[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: openoffice.org 1:3.1.1-15: Please update debconf PO translation for the package openoffice.orgOn Mon, Feb 01, 2010 at 06:56:50PM +0100, Michal Simunek wrote:
> 
> #. Type: error
> #. Description
> #: ../openoffice.org-common.templates.in:2001
> msgid ""
> "You should close all running instances of OpenOffice.org (including any "
> "currently running Quickstarter) before proceeding with the package upgrade."
> msgstr ""
> "Před provedením aktualizaci balíčku by jste měli zavřít všechny spuštěné "
> "instance OpenOffice.org (včetně všech spuštěných instancí Rychlého spuštění)."

"Před provedením aktualizace ..." ale ještě lépe "Před aktualizací ..."

"by jste" -> "byste"

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../ure.templates.in:2001
> msgid ""
> "If you experience problems with the component manager or segmentation faults "
> "involving libstore in either unopkg or OpenOffice.org, please check these "
> "files. Try cleanly reinstalling the packages and/or using a clean user "
> "profile."
> msgstr ""
> "Pokud budete mít problémy se správcem komponent, nebo poruch členění v "
> "úložišti knihoven u unopkg nebo OpenOffice.org, zkontrolujte prosím tyto "
> "soubory. Zkuste kompletně přeinstalovat balíčky a nebo vyprázdnit "
> "uživatelský profil."

"... komponent, nebo pokud zaznamenáte pády unopkg nebo OpenOffice.org
 z důvodu neoprávněných přístupů do paměti, zkontrolujte ..."

-- 
Miroslav Kuře


Reply to: