtering"

#: sbuild/sbuild-lock.cc:51
msgid "Failed to set timeout"
msgstr "Kunne ikke angive tidsudløb"

#: sbuild/sbuild-lock.cc:52
msgid "Failed to cancel timeout"
msgstr "Kunne ikke afbryde tidsudløb"

#: sbuild/sbuild-lock.cc:53
msgid "Failed to lock file"
msgstr "Kunne ikke låse fil"

# fra eller på
#: sbuild/sbuild-lock.cc:54
msgid "Failed to unlock file"
msgstr "Kunne ikke fjerne lås fra fil"

#. TRANSLATORS: %4% = time in seconds
#: sbuild/sbuild-lock.cc:56
#, boost-format
msgid "Failed to lock file (timed out after %4% seconds)"
msgstr "Kunne ikke låse fil (tidsudløb efter %4% sekunder)"

# fra eller på
#. TRANSLATORS: %4% = time in seconds
#: sbuild/sbuild-lock.cc:58
#, boost-format
msgid "Failed to unlock file (timed out after %4% seconds)"
msgstr "Kunne ikke fjerne lås fra fil (tidsudløb efter %4% sekunder)"

#. TRANSLATORS: %4% = time in seconds
#. TRANSLATORS: %5% = integer process ID
#: sbuild/sbuild-lock.cc:62
#, boost-format
msgid ""
"Failed to lock device (timed out after %4% seconds; lock held by PID %5%)"
msgstr ""
"Kunne ikke låse enhed (tidsudløb efter %4% sekunder; lås holdt af PID %5%)"

#: sbuild/sbuild-lock.cc:63
msgid "Failed to test device lock"
msgstr "Kunne ikke teste enhedslås"

#. TRANSLATORS: %4% = time in seconds
#. TRANSLATORS: %5% = integer process ID
#: sbuild/sbuild-lock.cc:67
#, boost-format
msgid ""
"Failed to unlock device (timed out after %4% seconds; lock held by PID %5%)"
msgstr ""
"Kunne ikke fjerne lås på enhed (tidsudløb efter %4% sekunder; lås holdt af PID %5%)"

#. TRANSLATORS: "I" is an abbreviation of "Information"
#: sbuild/sbuild-log.cc:91 sbuild/sbuild-log.cc:124
msgid "I: "
msgstr "I: "

#. TRANSLATORS: "W" is an abbreviation of "Warning"
#: sbuild/sbuild-log.cc:98 sbuild/sbuild-log.cc:131
msgid "W: "
msgstr "A: "

#. TRANSLATORS: "E" is an abbreviation of "Error"
#: sbuild/sbuild-log.cc:105 sbuild/sbuild-log.cc:138
msgid "E: "
msgstr "F: "

#. TRANSLATORS: %1% = integer debug level
#. TRANSLATORS: "D" is an abbreviation of "Debug"
#: sbuild/sbuild-log.cc:115
#, boost-format
msgid "D(%1%): "
msgstr "F(%1%): "

#. TRANSLATORS: %1% = mount file name
#: sbuild/sbuild-mntstream.cc:40
#, boost-format
msgid "Failed to open mount file '%1%'"
msgstr "Kunne ikke åbne monteringsfil '%1%'"

#. TRANSLATORS: %1% = mount file name
#: sbuild/sbuild-mntstream.cc:42
#, boost-format
msgid "Failed to read mount file '%1%'"
msgstr "Kunne ikke læse monteringsfil '%1%'"

#: sbuild/sbuild-null.cc:29
msgid "unknown"
msgstr "ukendt"

#. TRANSLATORS: %1% = value (arbitrary text)
#: sbuild/sbuild-parse-value.cc:37
#, boost-format
msgid "Could not parse value '%1%'"
msgstr "Kunne ikke fortolke værdi '%1%'"

#. TRANSLATORS: %1% = integer personality ID
#: sbuild/sbuild-personality.cc:49
#, boost-format
msgid "Personality '%1%' is unknown"
msgstr "Personalitet '%1%' er ukendt"

#. TRANSLATORS: %1% = personality name
#: sbuild/sbuild-personality.cc:51
#, boost-format
msgid "Failed to set personality '%1%'"
msgstr "Kunne ikke angive personalitet '%1%'"

#. TRANSLATORS: %1% = a comma-separated list of personality names
#: sbuild/sbuild-personality.cc:189
#, boost-format
msgid "Valid personalities: %1%\n"
msgstr "Gyldige personaliteter: %1%\n"

#: sbuild/sbuild-run-parts.cc:52
msgid "Failed to create pipe"
msgstr "Kunne ikke oprette datakanal"

#: sbuild/sbuild-run-parts.cc:53
msgid "Failed to duplicate file descriptor"
msgstr "Kunne ikke duplikere fildeskriptor"

#: sbuild/sbuild-run-parts.cc:54
msgid "Failed to poll file descriptor"
msgstr "Kunne ikke trække fildeskriptor"

#: sbuild/sbuild-run-parts.cc:55
msgid "Failed to read file descriptor"
msgstr "Kunne ikke læse fildeskriptor"

#. TRANSLATORS: %1% = command
#: sbuild/sbuild-run-parts.cc:202
#, boost-format
msgid "Executing '%1%'"
msgstr "Kører '%1%'"

#. TRANSLATORS: %1% = directory
#: sbuild/sbuild-session.cc:71
#, boost-format
msgid "Failed to change to directory '%1%'"
msgstr "Kunne ikke skifte til mappe '%1%'"

#. TRANSLATORS: %4% = directory
#: sbuild/sbuild-session.cc:73
#, boost-format
msgid "Falling back to directory '%4%'"
msgstr "Falder tilbage til mappe '%4%'"

#: sbuild/sbuild-session.cc:74
msgid "Child dumped core"
msgstr "Underproces dumpede kerne"

#: sbuild/sbuild-session.cc:75
msgid "Child exited abnormally (reason unknown; not a signal or core dump)"
msgstr "Underproces afsluttedes unormalt (Ã¥rsag ukendt; ikke et signal eller kernedump)"

#. TRANSLATORS: %4% = signal name
#: sbuild/sbuild-session.cc:78
#, boost-format
msgid "Child terminated by signal '%4%'"
msgstr "Underproces afsluttet af signal '%4%'"

#. TRANSLATORS: %1% = directory
#: sbuild/sbuild-session.cc:81
#, boost-format
msgid "Failed to change root to directory '%1%'"
msgstr "Kunne ikke ændre rod til mappe '%1%'"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#: sbuild/sbuild-session.cc:83
#, boost-format
msgid "No chroot found matching name or alias '%1%'"
msgstr "Ingen chroot fandt ens navn eller alias '%1%'"

#: sbuild/sbuild-session.cc:84
msgid "Failed to lock chroot"
msgstr "Kunne ikke låse chroot"

#: sbuild/sbuild-session.cc:86
msgid "Chroot setup failed"
msgstr "Chrootopsætning mislykkedes"

# fra eller på
#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#: sbuild/sbuild-session.cc:88
msgid "Failed to unlock chroot"
msgstr "Kunne ikke fjerne lås fra chroot"

#. TRANSLATORS: %1% = command
#: sbuild/sbuild-session.cc:90
#, boost-format
msgid "Command \"%1%\" must have an absolute path"
msgstr "Kommando »%1%« skal have en absolut sti"

#. TRANSLATORS: %1% = command
#: sbuild/sbuild-session.cc:92
#, boost-format
msgid "Failed to execute \"%1%\""
msgstr "Kunne ikke køre »%1%«"

#. TRANSLATORS: A supplementary group is the list of additional
#. system groups a user belongs to, in addition to their default
#. group.
#: sbuild/sbuild-session.cc:96
msgid "Failed to get supplementary groups"
msgstr "Kunne ikke indhente supplementære grupper"

#. TRANSLATORS: A supplementary group is the list of additional
#. system groups a user belongs to, in addition to their default
#. group.
#: sbuild/sbuild-session.cc:100
msgid "Failed to get supplementary group count"
msgstr "Kunne ikke indhente supplementær gruppeoptælling"

#. TRANSLATORS: %1% = integer group ID
#: sbuild/sbuild-session.cc:102
#, boost-format
msgid "Failed to set group '%1%'"
msgstr "Kunne ikke angive gruppe '%1%'"

#: sbuild/sbuild-session.cc:103
msgid "Failed to set supplementary groups"
msgstr "Kunne ikke angive supplementære grupper"

#: sbuild/sbuild-session.cc:107
msgid "Failed to drop root permissions"
msgstr "Kunne ikke smide rodrettigheder (root)"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#. TRANSLATORS: %4% = session identifier
#: sbuild/sbuild-session.cc:110
#, boost-format
msgid ""
"%1%: Chroot does not support setting a session ID; ignoring session ID '%4%'"
msgstr ""
"%1%: Chroot understøtter ikke angivelse af et session-id; ignorerer session-id '%4%'"

#. TRANSLATORS: %1% = command
#: sbuild/sbuild-session.cc:112
#, boost-format
msgid "Shell '%1%' not available"
msgstr "Skal '%1%' er ikke tilgængelig"

#. TRANSLATORS: %4% = command
#: sbuild/sbuild-session.cc:114
#, boost-format
msgid "Falling back to shell '%4%'"
msgstr "Falder tilbage til skal '%4%'"

#. TRANSLATORS: %4% = signal name
#: sbuild/sbuild-session.cc:116
#, boost-format
msgid "Caught signal '%4%'"
msgstr "Fangede signal '%4%'"

#. TRANSLATORS: %4% = signal name
#: sbuild/sbuild-session.cc:118
#, boost-format
msgid "Failed to set signal handler '%4%'"
msgstr "Kunne ikke angive signalhåndtering '%4%'"

#. TRANSLATORS: %1% = integer user ID
#: sbuild/sbuild-session.cc:120
#, boost-format
msgid "Failed to set user '%1%'"
msgstr "Kunne ikke angive bruger '%1%'"

#. TRANSLATORS: %1% = user name
#. TRANSLATORS: %2% = user name
#. TRANSLATORS: Please translate "->" as a right arrow, e.g. U+2192
#: sbuild/sbuild-session.cc:124
#, boost-format
msgid "(%1%->%2%): User switching is not permitted"
msgstr "(%1%->%2%): Brugerskift er ikke tilladt"

#: sbuild/sbuild-session.cc:394
msgid "Error saving terminal settings"
msgstr "Fejl under gemning af terminalopsætning"

#: sbuild/sbuild-session.cc:415
msgid "Error restoring terminal settings"
msgstr "Fejl ved gendannelse af terminalopsætning"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#. TRANSLATORS: %4% = command
#: sbuild/sbuild-session.cc:922
#, boost-format
msgid "[%1% chroot] Running login shell: '%4%'"
msgstr "[%1% chroot] Kører logindskal: '%4%'"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#. TRANSLATORS: %4% = command
#: sbuild/sbuild-session.cc:926
#, boost-format
msgid "[%1% chroot] Running shell: '%4%'"
msgstr "[%1% chroot] Kører skal: '%4%'"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#. TRANSLATORS: %2% = user name
#. TRANSLATORS: %3% = user name
#. TRANSLATORS: %4% = command
#. TRANSLATORS: Please translate "->" as a right arrow, e.g. U+2192
#: sbuild/sbuild-session.cc:936
#, boost-format
msgid "[%1% chroot] (%2%->%3%) Running login shell: '%4%'"
msgstr "[%1% chroot] (%2%->%3%) Kører logindskal: '%4%'"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#. TRANSLATORS: %2% = user name
#. TRANSLATORS: %3% = user name
#. TRANSLATORS: %4% = command
#. TRANSLATORS: Please translate "->" as a right arrow, e.g. U+2192
#: sbuild/sbuild-session.cc:943
#, boost-format
msgid "[%1% chroot] (%2%->%3%) Running shell: '%4%'"
msgstr "[%1% chroot] (%2%->%3%) Kører skal: '%4%'"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#. TRANSLATORS: %4% = command
#: sbuild/sbuild-session.cc:981
#, boost-format
msgid "[%1% chroot] Running command: \"%4%\""
msgstr "[%1% chroot] Kører kommando: »%4%«"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#. TRANSLATORS: %2% = user name
#. TRANSLATORS: %3% = user name
#. TRANSLATORS: %4% = command
#. TRANSLATORS: Please translate "->" as a right arrow, e.g. U+2192
#: sbuild/sbuild-session.cc:988
#, boost-format
msgid "[%1% chroot] (%2%->%3%) Running command: \"%4%\""
msgstr "[%1% chroot] (%2%->%3%) Kører kommando: »%4%«"

#: sbuild/sbuild-session.cc:1164
#, boost-format
msgid "stage=%1%"
msgstr "stadie=%1%"

#: sbuild/sbuild-session.cc:1343 sbuild/sbuild-session.cc:1350
msgid "terminating immediately"
msgstr "afslutter øjeblikkeligt"

#. TRANSLATORS: Format string for date representation:
#. %d = day (number, e.g. 14)
#. %b = month (three letters, e.g. Jul)
#. %Y = year (four digits, e.g. 2006)
#. If required, any of the standard strftime(3)
#. format specifiers may be used instead, as long as
#. the day, month and year are clearly displayed in
#. the equivalent standard method for your locale.
#: sbuild/sbuild-types.cc:37
msgid "%d %b %Y"
msgstr "%d. %b %Y"

#: sbuild/sbuild-util.cc:81
msgid "Failed to stat file"
msgstr "Kunne ikke stat fil"

#: sbuild/sbuild-util.cc:82
msgid "Failed to stat file descriptor"
msgstr "Kunne ikke stat fildeskriptor"

Reply to: