[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

phpldapadmin 1.2.2-1: Please update debconf PO translation for the package phpldapadminHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
phpldapadmin. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against phpldapadmin.

The deadline for receiving the updated translation is
Tue, 21 Feb 2012 08:03:01 +0100.

Thanks in advance,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: phpldapadmin\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: phpldapadmin@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-06 12:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-06-02 22:08+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:1001
#, fuzzy
#| msgid "LDAP server host address"
msgid "LDAP server host address:"
msgstr "Adresa počítače s LDAP serverem"

#. Type: string
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:1001
msgid ""
"Please enter the host name or the address of the LDAP server you want to "
"connect to."
msgstr ""
"Zadejte jméno počítače nebo adresu LDAP serveru, ke kterému se chcete "
"připojit."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Support for ldaps protocol"
msgid "Enable support for ldaps protocol?"
msgstr "Podpora protokolu ldaps"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:2001
msgid ""
"If your LDAP server supports TLS (Transport Security Layer), you can use the "
"ldaps protocol to connect to it."
msgstr ""
"Pokud váš LDAP server podporuje TLS (Transport Security Layer), můžete pro "
"připojení k němu použít protokol ldaps."

#. Type: string
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "Distinguished name of the search base"
msgid "Distinguished name of the search base:"
msgstr "Rozlišitelný název prohledávaného stromu"

#. Type: string
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:3001
msgid ""
"Please enter the distinguished name of the LDAP search base. Many sites use "
"the components of their domain names for this purpose. For example, the "
"domain \"example.com\" would use \"dc=example,dc=com\" as the distinguished "
"name of the search base."
msgstr ""
"Zadejte rozlišitelný název prohledávaného LDAP stromu. Spousta serverů pro "
"tento účel využívá části svých doménových jmen. Například doména \"priklad.cz"
"\" by jako rozlišitelné jméno svého stromu použila \"dc=priklad,dc=cz\"."

#. Type: select
#. Choices
#: ../phpldapadmin.templates:4001
msgid "session"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../phpldapadmin.templates:4001
msgid "cookie"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../phpldapadmin.templates:4001
msgid "config"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:4002
msgid "Type of authentication"
msgstr "Typ autentizace"

#. Type: select
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:4002
msgid ""
"session : You will be prompted for a login dn and a password everytime\n"
"     you connect to phpLDAPadmin, and a session variable on the\n"
"     web server will store them. It is more secure so this is the\n"
"     default."
msgstr ""
"session : Budete dotázáni na přihlašovací dn a heslo pokaždé, když se\n"
"     připojíte k phpLDAPadminu. Po dobu sezení budou tyto údaje\n"
"     uloženy v proměnné na webovém serveru. tato volba je výchozí,\n"
"     protože je bezpečnější."

#. Type: select
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:4002
msgid ""
"cookie : You will be prompted for a login dn and a password everytime\n"
"     you connect to phpLDAPadmin, and a cookie on your client will\n"
"     store them."
msgstr ""
"cookie : Budete dotázáni na přihlašovací dn a heslo pokaždé, když se\n"
"     připojíte k phpLDAPadminu. Tyto údaje budou uloženy v cookie\n"
"     na klientovi."

#. Type: select
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:4002
msgid ""
"config : login dn and password are stored in the configuration file,\n"
"     so you have not to specify them when you connect to\n"
"     phpLDAPadmin."
msgstr ""
"config : přihlašovací dn a heslo jsou uloženy v konfiguračním\n"
"     souboru, takže je při přihlašování k phpLDAPadminu nemusíte\n"
"     používat."

#. Type: string
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "Login dn for the LDAP server"
msgid "Login dn for the LDAP server:"
msgstr "Přihlašovací dn k LDAP serveru"

#. Type: string
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:5001
msgid ""
"Enter the name of the account that will be used to log in to the LDAP "
"server. If you chose a form based authentication this will be the default "
"login dn. In this case you can also leave it empty, if you do not want a "
"default one."
msgstr ""
"Zadejte jméno účtu, který se použije pro přístup k LDAP serveru. Zvolíte-li "
"autentizaci založenou na formuláři, bude toto výchozí přihlašovací dn. (V "
"takovém případě dokonce můžete pole ponechat prázdné, pokud nechcete výchozí "
"dn)."

#. Type: string
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid "Login password for the LDAP server"
msgid "Login password for the LDAP server:"
msgstr "Přihlašovací heslo k LDAP serveru"

#. Type: string
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:6001
msgid ""
"Enter the password that will be used to log in to the LDAP server. Note: the "
"password will be stored in clear text in config.php, which is not world-"
"readable."
msgstr ""
"Zadejte heslo, které se použije pro přístup k LDAP serveru. Poznámka: heslo "
"bude uloženo v nezašifrované podobě do souboru config.php, který není "
"čitelný pro všechny uživatele."

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../phpldapadmin.templates:7001
msgid "apache2"
msgstr ""

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:7002
#, fuzzy
#| msgid "Web server which will be reconfigured automatically"
msgid "Web server(s) which will be reconfigured automatically:"
msgstr "Webový server, který se má nastavit automaticky"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:7002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "phpLDAPadmin supports any web server that PHP does, but this automatic "
#| "configuration process only supports Apache."
msgid ""
"phpLDAPadmin supports any web server that PHP does, but this automatic "
"configuration process only supports Apache2."
msgstr ""
"phpLDAPadmin podporuje libovolný webový server, pod kterým běží PHP, avšak "
"automatické nastavení umí pouze ve spojení s Apachem."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:8001
msgid "Should your webserver(s) be restarted?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../phpldapadmin.templates:8001
msgid ""
"Remember that in order to apply the changes your webserver(s) has/have to be "
"restarted."
msgstr ""
"Aby se vaše nové nastavení aktivovalo, musí se webserver(y) restartovat."

#~ msgid "session, cookie, config"
#~ msgstr "session, cookie, config"

#~ msgid "apache, apache-ssl, apache-perl, apache2"
#~ msgstr "apache, apache-ssl, apache-perl, apache2"

#~ msgid "Restart of your webserver(s)"
#~ msgstr "Restart webového serveru (serverů)"

Reply to: