[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#687183] po-debconf://ppp/cs.poAktualizace překladu PO debconf šablony balíčku ppp 2.4.5-5.1. Překlad
proveden za půovního překladatele, protože nereagoval, překlad ale
ponechán.


Reply to: