[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dbconfig-common 2.0.6: Please update debconf PO translation for the package dbconfig-commonHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
dbconfig-common. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against dbconfig-common.

The deadline for receiving the updated translation is
Thu, 22 Dec 2016 12:00:00 +0100

Thanks in advance,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dbconfig-common\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dbconfig-common@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-14 22:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-11-02 18:28+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid "Will this server be used to access remote databases?"
msgstr "Bude se tento server používat pro přístup ke vzdáleným databázím?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid ""
"For the database types that support it, dbconfig-common includes support for "
"configuring databases on remote systems. When installing a package's "
"database via dbconfig-common, the questions related to remote configuration "
"are asked with a priority such that they are skipped for most systems."
msgstr ""
"Pro typy databází, které to podporují, umí dbconfig-common nastavit databázi "
"na vzdáleném počítači. Při instalaci databáze nějakého balíku pomocí "
"dbconfig-common jsou otázky ohledně vzdáleného nastavení dotazovány s nízkou "
"prioritou, takže se na většině systémů nezobrazí."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid ""
"If you select this option, the default behavior will be to prompt you with "
"questions related to remote database configuration when you install new "
"packages."
msgstr ""
"Zvolíte-li tuto možnost, změní se chování tak, aby se při instalaci nových "
"balíků zobrazovaly otázky spojené s nastavením vzdálené databáze."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid "If you are unsure, you should not select this option."
msgstr "Pokud si nejste jisti, raději tuto možnost nevybírejte."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
msgid "Remember database passwords permanently in debconf?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
msgid ""
"When you configure, upgrade, or remove applications with dbconfig-common, "
"administrator-level database passwords are needed. By default, these "
"passwords are not stored, so you will be prompted for them each time."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This behavior can be disabled, in which case the passwords will remain in "
#| "the debconf database. This database is protected by Unix file "
#| "permissions, though this is less secure and thus not the default setting."
msgid ""
"Alternatively the passwords can be permanently remembered in the debconf "
"database (which is protected by Unix file permissions), though this is less "
"secure and thus not the default setting."
msgstr ""
"Toto chování můžete změnit, tj. hesla zůstanou uložena v databázi hesel "
"debconfu. Databáze hesel je chráněna unixovými přístupovými právy, ale "
"protože to je méně bezpečné, není to výchozí možnost."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
msgid ""
"If you would rather not be bothered for an administrative password every "
"time you upgrade a database application with dbconfig-common, you should "
"choose this option. Otherwise, you should refuse this option."
msgstr ""
"Nechcete-li být obtěžováni zadáváním těchto hesel při každé aktualizaci "
"databázového serveru, odpovězte kladně. V opačném případě tuto možnost "
"odmítněte."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid "Configure database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "Nastavit databázi pro ${pkg} pomocí dbconfig-common?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid ""
"The ${pkg} package must have a database installed and configured before it "
"can be used. This can be optionally handled with dbconfig-common."
msgstr ""
"Než budete moci používat balík ${pkg}, musíte pro něj mít nainstalovanou a "
"nastavenou databázi. Pokud chcete, můžete to provést pomocí dbconfig-common."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid ""
"If you are an advanced database administrator and know that you want to "
"perform this configuration manually, or if your database has already been "
"installed and configured, you should refuse this option. Details on what "
"needs to be done should most likely be provided in /usr/share/doc/${pkg}."
msgstr ""
"Pokud jste zkušený databázový správce a víte, že chcete nastavení provést "
"ručně, nebo pokud již byla databáze vytvořena a nastavena, měli byste tuto "
"možnost zamítnout. Podrobnosti o tom, co je třeba udělat, se obvykle "
"nacházejí v adresáři /usr/share/doc/${pkg}."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid "Otherwise, you should probably choose this option."
msgstr "Ve všech ostatních případech byste měli tuto možnost povolit."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid "Reinstall database for ${pkg}?"
msgstr "Znovu nainstalovat databázi pro ${pkg}?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"Since you are reconfiguring ${pkg}, you may also want to reinstall the "
"database which it uses."
msgstr ""
"Protože znovu konfigurujete balík ${pkg}, je možné, že také chcete znovu "
"nainstalovat databázi, kterou používá pro uložení svých dat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"If you wish to reinstall the database for ${pkg}, you should select this "
"option. If you do not wish to do so (if you are reconfiguring the package "
"for unrelated reasons), you should not select this option."
msgstr ""
"Jestliže si přejete znovu nainstalovat databázi pro ${pkg}, měli byste tuto "
"možnost vybrat. Nechcete-li znovu instalovat databázi (protože měníte "
"nastavení balíku z jiných důvodů), tuto možnost zamítněte."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"Warning: if you opt to reinstall the database and install it under a name "
"that already exists, the old database will be dropped without further "
"questions. In that case a backup of the original database is made in /var/"
"tmp/."
msgstr ""
"Varování: zvolíte-li přeinstalaci databáze a pojmenujete ji názvem, který "
"již existuje, bude stará databáze bez dalších dotaz; přepsána. Pro takové "
"případy se ještě vytváří záloha původní databáze do /var/tmp/."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"Warning: if you change the name of the database, the old database will not "
"be removed. If you change the name of the user that connects to the "
"database, the privileges of the original user will not be revoked."
msgstr ""
"Varování: změníte-li jméno databáze, původní databáze se nesmaže.Změníte-li "
"jméno uživatele, kterým se k databázi připojujete, oprávnění původního "
"uživatele v databázi zůstanou."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
msgid "Perform upgrade on database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "Provést aktualizaci databáze pro ${pkg} pomocí dbconfig-common?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
msgid ""
"According to the maintainer for this package, database upgrade operations "
"need to be performed on ${pkg}. Typically, this is due to changes in how a "
"new upstream version of the package needs to store its data."
msgstr ""
"Podle správce balíku ${pkg} je potřeba aktualizovat jeho databázi. Obvykle "
"to bývá kvůli tomu, že se autor aplikace rozhodl změnit formát uložených dat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
msgid ""
"If you want to handle this process manually, you should refuse this option. "
"Otherwise, you should choose this option. During the upgrade, a backup of "
"the database will be made in /var/cache/dbconfig-common/backups, from which "
"the database can be restored in the case of problems."
msgstr ""
"Chcete-li tento proces vyřešit ručně, tuto možnost zamítněte. V opačném "
"případě byste měli souhlasit. Během aktualizace se vytvoří záloha databáze "
"do /var/cache/dbconfig-common/backups, odkud ji můžete v případě problémů "
"obnovit."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid "Deconfigure database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "Odstranit databázi pro ${pkg} pomocí dbconfig-common?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid ""
"Since you are removing ${pkg}, it's possible that you no longer want the "
"underlying database and the privileges for the user associated with this "
"package."
msgstr ""
"Protože odstraňujete balík ${pkg}, je možné, že již nepotřebujete databázi, "
"kterou používal pro uložení svých dat a ani oprávnění pro uživatele, který "
"byl s tímto balíkem spojený."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid ""
"Please choose whether database removal and privilege revocation should be "
"handled with dbconfig-common."
msgstr "Zvolte, zda má dbconfig-common odstranit databázi a odebrat práva."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you choose this option, dbconfig-common will check if ${pkg} provided "
#| "scripts and database commands to undo package specific operations and run "
#| "them if they exist. Then it will ask if you want to purge the database "
#| "and revoke the standard privileges for the user of ${pkg}. If you don't "
#| "want any of this, or if you want to handle this manually, you should "
#| "refuse this option."
msgid ""
"If you choose this option, dbconfig-common will check if ${pkg} provided "
"scripts and database commands to undo package specific operations and run "
"them if they exist. Then it will ask if you want to delete the ${pkg} "
"database and revoke the standard privileges for the user of ${pkg}. If you "
"don't want any of this, or if you want to handle this manually, you should "
"refuse this option."
msgstr ""
"Vyberete-li tuto možnost, dbconfig-common zkontroluje, zda balík ${pkg} "
"poskytl skripty a databázové příkazy pro navrácení do stavu před instalací a "
"pokud ano, spustí je. Následně se zeptá, zda chcete smazat databázi a "
"odebrat oprávnění uživatele, který ${pkg} využíval. Jestliže cokoliv z "
"tohoto nechcete, nebo pokud si přejete odinstalaci zvládnout ručně, tuto "
"možnost zamítněte."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
msgid "Database type to be used by ${pkg}:"
msgstr "Typ databáze, který má ${pkg} použít:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
msgid ""
"The ${pkg} package can be configured to use one of several database types. "
"Below, you will be presented with the available choices."
msgstr ""
"Balík ${pkg} může být nastaven, aby používal jeden z mnoha typů databází. "
"Níže vám budou nabídnuty dostupné možnosti."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
msgid ""
"If other database types are supported by ${pkg} but not shown here, the "
"reason for their omission is that the corresponding dbconfig-<database type> "
"packages are not installed. If you know that you want the package to use "
"another supported database type, your best option is to back out of the "
"dbconfig-common questions and opt out of dbconfig-common assistance for this "
"package for now. Install your preferred dbconfig-<database type> option from "
"the list in the package dependencies, and then \"dpkg-reconfigure ${pkg}\" "
"to select it."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
#, fuzzy
#| msgid "Purge the database for ${pkg}?"
msgid "Delete the database for ${pkg}?"
msgstr "Smazat databázi balíku ${pkg}?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you no longer need the database for ${pkg} and the privileges of the "
#| "database user of ${pkg}, you can choose to remove the database and revoke "
#| "the privileges now."
msgid ""
"If you no longer need the database for ${pkg} and the privileges of the "
"database user of ${pkg}, you can choose to delete the database and revoke "
"the privileges now."
msgstr ""
"Pokud již nepotřebujete databázi pro ${pkg} a oprávnění databázového "
"uživatele pro ${pkg}, máte nyní možnost je odstranit."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you no longer have need of the data being stored by ${pkg}, you should "
#| "choose this option. If you want to keep this data, or if you would rather "
#| "handle this process manually, you should refuse this option."
msgid ""
"If you no longer have need of the data being stored by ${pkg}, you should "
"choose this option. If you want to keep this data, or if you would rather "
"handle this process manually, you should refuse this option. Either way, it "
"won't affect your other databases."
msgstr ""
"Jestliže již nepotřebujete data uložená balíkem ${pkg}, můžete tuto možnost "
"vybrat. Chcete-li data uchovat pro příště, nebo pokud byste se raději o "
"odstranění postarali ručně, možnost zamítněte."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:10001
msgid "Back up the database for ${pkg} before upgrading?"
msgstr "Zazálohovat před aktualizací databázi balíku ${pkg}?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:10001
msgid ""
"The underlying database for ${pkg} needs to be upgraded as part of the "
"installation process. Just in case, the database can be backed up before "
"this is done, so that if something goes wrong, you can revert to the "
"previous package version and repopulate the database."
msgstr ""
"Součástí instalačního procesu je aktualizace databáze ${pkg} na novější "
"verzi. Ještě před tím můžete databázi zazálohovat, abyste se v případě "
"problémů mohli vrátit k předchozí verzi balíku a použít data ze zazálohované "
"databáze."

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:11001 ../dbconfig-common.templates:12001
msgid "Password confirmation:"
msgstr "Potvrzení hesla:"

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:13001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Hesla nesouhlasí"

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:13001
msgid "The password and its confirmation do not match."
msgstr "Heslo a jeho potvrzení nesouhlasí."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "abort"
msgstr "přerušit"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "retry"
msgstr "opakovat"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "retry (skip questions)"
msgstr "opakovat (přeskočit otázky)"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "ignore"
msgstr "ignorovat"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid "Next step for database upgrade:"
msgstr "Další krok aktualizace databáze:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid "An error occurred while upgrading the database:"
msgstr "Při aktualizaci databáze se objevila chyba:"

#. Type: select
#. Description
#. Translators, note that the bullets have a leading space which means
#. that debconf will not word-wrap those lines. This means that you
#. will have to make sure that all lines in the list end with \n and
#. you will have to keep the lines below 72 characters to avoid problems.
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid ""
"Fortunately, ${dbfile} should hold a backup of the database, made just "
"before the upgrade (unless the error occurred during backup creation, in "
"which case no changes will have been applied yet). Your options are:\n"
" * abort - Causes the operation to fail; you will need to downgrade,\n"
"  reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene\n"
"  to continue using it. This will usually also impact your ability to\n"
"  install other packages until the installation failure is resolved.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
" * retry (skip questions) - Immediately attempts the operation again,\n"
"  skipping all questions. This is normally useful only if you have\n"
"  solved the underlying problem since the time the error occurred.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave this package without a functional database."
msgstr ""
"Naštěstí by se měla v souboru ${dbfile} nacházet záloha databáze vytvořená "
"těsně před pokusem o aktualizaci (pokud ovšem během vytváření zálohy "
"nenastala chyba). Vaše možnosti:\n"
" * přerušit - Operace selže. Než budete moci balík používat, budete\n"
"  jej muset degradovat, přeinstalovat, překonfigurovat, nebo\n"
"  zasáhnout jiným způsobem. Do vyřešení chyby to také obvykle\n"
"  ovlivní možnost instalace ostatních balíků.\n"
" * opakovat - Znovu se zeptá na všechny konfigurační otázky (včetně\n"
"  těch, které jste možná neviděli z důvodu jiné priority debconf\n"
"  otázek) a zkusí operaci provést znovu.\n"
" * opakovat (přeskočit otázky) - Přeskočí všechny otázky a okamžitě\n"
"  se pokusí operaci provést znovu. Toto obvykle funguje jen pokud\n"
"  jste mezitím problém vyřešili.\n"
" * ignorovat - Bude pokračovat a ignorovat chyby od dbconfig-common.\n"
"  To obvykle ponechá balík bez funkční databáze."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
msgid "Next step for database installation:"
msgstr "Další krok instalace databáze:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
msgid "An error occurred while installing the database:"
msgstr "Při instalaci databáze se objevila chyba:"

#. Type: select
#. Description
#. Translators, note that the bullets have a leading space which means
#. that debconf will not word-wrap those lines. This means that you
#. will have to make sure that all lines in the list end with \n and
#. you will have to keep the lines below 72 characters to avoid problems.
#: ../dbconfig-common.templates:15002
msgid ""
"Your options are:\n"
" * abort - Causes the operation to fail; you will need to downgrade,\n"
"  reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene\n"
"  to continue using it. This will usually also impact your ability to\n"
"  install other packages until the installation failure is resolved.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
" * retry (skip questions) - Immediately attempts the operation again,\n"
"  skipping all questions. This is normally useful only if you have\n"
"  solved the underlying problem since the time the error occurred.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave this package without a functional database."
msgstr ""
"Vaše možnosti:\n"
" * přerušit - Operace selže. Než budete moci balík používat, budete\n"
"  jej muset degradovat, přeinstalovat, překonfigurovat, nebo\n"
"  zasáhnout jiným způsobem. Do vyřešení chyby to také obvykle\n"
"  ovlivní možnost instalace ostatních balíků.\n"
" * opakovat - Znovu se zeptá na všechny konfigurační otázky (včetně\n"
"  těch, které jste možná neviděli z důvodu jiné priority debconf\n"
"  otázek) a zkusí operaci provést znovu.\n"
" * opakovat (přeskočit otázky) - Přeskočí všechny otázky a okamžitě\n"
"  se pokusí operaci provést znovu. Toto obvykle funguje jen pokud\n"
"  jste mezitím problém vyřešili.\n"
" * ignorovat - Bude pokračovat a ignorovat chyby od dbconfig-common.\n"
"  To obvykle ponechá balík bez funkční databáze."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid "Next step for database removal:"
msgstr "Další krok odstranění databáze:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid "An error occurred while removing the database:"
msgstr "Při odstraňování databáze se objevila chyba:"

#. Type: select
#. Description
#. Translators, note that the bullets have a leading space which means
#. that debconf will not word-wrap those lines. This means that you
#. will have to make sure that all lines in the list end with \n and
#. you will have to keep the lines below 72 characters to avoid problems.
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid ""
"As a result it was not possible to remove the database for ${pkg}. Your "
"options are:\n"
" * abort - Causes the operation to fail; you will need to downgrade,\n"
"  reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene\n"
"  to continue using it. This will usually also impact your ability to\n"
"  install other packages until the installation failure is resolved.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
" * retry (skip questions) - Immediately attempts the operation again,\n"
"  skipping all questions. This is normally useful only if you have\n"
"  solved the underlying problem since the time the error occurred.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave the database and user privileges in place."
msgstr ""
"Důsledkem čehož se nepodařilo odstranit databázi balíku ${pkg}. Vaše "
"možnosti:\n"
" * přerušit - Operace selže. Než budete moci balík používat, budete\n"
"  jej muset degradovat, přeinstalovat, překonfigurovat, nebo\n"
"  zasáhnout jiným způsobem. Do vyřešení chyby to také obvykle\n"
"  ovlivní možnost instalace ostatních balíků.\n"
" * opakovat - Znovu se zeptá na všechny konfigurační otázky (včetně\n"
"  těch, které jste možná neviděli z důvodu jiné priority debconf\n"
"  otázek) a zkusí operaci provést znovu.\n"
" * opakovat (přeskočit otázky) - Přeskočí všechny otázky a okamžitě\n"
"  se pokusí operaci provést znovu. Toto obvykle funguje jen pokud\n"
"  jste mezitím problém vyřešili.\n"
" * ignorovat - Bude pokračovat a ignorovat chyby od dbconfig-common.\n"
"  To obvykle zachová databázi a uživatelská oprávnění beze změn."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid "Next step:"
msgstr "Další krok:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid ""
"Configuring the database for ${pkg} requires the package ${dbpackage} to be "
"installed and configured first, which is not something that can be checked "
"for automatically."
msgstr ""
"Nastavení databáze pro balík ${pkg} vyžaduje nainstalovaný a správně "
"nastavený balík ${dbpackage}, což se nedá zkontrolovat automaticky."

#. Type: select
#. Description
#. Translators, note that the bullets have a leading space which means
#. that debconf will not word-wrap those lines. This means that you
#. will have to make sure that all lines in the list end with \n and
#. you will have to keep the lines below 72 characters to avoid problems.
#. Additionally, ${dbpackage} can be replaced with "mysql-server", so
#. that length suits, but ${pkg} usually will expand more.
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid ""
"Your options are:\n"
" * abort - Choose this when in doubt and install ${dbpackage} before\n"
"  continuing with the configuration of this package. This causes the\n"
"  installation of ${pkg} to fail for now.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
"  Choose this if you chose the wrong database type by mistake.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave this package without a functional database."
msgstr ""
"Vaše možnosti:\n"
" * přerušit - Pokud jste na pochybách, zvolte tuto možnost a před\n"
"  novou konfigurací tohoto balíku nainstalujte ${dbpackage}.\n"
"  Instalace ${pkg} prozatím selže.\n"
" * opakovat - Znovu se zeptá na všechny konfigurační otázky (včetně\n"
"  těch, které jste možná neviděli z důvodu jiné priority debconf\n"
"  otázek) a zkusí operaci provést znovu.\n"
"  Tuto možnost zvolte, pokud jste omylem vybrali jiný typ databáze.\n"
" * ignorovat - Bude pokračovat a ignorovat chyby od dbconfig-common.\n"
"  To obvykle ponechá balík bez funkční databáze."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:18001
msgid "Host name of the ${dbvendor} database server for ${pkg}:"
msgstr "Jméno počítače databázového serveru ${dbvendor} pro balík ${pkg}:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:18001
msgid ""
"Please select the remote hostname to use, or select \"new host\" to enter a "
"new host."
msgstr ""
"Vyberte jméno vzdáleného počítače, které se má použít, nebo vyberte „new "
"host“ a zadejte nové jméno."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:19001
msgid "Port number for the ${dbvendor} service:"
msgstr "Číslo portu pro službu ${dbvendor}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:19001
msgid ""
"Please specify the port the ${dbvendor} database on the remote host is "
"running on. To use the default port, leave this field blank."
msgstr ""
"Zadejte prosím port, na kterém běží na vzdáleném počítači databáze "
"${dbvendor}. Pro použití výchozího portu ponechte prázdné."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid "Host running the ${dbvendor} server for ${pkg}:"
msgstr "Počítač, na kterém běží ${dbvendor} server pro ${pkg}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid "Please provide the hostname of a remote ${dbvendor} server."
msgstr "Zadejte prosím jméno vzdáleného ${dbvendor} serveru."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid ""
"You must have already arranged for the administrative account to be able to "
"remotely create databases and grant privileges."
msgstr ""
"V tento okamžik již musíte mít nastaven správcovský účet, abyste mohli "
"vzdáleně vytvářet databáze a přidělovat oprávnění."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:21001
msgid "${dbvendor} database name for ${pkg}:"
msgstr "Jméno ${dbvendor} databáze pro ${pkg}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:21001
msgid ""
"Please provide a name for the ${dbvendor} database to be used by ${pkg}."
msgstr "Zadejte jméno ${dbvendor} databáze, které bude ${pkg} používat."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid "${dbvendor} username for ${pkg}:"
msgstr "Uživatelské jméno v ${dbvendor} pro ${pkg}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"Please provide a ${dbvendor} username for ${pkg} to register with the "
"database server. A ${dbvendor} user is not necessarily the same as a system "
"login, especially if the database is on a remote server."
msgstr ""
"Zadejte prosím uživatelské jméno v ${dbvendor} pro ${pkg}, které se má "
"zaregistrovat s databázovým serverem. ${dbvendor} uživatel nemusí být nutně "
"shodný se systémovým uživatelem, obzvláště pokud se databáze nachází na "
"vzdáleném počítači."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"This is the user which will own the database, tables, and other objects to "
"be created by this installation. This user will have complete freedom to "
"insert, change, or delete data in the database."
msgstr ""
"Tento uživatel, bude vlastnit databázi, tabulky a ostatní objekty vytvořené "
"během instalace. Zadaný uživatel bude mít také úplnou kontrolu nad "
"vkládáním, úpravou a mazáním dat v databázi."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"If your username contains an @, you need to specify the domain as well (see "
"below)."
msgstr ""
"Jestliže uživatelské jméno obsahuje znak zavináč, budete muset zadat také "
"doménu."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"Advanced usage: if you need to define the domain that the user will log in "
"from, you can write \"username@domain\"."
msgstr ""
"Pokročilé použití: jestliže potřebujete zadat doménu, ze které se bude "
"uživatel přihlašovat, můžete ji zadat ve tvaru „uživatel@doména“."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid "${dbvendor} storage directory for ${pkg}:"
msgstr "Adresář, kam ${dbvendor} uloží data z ${pkg}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid ""
"Please provide a path where the ${dbvendor} database file for ${pkg} should "
"be installed into."
msgstr ""
"Zadejte prosím cestu, kam se má nainstalovat soubor s ${dbvendor} databází "
"pro ${pkg}."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid ""
"The permissions for this directory will be set to match the permissions for "
"the generated database file."
msgstr ""
"Oprávnění k tomuto adresáři budou nastavena tak, aby odpovídala oprávněním "
"pro vytvořený databázový soubor."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:24001 ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "Unix socket"
msgstr "unixový socket"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:24001 ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "TCP/IP"
msgstr "TCP/IP"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:24002
msgid "Connection method for MySQL database of ${pkg}:"
msgstr "Způsob připojení k MySQL databázi pro balík ${pkg}:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:24002
msgid ""
"By default, ${pkg} will be configured to use a MySQL server through a local "
"Unix socket (this provides the best performance). To connect with a "
"different method, or to a different server entirely, select the appropriate "
"option from the choices here."
msgstr ""
"Implicitně bude ${pkg} nastaven tak, aby používal MySQL server skrze lokální "
"unixový socket (což přináší největší rychlost). Pokud se chcete připojit "
"jiným způsobem nebo třeba k jinému serveru, vyberte si z nabízených možností."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:25001
msgid "MySQL application password for ${pkg}:"
msgstr "Aplikační MySQL heslo pro balík ${pkg}:"

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:25001 ../dbconfig-common.templates:29001
msgid ""
"Please provide a password for ${pkg} to register with the database server. "
"If left blank, a random password will be generated."
msgstr ""
"Zadejte heslo pro balík ${pkg}, které se zaregistruje s databázovým "
"serverem. Ponecháte-li prázdné, bude vytvořeno náhodné heslo."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001 ../dbconfig-common.templates:30001
msgid "Name of the database's administrative user:"
msgstr "Jméno databázového správcovského uživatele:"

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001 ../dbconfig-common.templates:30001
msgid ""
"Please provide the name of the account with which this package should "
"perform administrative actions. This user is the one with the power to "
"create new database users."
msgstr ""
"Zadejte jméno účtu, pod kterým má tento balík provádět správcovské úkony. "
"Zadaný uživatel musí mít oprávnění vytvářet další databázové uživatele."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001
msgid ""
"For MySQL, this is almost always \"root\". Note that this is not the same as "
"the Unix login \"root\"."
msgstr ""
"U MySQL to téměř vždy bývá „root“. Poznamenejme, že to je jiný účet, než "
"unixový účet „root“."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:27001
msgid "Password of the database's administrative user:"
msgstr "Heslo administrativního databázového uživatele:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:27001
msgid ""
"Please provide the password for the administrative account \"${dbadmin}\" "
"with which this package should create its MySQL database and user."
msgstr ""
"Zadejte heslo správcovského účtu „${dbadmin}“, pomocí kterého má balík "
"vytvořit svou MySQL databázi a uživatele."

#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "TCP/IP + SSL"
msgstr "TCP/IP + SSL"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:28002
msgid "Connection method for PostgreSQL database of ${pkg}:"
msgstr "Způsob připojení k PostgreSQL databázi pro balík ${pkg}:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:28002
msgid ""
"By default, ${pkg} will be configured to use a PostgreSQL server through TCP/"
"IP because that method works in most circumstances. To connect with a "
"different method, select the appropriate option from the choices here."
msgstr ""
"Implicitně bude ${pkg} nastaven tak, aby používal PostgreSQL server skrze "
"TCP/IP, protože tento způsob funguje ve většině případů. Chcete-li se "
"připojit jiným způsobem, zvolte si jej v seznamu."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:29001
msgid "PostgreSQL application password for ${pkg}:"
msgstr "Aplikační PostgreSQL heslo pro balík ${pkg}:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:29001
msgid ""
"If you are using \"ident\" authentication, the supplied password will not be "
"used and can be left blank. Otherwise, PostgreSQL access may need to be "
"reconfigured to allow password-authenticated access."
msgstr ""
"Používáte-li autentizaci založenou na „ident“, zadané heslo se nepoužije a "
"tedy můžete ponechat pole prázdné. V opačném případě možná bude potřeba "
"upravit přístup k PostgreSQL tak, aby umožňoval autentizaci heslem."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
msgid "Password of your database's administrative user:"
msgstr "Heslo správcovského databázového uživatele:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
msgid ""
"Please provide the password for the ${dbadmin} account with which this "
"package should perform administrative actions."
msgstr ""
"Zadejte heslo správcovského účtu ${dbadmin}, pomocí kterého má balík "
"provádět správcovské úkony."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
msgid ""
"For a standard PostgreSQL installation, a database password is not required, "
"since authentication is done at the system level."
msgstr ""
"Pro běžné instalace PostgreSQL není databázové heslo potřeba, protože "
"autentizace se provádí na systémové úrovni."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:32001 ../dbconfig-common.templates:33001
msgid "ident"
msgstr "ident"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:32001 ../dbconfig-common.templates:33001
msgid "password"
msgstr "password"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
msgid "Method for authenticating the PostgreSQL administrator:"
msgstr "Způsob autentizace správce PostgreSQL:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
msgid ""
"PostgreSQL servers provide several different mechanisms for authenticating "
"connections. Please select what method the administrative user should use "
"when connecting to the server."
msgstr ""
"PostgreSQL nabízí pro autentizaci příchozích spojení několik různých "
"mechanizmů. Vyberte, který ze způsobů autentizace se má použít, když se k "
"serveru bude připojovat správce."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"With \"ident\" authentication on the local machine, the server will check "
"that the owner of the Unix socket is allowed to connect. PostgreSQL itself "
"calls this peer authentication."
msgstr ""
"S autentizací „ident“ na lokálním počítači server zkontroluje, že vlastník "
"unixového socketu má povoleno připojení. PostgreSQL samotný to nazývá „peer“ "
"autentizací."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"With \"ident\" authentication to remote hosts, RFC-1413-based ident is used "
"(which can be considered a security risk)."
msgstr ""
"S autentizací „ident“ na vzdálený počítač se použije ident založený na RFC "
"1413 (což může být považováno za bezpečnostní riziko)."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"With \"password\" authentication, a password will be passed to the server "
"for use with some authentication backend (such as \"MD5\" or \"PAM\"). Note "
"that the password is still passed in the clear across network connections if "
"your connection is not configured to use SSL."
msgstr ""
"S autentizací „password“ bude serveru předáno heslo, které se použije s "
"autentizačními mechanismy jako „MD5“ nebo „PAM“. Poznamenejme, že pokud "
"nepoužijete SSL, je heslo přenášeno po síti v nešifrované podobě."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
msgid ""
"For a standard PostgreSQL installation running on the same host, \"ident\" "
"is recommended."
msgstr ""
"Pro běžnou instalaci PostgreSQL běžící na stejném počítači je doporučeno "
"použít „ident“."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid "Method for authenticating PostgreSQL user:"
msgstr "Způsob autentizace uživatele PostgreSQL:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"PostgreSQL servers provide several different mechanisms for authenticating "
"connections. Please select what method the database user should use when "
"connecting to the server."
msgstr ""
"PostgreSQL nabízí pro autentizaci příchozích spojení několik různých "
"mechanizmů. Vyberte, který ze způsobů autentizace se má použít pro připojení "
"databázových uživatelů k serveru."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"For a standard PostgreSQL installation running on the same host, \"password"
"\" is recommended, because typically the system username doesn't match the "
"database username."
msgstr ""
"Pro běžnou instalaci PostgreSQL běžící na stejném počítači je doporučeno "
"použít „password“, protože v typickém případě se systémové uživatelské jméno "
"liší od toho databázového."

#. Type: note
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:34001
msgid "PostgreSQL connection method error"
msgstr "Chyba připojení k PostgreSQL"

#. Type: note
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:34001
msgid ""
"Unfortunately, it seems that the database connection method you have "
"selected for ${pkg} will not work, because it requires the existence of a "
"local user that does not exist."
msgstr ""
"Bohužel se zdá, že vybraný způsob připojení ${pkg} k databázi nebude "
"fungovat, protože vyžaduje existenci lokálního uživatele, který neexistuje."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:35001
msgid "Change PostgreSQL configuration automatically?"
msgstr "Změnit nastavení PostgreSQL automaticky?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:35001
msgid ""
"It has been determined that the database installation for ${pkg} cannot be "
"automatically accomplished without making changes to the PostgreSQL server's "
"access controls. It is suggested that this be done by dbconfig-common when "
"the package is installed. If instead you would prefer to do it manually, the "
"following line needs to be added to your pg_hba.conf:"
msgstr ""
"Zdá se, že instalace databáze balíku ${pkg} nemůže být dokončena "
"automaticky, protože vyžaduje změnu přístupových oprávnění k serveru "
"PostgreSQL. Navrhujeme ponechat změnu na nástroji dbconfig-common. Pokud "
"byste si přáli změnu provést ručně, přidejte do svého souboru pg_hba.conf "
"následující řádek:"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:36001
msgid "Revert PostgreSQL configuration automatically?"
msgstr "Vrátit nastavení PostgreSQL automaticky?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:36001
msgid ""
"As ${pkg} is now being removed, it may no longer be necessary to have an "
"access control entry in the PostgreSQL server's configuration. While keeping "
"such an entry will not break any software on the system, it may be seen as a "
"potential security concern. It is suggested that this be done by dbconfig-"
"common when the package is removed. If instead you would prefer to do it "
"manually, the following line needs to be removed from your pg_hba.conf:"
msgstr ""
"Jelikož se nyní odinstalovává balík ${pkg}, zřejmě již nebudete potřebovat "
"přístupový záznam v konfiguraci serveru PostgreSQL. Přestože ponecháním "
"tohoto záznamu nepoškodíte žádný software nainstalovaný v systému, dá se na "
"tento záznam pohlížet jako na potenciální bezpečnostní riziko. Navrhujeme "
"nechat odstranění na nástroji dbconfig-common. Jestliže chcete přístupový "
"záznam odstranit ručně, odstraňte prosím ze svého pg_hba.conf následující "
"řádek:"

#. Type: note
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:37001
msgid "Modifications needed in /etc/postgresql/pg_hba.conf"
msgstr "Upravte prosím /etc/postgresql/pg_hba.conf"

#. Type: note
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:37001
msgid ""
"To get the database for package ${pkg} bootstrapped you have to edit the "
"configuration of the PostgreSQL server. You may be able to find help in the "
"file /usr/share/doc/${pkg}/README.Debian."
msgstr ""
"Abyste zprovoznili databázi pro balík ${pkg}, musíte upravit nastavení svého "
"PostgreSQL serveru. Pomoc často naleznete v souboru /usr/share/doc/${pkg}/"
"README.Debian."

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:38001
msgid "Empty passwords unsupported with PostgreSQL"
msgstr "Prázdná hesla nejsou v PostgreSQL podporována."

#~ msgid "Keep \"administrative\" database passwords?"
#~ msgstr "Uchovávat databázová správcovská hesla?"

#~ msgid ""
#~ "By default, you will be prompted for all administrator-level database "
#~ "passwords when you configure, upgrade, or remove applications with "
#~ "dbconfig-common. These passwords will be stored in debconf's "
#~ "configuration database only for as long as they are needed."
#~ msgstr ""
#~ "Při konfiguraci, aktualizaci nebo odstraňování aplikací, které využívají "
#~ "dbconfig-common, budete dotázáni na všechna hesla pro správcovský přístup "
#~ "k databázím. Tato hesla budou uložena v konfigurační databázi debconfu "
#~ "jen po dobu, kdy jsou potřeba."

#~ msgid ""
#~ "If you know that you do want to keep this database, or if you want to "
#~ "handle the removal of this database manually, you should refuse this "
#~ "option."
#~ msgstr ""
#~ "Jestliže víte, že si chcete tuto databázi ponechat, nebo pokud ji chcete "
#~ "odstranit ručně, nabízenou možnost zamítněte."

#~ msgid ""
#~ "Fortunately, ${dbfile} holds a backup of the database, made just before "
#~ "the upgrade."
#~ msgstr ""
#~ "Naštěstí by se měla v souboru ${dbfile} nacházet záloha databáze "
#~ "vytvořená těsně před pokusem o aktualizaci."

#~ msgid ""
#~ "If at this point you choose \"retry\", you will be prompted with all the "
#~ "configuration questions once more and another attempt will be made at "
#~ "performing the operation. \"retry (skip questions)\" will immediately "
#~ "attempt the operation again, skipping all questions. If you choose "
#~ "\"abort\", the operation will fail and you will need to downgrade, "
#~ "reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene to "
#~ "continue using it."
#~ msgstr ""
#~ "V tomto okamžiku můžete operaci zkusit zopakovat nebo přerušit. Zvolíte-"
#~ "li „opakovat“, budete znovu dotázáni na všechny konfigurační otázky a "
#~ "poté se pokusí znovu provést daná operace. Možnost „opakovat (přeskočit "
#~ "otázky)“ se pokusí operaci provést okamžitě bez nového kolečka otázek. "
#~ "Zvolíte-li „přerušit“, operace selže a abyste mohli používat balík i "
#~ "nadále, musíte se vrátit ke starší verzi balíku, nebo jej zkusit "
#~ "přeinstalovat, překonfigurovat nebo zasáhnout jiným způsobem."

#~ msgid ""
#~ "If at this point you choose \"retry\", you will be prompted with all the "
#~ "configuration questions once more and another attempt will be made at "
#~ "performing the operation. \"retry (skip questions)\" will immediately "
#~ "attempt the operation again, skipping all questions. If you choose "
#~ "\"abort\", the operation will fail and you will need to downgrade, "
#~ "reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene to "
#~ "continue using it. If you choose \"ignore\", the operation will "
#~ "continue, ignoring further errors from dbconfig-common."
#~ msgstr ""
#~ "V tomto okamžiku můžete operaci zkusit zopakovat nebo přerušit. Zvolíte-"
#~ "li „opakovat“, budete znovu dotázáni na všechny konfigurační otázky a "
#~ "poté se daná operace zkusí provést znovu. Možnost „opakovat (přeskočit "
#~ "otázky)“ se pokusí operaci provést okamžitě bez nového kolečka otázek. "
#~ "Zvolíte-li „přerušit“, operace selže a abyste mohli používat balíček i "
#~ "nadále, musíte se vrátit ke starší verzi balíčku, nebo jej zkusit "
#~ "přeinstalovat, překonfigurovat nebo zasáhnout jiným způsobem. Zvolíte-li "
#~ "„ignorovat“, bude operace pokračovat dále a bude ignorovat všechny chyby "
#~ "pocházející z dbconfig-common."

#~ msgid ""
#~ "For some reason it was not possible to perform some of the actions "
#~ "necessary to remove the database for ${pkg}. At this point you have two "
#~ "options: you can find out what has caused this error and fix it, or you "
#~ "can refuse the offer for help removing the database (the latter implies "
#~ "you will have to remove the database manually)."
#~ msgstr ""
#~ "Z nějakého důvodu nebylo možné provést některé akce nutné k odstranění "
#~ "databáze balíku ${pkg}. V tomto okamžiku máte dvě možnosti: zjistíte, co "
#~ "chybu způsobilo a napravíte to, nebo můžete nabízenou pomoc s odstraněním "
#~ "databáze zamítnout (což znamená, že budete muset databázi odstranit "
#~ "ručně)."

#~ msgid ""
#~ "If in doubt, you should choose \"abort\", and install ${dbpackage} before "
#~ "continuing with the configuration of this package. If you choose \"retry"
#~ "\", you will be allowed to choose different answers (in case you chose "
#~ "the wrong database type by mistake). If you choose \"ignore\", then "
#~ "installation will continue as normal."
#~ msgstr ""
#~ "Jste-li na pochybách, zvolte „přerušit“ a nainstalujte nejprve balík "
#~ "${dbpackage}. Zvolíte-li „opakovat“, budete znovu dotázáni na některé "
#~ "otázky (pro případ, že jste omylem zadali jinou databázi). Zvolíte-li "
#~ "„ignorovat“, bude instalace pokračovat jako obvykle."

#~ msgid "tcp/ip"
#~ msgstr "tcp/ip"

#~ msgid "tcp/ip + ssl"
#~ msgstr "tcp/ip + ssl"

#~ msgid "Otherwise, you should choose this option."
#~ msgstr "V opačném případě byste měli tuto možnost vybrat."

#~ msgid "The passwords you supplied do not match. Please try again."
#~ msgstr "Zadaná hesla nesouhlasí. Zkuste to znovu."

#~ msgid "Error upgrading database for ${pkg}. Retry?"
#~ msgstr "Chyba při aktualizaci databáze pro ${pkg}. Zkusit znovu?"

#~ msgid ""
#~ "An error seems to have occurred while upgrading the database. If it's of "
#~ "any help, this was the error encountered:"
#~ msgstr ""
#~ "Zdá se, že se během aktualizace databáze objevila chyba. Pokud to něčemu "
#~ "pomůže, tady je zaznamenaná chyba:"

#~ msgid "Error installing database for ${pkg}. Retry?"
#~ msgstr "Chyba při instalaci databáze pro ${pkg}. Zkusit znovu?"

#~ msgid ""
#~ "An error seems to have occurred while installing the database. If it's of "
#~ "any help, this was the error encountered:"
#~ msgstr ""
#~ "Zdá se, že se při instalaci databáze objevila chyba. Pokud to něčemu "
#~ "pomůže, tady je zaznamenaná chyba:"

#~ msgid "Error removing database for ${pkg}. Retry?"
#~ msgstr "Chyba při odstranění databáze ${pkg}. Zkusit znovu?"

#~ msgid ""
#~ "If you would like to reconfigure your application to use a different "
#~ "method, you should choose this option. If you know for certain that this "
#~ "method will work and you want to continue without changing your choice, "
#~ "you should refuse this option."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud chcete změnit nastavení aplikace, aby používala jiný způsob "
#~ "připojení, měli byste tuto volbu povolit. Jestliže jste si jisti, že "
#~ "současný způsob bude fungovat a chcete pokračovat beze změny, tuto volbu "
#~ "zamítněte."

#~ msgid "PostgreSQL does not support empty passwords."
#~ msgstr "PostgreSQL nepodporuje prázdná hesla."

#~ msgid "dbconfig-common will attempt to load existing settings"
#~ msgstr "dbconfig-common se pokusí nahrát stávající nastavení"

#~ msgid ""
#~ "dbconfig-common will now attempt to load the pre-existing settings of "
#~ "${pkg}. Later, these settings will be validated, and if there is any "
#~ "problem with loading or using them you will be given the option to enter "
#~ "them again later."
#~ msgstr ""
#~ "dbconfig-common se nyní pokusí nahrát existující nastavení ${pkg}. "
#~ "Později budou tato nastavení ověřena a pokud se v nich vyskytne nějaký "
#~ "problém, dostanete možnost je zadat znovu."

#~ msgid ""
#~ "To enable bootstrapping the PostgreSQL database for ${pkg}, the "
#~ "configuration of PostgreSQL has to be changed. It is suggested that this "
#~ "is done by dbconfig-common when your package is installed."
#~ msgstr ""
#~ "Abyste rozjeli PostgreSQL databázi pro balík ${pkg}, musíte upravit "
#~ "nastavení PostgreSQL serveru. Navrhujeme, aby tuto práci provedl dbconfig-"
#~ "common po instalaci balíčku."

#~ msgid ""
#~ "At this point, you will need to downgrade, reinstall, or reconfigure this "
#~ "package, or otherwise manually intervene to continue using ${pkg} If it's "
#~ "of any help, this was the error encountered:"
#~ msgstr ""
#~ "V tomto okamžiku je jisté, že abyste mohli nadále používat ${pkg}, musíte "
#~ "se vrátit ke starší verzi balíčku, nebo jej zkusit přeinstalovat, "
#~ "překonfigurovat nebo zasáhnout jiným způsobem. Pokud to něčemu pomůže, "
#~ "tady je zaznamenaná chyba:"

#~ msgid ""
#~ "At this point, you will need to reinstall or reconfigure ${pkg}, or "
#~ "otherwise manually intervene before it will be of any use. If it's of any "
#~ "help, this was the error encountered:"
#~ msgstr ""
#~ "V tomto okamžiku musíte {pkg} přeinstalovat, překonfigurovat nebo "
#~ "zasáhnout jiným způsobem. Pokud to něčemu pomůže, tady je zaznamenaná "
#~ "chyba:"

Reply to: