[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

distcc 3.1-3.1: Please update debconf PO translation for the package distccHi,

A l10n NMU will happen on distcc pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Wednesday, March 17, 2010.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: distcc\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: distcc@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-01-05 23:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-09-13 09:02+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../distcc.templates:1001
msgid "Start the distcc daemon on startup?"
msgstr "Spustit daemon distcc při zavádění systému?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../distcc.templates:1001
msgid ""
"distcc can be run as a daemon, listening on port 3632 for incoming "
"connections."
msgstr ""
"Distcc může běžet jako daemon a na portu 3632 čekat na příchozí spojení."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../distcc.templates:1001
msgid ""
"You have the option of starting the distcc daemon automatically on the "
"computer startup. If in doubt, it's advised not to start it automatically on "
"startup. If you later change your mind, you can run: 'dpkg-reconfigure "
"distcc'."
msgstr ""
"Nyní si můžete vybrat, zda se má daemon distcc spouštět automaticky při "
"startu systému. Pokud jste na pochybách doporučujeme jej při zavádění "
"nespouštět. Jestliže se později rozhodnete jinak, stačí spustit „dpkg-"
"reconfigure distcc“."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:2001
msgid "Allowed client networks:"
msgstr "Povolené sítě klientů:"

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:2001
msgid ""
"The distcc daemon implements access control based on the IP address of the "
"client, that is trying to connect. Only the hosts or networks listed here "
"are allowed to connect."
msgstr ""
"Daemon distcc spravuje přístupová oprávnění na základě IP adresy klienta, "
"který se snaží připojit. Pouze počítače nebo sítě zde zadané se mohou "
"připojit."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:2001
msgid ""
"You can list multiple hosts and/or networks, separated by spaces. Hosts are "
"represented by their IP address, networks have to be in CIDR notation, f.e. "
"\"192.168.1.0/24\"."
msgstr ""
"Můžete zadat více počítačů a/nebo sítí oddělených mezerami. Počítače jsou "
"reprezentovány svými IP adresami, sítě musí být zadány CIDR notací, "
"například „192.168.1.0/24“."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:2001
msgid ""
"To change the list at a later point, you can run: 'dpkg-reconfigure distcc'."
msgstr "Seznam můžete později změnit příkazem „dpkg-reconfigure distcc“."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:3001
msgid "Listen interfaces:"
msgstr "Naslouchat na rozhraních:"

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:3001
msgid "The distcc daemon can be bound to a specific network interface."
msgstr "Daemon distcc může být svázán s konkrétním síťovým rozhraním."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:3001
msgid ""
"You probably want to choose the interface of your local network by entering "
"it's IP address. If distccd should listen on all interfaces, just enter "
"nothing."
msgstr ""
"Pravděpodobně chcete použít síťové rozhraní do své lokální sítě - stačí "
"zadat jeho IP adresu. Pokud má distccd poslouchat na všech síťových "
"rozhraních, nezadávejte nic."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:3001
msgid ""
"Be sure to protect distccd from unauthorized access, by being careful in "
"your choice of the listen interface and allowed networks. distccd should "
"never be accessible from untrusted networks. If that is needed, secureshell "
"should be used instead of the daemon."
msgstr ""
"Ve výběru rozhraní a povolených sítí buďte opatrní, abyste ochránili distccd "
"před neoprávněnými přístupy. distccd by nikdy neměl být přístupný z "
"nedůvěryhodných sítí. Pokud to však z nějakého důvodu vyžadujete, použijte "
"raději místo tohoto daemona ssh."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:3001
msgid ""
"To change the address at a later point, you can run: 'dpkg-reconfigure "
"distcc'."
msgstr "Adresu můžete změnit později příkazem „dpkg-reconfigure distcc“."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:4001
msgid "Nice level:"
msgstr "Hodnota „nice“:"

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:4001
msgid ""
"You can start the distcc daemon with a nice level, to give it a low priority "
"compared to other processes. The start script will only accept values "
"between 0 and 20."
msgstr ""
"Daemon distcc můžete spustit s hodnotou „nice“, což je hodnota, která říká, "
"jak ohleduplný bude tento proces k ostatním procesům v systému. Můžete "
"použít celá čísla mezi 0 a 20 (vyšší hodnota znamená větší ohleduplnost, tj. "
"menší prioritu)."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../distcc.templates:4001 ../distcc.templates:5001 ../distcc.templates:6001
msgid ""
"To change this value at a later point, you can run: 'dpkg-reconfigure "
"distcc'."
msgstr "Tuto hodnotu můžete později změnit příkazem „dpkg-reconfigure distcc“."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:5001
msgid "Maximum number of concurrent jobs:"
msgstr "Maximální počet souběžných úloh:"

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:5001
msgid ""
"You can tell the distcc daemon to accept a maximum number of jobs at a time. "
"This can be useful on systems that should stay interactive while they serve "
"as a distcc server. Usually, you will want to set this to a value matching "
"or doubling the number of cores on this system."
msgstr ""
"Tímto nastavením můžete daemonu distcc sdělit maximální počet úloh, které "
"může zpracovávat současně. To je užitečné na systémech, které mají zůstat "
"interaktivní i když jsou vytíženy distcc serverem. Obvykle se tato hodnota "
"nastavuje na číslo odpovídající počtu jader procesoru, nebo jejich "
"dvojnásobek."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../distcc.templates:6001
msgid "Enable Zeroconf support?"
msgstr "Povolit podporu Zeroconf?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../distcc.templates:6001
msgid "distcc has Zeroconf support."
msgstr "distcc podporuje Zeroconf."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../distcc.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you enable it here, please read /usr/share/doc/distcc/README.Debian to "
#| "learn how clients must be configured to make use of it."
msgid ""
"If you enable it here, please read /usr/share/doc/distcc/README.Debian to "
"learn how clients must be configured to make use of it. Also note, that you "
"need to install the dbus package, if you're going to use Zeroconf."
msgstr ""
"Povolíte-li tuto možnost, přečtěte si prosím soubor /usr/share/doc/distcc/"
"README.Debian, ve kterém se dozvíte, jak je třeba nakonfigurovat klienty, "
"aby tuto vlastnost využili."

#~ msgid "distcc for Debian has been patched with Zeroconf support."
#~ msgstr "distcc byl v Debianu upraven tak, aby podporoval Zeroconf."

Reply to: