[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

schroot 1.4.8-1: Please update the PO translation for the package schrootHi,

You are noted as the last translator of the translation for
schroot. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against schroot.

The deadline for receiving the updated translation is
Sat, 04 Sep 2010 15:42:41 +0100.

Thanks in advance,

# Czech translation of schroot.
# Copyright © 2006-2007 Roger Leigh <rleigh@debian.org>
# This file is distributed under the same license as the schroot package.
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2006-2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: schroot\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Roger Leigh <rleigh@debian.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2010-08-15 10:19+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-11 18:39+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. TRANSLATORS: %1% = file
#, boost-format
msgid "Can't open file '%1%'"
msgstr "Nelze otevřít soubor „%1%“"

#. TRANSLATORS: %1% = line number in configuration file
#. TRANSLATORS: %4% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#, boost-format
msgid "line %1%: Deprecated key '%4%' used"
msgstr "řádek %1%: Použit zastaralý klíč „%4%“"

#. TRANSLATORS: %4% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#, boost-format
msgid "Deprecated key '%4%' used"
msgstr "Použit zastaralý klíč „%4%“"

#. TRANSLATORS: %1% = line number in configuration file
#. TRANSLATORS: %4% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#, boost-format
msgid "line %1%: Disallowed key '%4%' used"
msgstr "řádek %1%: Použit nedovolený klíč „%4%“"

#. TRANSLATORS: %4% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#, boost-format
msgid "Disallowed key '%4%' used"
msgstr "Použit nedovolený klíč „%4%“"

#. TRANSLATORS: %1% = line number in configuration file
#. TRANSLATORS: %4% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#, boost-format
msgid "line %1%: Duplicate key '%4%'"
msgstr "řádek %1%: Duplicitní klíč „%4%“"

#. TRANSLATORS: %1% = line number in configuration file
#. TRANSLATORS: %4% = line contents as read from the configuration file
#, boost-format
msgid "line %1%: Invalid line: \"%4%\""
msgstr "řádek %1%: Neplatný řádek: „%4%“"

#. TRANSLATORS: %1% = line number in configuration file
#. TRANSLATORS: %4% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#, boost-format
msgid "line %1%: Required key '%4%' is missing"
msgstr "řádek %1%: Chybí vyžadovaný klíč „%4%“"

#. TRANSLATORS: %4% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#, boost-format
msgid "Required key '%4%' is missing"
msgstr "Chybí vyžadovaný klíč „%4%“"

#. TRANSLATORS: %1% = line number in configuration file
#. TRANSLATORS: %4% = line contents as read from the configuration file
#, boost-format
msgid "line %1%: No key specified: \"%4%\""
msgstr "řádek %1%: Nebyl zadán žádný klíč: „%4%“"

#. TRANSLATORS: %1% = line number in configuration file
#. TRANSLATORS: %4% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#, boost-format
msgid "line %1%: Obsolete key '%4%' used"
msgstr "řádek %1%: Použit zastaralý klíč „%4%“"

#. TRANSLATORS: %4% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#, boost-format
msgid "Obsolete key '%4%' used"
msgstr "Použit zastaralý klíč „%4%“"

#. TRANSLATORS: %2% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#. TRANSLATORS: %4% = additional details
#, boost-format
msgid "%2%: %4%"
msgstr "%2%: %4%"

#. TRANSLATORS: %1% = line number in configuration file
#. TRANSLATORS: %3% = key name ("keyname=value" in configuration file)
#. TRANSLATORS: %4% = additional details
#, boost-format
msgid "line %1%: %3%: %4%"
msgstr "řádek %1% %3%: %4%"

msgid "This option will be removed in the future"
msgstr "Tato volba bude v budoucnu odstraněna"

msgid "This option has been removed, and no longer has any effect"
msgstr "Tato volba byla odstraněna a nemá žádný vliv"

msgid "File is not a block device"
msgstr "Soubor není blokovým zařízením"

#. TRANSLATORS: %4% = integer process ID
#, boost-format
msgid "Failed to release device lock (lock held by PID %4%)"
msgstr "Nepodařilo se uvolnit zámek zařízení (zámek je držen PID %4%)"

msgid "Failed to release device lock"
msgstr "Nepodařilo se uvolnit zámek zařízení"

msgid "Failed to stat device"
msgstr "Nepodařilo se zjistit stav zařízení"

#. TRANSLATORS: '...' is an ellipsis e.g. U+2026,
#. and '-' is an em-dash.
msgid "[OPTION...] - build Debian packages from source"
msgstr "[VOLBA…] - ze zdrojů sestaví debianí balík(y)"

msgid "Build options"
msgstr "Volby pro sestavení"

msgid "Package version options"
msgstr "Volby pro verze balíků"

msgid "Build environment options"
msgstr "Volby pro prostředí"

msgid "User options"
msgstr "Uživatelské volby"

msgid "Build dependency override options"
msgstr "Volby pro potlačení závislostí"

msgid "Special options"
msgstr "Speciální volby"

msgid "Build source packages (default)"
msgstr "Sestaví zdrojové balíky (výchozí)"

msgid "Don't log program output"
msgstr "Nebude zaznamenávat výstup programu"

msgid "Run in batch mode"
msgstr "Běží v dávkovém režimu"

msgid "dpkg-buildpackage option"
msgstr "dpkg-buildpackage volba"

msgid "dpkg-buildpackage options (space-separated)"
msgstr "dpkg-buildpackage volby (oddělené mezerami)"

msgid "Distribution to build for"
msgstr "Distribuce, pro kterou sestavit"

msgid "Archive to build for"
msgstr "Archiv, pro který sestavit"

msgid "Build architecture"
msgstr "Architektura"

msgid "Build architecture \"all\" packages"
msgstr "Sestaví balíky s architekturou „all“"

msgid "Build a source package"
msgstr "Sestaví zdrojový balík"

msgid "Force building of a source package, irrespective of Debian version"
msgstr "Vynutí sestavení zdrojového balíku bez ohledu na debianí verzi"

msgid "Make a binary non-maintainer upload (changelog entry)"
msgstr ""

msgid "Make a binary non-maintainer upload (binNMU number)"
msgstr ""

msgid "Append version suffix"
msgstr "Přidá k verzi příponu"

msgid "Update chroot environment"
msgstr "Aktualizuje prostředí chrootu"

msgid "Chroot environment to build in"
msgstr "Prostředí chrootu, ve kterém sestavit"

msgid "Purge build mode"
msgstr "Režim mazání sestavení"

msgid "Purge dependencies mode"
msgstr "Režim mazání závislostí"

msgid "Run setup hook script in chroot prior to building"
msgstr "Před sestavením v chrootu spustí skript pro nastavení"

msgid "GPG key identifier"
msgstr "Identifikátor GPG klíče"

msgid "Package maintainer"
msgstr "Správce balíku"

msgid "Package uploader"
msgstr "Kdo balík nahrává"

msgid "Add a build dependency"
msgstr "Přidá závislost pro sestavení"

msgid "Add a build conflict"
msgstr "Přidá konflikt sestavení"

msgid "Add an architecture-independent build dependency"
msgstr "Přidá architekturně nezávislou závislost pro sestavení"

msgid "Add an architecture-independent build conflict"
msgstr "Přidá architekturně nezávislý konflikt sestavení"

msgid "Specify algorithm for dependency checking"
msgstr "Určí algoritmus pro kontrolu závislostí"

msgid "Build using the current GCC development snapshot"
msgstr "Sestaví pomocí aktuální vývojové verze GCC"

msgid "Package to build"
msgstr "Balík k sestavení"

msgid "--makebinNMU missing"
msgstr "chybí --makebinNMU"

msgid "--binNMU missing"
msgstr "chybí --binNMU"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#, boost-format
msgid "%1% chroot (dchroot-dsa compatibility)"
msgstr "chroot %1% (kompatibilní s dchroot-dsa)"

#. TRANSLATORS: '...' is an ellipsis e.g. U+2026, and '-'
#. is an em-dash.
msgid "[OPTION...] chroot [COMMAND] - run command or shell in a chroot"
msgstr "[VOLBA…] chroot [PŘÍKAZ] - spustí shell nebo příkaz v chrootu"

msgid "Print paths to available chroots"
msgstr "Vytiskne cesty k dostupným chroot prostředím"

msgid "Select all chroots"
msgstr "Vybere všechna chroot prostředí"

msgid "Directory to use"
msgstr "Adresář, který se má použít"

msgid "Only one command may be specified"
msgstr "Můžete zadat pouze jeden příkaz"

msgid "Command must have an absolute path"
msgstr "Příkaz musí být zadán absolutně"

msgid "No chroot specified"
msgstr "Nebyl zadán žádný chroot"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#. TRANSLATORS: %2% = command
#, boost-format
msgid "[%1% chroot] Running command: \"%2%\""
msgstr "[chroot %1%] Spouštím příkaz: „%2%“"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#, boost-format
msgid "%1% chroot (dchroot compatibility)"
msgstr "chroot %1% (kompatibilní s dchroot)"

#. TRANSLATORS: %1% = program name
#. TRANSLATORS: %2% = program version
#. TRANSLATORS: %3% = current date
#, boost-format
msgid "schroot configuration generated by %1% %2% on %3%"
msgstr "nastavení schroot vytvořeno programem %1% %2% %3%"

#. TRANSLATORS: Do not translate "users" and "groups";
#. these are keywords used in the configuration file.
msgid "To allow users access to the chroots, use the users or groups keys."
msgstr ""
"Abyste uživatelům umožnili přístup do chrootů, použijte v konfiguračním "
"souboru klíčová slova users nebo groups."

#. TRANSLATORS: Do not translate "root-users" and
#. "root-groups"; these are keywords used in the
#. configuration file.
msgid ""
"To allow password-less root access, use the root-users or root-groups keys."
msgstr ""
"Pro rootovský přístup bez hesla použijte v konfiguračním souboru klíčová "
"slova root-users nebo root-groups."

#. TRANSLATORS: %1% = file
#, boost-format
msgid "Remove '%1%' to use the new configuration."
msgstr "Pro použití nového nastavení musíte smazat „%1%“."

#. TRANSLATORS: %1% = program name
#, boost-format
msgid "Running schroot in %1% compatibility mode"
msgstr "Spouštím schroot v režimu kompatibilním s %1%"

#. TRANSLATORS: "full capabilities" in this context means "all
#. features"
msgid "Run \"schroot\" for full capabilities"
msgstr "Pro úplnou funkčnost použijte „schroot“"

#. TRANSLATORS: %1% = program name
#. TRANSLATORS: %2% = configuration file
#, boost-format
msgid "Using %1% configuration file: '%2%'"
msgstr "Používám konfigurační soubor %1%: „%2%“"

#, boost-format
msgid "Run \"%1%\""
msgstr "Spusťte „%1%“"

msgid "to migrate to a schroot configuration."
msgstr "pro migraci do schroot konfigurace."

#, boost-format
msgid "Edit '%1%' to add appropriate user and/or group access."
msgstr "Pro nastavení uživatelského a skupinového přístupu upravte „%1%“."

#. TRANSLATORS: '...' is an ellipsis e.g. U+2026, and '-'
#. is an em-dash.
msgid "[OPTION...] [COMMAND] - run command or shell in a chroot"
msgstr "[VOLBA…] [PŘÍKAZ] - spustí shell nebo příkaz v chrootu"

msgid "Print path to selected chroot"
msgstr "Vytiskne cestu k vybranému chrootu"

msgid "Preserve user environment"
msgstr "Zachová uživatelské prostředí"

msgid "--quiet and --verbose may not be used at the same time"
msgstr "--quiet a --verbose nemohou být použity současně"

msgid "Using verbose output"
msgstr "Používám upovídaný výstup"

msgid "--chroot and --all may not be used at the same time"
msgstr "--chroot a --all nemohou být použity současně"

msgid "Using --chroots only"
msgstr "Používám pouze --chroots"

msgid "dchroot session restriction"
msgstr "omezení dchroot sezení"

#. TRANSLATORS: %1% = program name
#. TRANSLATORS: %2% = program version
#. TRANSLATORS: %3% = release date
#, boost-format
msgid "%1% (Debian sbuild) %2% (%3%)\n"
msgstr "%1% (Debian sbuild) %2% (%3%)\n"

msgid "Written by Roger Leigh"
msgstr "Vytvořil Roger Leigh"

#. TRANSLATORS: '(C)' is a copyright symbol and '-' is an en-dash.
msgid "Copyright (C) 2004-2010 Roger Leigh"
msgstr "Copyright © 2004–2010 Roger Leigh"

msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Toto je svobodný software; podmínky kopírování naleznete ve zdrojových\n"
"textech. Na software se nevztahuje ŽÁDNÁ záruka.\n"

msgid "Configured features:"
msgstr "Nastavené vlastnosti:"

msgid "Device locking"
msgstr "Zamykání zařízení"

msgid "Pluggable Authentication Modules"
msgstr "PAM (Pluggable Authentication Modules)"

msgid "Linux kernel Application Binary Interface switching"
msgstr "Přepínání ABI linuxového jádra"

msgid "Support for filesystem unioning"
msgstr "Podpora pro sjednocování souborových systémů"

msgid "Usage:"
msgstr "Použití:"

#. TRANSLATORS: %1% = program name
#, boost-format
msgid "Run \"%1% --help\" to list usage example and all available options"
msgstr "Pro zobrazení příkladu a všech dostupných voleb spusťte „%1% --help“"

#, boost-format
msgid "%1%: invalid action"
msgstr "%1%: neplatná akce"

msgid "Only one action may be specified"
msgstr "Můžete zadat pouze jednu akci"

msgid "Actions"
msgstr "Akce"

msgid "General options"
msgstr "Běžné volby"

msgid "Hidden options"
msgstr "Skryté volby"

msgid "Show help options"
msgstr "Zobrazí nápovědu"

msgid "Print version information"
msgstr "Zobrazí verzi"

msgid "Show less output"
msgstr "Zobrazí méně informací"

msgid "Show more output"
msgstr "Zobrazí více informací"

msgid "Enable debugging messages"
msgstr "Povolí ladicí hlášky"

msgid "Invalid debug level"
msgstr "Neplatná úroveň ladění"

#. TRANSLATORS: %1% = file
#, boost-format
msgid "Failed to find '%1%'"
msgstr "Nepodařilo se najít „%1%“"

#. TRANSLATORS: '...' is an ellipsis e.g. U+2026,
#. and '-' is an em-dash.
msgid "[OPTION...] - list mount points"
msgstr "[VOLBA…] - zobrazí přípojné body"

msgid "Mount"
msgstr "Připojení"

msgid "Mountpoint to check (full path)"
msgstr "Přípojný bod pro kontrolu (celá cesta)"

msgid "No mount point specified"
msgstr "Nebyl zadán žádný přípojný bod"

msgid "Failed to fork child"
msgstr "Selhalo oddělení (fork) potomka"

msgid "Wait for child failed"
msgstr "Čekání na potomka selhalo"

#. TRANSLATORS: %1% = command name
#, boost-format
msgid "Failed to execute '%1%'"
msgstr "Nepodařilo se spustit „%1%“"

#. TRANSLATORS: '...' is an ellipsis e.g. U+2026,
#. and '-' is an em-dash.
msgid "[OPTION...] - mount filesystems"
msgstr "[VOLBA…] - připojí souborové systémy"

msgid "An unknown exception occurred"
msgstr "Vyskytla se neznámá výjimka"

msgid "Perform a simulation of actions which would be taken"
msgstr "Simuluje akce, které se mají provést"

msgid "fstab file to read (full path)"
msgstr "Soubor fstab, který se má načíst (celá cesta)"

#. TRANSLATORS: '...' is an ellipsis e.g. U+2026,
#. and '-' is an em-dash.
msgid "[OPTION...] - release a device lock"
msgstr "[VOLBA…] - uvolní zámek zařízení"

msgid "No PID specified; forcing release of lock"
msgstr "Nebylo zadáno žádné PID; vynucuji uvolnění zámku"

msgid "Lock"
msgstr "Zámek"

msgid "Device to unlock (full path)"
msgstr "Zařízení pro odemčení (celá cesta)"

msgid "Process ID owning the lock"
msgstr "ID procesu vlastnícího zámek"

msgid "No device specified"
msgstr "Nebylo zadáno žádné zařízení"

#. TRANSLATORS: %1% = comma-separated list of chroot names
#, boost-format
msgid "%1%: Chroots not found"
msgstr "Chroot prostředí nenalezeny: %1%"

#. TRANSLATORS: %4% = file
#, boost-format
msgid "No chroots are defined in '%4%'"
msgstr "V „%4%“ nejsou definována žádná chroot prostředí"

#. TRANSLATORS: %4% = file
#. TRANSLATORS: %5% = file
#, boost-format
msgid "No chroots are defined in '%4%' or '%5%'"
msgstr "V „%4%“ ani „%5%“ nejsou definována žádná chroot prostředí"

#. TRANSLATORS: %1% = file
#, boost-format
msgid "The specified chroots are not defined in '%1%'"
msgstr "Zadaná chroot prostředí nejsou v „%1%“ definována"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#, boost-format
msgid "%1%: Chroot not found"
msgstr "%1%: Chroot nebyl nalezen"

#, boost-format
msgid "%1%: Invalid session name"
msgstr "%1%: Neplatný název sezení"

msgid "Available chroot types:"
msgstr "Dostupné typy chroot prostředí:"

msgid "Support for 'block-device' chroots"
msgstr "Podpora pro chroot na blokovém zařízení"

msgid "Support for 'btrfs-snapshot' chroots"
msgstr "Podpora pro chroot na btrfs snímku"

msgid "Support for 'directory' chroots"
msgstr "Podpora pro chroot v adresáři"

msgid "Support for 'file' chroots"
msgstr ""

msgid "Support for 'loopback' chroots"
msgstr "Podpora pro chroot na loopbacku"

msgid "Support for 'lvm-snapshot' chroots"
msgstr "Podpora pro chroot na LVM snímku"

msgid "Support for 'plain' chroots"
msgstr "Podpora pro běžný chroot"

msgid "Chroot selection"
msgstr "Výběr chrootu"

msgid "Chroot environment"
msgstr "Prostředí chrootu"

msgid "Session actions"
msgstr "Akce sezení"

msgid "Session options"
msgstr "Volby sezení"

msgid "List available chroots"
msgstr "Vypíše dostupná chroot prostředí"

msgid "Show information about selected chroots"
msgstr "Zobrazí informace o vybraných chroot prostředích"

msgid "Dump configuration of selected chroots"
msgstr "Vypíše nastavení vybraných chroot prostředí"

msgid "Use specified chroot"
msgstr "Použije zadaný chroot"

msgid "Command to run"
msgstr "Příkaz ke spuštění"

msgid "Exactly one chroot must be specified when beginning a session"
msgstr "Při zahájení sezení musí být zadán alespoň jeden chroot"

msgid ""
"--session-name is not permitted for the specified action; did you mean to "
"use --chroot?"
msgstr ""
"--session-name není pro danou akci povoleno; chtěli jste použít --chroot?"

msgid "Unknown action specified"
msgstr "Zadána neznámá akce"

#, fuzzy
msgid "--session-name is not permitted for the specified action"
msgstr ""
"--session-name není pro danou akci povoleno; chtěli jste použít --chroot?"

#, fuzzy
msgid "Invalid session name"
msgstr "%1%: Neplatný název sezení"

msgid "Print location of selected chroots"
msgstr "Vytiskne umístění vybraných chroot prostředí"

msgid "Select all chroots and active sessions"
msgstr "Vybere všechna chroot prostředí a aktivní sezení"

msgid "Select all active sessions"
msgstr "Vybere všechna aktivní sezení"

#, fuzzy
msgid "Select all source chroots"
msgstr "Vybere všechna chroot prostředí"

msgid "Username (default current user)"
msgstr "Uživatelské jméno (implicitně aktuální uživatel)"

msgid "Begin, run and end a session automatically (default)"
msgstr "Automaticky zahájí, spustí a ukončí sezení (výchozí)"

msgid "Begin a session; returns a session ID"
msgstr "Zahájí sezení; vrátí ID sezení"

msgid "Recover an existing session"
msgstr "Obnoví existující sezení"

msgid "Run an existing session"
msgstr "Spustí existující sezení"

msgid "End an existing session"
msgstr "Ukončí existující sezení"

msgid "Session name (defaults to an automatically generated name)"
msgstr "Název sezení (výchozí je automaticky generované jméno)"

msgid "Force operation, even if it fails"
msgstr "Vynutí operaci, i když selže"

#. TRANSLATORS: %1% = program name (PAM service name)
#, boost-format
msgid "You do not have permission to access the %1% service."
msgstr "Nemáte oprávnění používat službu %1%."

msgid "This failure will be reported."
msgstr "Tato chyba bude nahlášena."

msgid "No controlling terminal"
msgstr "Bez řídícího terminálu"

msgid "Timed out"
msgstr "Čas vypršel"

#. TRANSLATORS: Please use an ellipsis e.g. U+2026
msgid "Time is running out..."
msgstr "Čas vyprší…"

msgid "Failed to get terminal settings"
msgstr "Nepodařilo se získat nastavení terminálu"

#. TRANSLATORS: %1% = integer
#, boost-format
msgid "Unsupported conversation type '%1%'"
msgstr "Nepodporovaný typ konverzace „%1%“"

msgid "Password: "
msgstr "Heslo: "

msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"

#, boost-format
msgid "[schroot] password for %1%: "
msgstr "[schroot] heslo pro %1%: "

msgid "Set RUSER"
msgstr "Nastavení RUSER"

msgid "Set RHOST"
msgstr "Nastavení RHOST"

msgid "Set TTY"
msgstr "Nastavení TTY"

msgid "Set USER"
msgstr "Nastavení USER"

msgid "Failed to get hostname"
msgstr "Nepodařilo se získat jméno počítače"

#. TRANSLATORS: %1% = user name or user ID
#, boost-format
msgid "User '%1%' not found"
msgstr "Uživatel „%1%“ nebyl nalezen"

#. TRANSLATORS: %1% = group name or group ID
#. TRANSLATORS: %1% = group name
#, boost-format
msgid "Group '%1%' not found"
msgstr "Skupina „%1%“ nebyla nalezena"

msgid "Authentication failed"
msgstr "Autentizace selhala"

msgid "Access not authorised"
msgstr "Přístup nebyl autorizován"

msgid "PAM is already initialised"
msgstr "PAM je již inicializován"

msgid "PAM error"
msgstr "chyba PAMu"

msgid "PAM failed to shut down cleanly"
msgstr "PAMu se nepodařilo řádně skončit"

msgid "This option may be present in a newer version"
msgstr "Tato volba bude možná dostupná v novější verzi"

msgid ""
"This option will be removed in the future; please update your configuration"
msgstr ""
"Tato volba bude v budoucnu odstraněna; aktualizujte prosím své nastavení"

msgid "Device"
msgstr "Zařízení"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot alias name
#. TRANSLATORS: %4% = chroot name
#, boost-format
msgid "Alias '%1%' already associated with '%4%' chroot"
msgstr "Alias „%1%“ je již asociován s chrootem „%4%“"

msgid "No such chroot"
msgstr "Takový chroot neexistuje"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#, boost-format
msgid "A chroot or alias '%1%' already exists with this name"
msgstr "Chroot nebo alias se jménem „%1%“ již existuje"

msgid "File is not a regular file"
msgstr "Soubor není běžným souborem"

msgid "Failed to open file"
msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor"

msgid "File is not owned by user root"
msgstr "Soubor není vlastněn uživatelem root"

msgid "File has write permissions for others"
msgstr "Soubor má oprávnění zápisu pro ostatní"

#, fuzzy
msgid "Invalid name"
msgstr "%1%: Neplatný název sezení"

msgid "No such namespace"
msgstr ""

msgid "Duplicate names are not allowed"
msgstr "Duplicitní jména nejsou povolena"

msgid "Available chroots: "
msgstr "Dostupná chroot prostředí:"

msgid "Directory"
msgstr "Adresář"

msgid "Mount Device"
msgstr "Připojit zařízení"

msgid "Mount Options"
msgstr "Volby připojení"

msgid "Location"
msgstr "Umístění"

#. TRANSLATORS: "Personality" is the Linux kernel personality
#. (process execution domain).  See schroot.conf(5).
msgid "Personality"
msgstr "Personalita"

msgid "Session ID"
msgstr "ID sezení"

msgid "(source chroot)"
msgstr "(zdrojový chroot)"

msgid "Source Users"
msgstr "Zdrojoví uživatelé"

msgid "Source Groups"
msgstr "Zdrojové skupiny"

msgid "Source Root Users"
msgstr "Zdrojoví uživatelé root"

msgid "Source Root Groups"
msgstr "Zdrojové skupiny root"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot fs type
#, boost-format
msgid "Unknown filesystem union type '%1%'"
msgstr "Neznámý typ sjednocení souborových systémů „%1%“"

#, fuzzy
msgid "Union overlay must have an absolute path"
msgstr "Soubor musí být zadán absolutně"

#, fuzzy
msgid "Union underlay must have an absolute path"
msgstr "Soubor musí být zadán absolutně"

msgid "Filesystem Union Type"
msgstr "Typ sjednocení souborových systémů"

#, fuzzy
msgid "Filesystem Union Mount Options"
msgstr "Volby pro "

#, fuzzy
msgid "Filesystem Union Overlay Directory"
msgstr "Adresář pro překrytí souborového systému"

#, fuzzy
msgid "Filesystem Union Underlay Directory"
msgstr "Nepodařilo se otevřít adresář"

msgid "File"
msgstr "Soubor"

msgid "File Repack"
msgstr "Zabalit soubor"

msgid "LVM Snapshot Device"
msgstr "Zařízení pro snímky LVM"

msgid "LVM Snapshot Options"
msgstr "Volby pro snímky LVM"

msgid "Chroot creation failed"
msgstr "Vytváření chrootu selhalo"

msgid "Device name not set"
msgstr "Jméno zařízení není nastaveno"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot type name
#, boost-format
msgid "Unknown chroot type '%1%'"
msgstr "Neznámý typ chrootu „%1%“"

msgid "Device must have an absolute path"
msgstr "Zařízení musí být zadáno absolutně"

msgid "Failed to lock device"
msgstr "Zařízení se nepodařilo zamknout"

msgid "Failed to unlock device"
msgstr "Zařízení se nepodařilo odemknout"

msgid "Directory must have an absolute path"
msgstr "Adresář musí být zadán absolutní cestou"

msgid "Attempt to add object which is not a facet"
msgstr ""

msgid "Attempt to add facet which is already in use"
msgstr ""

msgid "File must have an absolute path"
msgstr "Soubor musí být zadán absolutně"

msgid "Failed to acquire file lock"
msgstr "Nepodařilo se získat zámek souboru"

msgid "Failed to discard file lock"
msgstr "Nepodařilo se zrušit zámek souboru"

msgid "Location must have an absolute path"
msgstr "Umístění musí být zadáno absolutně"

#. TRANSLATORS: unlink refers to the C function which removes a file
msgid "Failed to unlink session file"
msgstr "Nepodařilo se smazat soubor se sezením"

msgid "Failed to write session file"
msgstr "Nepodařilo se zapsat do souboru se sezením"

msgid "Message verbosity is invalid"
msgstr "Neplatná hodnota upovídanosti výstupu"

msgid "Name"
msgstr "Jméno"

msgid "Description"
msgstr "Popis"

msgid "Type"
msgstr "Typ"

msgid "Priority"
msgstr "Priorita"

msgid "Message Verbosity"
msgstr "Upovídanost výstupu"

msgid "Users"
msgstr "Uživatelé"

msgid "Groups"
msgstr "Skupiny"

msgid "Root Users"
msgstr "Uživatelé root"

msgid "Root Groups"
msgstr "Skupiny root"

msgid "Aliases"
msgstr "Aliasy"

msgid "Preserve Environment"
msgstr "Zachovat prostředí"

msgid "Environment Filter"
msgstr "Filtr prostředí"

msgid "Run Setup Scripts"
msgstr "Spustit nastavovací skripty"

msgid "Script Configuration"
msgstr "Nastavení skriptů"

msgid "Session Managed"
msgstr "Spravované sezení"

msgid "Session Cloned"
msgstr "Klonované sezení"

msgid "Session Purged"
msgstr "Smazané sezení"

msgid "Command Prefix"
msgstr "Prefix příkazu"

msgid "Mount Location"
msgstr "Přípojný bod"

msgid "Path"
msgstr "Cesta"

msgid "Chroot"
msgstr "Chroot"

msgid "Session"
msgstr "Sezení"

#, fuzzy
msgid "Source"
msgstr "Zdrojoví uživatelé"

msgid "The controlling terminal close-on-execute flag could not be set"
msgstr "Příznak close-on-execute řídícího terminálu nemohl být nastaven"

msgid "The controlling terminal file descriptor could not be duplicated"
msgstr "Popisovač souboru řídícího terminálu nemohl být zduplikován"

msgid "true"
msgstr "pravda"

msgid "false"
msgstr "nepravda"

#. TRANSLATORS: %1% = title of section
#. TRANSLATORS: Please format the --- as a continuous line, e.g. U+2500
#, boost-format
msgid "--- %1% ---"
msgstr "─── %1% ───"

#, boost-format
msgid "line %1% [%2%]: Deprecated key '%4%' used"
msgstr "řádek %1% [%2%]: Použit zastaralý klíč „%4%“"

#, boost-format
msgid "[%1%]: Deprecated key '%4%' used"
msgstr "[%1%]: Použit zastaralý klíč „%4%“"

#, boost-format
msgid "line %1% [%2%]: Disallowed key '%4%' used"
msgstr "řádek %1% [%2%]: Použit nedovolený klíč „%4%“"

#, boost-format
msgid "[%1%]: Disallowed key '%4%' used"
msgstr "[%1%]: Použit nedovolený klíč „%4%“"

#, boost-format
msgid "line %1%: Duplicate group '%4%'"
msgstr "řádek %1%: Duplicitní skupina „%4%“"

#, boost-format
msgid "line %1% [%2%]: Duplicate key '%4%'"
msgstr "řádek %1% [%2%]: Duplicitní klíč „%4%“"

#, boost-format
msgid "line %1%: Invalid group: \"%4%\""
msgstr "řádek %1%: Neplatná skupina: „%4%“"

#, boost-format
msgid "line %1% [%2%]: Required key '%4%' is missing"
msgstr "řádek %1% [%2%]: Chybí vyžadovaný klíč „%4%“"

#, boost-format
msgid "[%1%]: Required key '%4%' is missing"
msgstr "[%1%]: Chybí vyžadovaný klíč „%4%“"

#, boost-format
msgid "line %1%: No group specified: \"%4%\""
msgstr "řádek %1%: Nebyla zadána žádná skupina: „%4%“"

#, boost-format
msgid "line %1% [%2%]: Obsolete key '%4%' used"
msgstr "řádek %1% [%2%]: Použit zastaralý klíč „%4%“"

#, boost-format
msgid "[%1%]: Obsolete key '%4%' used"
msgstr "[%1%]: Použit zastaralý klíč „%4%“"

#, boost-format
msgid "[%1%]: %4%"
msgstr "[%1%]: %4%"

#, boost-format
msgid "[%1%] %2%: %4%"
msgstr "[%1%] %2%: %4%"

#, boost-format
msgid "line %1% [%2%]: %4%"
msgstr "řádek %1% [%2%]: %4%"

#, boost-format
msgid "line %1% [%2%] %3%: %4%"
msgstr "řádek %1% [%2%] %3%: %4%"

#, boost-format
msgid "line %1% [%2%]: Unknown key '%4%' used"
msgstr "řádek %1% [%2%]: Použit neznámý klíč „%4%“"

msgid "Failed to set timeout handler"
msgstr "Nepodařilo se nastavit obsluhu časového limitu"

msgid "Failed to set timeout"
msgstr "Nepodařilo se nastavit časový limit"

msgid "Failed to cancel timeout"
msgstr "Nepodařilo se zrušit časový limit"

msgid "Failed to lock file"
msgstr "Zamknutí souboru selhalo"

msgid "Failed to unlock file"
msgstr "Odemknutí souboru selhalo"

#. TRANSLATORS: %4% = time in seconds
#, boost-format
msgid "Failed to lock file (timed out after %4% seconds)"
msgstr "Zamknutí souboru selhalo (čas vypršel po %4% sekundách)"

#. TRANSLATORS: %4% = time in seconds
#, boost-format
msgid "Failed to unlock file (timed out after %4% seconds)"
msgstr "Odemknutí souboru selhalo (čas vypršel po %4% sekundách)"

#. TRANSLATORS: %4% = time in seconds
#. TRANSLATORS: %5% = integer process ID
#, boost-format
msgid ""
"Failed to lock device (timed out after %4% seconds; lock held by PID %5%)"
msgstr ""
"Zamknutí zařízení selhalo (čas vypršel po %4% sekundách; zámek drží PID %5%)"

msgid "Failed to test device lock"
msgstr "Test zámku zařízení selhal"

#. TRANSLATORS: %4% = time in seconds
#. TRANSLATORS: %5% = integer process ID
#, boost-format
msgid ""
"Failed to unlock device (timed out after %4% seconds; lock held by PID %5%)"
msgstr ""
"Odemčení zařízení selhalo (čas vypršel po %4% sekundách; zámek drží PID %5%)"

#. TRANSLATORS: "I" is an abbreviation of "Information"
msgid "I: "
msgstr "I: "

#. TRANSLATORS: "W" is an abbreviation of "Warning"
msgid "W: "
msgstr "W: "

#. TRANSLATORS: "E" is an abbreviation of "Error"
msgid "E: "
msgstr "E: "

#. TRANSLATORS: %1% = integer debug level
#. TRANSLATORS: "D" is an abbreviation of "Debug"
#, boost-format
msgid "D(%1%): "
msgstr "D(%1%): "

#. TRANSLATORS: %1% = mount file name
#, fuzzy, boost-format
msgid "Failed to open mount file '%1%'"
msgstr "Nepodařilo se otevřít přípojný soubor „%1%“"

#. TRANSLATORS: %1% = mount file name
#, fuzzy, boost-format
msgid "Failed to read mount file '%1%'"
msgstr "Čtení přípojného souboru „%1%“ selhalo"

msgid "unknown"
msgstr "neznámé"

#. TRANSLATORS: %1% = value (arbitrary text)
#, boost-format
msgid "Could not parse value '%1%'"
msgstr "Nelze syntakticky zpracovat hodnotu „%1%“"

#. TRANSLATORS: %1% = integer personality ID
#, boost-format
msgid "Personality '%1%' is unknown"
msgstr "Neznámá personalita „%1%“"

#. TRANSLATORS: %1% = personality name
#, boost-format
msgid "Failed to set personality '%1%'"
msgstr "Nastavení personality „%1%“ selhalo"

#. TRANSLATORS: %1% = a comma-separated list of personality names
#, boost-format
msgid "Valid personalities: %1%\n"
msgstr "Platné personality: %1%\n"

msgid "Failed to create pipe"
msgstr "Nepodařilo se vytvořit rouru"

msgid "Failed to duplicate file descriptor"
msgstr "Nepodařilo se zduplikovat popisovač souboru"

msgid "Failed to poll file descriptor"
msgstr "Nepodařilo se získat popisovač souboru"

msgid "Failed to read file descriptor"
msgstr "Nepodařilo se přečíst popisovač souboru"

#. TRANSLATORS: %1% = command
#, boost-format
msgid "Executing '%1%'"
msgstr "Spouštím „%1%“"

#. TRANSLATORS: %1% = directory
#, boost-format
msgid "Failed to change to directory '%1%'"
msgstr "Nepodařilo se přejít do adresáře „%1%“"

#. TRANSLATORS: %4% = directory
#, boost-format
msgid "Falling back to directory '%4%'"
msgstr "Uchyluji se k adresáři „%4%“"

msgid "Child dumped core"
msgstr "Potomek vypsal paměť (coredump)"

msgid "Child exited abnormally (reason unknown; not a signal or core dump)"
msgstr "Potomek skončil nepřirozeně (neznámý důvod; ani signál ani coredump)"

#. TRANSLATORS: %4% = signal name
#, boost-format
msgid "Child terminated by signal '%4%'"
msgstr "Potomek byl ukončen signálem „%4%“"

#. TRANSLATORS: %1% = directory
#, boost-format
msgid "Failed to change root to directory '%1%'"
msgstr "Změna kořene na adresář „%1%“ selhala"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#, boost-format
msgid "No chroot found matching name or alias '%1%'"
msgstr "Žádný chroot neodpovídá jménu nebo aliasu „%1%“"

msgid "Failed to lock chroot"
msgstr "Nepodařilo se zamknout chroot"

msgid "Chroot setup failed"
msgstr "Nastavení chrootu selhalo"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
msgid "Failed to unlock chroot"
msgstr "Nepodařilo se odemknout chroot"

#. TRANSLATORS: %1% = command
#, boost-format
msgid "Command \"%1%\" must have an absolute path"
msgstr "Příkaz „%1%“ musí být zadán absolutně"

#. TRANSLATORS: %1% = command
#, boost-format
msgid "Failed to execute \"%1%\""
msgstr "Nepodařilo se spustit „%1%“"

#. TRANSLATORS: A supplementary group is the list of additional
#. system groups a user belongs to, in addition to their default
#. group.
msgid "Failed to get supplementary groups"
msgstr "Nepodařilo se získat dodatečné skupiny"

#. TRANSLATORS: A supplementary group is the list of additional
#. system groups a user belongs to, in addition to their default
#. group.
msgid "Failed to get supplementary group count"
msgstr "Nepodařilo se získat počet dodatečných skupin"

#. TRANSLATORS: %1% = integer group ID
#, boost-format
msgid "Failed to set group '%1%'"
msgstr "Nepodařilo se nastavit skupinu „%1%“"

msgid "Failed to set supplementary groups"
msgstr "Nepodařilo se nastavit dodatečné skupiny"

msgid "Failed to drop root permissions"
msgstr "Nepodařilo se odhodit rootovská práva"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#. TRANSLATORS: %4% = session identifier
#, boost-format
msgid ""
"%1%: Chroot does not support setting a session ID; ignoring session ID '%4%'"
msgstr ""
"%1%: Chroot nepodporuje nastavení ID sezení; ignoruje se ID sezení „%4%“"

#. TRANSLATORS: %1% = command
#, boost-format
msgid "Shell '%1%' not available"
msgstr "Shell „%1%“ není dostupný"

#. TRANSLATORS: %4% = command
#, boost-format
msgid "Falling back to shell '%4%'"
msgstr "Uchyluji se k shellu „%4%“"

#. TRANSLATORS: %4% = signal name
#, boost-format
msgid "Caught signal '%4%'"
msgstr "Zachycen signál „%4%“"

#. TRANSLATORS: %4% = signal name
#, boost-format
msgid "Failed to set signal handler '%4%'"
msgstr "Selhalo nastavení obsluhy signálu „%4%“"

#. TRANSLATORS: %1% = integer user ID
#, boost-format
msgid "Failed to set user '%1%'"
msgstr "Selhalo nastavení uživatele „%1%“"

#. TRANSLATORS: %1% = user name
#. TRANSLATORS: %2% = user name
#. TRANSLATORS: Please translate "->" as a right arrow, e.g. U+2192
#, boost-format
msgid "(%1%->%2%): User switching is not permitted"
msgstr "(%1%->%2%): Přepínání uživatelů není dovoleno"

msgid "Error saving terminal settings"
msgstr "Chyba při ukládání nastavení terminálu"

msgid "Error restoring terminal settings"
msgstr "Chyba při obnovování nastavení terminálu"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#. TRANSLATORS: %4% = command
#, boost-format
msgid "[%1% chroot] Running login shell: '%4%'"
msgstr "[chroot %1%] Spouštím přihlašovací shell: „%4%“"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#. TRANSLATORS: %4% = command
#, boost-format
msgid "[%1% chroot] Running shell: '%4%'"
msgstr "[chroot %1%] Spouštím shell: „%4%“"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#. TRANSLATORS: %2% = user name
#. TRANSLATORS: %3% = user name
#. TRANSLATORS: %4% = command
#. TRANSLATORS: Please translate "->" as a right arrow, e.g. U+2192
#, boost-format
msgid "[%1% chroot] (%2%->%3%) Running login shell: '%4%'"
msgstr "[chroot %1%] (%2%->%3%) Spouštím přihlašovací shell: „%4%“"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#. TRANSLATORS: %2% = user name
#. TRANSLATORS: %3% = user name
#. TRANSLATORS: %4% = command
#. TRANSLATORS: Please translate "->" as a right arrow, e.g. U+2192
#, boost-format
msgid "[%1% chroot] (%2%->%3%) Running shell: '%4%'"
msgstr "[chroot %1%] (%2%->%3%) Spouštím shell: „%4%“"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#. TRANSLATORS: %4% = command
#, boost-format
msgid "[%1% chroot] Running command: \"%4%\""
msgstr "[chroot %1%] Spouštím příkaz: „%4%“"

#. TRANSLATORS: %1% = chroot name
#. TRANSLATORS: %2% = user name
#. TRANSLATORS: %3% = user name
#. TRANSLATORS: %4% = command
#. TRANSLATORS: Please translate "->" as a right arrow, e.g. U+2192
#, boost-format
msgid "[%1% chroot] (%2%->%3%) Running command: \"%4%\""
msgstr "[chroot %1%] (%2%->%3%) Spouštím příkaz: „%4%“"

#, boost-format
msgid "stage=%1%"
msgstr "fáze=%1%"

msgid "terminating immediately"
msgstr "okamžitě končím"

#. TRANSLATORS: Format string for date representation:
#. %d = day (number, e.g. 14)
#. %b = month (three letters, e.g. Jul)
#. %Y = year (four digits, e.g. 2006)
#. If required, any of the standard strftime(3)
#. format specifiers may be used instead, as long as
#. the day, month and year are clearly displayed in
#. the equivalent standard method for your locale.
msgid "%d %b %Y"
msgstr "%d %b %Y"

msgid "Failed to stat file"
msgstr "Nepodařilo se zjistit stav souboru"

msgid "Failed to stat file descriptor"
msgstr "Nepodařilo se zjistit stav popisovače souboru"

#~ msgid "--chroot may not be used with --list"
#~ msgstr "--chroot nemůžete použít současně s --list"

#~ msgid "Failed to find chroot '%1%'"
#~ msgstr "Nepodařilo se najít chroot „%1%“"

#~ msgid "Failed to open directory '%1%'"
#~ msgstr "Otevření adresáře „%1%“ selhalo"

#~ msgid "Failed to read directory '%1%'"
#~ msgstr "Čtení adresáře „%1%“ selhalo"

#~ msgid "Run Execution Scripts"
#~ msgstr "Prováděcí skripty"

#~ msgid "Failed to open '%1%'"
#~ msgstr "Nepodařilo se otevřít „%1%“"

#~ msgid "Failed to close '%1%'"
#~ msgstr "Nepodařilo se zavřít „%1%“"

#~ msgid "Session management"
#~ msgstr "Správa sezení"

Reply to: