[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DONE#600197] po-debconf://chemical-structures/cs.poPřeklad PO debconf šablony pro balíček chemical-structures 2.1.dfsg.1-3
přijat správcem, objeví se v další verzi.

Toto je zpráva pro robota.


-- 
Michal Šimůnek


Reply to: