[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

tiger 1:3.2.3-1.1: Please update debconf PO translation for the package tigerHi,

A l10n NMU will happen on tiger pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Friday, February 19, 2010.

Thanks,

# translation of tiger_1:3.2.1-7-da.po to Danish
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tiger_1:3.2.1-7-da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tiger@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-01-02 01:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-27 11:22+0100\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
#, fuzzy
#| msgid "Who should receive the daily mails?"
msgid "Recipient of the daily mails:"
msgstr "Hvem skal modtage de daglige breve?"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"The user you enter below will receive all the emails that 'tiger' sends "
"during the day when running the cron jobs. This does not mean that when "
"executing the 'tiger' program standalone this user will receive the reports. "
"Also note that any administrator will be able to access the reports since "
"they are available in the /var/log/tiger/ directory."
msgstr ""
"Den bruger, du angiver herunder, vil modtage alle de breve, 'tiger' sender i "
"løbet af dagen, når den kører sine cron-jobs. Dette vil ikke betyde at "
"brugeren vil modtage rapporter hver gang 'tiger'-programmet bliver kørt af "
"andre. Bemærk også at enhver administrator vil have adgang til rapporterne, "
"da de ligger i mappen /var/log/tiger/."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Take a minute to customize 'tiger'"
msgstr "Brug et øjeblik på at sætte 'tiger' op"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"You should customize the files at /etc/tiger/ to adapt to your local "
"security policy. Firstly, customizing the kind of checks that will be made "
"in this system, as well as the information needed for tests in order to "
"reduce false positives (in /etc/tiger/tigerrc). Secondly, customizing at "
"what times these tests will be executed (in /etc/tiger/cronrc). And thirdly, "
"since some modules warnings might not be problems regarding your current "
"security policy, define a given template file at /etc/tiger/templates/ using "
"runs from each of the modules. Once defined, all the runs will be checked "
"against each one of the templates available (one per module) and only new "
"warnings will be issued."
msgstr ""
"Du bør redigere filerne i /etc/tiger/, så de modsvarer din lokale "
"sikkerhedspolitik. For det første bør du justere hvilke slags tjek, der skal "
"udføres på dette system, ligesom du bør give de nødvendige oplysninger til "
"at reducere antallet af falske positive (i /etc/tiger/tigerrc). For det "
"andet bør du angive hvornår tjekkene skal udføres (i /etc/tiger/cronrc). For "
"det tredje bør du definere en given skabelonfil i /etc/tiger/templates ud "
"fra kørsler med hvert af modulerne, da visse moduler advarer om ting, der "
"ikke nødvendigvis anses for problematiske i forhold til netop din "
"sikkerhedspolitik. Så snart de er defineret, vil alle kørsler blive holdt op "
"med hver enkelt af de tilgængelige skabeloner (en for hvert modul), og kun "
"nye advarsler vil blive udsendt."

#~ msgid "Remove templates in buggy 'tiger' versions"
#~ msgstr "Fjern skabeloner fra fejlbehæftede 'tiger'-versioner"

#~ msgid ""
#~ "Initially Debian's 3.1 tiger versions were distributed with a bug that "
#~ "would cause templates to be created under /var/log/ instead of /var/log/"
#~ "tiger/. Normal operation assumes templates are under /var/log/tiger/ and "
#~ "these templates will not be useful in newer Tiger versions. You might "
#~ "want to preserve a copy of them (to use as templates) and move them "
#~ "manually under their proper location. The package will not do this "
#~ "automatically in order to avoid removing previous templates. Should we "
#~ "remove these files if any are found?"
#~ msgstr ""
#~ "I starten blev Debians Tiger-version 3.1 distribueret med en fejl, der "
#~ "gjorde at skabelonerne blev oprettet under /var/log/ i stedet for /var/"
#~ "log/tiger. Under almindelig drift antages det at skabelonerne ligger "
#~ "under /var/log/tiger/ og disse skabeloner vil ikke være til gavn for "
#~ "nyere Tiger-versioner. Hvis du ønsker det, kan du gemme en kopi af dem "
#~ "(til brug som skabeloner) og selv flytte dem til deres korrekte "
#~ "placering. Pakken vil undlade at gøre dette automatisk, for at undgå at "
#~ "fjerne tidligere skabeloner. Skal disse filer fjernes, hvis de findes?"

Reply to: