[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#687186] po-debconf://gom/cs.poAktualizace překladu PO debconf šablony balíčku gom 0.30.2-5.2.
Překlad proveden za původního překladatele, protože nereagoval,
překlad ale ponechán.


Reply to: