[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please complete fortunes-debian-hints translation for ''cs"Hi all,

You are listed as 'Last-Translator' and/or 'Reviewer' at
fortunes-debian-hints package's translation. And, I've updated package
for some more hints. So, please complete attached translation of
'fortunes-debian-hints' and send it to me or file a wishlist bug
against package.

Status: 43 translated messages, 4 fuzzy translations, 1 untranslated message.

I'm going to upload package around 26th February, 2010.

-- 
 Cheers,
 Kartik Mistry | 0xD1028C8D | IRC: kart_
 Debian GNU/Linux Developer | Identica: @kartikm
 Blogs: {ftbfs, kartikm}.wordpress.com
# Czech translation of fortunes-debian-hints
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the fortunes-debian-hints package.
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2008, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fortunes-debian-hints\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Kartik Mistry <kartik@debian.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-16 10:04+0530\n"
"PO-Revision-Date: 2009-11-30 18:03+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. type: Plain text
#: hints:5
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Debian Hint #1: You can report a bug in a package with the 'reportbug' "
#| "command, which is available in the reportbug package, or by using the "
#| "graphical frontend 'reportbug-ng'."
msgid ""
"Debian Hint #1: You can report a bug in a package with the 'reportbug' "
"command, which is available in the reportbug package, either from the "
"command-line or with the new graphical frontend (available running "
"'reportbug --ui gtk2' or in the menu)."
msgstr ""
"Debian tip č.1: Chybu v balíku můžete nahlásit příkazem „reportbug“ z balíku "
"reportbug, nebo pomocí grafické nadstavby „reportbug-ng“."

#. type: Plain text
#: hints:10
msgid ""
"Debian Hint #2: You can use 'dpkg-reconfigure <package>' to change the "
"answers you gave to the questions asked when you first installed a package.  "
"The 'configure-debian' package provides a unified front end for doing this, "
"as well."
msgstr ""
"Debian tip č.2: Odpovědi, které jste zadali při instalaci balíku, můžete "
"později změnit příkazem „dpkg-reconfigure <balík>“. Může se vám hodit i "
"balík „configure-debian“, pro případ, že přesně neznáte název balíku."

#. type: Plain text
#: hints:14
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Debian Hint #3: You can use 'apt-cache search <words>' to search for "
#| "words in the descriptions of all available packages."
msgid ""
"Debian Hint #3: You can use either 'apt-cache search <words>' or 'aptitude "
"search <words>' to search for words in the descriptions of all available "
"packages."
msgstr ""
"Debian tip č.3: Klíčová slova v popisech všech dostupných balíků můžete "
"hledat příkazem „apt-cache search <slova>“."

#. type: Plain text
#: hints:17
msgid ""
"Debian Hint #4: You can see the available and installed versions for one or "
"more available packages with the command 'apt-cache policy <packages>'."
msgstr ""
"Debian tip č.4: Nainstalované a dostupné verze balíku (balíků) zobrazíte "
"příkazem „apt-cache policy <balíky>“."

#. type: Plain text
#: hints:20
msgid ""
"Debian Hint #5: If you need to build a custom kernel, use the 'make-kpkg' "
"script found in the kernel-package package."
msgstr ""
"Debian tip č.5: Chcete-li si sestavit vlastní jádro, použijte skript „make-"
"kpkg“ z balíku kernel-package."

#. type: Plain text
#: hints:22
msgid "Debian Hint #6: There is no hint #6. Submit a hint today !"
msgstr "Debian tip č.6: Tip č.6 neexistuje. Pošlete nám nějaký!"

#. type: Plain text
#: hints:25
msgid ""
"Debian Hint #7: You can use the cron-apt package to do automatic nightly "
"downloads of updates for packages installed on your system."
msgstr ""
"Debian tip č.7: Balík cron-apt můžete použít pro automatické stahování "
"aktualizovaných verzí nainstalovaných balíků během nočních hodin."

#. type: Plain text
#: hints:29
msgid ""
"Debian Hint #8: If you have problems with Debian that you can't solve by "
"reading the manuals and documentation, try asking on the Debian Users "
"mailing list (debian-user@lists.debian.org)."
msgstr ""
"Debian tip č.8: Máte-li problém s Debianem, který jste nevyřešili čtením "
"dokumentace, zkuste se zeptat v diskusní konferenci uživatelů Debianu "
"(debian-user@lists.debian.org)"

#. type: Plain text
#: hints:34
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Debian Hint #9: If you need to know what version of Debian you're "
#| "currently running, look in /etc/debian_version; if you want to know the "
#| "codename for that version (for example, 3.0 is codenamed 'Woody'), check "
#| "this URL:"
msgid ""
"Debian Hint #9: If you need to know what version of Debian you're currently "
"running, look in /etc/debian_version or use 'lsb_release -sc' command. If "
"you want to know the codename for that version (for example, 5.0 is "
"codenamed 'Lenny'), check this URL:"
msgstr ""
"Debian tip č.9: Potřebujete-li zjistit, jakou verzi Debianu právě používáte, "
"podívejte se do souboru /etc/debian_version. Chcete-li zjistit i kódové "
"jméno dané verze (např. verze 2.1 se jmenuje „Slink“), podívejte se na URL:"

#. type: Plain text
#: hints:36
msgid "http://www.debian.org/doc/FAQ/ch-ftparchives.html#s-codenames";
msgstr "http://www.debian.org/doc/FAQ/ch-ftparchives.html#s-codenames";

#. type: Plain text
#: hints:41
msgid ""
"Debian Hint #10: There are Debian mailing lists for everything from user "
"questions to debates over what to put into the Debian Policy documents.  "
"Check out the list at http://www.debian.org/MailingLists/ and subscribe to "
"those that interest you."
msgstr ""
"Debian tip č.10: Debian má poštovní konference pokrývající cokoliv od "
"uživatelských otázek až po debaty o obsahu dokumentů Debian Policy.Seznam "
"konferencí naleznete na http://www.debian.org/MailingLists/, kde se do nich "
"můžete také jednoduše přihlásit."

#. type: Plain text
#: hints:44
msgid ""
"Debian Hint #11: Keep up to date on what's going on - read the Debian Times. "
"Read it on the web at http://times.debian.net/";
msgstr ""
"Debian tip č.11: Buďte v obraze - čtěte Debian Times na adrese http://times.";
"debian.net/"

#. type: Plain text
#: hints:48
msgid ""
"Debian Hint #12: The grep-dctrl package provides a number of useful scripts "
"for quickly searching various package control files (such as the available "
"packages file)."
msgstr ""
"debian tip č.12: Balík grep-dctrl poskytuje několik užitečných skriptů pro "
"rychlé vyhledávání v různých kontrolních souborech balíků (např. v souboru "
"Packages)."

#. type: Plain text
#: hints:53
msgid ""
"Debian Hint #13: If you don't like the default options used in a Debian "
"package, you can download the source and build a version which uses the "
"options you prefer. See http://www.debian.org/doc/FAQ/ch-pkg_basics.html "
"(sections 6.13 and 6.14) for more information."
msgstr ""
"Debian tip č.13: Pokud se vám nelíbí volby, se kterými byl nějaký program "
"sestaven, můžete si stáhnout zdrojové texty a sestavit si verzi s vlastními "
"volbami. Více naleznete na http://www.debian.org/doc/FAQ/ch-pkg_basics.html "
"v částech 6.13 a 6.14."

#. type: Plain text
#: hints:56
msgid ""
"However, bear in mind that most options in most packages can be configured "
"at runtime, and do not require recompiling the package."
msgstr ""
"Nicméně mějte na paměti, že většina voleb ve většině balíků lze nastavit za "
"běhu a tedy není třeba je znovu sestavovat."

#. type: Plain text
#: hints:61
msgid ""
"Debian Hint #14: If you would like to follow things happening to a package "
"(for example, if you want to see bug reports, release notices, and other "
"similar things), consider subscribing to it on the Package Tracking System.  "
"You can find out more about the PTS at:"
msgstr ""
"Debian tip č.14: Chcete-li sledovat, co se děje s nějakým balíkem (například "
"pokud chcete vidět hlášení o chybách, poznámky k vydání nové verze a "
"podobně), můžete zkusit Package Tracking System. Více o PTS naleznete na:"

#. type: Plain text
#: hints:64
msgid ""
"http://www.debian.org/doc/manuals/developers-reference/ch-resources.en.html "
"(Section 4.10)"
msgstr ""
"http://www.debian.org/doc/manuals/developers-reference/ch-resources.en.html "
"(kapitola 4.10)"

#. type: Plain text
#: hints:68
msgid ""
"Debian Hint #15: The documentation for a package can normally be found "
"under /usr/share/doc/<package>. In particular, the README.Debian file often "
"has useful information about Debian-specific quirks or tips."
msgstr ""
"Debian tip č.15: Dokumentace k balíku se nachází v adresáři /usr/share/doc/"
"<balík>. Obzvláště užitečný bývá soubor README.Debian, který obsahuje tipy "
"nebo zvláštnosti specifické pro Debian."

#. type: Plain text
#: hints:73
msgid ""
"Debian Hint #16: If you're searching for a particular file, but don't know "
"which package it belongs to, try installing 'apt-file', which maintains a "
"small database of this information, or search the contents of the Debian "
"Packages database, which can be done at:"
msgstr ""
"Debian tip č.16: Hledáte-li konkrétní soubor, ale netušíte, ve kterém balíku "
"se nachází, zkuste si nainstalovat „apt-file“, který udržuje malou databázi "
"těchto informací, případně můžete použít online databázi na:"

#. type: Plain text
#: hints:75
msgid "http://www.debian.org/distrib/packages#search_contents";
msgstr "http://www.debian.org/distrib/packages#search_contents";

#. type: Plain text
#: hints:79
msgid ""
"Debian Hint #17: Need someone to talk to about Debian? If you're comfortable "
"with Internet Relay Chat (IRC), just install your favorite IRC client, and "
"join #debian on irc.debian.org."
msgstr ""
"Debian tip č.17: Potřebujete někoho, s kým byste si mohli povykládat o "
"Debianu? Nečiní-li vám problémy angličtina a používání IRC (Internet Relay "
"Chat), nainstalujete svého oblíbeného IRC klienta a navštivte kanál #debian "
"na síti irc.debian.org."

#. type: Plain text
#: hints:84
msgid ""
"Debian Hint #18: Quality control information about a package can be found by "
"going to http://packages.qa.debian.org/<package>; this page provides links "
"to the Maintainer's QA page, the BTS, news items for the package, and "
"information on which versions are available in which archives."
msgstr ""
"Debian tip č.18: Informace o kvalitě balíku naleznete na http://packages.qa.";
"debian.org/<balík>, kde naleznete odkazy na správce balíku, systém sledování "
"chyb, novinky v balíku a informace o dostupných verzích balíku."

#. type: Plain text
#: hints:87
msgid ""
"Debian Hint #19: If you're interested in building packages from source, you "
"should consider installing the apt-src package."
msgstr ""
"Debian tip č.19: Pokud vás zajímá sestavování balíků ze zdrojových textů, "
"podívejte se na balík apt-src."

#. type: Plain text
#: hints:91
msgid ""
"Debian Hint #20: Want to keep track of what version of a package you have "
"installed (especially useful for those running hybrid stable / testing / "
"unstable systems)? Check out apt-show-versions."
msgstr ""
"Debian tip č.20: Chcete-li mít přehled o instalovaných verzích balíků, "
"podívejte se na balík apt-show-versions. (Obzvláště užitečné, pokud "
"používáte hybridní mix stabilních / testovacích a nestabilních systémů.)"

#. type: Plain text
#: hints:94
msgid ""
"Debian Hint #21: If your Debian box is behind a slow network connection, but "
"you have access to a fast one as well, check out the apt-zip package."
msgstr ""
"Debian tip č.21: Pokud se váš počítač s Debianem nachází na pomalé síti, "
"ovšem někde jinde máte přístup k rychlejšímu připojení, podívejte se na "
"balík apt-zip."

#. type: Plain text
#: hints:98
msgid ""
"Debian Hint #22: Wondering which Debian mirror is best for you? Check out "
"the apt-spy and netselect-apt packages, which can give you information about "
"how various mirror sites perform."
msgstr ""
"Debian tip č.22: Chcete vědět, které zrcadlo s Debianem je pro vás "
"nejvhodnější? Podívejte se na balíky apt-spy a netselect-apt."

#. type: Plain text
#: hints:104
msgid ""
"Debian Hint #23: If your system is using too much disk space, try the "
"deborphan package; it can offer suggestions about which packages may be "
"unused and removable. And, of course, don't forget to clean out the APT "
"cache area (using 'apt-get clean', 'aptitude clean', or aptitude's Action -> "
"Clean package cache menu item)."
msgstr ""
"Debian tip č.23: Pokud se vám zdá, že systém zabírá příliš mnoho místa, "
"zkuste balík deborphan, který prozkoumá vztahy mezi balíky a navrhne ty "
"nepoužívané nebo opuštěné. Také nezapomeňte občas pročistit cache s balíky "
"(příkazy „apt-get clean“, „aptitude clean“, případně menu Akce -> Vyčistit "
"přímo z aptitude)."

#. type: Plain text
#: hints:107
msgid ""
"Debian Hint #24: If you would like to thank a maintainer for handling an "
"issue, check out reportbug --kudos."
msgstr ""
"Debian tip č.24: Chcete-li poděkovat správci balíku za vyřešení nějakého "
"problému, podívejte se na „reportbug --kudos“."

#. type: Plain text
#: hints:111
msgid ""
"Debian Hint #25: The 'debian-reference' package contains a wide variety of "
"reference documents for Debian users and developers. Most of the information "
"can also be found at the following URL:"
msgstr ""
"Debian tip č.25: Balík „debian-reference“ obsahuje množství nejrůznějších "
"dokumentů jak pro uživatele, tak pro vývojáře Debianu. Většina informací je "
"také dostupná na následujícím URL:"

#. type: Plain text
#: hints:113
msgid "http://www.debian.org/doc/manuals/reference.";
msgstr "http://www.debian.org/doc/manuals/reference.";

#. type: Plain text
#: hints:118
msgid ""
"Debian Hint #26: If a package doesn't seem to have much documentation, check "
"for a package named '<package>-doc' and make sure to install it as well; "
"packages with large amounts of documentation regularly split the docs in "
"this manner for those who don't want to install them."
msgstr ""
"Debian tip č.26: Pokud se vám zdá, že je v balíku málo dokumentace, zkuste "
"se podívat po balíku nazvaném „<balík>-doc“. Balíky obsahující mnoho "
"dokumentace ji často oddělují tímto způsobem, aby si ji nemuseli instalovat "
"uživatelé, kteří o ni nestojí."

#. type: Plain text
#: hints:122
msgid ""
"Debian Hint #27: Regularly verify your backups. You *are* keeping backups, "
"right? Right? (This hint brought to you by the letters 'D', 'U', 'M', and "
"'P', and the number 0.)"
msgstr ""
"Debian tip č.27: Pravidelně kontrolujte své zálohy. Ehm, zálohujete, že? Že? "
"(Tento tip vám přináší písmena „D“, „U“, „M“, „P“ a číslo „0“.)"

#. type: Plain text
#: hints:127
msgid ""
"Debian Hint #28: If your machine is not on all of the time (such as a "
"laptop), check out the 'anacron' package; this will make sure that regular "
"tasks still happen, even if the machine isn't on at the time they would "
"normally trigger."
msgstr ""
"Debian tip č.28: Pokud váš počítač není zapnutý 24 hodin denně (např. "
"notebook), podívejte se na balík „anacron“. Ten umí zajistit, aby se "
"spouštěly naplánované úlohy i v případě, že je počítač v daný čas zrovna "
"vypnutý."

#. type: Plain text
#: hints:131
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Debian Hint #29: Keep your system clock accurate - install the 'ntpdate' "
#| "package and configure it to set the time at startup. In addition, "
#| "machines which are turned on most or all of the time should have the "
#| "'ntp' package installed to keep the time accurate in between reboots."
msgid ""
"Debian Hint #29: Keep your system clock accurate - Machines which are turned "
"on most or all of the time should have the 'ntp' package installed to keep "
"the time accurate in between reboots."
msgstr ""
"Debian tip č.29: Udržujte systémové hodiny aktuální - nainstalujte balík "
"„ntpdate“ a nastavte jej, aby při zavádění systému srovnal čas. Pokud je "
"navíc váš počítač zapnutý téměř neustále, měli byste nainstalovat balík "
"„ntp“, který bude udržovat přesný čas po celou dobu běhu počítače."

#. type: Plain text
#: hints:135
msgid ""
"Debian Hint #30: Documentation can be made available at http://localhost/ by "
"installing the 'doc-base' and 'doc-central' packages and their dependencies."
msgstr ""
"Debian tip č.30: Dokumentaci můžete zpřístupnit na http://localhost/ "
"instalací balíků  „doc-base“, „doc-central“ a jejich závislostí."

#. type: Plain text
#: hints:140
msgid ""
"Debian Hint #31: Disabling a normally-active service in a specific runlevel "
"should be done by changing the S link in /etc/rc<level>.d to a K link, "
"rather than removing the link entirely; if all links are removed, the system "
"will assume on the next install that they need to be replaced."
msgstr ""
"Debian tip č.31: Chcete-li v konkrétním runlevelu zakázat spouštění nějaké "
"služby, měli byste v adresáři /etc/rc<runlevel>.d přejmenovat příslušný "
"odkaz začínající „S“ na odkaz začínající „K“. Prosté smazání odkazu se "
"nedoporučuje, protože pokud odstraníte všechny odkazy, bude systém "
"předpokládat, že se balíku stalo něco strašného a při příští instalaci tyto "
"odkazy obnoví."

#. type: Plain text
#: hints:144
msgid ""
"Debian Hint #32: The package 'doc-debian' contains some general "
"documentation about the Debian project. It is also available in spanish (doc-"
"debian-es), french (doc-debian-fr) and ukrainian (doc-debian-uk)."
msgstr ""
"Debian tip č.32: Balík „doc-debian“ obsahuje všeobecnou dokumentaci o "
"projektu Debian. Dokumentace je dostupná také ve španělštině (doc-debian-"
"es), francouzštině (doc-debian-fr) a ukrajinštině (doc-debian-uk)."

#. type: Plain text
#: hints:147
msgid ""
"Debian Hint #33: The package 'devscripts' contains some useful scripts for "
"users who want to help to improve Debian, e.g. wnpp-alert, rc-alert and bts."
msgstr ""
"Debian tip č.33: Balík „devscripts“ obsahuje užitečné skripty pro uživatele, "
"kteří chtějí pomoci s vylepšováním Debianu. (Např. wnpp-alert, rc-alert nebo "
"bts.)"

#. type: Plain text
#: hints:150
msgid ""
"Debian Hint #34: If you want to track Debian sid and have a small download "
"quota or a really slow connection, check out the debdelta package."
msgstr ""
"Debian tip č.34: Chcete-li sledovat vývoj Debianu Sid a přitom máte nízký "
"limit pro stažená data nebo velmi pomalé připojení, podívejte se na balík "
"debdelta."

#. type: Plain text
#: hints:153
msgid ""
"Debian Hint #35: In search for some games? Take a look at 'goplay', which "
"offers a nice Frontend for browsing through all kind of games."
msgstr ""
"Debian tip č.35: Hledáte nějaké hry? Zkuste balík „goplay“, který nabízí "
"pěkné rozhraní pro procházení nejrůznějšími typy her."

#. type: Plain text
#: hints:158
msgid ""
"Debian Hint #36: Need a newer package than shipped with Debians last stable "
"release but don't want to upgrade to 'testing' or 'unstable'? Some packages "
"are kept up-to-date on volatile.debian.org, some others are made available "
"at www.backports.org."
msgstr ""
"Debian tip č.36: Potřebujete novější verzi balíku, než je v posledním "
"stabilním vydání Debianu a nechcete přecházet na testovací nebo nestabilní "
"větev? Některé balíky jsou udržovány aktuální na volatile.debian.org, jiné "
"jsou dostupné na www.backports.org."

#. type: Plain text
#: hints:161
msgid ""
"Debian Hint #37: Want to download a package without installing it? Use "
"'aptitude download <pkgname>'."
msgstr ""
"Debian tip č.37: Chcete stáhnout balík, ale neinstalovat jej? Použijte "
"„aptitude download <balík>“."

#. type: Plain text
#: hints:165
msgid ""
"Debian Hint #38: Want to know how you can use a program you have never used "
"before? \"man\" will be your best new friend! Type \"man <program-name>\" in "
"a shell. Or, run \"man -H <program-name>\" to read the manual page in a "
"browser."
msgstr ""
"Debian tip č.38: Chcete zjistit, jak používat program, na který jste "
"narazili poprvé? „man“ bude váš nový nejlepší kamarád! V shellu zadejte „man "
"<jméno_programu>“. Pokud si chcete přečíst manuálovou stránku v prohlížeči, "
"použijte „man -H <jméno_programu>“."

#. type: Plain text
#: hints:168
msgid ""
"Debian Hint #39: Improve bash's tab-completion by installing the bash-"
"completion package."
msgstr ""
"Debian tip č.39: Vylepšete automatické doplňovací schopnosti bashe instalací "
"balíku bash-completion."

#. type: Plain text
#: hints:172
msgid ""
"Debian Hint #40: If you install the command-not-found package, attempting to "
"run a command you don't have installed will tell you what package to install "
"to obtain that command."
msgstr ""
"Debian tip č.40: Pokud si nainstalujete balík command-not-found, zobrazí se "
"po spuštění neznámého příkazu nápověda, který balík si máte nainstalovat, "
"abyste daný příkaz získali."

#. type: Plain text
#: hints:175
msgid ""
"Debian Hint #41: You can use 'apt-cache show <package_name>' or 'aptitude "
"show <package_name>' to get more information about a debian package."
msgstr ""
"Debian tip č.41: Více informací o balíku získáte příkazem „apt-cache show "
"<balík>“ nebo „aptitude show <balík>“."

#. type: Plain text
#: hints:180
msgid ""
"Debian Hint #42: You can use 'apt-file list <package_name>' to obtain a "
"listing of the contents of debian package. This action is similar to 'dpkg -"
"L <package_name>' except the package does not need to be installed or "
"fetched using apt-file in contrast to dpkg."
msgstr ""
"Debian tip č.42: Obsah .deb balíku získáte příkazem „apt-file list <balík>“. "
"To je podobné příkazu „dpkg -L <balík>“, ale ten na rozdíl od apt-file "
"vyžaduje, aby byl balík nainstalovaný."

#. type: Plain text
#: hints:183
msgid ""
"Debian Hint #43: Want to temporarily disable your iptables firewall? Use "
"'iptables-save | sed \"/-/d;/^#/d;s/DROP/ACCEPT/\" | iptables-restore' to "
"remove all rules and set the default policy to ACCEPT."
msgstr ""

Reply to: