[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

samba4 4.0.0~alpha17.dfsg2-2: Please update debconf PO translation for the package samba4Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
samba4. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against samba4.

The deadline for receiving the updated translation is
Tue, 21 Feb 2012 19:03:50 +0100.

Thanks in advance,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: samba\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: samba4@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-01 22:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-06-18 15:08+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba4.templates:1001
msgid "Upgrade from Samba 3?"
msgstr "Přejít ze Samby 3?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba4.templates:1001
msgid ""
"It is possible to migrate the existing configuration files from Samba 3 to "
"Samba 4. This is likely to fail for complex setups, but should provide a "
"good starting point for most existing installations."
msgstr ""
"Stávající konfigurační soubory Samby 3 je možno převést do Samby 4. Převod "
"složitějších nastavení nejspíše selže, avšak pro většinu instalací by měl "
"poskytnout solidní základ."

#. Type: select
#. Description
#: ../samba4.templates:2001
msgid "Server role"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../samba4.templates:2001
msgid ""
"Domain controllers manage NT4-style or Active Directory domains and provide "
"services such as identity management and domain logons. Each domain needs to "
"have a at least one domain controller."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../samba4.templates:2001
msgid ""
"Member servers can be part of a NT4-style or Active Directory domain but do "
"not provide any domain services. Workstations and file or print servers are "
"usually regular domain members."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../samba4.templates:2001
msgid ""
"A standalone server can not be used in a domain and only supports file "
"sharing and Windows for Workgroups-style logins."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../samba4.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "Realm:"
msgid "Realm name:"
msgstr "Říše:"

#. Type: string
#. Description
#: ../samba4.templates:3001
msgid ""
"Please specify the Kerberos realm for the domain that this domain controller "
"controls."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../samba4.templates:3001
msgid "Usually this is the a capitalized version of your DNS hostname."
msgstr ""

#~ msgid "Set up Samba 4 as a PDC?"
#~ msgstr "Nastavit Sambu 4 jako PDC?"

#~ msgid ""
#~ "If you do not choose this option, Samba will be left unconfigured, and "
#~ "you will have to configure it yourself."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud tuto možnost nepovolíte, zůstane Samba nenakonfigurovaná a všechna "
#~ "nastavení budete muset zvládnout sami."

#~ msgid ""
#~ "Even when using this option, you will need to set up DNS such that it "
#~ "serves the data from the zone file in that directory before you can use "
#~ "the Active Directory domain."
#~ msgstr ""
#~ "I když tuto volbu vyberete, pořád budete muset před používáním Active "
#~ "Directory domény nastavit DNS server tak, aby vracel data ze zónového "
#~ "souboru v daném adresáři."

#~ msgid ""
#~ "Please specify the Kerberos realm this server will be in. In many cases, "
#~ "this will be the same as the DNS domain name."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte prosím kerberovu říši, do které bude tento server patřit. V mnoha "
#~ "případech je říše shodná s doménovým DNS jménem."

#~| msgid "Workgroup/Domain Name:"
#~ msgid "Domain Name:"
#~ msgstr "Doména:"

#~| msgid ""
#~| "Please specify the workgroup you want this server to appear to be in "
#~| "when queried by clients. Note that this parameter also controls the "
#~| "domain name used with the security=domain setting."
#~ msgid ""
#~ "Please specify the domain you want this server to appear to be in when "
#~ "queried by clients."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte prosím jméno domény, do které má server patřit (resp. se to tak "
#~ "bude jevit klientům)."

#~ msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
#~ msgstr "Upravit smb.conf, aby používal WINS nastavení z DHCP?"

#~ msgid ""
#~ "If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
#~ "network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
#~ "(\"NetBIOS name servers\") present on the network. This requires a "
#~ "change to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will "
#~ "automatically be read from /etc/samba/dhcp.conf."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud váš počítač získává IP adresu z DHCP serveru, může vám tento server "
#~ "nabízet také informace o WINS serverech (jmenných serverech NetBIOSu), "
#~ "které jsou dostupné ve vaší síti. To vyžaduje zásah do souboru smb.conf, "
#~ "kde se nastaví, aby se informace o WINS serverech načítaly ze souboru /"
#~ "etc/samba/dhcp.conf."

#~ msgid ""
#~ "The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this "
#~ "feature."
#~ msgstr ""
#~ "Pro využití této vlastnosti musíte mít nainstalovaný balík dhcp3-client."

#~ msgid "Configure smb.conf automatically?"
#~ msgstr "Konfigurovat smb.conf automaticky?"

#~ msgid ""
#~ "The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
#~ "parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure "
#~ "the Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an "
#~ "'include' line or an option that spans multiple lines, which could "
#~ "confuse the automated configuration process and require you to edit your "
#~ "smb.conf by hand to get it working again."
#~ msgstr ""
#~ "Zbytek konfigurace Samby se zabývá otázkami, které mění parametry v /etc/"
#~ "samba/smb.conf, což je soubor používaný pro nastavení programů nmbd a "
#~ "smbd (dohromady tvoří Sambu). Váš stávající smb.conf obsahuje řádek "
#~ "'include' nebo volbu, která se táhne přes více řádků, což může zmást "
#~ "proces automatického nastavení a může způsobit, že pro znovuzprovoznění "
#~ "Samby budete muset upravit smb.conf ručně."

#~ msgid "Use password encryption?"
#~ msgstr "Použít šifrování hesel?"

#~ msgid ""
#~ "All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
#~ "passwords. If you want to use clear text passwords you will need to "
#~ "change a parameter in your Windows registry."
#~ msgstr ""
#~ "Všichni současní windowsoví klienti používají pro komunikaci se SMB "
#~ "servery šifrovaná hesla. Pokud chcete použít hesla nešifrovaná, musíte "
#~ "změnit jeden parametr v registrech systému Windows."

#~ msgid ""
#~ "Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have "
#~ "a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for "
#~ "each user using the smbpasswd command."
#~ msgstr ""
#~ "Povolení této volby je silně doporučeno. Dáte-li na naši radu, měli byste "
#~ "se ujistit, že máte platný soubor /etc/samba/smbpasswd a že v něm "
#~ "nastavíte hesla všech uživatelů příkazem smbpasswd."

#~ msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
#~ msgstr "Vytvořit databázi hesel /var/lib/samba/passdb.tdb?"

#~ msgid ""
#~ "To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba "
#~ "must be configured to use encrypted passwords. This requires user "
#~ "passwords to be stored in a file separate from /etc/passwd. This file "
#~ "can be created automatically, but the passwords must be added manually by "
#~ "running smbpasswd and be kept up-to-date in the future."
#~ msgstr ""
#~ "Aby byla Samba kompatibilní s výchozím nastavením většiny verzí Windows, "
#~ "musí být nastavena pro používání šifrovaných hesel. To vyžaduje, aby byla "
#~ "uživatelská hesla uložena v jiném souboru než /etc/passwd. Tento soubor "
#~ "může být vytvořen automaticky, ale hesla do něj musíte přidat ručně "
#~ "programem smbpasswd a také ho musíte udržovat aktualizovaný."

#~ msgid ""
#~ "If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
#~ "your client machines) to use plaintext passwords."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud soubor nevytvoříte, budete muset nastavit Sambu (a pravděpodobně "
#~ "také klienty), aby používali nešifrovaná hesla."

#~ msgid ""
#~ "See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html from the samba-doc "
#~ "package for more details."
#~ msgstr ""
#~ "Podrobnosti naleznete v souboru /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/"
#~ "ENCRYPTION.html z balíku samba-doc."

#~ msgid "daemons"
#~ msgstr "démoni"

#~ msgid "inetd"
#~ msgstr "inetd"

#~ msgid "How do you want to run Samba?"
#~ msgstr "Jak chcete spouštět Sambu?"

#~ msgid ""
#~ "The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running "
#~ "as a daemon is the recommended approach."
#~ msgstr ""
#~ "Server Samby smbd může běžet jako obyčejný daemon (doporučeno), nebo se "
#~ "může spouštět z inetd."

#~ msgid "Chaining passdb backends is not supported"
#~ msgstr "Řetězení backendů passdb není podporováno"

#~ msgid ""
#~ "Beginning with version 3.0.23, samba no longer supports chaining multiple "
#~ "backends in the \"passdb backend\" parameter. It appears that your smb."
#~ "conf file contains a passdb backend parameter consisting of a list of "
#~ "backends. The new version of samba will not work until you correct this."
#~ msgstr ""
#~ "Počínaje verzi 3.0.23 již Samba v parametru \"passdb backend\" "
#~ "nepodporuje řetězení několika backendů. Zdá se, že váš soubor smb.conf "
#~ "obsahuje v parametru passdb backend několik backendů. Dokud to "
#~ "neopravíte, nová verze Samby nebude fungovat."

#~ msgid "Move /etc/samba/smbpasswd to /var/lib/samba/passdb.tdb?"
#~ msgstr "Přesunout /etc/samba/smbpasswd do /var/lib/samba/passdb.tdb?"

#~ msgid ""
#~ "Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which "
#~ "supersedes the /etc/samba/smbpasswd file."
#~ msgstr ""
#~ "Samba 3.0 zavedla nové, kompletnější rozhraní k SAM databázi, jež "
#~ "překonává původní soubor /etc/samba/smbpasswd."

#~ msgid ""
#~ "Please confirm whether you would like the existing smbpasswd file to be "
#~ "automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb. Do not choose this "
#~ "option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
#~ msgstr ""
#~ "Prosím potvrďte, zda chcete automaticky převést stávající soubor "
#~ "smbpasswd na /var/lib/samba/passwd.tdb. Pokud plánujete použít jinou pdb "
#~ "databázi (třeba LDAP), měli byste odpovědět záporně."

Reply to: