[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Pomoc s překlademOn Sat, Oct 24, 2009 at 05:33:55PM +0200, Michal Simunek wrote:
> 
> Konkrétně mi jde o překlad následujícího:
> 
> #: ../src/pilot-qof.c:854
> msgid ""
> "Shorthand to relate an event or expense to a contact, by vendor.
> Requires -t."
> msgstr ""

Zkratka pro připojení události nebo výdaje ke kontaktu podle dodavatele.
Vyžaduje volbu -t.

Když mrkneš do manuálové stránky na kontext, bude to jasnější.

-- 
Miroslav Kuře


Reply to: