[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Politik for oversættelser?Jeg er gået i gang med at oversætte og korrekturlæse pakkebeskrivelser på <http://kleptog.org/cgi-bin/ddtss2-cgi/da>. Undervejs er jeg stødt på nogle ting, vi kan oversætte på flere måder. I nogle tilfælde er jeg lidt i tvivl om hvad der er politikken i de danske oversættelser af Debian:


Citationstegn
=============

På dansk er de korrekte citationstegn ,,´´ (tilnærmet gengivelse) og »«. Da det kun er de sidste der uden videre kan skrives og gengives korrekt i ISO-8859-1, er jeg tilbøjelig til primært at bruge dem. Desværre har jeg indtryk af at der er andre oversættere der ikke synes om dette. Hvad er politikken? Korrekte citationstegn? Eller tegn-for-tegn gengivelse af de amerikanske citationstegn?

Derudover har jeg så en vane med at markere unix-kommandoer med ``. Er det acceptabelt eller noget jeg skal undlade?


Sammensatte ord med egennavne
=============================

Et ord som »debianpakke« må man så vidt jeg husker skrive på disse fire måder på dansk:

 1) debianpakke
 2) debian-pakke
 3) Debianpakke
 4) Debian-pakke

Jeg synes ikke om 3), da det giver indtryk af at det sammensatte ord er et egennavn, hvilket jo ikke er tilfældet. Blandt de andre tre foretrækker jeg 1), da jeg ikke rigtig føler at der er behov for en bindestreg i ordet.

Hvad er politikken? 1), 2), 3) eller 4)?


Afsluttende punktum på korte pakkebeskrivelser
==============================================

Her er det mit indtryk at der er udbredt enighed om at man betragter de korte pakkebeskrivelser som en slags overskrifter, og udelader dem. Jeg ville foretrække at vi brugte afsluttende punktum på de korte pakkebeskrivelser, men foreløbig følger jeg den (implicit) fastlagte politik her.


Der kommer sikkert flere spørgsmål senere.

Jacob
--
»Omsorg er den kvindelige aggressionsform!!«
                  -- Divus Madsen, exam.gud

Reply to: