[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

rancid 2.3.2-1.1: Please update debconf PO translation for the package rancidHi,

A l10n NMU will happen on rancid pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Wednesday, March 17, 2010.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: rancid\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: rancid@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-15 21:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-23 17:20+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../rancid.templates:1001
msgid "Note"
msgstr "Poznámka"

#. Type: note
#. Description
#: ../rancid.templates:1001
#, fuzzy
msgid ""
"Rancid debian package is still in an alpha stage. If you find problems "
"first check all the docs and then report them as bugs as soon as possible. "
"Currently it doesn't have any installation script to help you configuring "
"it, look at the examples directory under /usr/share/doc/rancid to look for "
"some example for your configuration."
msgstr ""
"Debianí balíček Rancid je stále ve vývoji. Pokud zaznamenáte nějaké "
"problémy, nejprve je konzultujte s dokumentací a poté je nahlaste jako "
"chybu. Rancid zatím neobsahuje instalační skript, který by vám pomohl v "
"nastavení. Nějaké příklady konfigurace naleznete v dokumentaci v podadresáři "
"s příklady."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../rancid.templates:2001
msgid "Really continue?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../rancid.templates:2001
#, fuzzy
msgid ""
"Please check, whether you made a backup copy of your rancid data. If it's "
"your first installation of rancid accept here, otherwise decline, perform "
"the backup and then run \"dpkg-reconfigure rancid\""
msgstr ""
"Zazálohovali jste si data? Pokud je to vaše první instalace rancidu, "
"odpovězte 'Ano'. V opačném případě zvolte 'Ne', vytvořte zálohu a poté "
"spusťte 'dpkg-reconfigure rancid'."

#~ msgid "Dangerous upgrade"
#~ msgstr "Nebezpečná aktualizace"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "This newer version of Rancid has some newer features which could lead to "
#~ "loss of all your precedent configuration and data. It is STRONGLY "
#~ "RECOMMEND that you first make a BACKUP of the ~rancid directory before "
#~ "performing this upgrade, and then you should check /usr/share/doc/rancid "
#~ "directory for information on what has been changed."
#~ msgstr ""
#~ "Tato nová verze Rancid obsahuje novou vlastnost, která může vést ke "
#~ "ztrátě předchozího nastavení a dat. DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME, abyste před "
#~ "aktualizací zazálohovali adresář ~rancid a poté abyste se podívali do "
#~ "dokumentace, co se změnilo."

#~ msgid "Let's go!"
#~ msgstr "Pojďme!"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "This package provides you a simple tracker to download and build latest "
#~ "Rancid debian source packages for non x86 arch users. Read /usr/share/"
#~ "doc/rancid-installer/README.rancid-installer for instruction on compiling "
#~ "and installing it."
#~ msgstr ""
#~ "Tento balíček obsahuje jednoduchý hlídací program, který pro uživatele "
#~ "jiných architektur než x86 umí zjistit a stáhnout nejnovější zdrojový "
#~ "balík rancidu. Návod na kompilaci a stažení naleznete v /usr/share/doc/"
#~ "rancid-installer/README.rancid-installer."

Reply to: