[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debian-edu-install 1.908: Please update debconf PO translation for the package debian-edu-installHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
debian-edu-install. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against debian-edu-install.

The deadline for receiving the updated translation is
Tue, 13 Dec 2016 13:19:43 +0000.

Thanks in advance,

# #-#-#-#-# cs.po.newstring (debian-installer) #-#-#-#-#
#
# Czech messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
#
# #-#-#-#-# cs.po (popularity-contest) #-#-#-#-#
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-edu-install\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-install@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-30 09:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-06-04 15:24+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"#-#-#-#-# cs.po (debian-installer) #-#-#-#-#\n"
"#-#-#-#-# cs.po (nn) #-#-#-#-#\n"
"#-#-#-#-# cs.po (debian-edu-install) #-#-#-#-#\n"
"#-#-#-#-# cs.po.newstring (nn) #-#-#-#-#\n"
"nynorsk@lists.debian.org>\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"#-#-#-#-# cs.po.newstring (debian-installer) #-#-#-#-#\n"
"#-#-#-#-# cs.po (popularity-contest) #-#-#-#-#\n"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:1001
msgid "Choose Debian Edu profile"
msgstr "Zvolte profil Debian Edu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, LTSP-Server, Standalone, Minimal
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Main Server"
msgstr "Hlavní server"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, LTSP-Server, Standalone, Minimal
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Workstation"
msgstr "Stanice"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, LTSP-Server, Standalone, Minimal
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Roaming Workstation"
msgstr "Stanice na cestách"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, LTSP-Server, Standalone, Minimal
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "LTSP Server"
msgstr ""

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, LTSP-Server, Standalone, Minimal
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Standalone"
msgstr "Samostatný"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, LTSP-Server, Standalone, Minimal
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Minimal"
msgstr "Minimální"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid "Profile(s) to apply to this machine:"
msgstr "Profily, které se mají použít na tomto počítači:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid "Profiles determine how the machine can be used out-of-the-box:"
msgstr "Profily určují, jak se bude počítač chovat po výchozí instalaci:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#, fuzzy
msgid ""
" - Main Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
"        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
"        should only be one such server on a Debian Edu\n"
"        network.\n"
" - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
" - Roaming Workstation: for single user machines on the Debian Edu\n"
"        network which some times travel outside the network.\n"
" - LTSP Server:\n"
"        includes 'Workstation' and requires two network\n"
"        cards.\n"
" - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
"        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
"        profiles.\n"
" - Minimal:   fully integrated into the Debian Edu network but\n"
"        contains only a basic system without any GUI."
msgstr ""
" - Hlavní server: Vyhrazený pro Debian Edu server. Neobsahuje\n"
"         grafické rozhraní. V síti Debian Edu by se měl\n"
"         nacházet pouze jeden.\n"
" - Stanice:    Pro běžné počítače v síti Debian Edu.\n"
" - Stanice na cestách:\n"
"         Pro jednouživatelské počítače v síti Debian Edu,\n"
"         které občas cestují mimo síť.\n"
" - LTSP server:\n"
"         Obsahuje profil „Stanice“ a vyžaduje dvě síťové\n"
"         karty.\n"
" - Samostatný:  Pro počítače, které nejsou součástí sítě Debian Edu.\n"
"         Obsahuje grafické rozhraní, koliduje s ostatními\n"
"         profily.\n"
" - Minimální:   Plně integrovaný do sítě Debian Edu, avšak obsahuje\n"
"         jen základní systém bez grafického prostředí."

# " - Sugar:     Varianta profilu „Samostatný“, obsahuje desktopové\n"
# "         prostředí Sugar, které podporuje sdílení a společnou\n"
# "         výuku dětí.\n"
#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Standalone profile cannot be used with other profiles"
msgstr "Profil „Samostatný“ není možno použít s jinými profily"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid ""
"The Standalone profile cannot be installed together with any other profile "
"on the same machine. Please either only choose Standalone or any other "
"combination excluding Standalone."
msgstr ""
"Profil „Samostatný“ nemůže být nainstalován na jednom počítači současně s "
"jiným profilem. Vyberte prosím buď jenom „Samostatný“, nebo libovolnou jinou "
"kombinaci profilů nezahrnující profil „Samostatný“."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid "Standalone installation is partly manual"
msgstr "Instalace samostatného počítače vyžaduje ruční zásah"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid ""
"The Standalone install is currently not as automatic as the other profiles, "
"to make it easier to do manual partitioning. You are now sent to the "
"debian-installer main menu. Select \"Change debconf priority\", and choose "
"priority \"high\" to enable the automatic installation again."
msgstr ""
"Instalace samostatného počítače zatím není tak automatická jako ostatní "
"profily, aby bylo jednodušší rozdělit disk ručně. Nyní jste posláni do "
"hlavního menu instalačního programu. Pro přechod zpět k automatické "
"instalaci použijte menu „Změnit prioritu otázek“ a vyberte „vysokou“ "
"prioritu."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:6001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
msgid "Really use the automatic partitioning tool?"
msgstr "Opravdu chcete použít automatické rozdělení disku?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
msgid ""
"This will destroy the partition table on all disks in the machine. REPEAT: "
"THIS WILL WIPE CLEAN ALL HARD DISKS IN THE MACHINE! If you have important "
"data that are not backed up, you may want to stop now in order to do a "
"backup. In that case, you'll have to restart the installation later."
msgstr ""
"Tímto zničíte tabulku oddílů na všech discích v počítači. OPAKUJI: TÍMTO "
"VYMAŽETE OBSAH VŠECH DISKŮ V POČÍTAČI! Jestliže máte důležitá, dosud "
"nezazálohovaná data, můžete nyní ukončit instalaci a vrátit se sem později."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid "Participate in the package usage survey?"
msgstr "Připojit se k průzkumu o nejpopulárnější balíky?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"The system may anonymously supply the distribution developers with "
"statistics about the most used packages on this system. This information "
"influences decisions such as which packages should go on the first "
"distribution CD."
msgstr ""
"Systém může anonymně posílat vývojářům distribuce statistiku o nejvíce "
"využívaných balících na tomto systému. Tyto informace pomáhají vývojářům v "
"rozhodování, které balíky by měly být umístěny na prvním instalačním CD."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"If you choose to participate, the automatic submission script will run once "
"every week, sending statistics to the distribution developers. The collected "
"statistics can be viewed on http://popcon.debian.org/.";
msgstr ""
"Pokud se rozhodnete připojit, automatický skript bude jednou týdně odesílat "
"statistiku zpět vývojářům distribuce. Zpracované statistiky si můžete "
"prohlédnout na http://popcon.debian.org/.";

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"This choice can be later modified by running \"dpkg-reconfigure "
"popularity-contest\"."
msgstr ""
"Své rozhodnutí můžete kdykoliv změnit, stačí spustit: „dpkg-reconfigure "
"popularity-contest“."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu main server menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "Debian Edu Main Server"
msgstr "Debian Edu Hlavní server"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu ltsp server menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:11001
#, fuzzy
msgid "Debian Edu LTSP Server"
msgstr "Debian Edu LTSP server"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu workstation menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:12001
msgid "Debian Edu Workstation"
msgstr "Debian Edu Stanice"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu combo main+ltsp menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:13001
#, fuzzy
msgid "Debian Edu Main Server and LTSP Server"
msgstr "Debian Edu Hlavní server a LTSP server"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu combo main+ws menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:14001
msgid "Debian Edu Main Server and Workstation"
msgstr "Debian Edu Hlavní server a Stanice"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu minimal menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:15001
msgid "Debian Edu Minimal"
msgstr "Debian Edu Minimální"

#. Type: title
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:16001
msgid "Debian Edu package installation failed"
msgstr "Instalace balíku Debian Edu selhala"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:17001
msgid "Installation of required packages failed"
msgstr "Instalace vyžadovaných balíků selhala"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:17001
msgid ""
"Some required packages failed to install. The packages were "
"${PACKAGES}. Check /var/log/syslog if there is some information why this "
"happened. The installed system is not going to work properly, so the "
"installation was aborted and the system will be rebooted now."
msgstr ""
"Následující vyžadované balíky se nepodařilo nainstalovat: "
"${PACKAGES}. Zkontrolujte /var/log/syslog, zda se v něm nenachází informace, "
"proč se tak stalo. Instalovaný systém nebude fungovat správně a proto byla "
"instalace přerušena. Systém bude nyní restartován."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid "Available disk space is too small. Abort the installation?"
msgstr "Příliš málo místa na disku. Přerušit instalaci?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid ""
"The available disk space is too small for the selected profiles. Please "
"choose whether you want to abort the installation or continue without "
"setting up the recommended partitioning setup"
msgstr ""
"Dostupné volné místo je pro zvolené profily příliš malé. Rozhodněte se, zda "
"přerušit instalaci, nebo zda pokračovat bez doporučeného rozdělení disku."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid ""
"If you choose to continue, one single partition will be used for all system "
"files _and_ user files. Note that this can cause stability problems after a "
"while."
msgstr ""
"Budete-li pokračovat, použije se jediná velká oblast pro veškeré systémové "
"_a_ uživatelské soubory. To může po nějaké době používání způsobit problémy "
"se stabilitou."

#. Type: text
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:19001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:20001
msgid "Missing required network connectivity"
msgstr "Chybí síťové připojení"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:20001
msgid ""
"To install Debian Edu using PXE and NETINST CD, network connectivity is "
"required. It is currently missing, so this installation can not continue "
"and will be aborted."
msgstr ""
"Pro instalaci Debian Edu pomocí PXE a netinst CD je vyžadováno síťové "
"připojení. Síťové připojení nebylo nalezeno a tudíž nelze pokračovat v "
"instalaci."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-install-udeb.templates:1001
msgid "Install Debian Edu profile (enforce menu order)"
msgstr "Instalovat profil Debian Edu (vynutit uspořádání menu)"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Some errors were found during installation"
msgstr "Během instalace se vyskytly chyby"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "${ERRORS}"
msgstr "${ERRORS}"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Consider reporting them to the Debian Edu developers."
msgstr "Nahlaste je prosím vývojářům Debian Edu."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "No errors were found during installation"
msgstr "Během instalace se nevyskytly žádné chyby"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:2001
msgid ""
"This is shown for the development version to make it clear that the "
"installation was successful."
msgstr ""
"Tato hláška se zobrazuje pouze ve vývojové verzi, aby bylo jasné, že "
"instalace skončila úspěšně."
#~ msgid ""
#~ "The Debian Edu installer already has executed some disk setup commands. "
#~ "Previous content of your disk might already have been destroyed by this."
#~ msgstr ""
#~ "Instalátor Debian Edu již provedl některé příkazy pro rozdělení disku. Je "
#~ "možné, že tím už byl předchozí obsah disku smazán."

#~ msgid ""
#~ " - Main Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
#~ "        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
#~ "        should only be one such server on a Debian Edu\n"
#~ "        network.\n"
#~ " - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
#~ " - Roaming Workstation: for single user machines on the Debian Edu\n"
#~ "        network which some times travel outside the network.\n"
#~ " - Thin Client Server:\n"
#~ "        includes 'Workstation' and requires two network\n"
#~ "        cards.\n"
#~ " - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
#~ "        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
#~ "        profiles."
#~ msgstr ""
#~ " - Hlavní server: Vyhrazený pro Debian Edu server. Neobsahuje\n"
#~ "         grafické rozhraní. V síti Debian Edu by se měl\n"
#~ "         nacházet pouze jeden.\n"
#~ " - Stanice:    Pro běžné počítače v síti Debian Edu.\n"
#~ " - Stanice na cestách:\n"
#~ "         Pro jednouživatelské počítače v síti Debian Edu,\n"
#~ "         které občas cestují mimo síť.\n"
#~ " - Tenký klient server:\n"
#~ "         Obsahuje profil „Stanice“ a vyžaduje dvě síťové\n"
#~ "         karty.\n"
#~ " - Samostatný:  Pro počítače, které nejsou součástí sítě Debian Edu.\n"
#~ "         Obsahuje grafické rozhraní, koliduje s ostatními\n"
#~ "         profily."

#~ msgid "Something went wrong during the Debian Edu install process"
#~ msgstr "Během instalace Debian Edu se něco nepovedlo"

#~ msgid ""
#~ "Please report the error using <URL:http://bugs.skolelinux.org/>, and "
#~ "remember to attach the content of /var/log/installer.log to the bug "
#~ "report."
#~ msgstr ""
#~ "Nahlaste prosím chybu na <URL:http://bugs.skolelinux.org/> a nezapomeňte "
#~ "k ní připojit obsah souboru /var/log/installer.log."

#~ msgid "These are the reported errors:"
#~ msgstr "Toto jsou nahlášené chyby:"

#~ msgid "${errorlist}"
#~ msgstr "${errorlist}"

#~ msgid "Sugar"
#~ msgstr "Sugar"

#~ msgid "Make sure the Installation CD is in the CD tray"
#~ msgstr "Ujistěte se, že je instalační CD v mechanice"

#~ msgid ""
#~ "The installation is mostly automatic and will use the CD if it is "
#~ "available in the CD tray, but will fail if the CD is missing. Please "
#~ "make sure the CD is in the CD tray now."
#~ msgstr ""
#~ "Instalace je většinou automatická a pokud je v mechanice CD, automaticky "
#~ "jej použije. Pokud tam CD není, instalace selže. Ujistěte se nyní, že je "
#~ "instalační CD v mechanice."

#~ msgid "The machine will now reboot"
#~ msgstr "Počítač bude nyní restartován"

#~ msgid ""
#~ "To ensure that all services and applications start correctly, the machine "
#~ "now needs to reboot."
#~ msgstr ""
#~ "Aby se všechny služby a aplikace nastartovaly správně, musí se nyní "
#~ "počítač restartovat."

#~ msgid ""
#~ "The profiles you choose determine how the machine can be used out-of-the-"
#~ "box. You can choose several profiles, but you have to choose at least one."
#~ msgstr ""
#~ "Profily, které vyberete, určují použití počítače. Můžete vybrat několik "
#~ "profilů, ale vždy nejméně jeden."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Every Debian Edu network needs one, and only one machine running the "
#~ "'Main-Server' profile to provides the (network) services. This profile "
#~ "does not include a Graphical User Interface(=GUI), if you want a GUI you "
#~ "will need to include the 'Workstation' profile or 'LTSP-Server'."
#~ msgstr ""
#~ "V každé síti Debian Edu musí být právě jeden počítač, na kterém běží "
#~ "profil „Hlavní-Server“. Tento počítač poskytuje (síťové) služby (hlavně "
#~ "souborový server a LDAP), tudíž by bez něj síť nefungovala. Protože budou "
#~ "na tomto počítači uložena všechna data, měl by mít spousty diskového "
#~ "prostoru. Instalací této možnosti získáte počítač bez grafického "
#~ "uživatelského rozhraní (GUI). Pokud GUI vyžadujete, musíte přidat profil "
#~ "pro pracovní stanici nebo „Tenký-Klient-Server“."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Machines running the 'Workstation' profile are normal machines where "
#~ "users logging in are authenticated against the machine running the 'Main-"
#~ "Server' profile, which also stores their home directories."
#~ msgstr ""
#~ "Počítače, na kterých poběží profil „Stanice“, budou běžné pracovní "
#~ "stanice. Uživatelé se budou při přihlašování ověřovat proti počítači s "
#~ "profilem „Hlavní-Server“, na kterém také budou mít veškeré dokumenty a "
#~ "osobní nastavení."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Machines running the 'LTSP-Server' profile need to have two "
#~ "network cards. This profile includes the 'Workstation' profile."
#~ msgstr ""
#~ "Počítače s profilem „Tenký-Klient-Server“ umí obsluhovat požadavky od "
#~ "tenkých klientů. Součástí tohoto profilu je i profil „Stanice“, který "
#~ "poskytuje aplikace běžně dostupné na pracovních stanicích. Aby se "
#~ "zamezilo ucpání sítě, musí mít počítač s tímto profilem dvě síťové karty. "
#~ "Všechny tři dosud vyjmenované profily mohou být nainstalovány na jednom "
#~ "počítači."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "The profile 'Standalone' includes a GUI and is ment to be used outside "
#~ "the Debian Edu network only. It cannot be installed together with other "
#~ "profiles."
#~ msgstr "Profil „Samostatný“ není možno použít s jinými profily"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "You can choose several profiles, but you have to choose at least one."
#~ msgstr ""
#~ "Profily, které vyberete, určují použití počítače. Můžete vybrat několik "
#~ "profilů, ale vždy nejméně jeden."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Every Debian Edu network needs one, and only one machine running the "
#~ "'Main-Server' profile to provides the (network) services."
#~ msgstr ""
#~ "V každé síti Debian Edu musí být právě jeden počítač, na kterém běží "
#~ "profil „Hlavní-Server“. Tento počítač poskytuje (síťové) služby (hlavně "
#~ "souborový server a LDAP), tudíž by bez něj síť nefungovala. Protože budou "
#~ "na tomto počítači uložena všechna data, měl by mít spousty diskového "
#~ "prostoru. Instalací této možnosti získáte počítač bez grafického "
#~ "uživatelského rozhraní (GUI). Pokud GUI vyžadujete, musíte přidat profil "
#~ "pro pracovní stanici nebo „Tenký-Klient-Server“."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Machines running the 'Workstation' profile are normal machines where "
#~ "users logging in are authenticated against the 'Main-Server'."
#~ msgstr ""
#~ "Počítače, na kterých poběží profil „Stanice“, budou běžné pracovní "
#~ "stanice. Uživatelé se budou při přihlašování ověřovat proti počítači s "
#~ "profilem „Hlavní-Server“, na kterém také budou mít veškeré dokumenty a "
#~ "osobní nastavení."

#~ msgid "Barebone"
#~ msgstr "Holý"

#~ msgid ""
#~ "Every Debian Edu network needs one, and only one machine running the "
#~ "'Main-Server' profile. This machine provides the (network) services "
#~ "(mainly file/network and LDAP), so without this machine the network does "
#~ "not work. Since this machine will hold all data files it will need a lot "
#~ "of harddisk space. Installing this option solely results in a machine "
#~ "without a Graphical User Interface(=GUI), if you want a GUI you'll need "
#~ "to include the workstation profile or 'LTSP-Server'."
#~ msgstr ""
#~ "V každé síti Debian Edu musí být právě jeden počítač, na kterém běží "
#~ "profil „Hlavní-Server“. Tento počítač poskytuje (síťové) služby (hlavně "
#~ "souborový server a LDAP), tudíž by bez něj síť nefungovala. Protože budou "
#~ "na tomto počítači uložena všechna data, měl by mít spousty diskového "
#~ "prostoru. Instalací této možnosti získáte počítač bez grafického "
#~ "uživatelského rozhraní (GUI). Pokud GUI vyžadujete, musíte přidat profil "
#~ "pro pracovní stanici nebo „Tenký-Klient-Server“."

#~ msgid ""
#~ "Machines running the 'Workstation' profile are normal machines. Users "
#~ "logging on a workstation are authenticated by the machine running the "
#~ "'Main-Server' profile, and have their documents and personal settings "
#~ "stored in home directories on the machine running the 'Main-Server' "
#~ "profile."
#~ msgstr ""
#~ "Počítače, na kterých poběží profil „Stanice“, budou běžné pracovní "
#~ "stanice. Uživatelé se budou při přihlašování ověřovat proti počítači s "
#~ "profilem „Hlavní-Server“, na kterém také budou mít veškeré dokumenty a "
#~ "osobní nastavení."

#~ msgid ""
#~ "Machines running the 'LTSP-Server' profile are able to accept thin "
#~ "client connections. This profile includes the 'Workstation' profile to "
#~ "provide the applications also installed on a regular workstation. To "
#~ "prevent network congestion, machines running this profile need to have "
#~ "two network cards. All three profiles named so far can be installed on "
#~ "the same machine."
#~ msgstr ""
#~ "Počítače s profilem „Tenký-Klient-Server“ umí obsluhovat požadavky od "
#~ "tenkých klientů. Součástí tohoto profilu je i profil „Stanice“, který "
#~ "poskytuje aplikace běžně dostupné na pracovních stanicích. Aby se "
#~ "zamezilo ucpání sítě, musí mít počítač s tímto profilem dvě síťové karty. "
#~ "Všechny tři dosud vyjmenované profily mohou být nainstalovány na jednom "
#~ "počítači."

#~ msgid ""
#~ "The profile 'Standalone' cannot be installed on the same machine "
#~ "together with any of the profiles 'Main-Server', 'LTSP-Server' or "
#~ "'Workstation'."
#~ msgstr ""
#~ "Profil „Samostatný“ nelze nainstalovat na jeden počítač spolu s profily "
#~ "„Hlavní-Server“, „Tenký-Klient-Server“ nebo „Stanice“."

#~ msgid ""
#~ "Machines running the 'Standalone' profile are meant to be run outside the "
#~ "Debian Edu network (e.g. in the homes of pupils and teachers) as a "
#~ "standalone machine."
#~ msgstr ""
#~ "Profil „Samostatný“ je určen pro samostatné počítače, které nejsou "
#~ "součástí sítě Debian Edu (např. domácí počítače studentů nebo učitelů)."

#~ msgid ""
#~ "The 'Barebone' profile is a poor installation for admins, so that they "
#~ "can choose what they want to install. It has network connection and is "
#~ "integrated into the debian-edu network."
#~ msgstr ""
#~ "Profil „Holý“ je očesaná instalace pro administrátory, aby si mohli "
#~ "vybrat, co přesně chtějí instalovat. Součástí je síťové připojení a "
#~ "integrace do sítě Debian Edu."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "As it is a variant of the 'Standalone' profile it cannot be installed "
#~ "together with other profiles."
#~ msgstr "Profil „Samostatný“ není možno použít s jinými profily"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "The profile 'Standalone' includes a GUI and cannot be installed on the "
#~ "same machine together with any of the other profiles. These machines are "
#~ "ment to be run outside the Debian Edu network only."
#~ msgstr ""
#~ "Profil „Samostatný“ nelze nainstalovat na jeden počítač spolu s profily "
#~ "„Hlavní-Server“, „Tenký-Klient-Server“ nebo „Stanice“."

#~ msgid "Please choose which profiles will apply to this machine."
#~ msgstr "Vyberte prosím, které profily se mají použít na tomto počítači."

#~ msgid "Skip questions until package install (debian-edu)"
#~ msgstr "Přeskočit otázky až k instalaci balíků (debian-edu)"

#~ msgid "Skip questions until password (debian-edu)"
#~ msgstr "Přeskočit otázky až k zadání hesla (debian-edu)"

#~ msgid "Skip manual package selection (debian-edu)"
#~ msgstr "Přeskočit ruční výběr balíků (debian-edu)"

#~ msgid "Check installed system (debian-edu)"
#~ msgstr "Zkontrolovat nainstalovaný systém (debian-edu)"

#~ msgid "Set up packages (debian-edu)"
#~ msgstr "Nastavit balíky (debian-edu)"

#~ msgid "Finish install (debian-edu)"
#~ msgstr "Dokončit instalaci (debian-edu)"

#~ msgid "Ask for a CD (debian-edu)"
#~ msgstr "Požádat o CD (debian-edu)"

#~ msgid "Select packages to install (debian-edu)"
#~ msgstr "Vybrat balíky k instalaci (debian-edu)"

#~ msgid "Re-enter interactive mode for password prompt (debian-edu)"
#~ msgstr ""
#~ "Znovu vstoupit do interaktivního režimu pro zadání hesla (debian-edu)"

#~ msgid "Get installation profile (debian-edu)"
#~ msgstr "Získat instalační profil (debian-edu)"

#~ msgid "Check for and report installation errors (debian-edu)"
#~ msgstr "Zkontrolovat a nahlásit chyby při instalaci (debian-edu)"

#~ msgid "Override defaults with profile (debian-edu)"
#~ msgstr "Přepsat výchozí hodnoty profilem (debian-edu)"

#~ msgid "Should the installation run on automatic?"
#~ msgstr "Má instalace probíhat automaticky?"

#~ msgid ""
#~ "Select yes to avoid any further questions during the second stage "
#~ "installation. Select no to get all the questions asked."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud odpovíte ano, budou potlačeny veškeré otázky ve druhé fázi "
#~ "instalace. Odpovíte-li ne, uvidíte všechny otázky."

#~ msgid ""
#~ "The 'Standalone' profile is experimental and not yet functioning. "
#~ "Machines running the 'Standalone' profile are meant to be run outside the "
#~ "Debian Edu network (e.g. in the homes of pupils and teachers) as a "
#~ "standalone machine."
#~ msgstr ""
#~ "Profil 'Samostatný' je zatím experimentální a ne zcela funkční. Tento "
#~ "profil je určen pro samostatné počítače, které nejsou součástí sítě "
#~ "Debian Edu (např. domácí počítače studentů a učitelů)."

#~ msgid ""
#~ "The 'Standalone-Extras' profile is complementary to the 'Standalone' "
#~ "profile, providing extra programs for it."
#~ msgstr ""
#~ "Profil 'Samostatný-Extra' doplňuje profil 'Samostatný' o dodatečné "
#~ "programy."

#~ msgid "Generating unique host identifier failed"
#~ msgstr "Vytváření jednoznačné identifikace počítače selhalo"

#~ msgid ""
#~ "The install script could not generate a unique host identifier. This is a "
#~ "fatal error, as all hosts submitting information need to have an unique "
#~ "identifier."
#~ msgstr ""
#~ "Instalační skript nemohl vytvořit jednoznačný identifikátor počítače. "
#~ "Toto je osudová chyba, protože každý počítač posílající informace musí "
#~ "mít jednoznačnou identifikaci."

#~ msgid ""
#~ "Please report this problem as a bug against the popularity-contest "
#~ "package, and include information about your configuration."
#~ msgstr ""
#~ "Nahlaste to prosím jako chybu proti balíku popularity-contest a uveďte "
#~ "informace o své konfiguraci."

#~ msgid "Use HTTP to submit reports?"
#~ msgstr "Použít pro odesílání HTTP?"

#~ msgid "If you do not want to use HTTP, email is used instead."
#~ msgstr "Nebudete-li chtít pro odesílání použít HTTP, použije se email."

Reply to: