[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Politik for oversættelser?Scripsit Jacob Sparre Andersen <sparre@nbi.dk>

Du har postet forkert. Denne liste er kun til spam og
PartyDomain-bounces. Jeg tror der er mere relevant debat på en eller
anden SSLUG-liste.

> Citationstegn
> =============

> På dansk er de korrekte citationstegn ,,´´ (tilnærmet gengivelse) og
> »«. Da det kun er de sidste der uden videre kan skrives og gengives
> korrekt i ISO-8859-1, er jeg tilbøjelig til primært at bruge dem.

"Traditionelle" er et bedre udtryk end "korrekte". Jeg tror aldrig jeg
har set ,,'' i trykte danske tekster. Hvad Retskrivningsordbogen
siger (§58) er

| ... Der er følgende hovedformer: »...« og "...", mindre benyttede er
| de enkelte (ufordoblede) anførselstegn: >...< eller '...' (se punkt
| 4). Anførselstegnenes form er primært et typografisk spørgsmål. Det
| er således ikke afgørende om anførselstegnene er dobbelte eller
| enkelte (jf. dog punkt 4), om de er placeret oppe eller nede, eller
| om de vender opad eller nedad. Hovedsagen er at de har en form der
| tydeligt adskiller dem fra andre tegn i teksten, og at man i øvrigt
| bruger samme type anførselstegn i hele teksten.

De tegn jeg her har gengivet som "..." og '...' er par af små lige,
lodrette streger. Det vil sige at RO skriver "..." netop som tegnet "
(u+0022, skift-2 på dansk tastaturlayout) ser ud i de fleste fonte, og
udtrykkeligt kalder dét for en hovedform for "..."
anførselstegn. Tilsvarende er '...' én lodret streg. Sådan ser tegnet
' (u+0027 som jeg ikke husker hvor sidder på et dansk tastatur) ud i
nogen fonte, mens andre gengiver u+0027 som et løftet komma.

Jeg konkluderer at både "..." og »...« i sig selv er acceptable
valg. Som du antyder, bør vi ikke bevæge os uden for 8859-1. Men
valget mellem "..." og »...« bør naturligvis ideelt være nogenlunde
konsekvent. Jeg stemmer for "..." med følgende argumenter:

1) Det er lettere at taste (og derfor er der større sandsynlighed
  for at folk der ikke kender konventionen, alligevel vil følge den).

2) I mange fonte især til skærmbrug er »...« for grafisk tunge til at
  se pænt ud i mine øjne. Det skyldes nok delvist at tegnene er
  tegnet til at blive brugt i fransk typografi, hvor de står på
  vrangen *og* med luft på begge sider. « ... ».

> Derudover har jeg så en vane med at markere unix-kommandoer med ``.
> Er det acceptabelt eller noget jeg skal undlade?

Det synes jeg du skal udelade. Den klassiske betydning af `` er
"indsæt _uddata fra kommandoen hér", og det er jo *netop* ikke det man
skal gøre når man taler *om* kommandoen.

>  1) debianpakke
>  2) debian-pakke
>  3) Debianpakke
>  4) Debian-pakke

> Jeg synes ikke om 3), da det giver indtryk af at det sammensatte ord
> er et egennavn, hvilket jo ikke er tilfældet. Blandt de andre tre
> foretrækker jeg 1), da jeg ikke rigtig føler at der er behov for en
> bindestreg i ordet.

Jeg er enig i at der ikke er brug for nogen bindestreg.
Retskrivningsordbogen giver valgfrihed mellem (1) og (3). Jeg
fornemmer en svag betydningsforskel, idet "debianpakke" *kan* læses
som enhver pakke i .deb-formatet, fx fra Ubuntu, mens "Debianpakke" er
en pakke der specifikt er en del af Debian.

> Afsluttende punktum på korte pakkebeskrivelser
> ==============================================
>
> Her er det mit indtryk at der er udbredt enighed om at man betragter
> de korte pakkebeskrivelser som en slags overskrifter, og udelader dem.
> Jeg ville foretrække at vi brugte afsluttende punktum på de korte
> pakkebeskrivelser,

De korte beskrivelser bliver brugt i mange situationer hvor et punktum
*ikke* er korrekt. Politikken er (også på engelsk og andre sprog hvor
punktum findes; se Developer's Reference, afsnit 6.2.2) at programmer
der viser eller udskriver pakkebeskrivelser i en sammenhæng hvor et
punktum vil være relevant, selv er ansvarlige for at indsætte det.

Forestil dig fx et søgeværktøj der konstruerer svar a la

  Måske er mutt (tekstbaseret postlæser som understøtter MIME, GPG og
  trådning) eller thunderbird (selvstændig postlæser afledt af
  mozilla) hvad du leder efter?

Det vil gå helt galt hvis der kommer til at stå

  Måske er mutt (Tekstbaseret postlæser som understøtter MIME, GPG og
  trådning.) eller thunderbird (Selvstændig postlæser afledt af
  mozilla.) hvad du leder efter?

-- 
Henning Makholm                 "Slip den panserraket og læg
                     dig på jorden med ansigtet nedad!"Reply to: