[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

fontconfig 2.8.0-2.1: Please update debconf PO translation for the package fontconfigHi,

A l10n NMU will happen on fontconfig pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Saturday, February 13, 2010.

Thanks,

# translation of fontconfig debconf template to Danish
#
#
# Reviewed by Ole Laursen, 2004.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2004, 2005.
# Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fontconfig_2.2.2-1_da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fontconfig@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-12-31 13:48-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-14 20:33+0200\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:2001
msgid "Native"
msgstr "Indbygget"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:2001
msgid "Autohinter"
msgstr "Autohinter"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:2001
msgid "None"
msgstr "Ingen"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:2002
msgid "Font tuning method for screen:"
msgstr "Skriftjusteringsmetode for skærm:"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:2002
msgid ""
"Please select the preferred method for tuning fonts for screen rendering."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:2002
#, fuzzy
msgid ""
"Select 'Native' if you mostly use DejaVu (the default in Debian) or any of "
"the Microsoft fonts. Select 'Autohinter' if you mostly use other TrueType "
"fonts. Select 'None' if you want blurry text."
msgstr ""
"Vælg Indbygget hvis du mest benytter DejaVu (standarden i Debian) eller "
"nogen af Microsoft-skrifterne. Vælg Autohinter hvis du mest benytter andre "
"Truetype-skrifter. Vælg Ingen hvis du ønsker utydelig tekst."

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "Automatic"
msgstr "Automatisk"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "Always"
msgstr "Altid"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "Never"
msgstr "Aldrig"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:3002
msgid "Enable subpixel rendering for screen:"
msgstr "Aktivér delpiksel-tekstoptegning for skærm:"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:3002
msgid ""
"Rendering text at a subpixel level generally makes it look a bit better on "
"flat (LCD) screens, but can show color artifacts on CRT screens. The "
"\"Automatic\" choice will enable it only if a LCD screen is detected."
msgstr ""
"Optegningen af tekst på delpikselniveau får generelt teksten til at se bedre "
"ud på fladskærme (LCD), men kan give uønskede farver i kanterne på CRT-"
"skærme. Valget \"Automatisk\" vil kun aktivere delpiksel-tekstoptegningen, "
"hvis der detekteres en LCD-skærm."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:4001
msgid "Enable bitmapped fonts by default?"
msgstr "Aktivér billedbaserede skrifttyper som standard?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:4001
msgid ""
"By default, only outline fonts are used by applications which support "
"fontconfig."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:4001
#, fuzzy
msgid ""
"Outline fonts are fonts which scale well to various sizes. In contrast, "
"bitmapped fonts are often lower quality. Enabling this option will affect "
"the systemwide default; this and many other fontconfig options may be "
"enabled or disabled on a per-user basis."
msgstr ""
"Som udgangspunkt bruges kun vektor-skrifttyper af programmer, der "
"understøtter fontconfig. Vektor-skrifttyper skalerer godt til forskellige "
"størrelser. Derimod er billedbaserede skrifttyper (\"bitmap fonts\") ofte af "
"dårligere kvalitet. Aktivering af denne funktion vil påvirke hele systemets "
"standardindstilling. Denne og mange andre fontconfig-tilvalg kan aktiveres "
"eller deaktiveres for hver enkelt bruger."

#~ msgid "Native, Autohinter, None"
#~ msgstr "Indbygget, Autohinter, Ingen"

#~ msgid "Automatic, Always, Never"
#~ msgstr "Automatisk, Altid, Aldrig"

#~ msgid "How should fonts be tuned for the screen?"
#~ msgstr "Hvordan skal skrifterne tilpasses skærmen?"

#, fuzzy
#~ msgid "With what method should fonts be hinted?"
#~ msgstr "Hvilken metode skal benyttes til at tegne tekst?"

#~ msgid ""
#~ "Bytecode interpreter (CRT screens), Autohinter, Subpixel rendering (LCD "
#~ "screens)"
#~ msgstr ""
#~ "Bytekode-fortolker (billedrør), Autohinter, Delpiksel-optegning (LCD-"
#~ "skærme)"

#~ msgid ""
#~ "The Freetype font library is able to render fonts with different methods. "
#~ "Depending on your hardware and the fonts you generally use, some will "
#~ "give better results."
#~ msgstr ""
#~ "Skrifttypebiblioteket Freetype kan tegne skrifter med forskellige "
#~ "metoder. Afhængigt af dit udstyr og de skrifter, du normalt bruger, vil "
#~ "nogle være bedre end andre."

#~ msgid ""
#~ "The autohinter module is the default; it gives correct results on most "
#~ "configurations. The bytecode interpreter renders fonts very sharply, and "
#~ "is often a better choice if you are using a cathode-ray screen. On the "
#~ "other hand, the subpixel rendering method is optimized for high-quality "
#~ "rendering on most liquid crystal displays."
#~ msgstr ""
#~ "Autohinter-modulet er valgt som standard; det giver de korrekte "
#~ "resultater i de fleste opsætninger. Bytekode-fortolkeren tegner "
#~ "skrifterne meget skarpt op, og er oftest det bedste velg, hvis du bruger "
#~ "en billedrørs-skærm. På den anden side er delpiksel-optegningsmetoden "
#~ "optimeret til visning på den høje kvalitet, fladskærme (LCD) besidder."

#~ msgid ""
#~ "If you have an LCD display, then you will want to enable this option. It "
#~ "allows for higher-quality text rendering.  For more information, please "
#~ "see the fontconfig manual in /usr/share/doc/fontconfig/ on your Debian "
#~ "system."
#~ msgstr ""
#~ "Hvis du har en LCD-skærm, bør du aktivere denne funktion. Den tillader "
#~ "tekstoptegning i højere kvalitet. Flere oplysninger finder du i "
#~ "fontconfigs brugervejledning i /usr/share/doc/fontconfig/ på dit "
#~ "Debiansystem."

#~ msgid "Enable the freetype autohinter module?"
#~ msgstr "Aktivér freetype-autohinter-modul?"

#~ msgid ""
#~ "Depending on your display and on which fonts you use, they can look "
#~ "better or worse when using the autohinter module. Enable it if you happen "
#~ "to prefer the look it gives to your fonts."
#~ msgstr ""
#~ "Afhængig af din skærm og hvilke skrifttyper, du bruger, kan de se bedre "
#~ "eller dårligere ud, når du bruger autohinter-modulet. Aktivér det, hvis "
#~ "du foretrækker det udseende, det giver dine skrifttyper."

Reply to: