[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[INTL:da] Danish translation of the debconf templates zabbixPackage: zabbix
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish debconf translation

joe@joe-desktop:~/over/debian/zabbix$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
11 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation zabbix.
# Copyright (C) 2010 zabbix & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the zabbix package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zabbix\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: zabbix@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-04-11 11:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-06-10 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../zabbix-agent.templates:2001 ../zabbix-frontend-php.templates:4001
msgid "Zabbix server host address:"
msgstr "Værtsadresse for Zabbixserver:"

#. Type: string
#. Description
#: ../zabbix-agent.templates:2001 ../zabbix-frontend-php.templates:4001
msgid ""
"Please enter the host name or IP address of the Zabbix server you want to "
"connect to."
msgstr ""
"Indtast venligst værtsnavn eller IP-adresse på Zabbixserveren du ønsker at "
"forbinde til."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../zabbix-frontend-php.templates:2001
msgid "Web server to reconfigure for Zabbix:"
msgstr "Internetserver til rekonfiguration af Zabbix:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../zabbix-frontend-php.templates:2001
msgid ""
"Zabbix supports any web server supported by PHP5, however only Apache can be "
"configured automatically."
msgstr ""
"Zabbix understøtter alle internetservere understøttet af PHP5, bemærk dog at kun "
"Apache kan konfigureres automatisk."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../zabbix-frontend-php.templates:2001
msgid ""
"Please select which Apache version you want to configure the Zabbix frontend "
"for."
msgstr ""
"Vælg venligst hvilken Apacheversion du ønsker at konfigurere Zabbixgrænsefladen "
"til."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../zabbix-frontend-php.templates:3001
msgid "Restart the web server(s) now?"
msgstr "Genstart internetserverne nu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../zabbix-frontend-php.templates:3001
msgid ""
"In order to apply the changes needed for Zabbix configuration, the web "
"server needs to be restarted."
msgstr ""
"For at anvende ændringerne krævet til Zabbixkonfigurationen skal "
"internetserveren genstartes."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../zabbix-frontend-php.templates:3001
msgid ""
"Please choose whether you prefer doing it automatically now or manually "
"later."
msgstr ""
"Vælg venligst hvorvidt du foretrækker at gøre det automatisk nu eller "
"manuelt senere."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../zabbix-frontend-php.templates:4001 ../zabbix-frontend-php.templates:5001
msgid "This is needed for some advanced frontend functionalities."
msgstr "Denne er krævet til nogle avancerede grænsefladefunktionaliteter."

#. Type: string
#. Description
#: ../zabbix-frontend-php.templates:5001
msgid "Zabbix server port:"
msgstr "Serverport til Zabbix:"

#. Type: string
#. Description
#: ../zabbix-frontend-php.templates:5001
msgid "Please enter the port used by the Zabbix server."
msgstr "Indtast venligst porten brugt af Zabbixserveren."


Reply to: