[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DONE#589814] po-debconf://piwigo/cs.poPřeklad PO debconf šablony pro balíček piwigo 2.1.2-1 přijat správcem,
objeví se v další verzi.

Toto je zpráva pro robota.

-- 
Michal Šimůnek


Reply to: