[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nový překlad PO debconf šablony balíčku wireshark 1.2.1-3Hotovo. 
M.

V Mon, 28 Sep 2009 13:13:17 +0200
Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com> napsáno:

> Zdravím,
> 
> V příloze posílám k přeložení PO debconf šablonu balíčku wireshark
> 1.2.1-3.
> 
> Prosím o překlad a to do půlnoci 1. 10. Pokud to však nemůžete udělat
> nebo budete mít s čímkoli problém, dejte mi prosím vědět.
> 
> cs.po soubor, zašlete do české konference s předmětem Nový překlad PO
> debconf šablony balíčku wireshark 1.2.1-3. Do zprávy uveďte, jestli
> jste zaslal bugreport.
> 
> Bugreport můžete poslat klasicky jako hlášení o chybě oproti balíčku
> wireshark.
> 
> Díky za spolupráci.
> -- 
$ unzip; strip; touch; finger; mount; fsck; more; yes; umount; sleep
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the wireshark package.
# Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: wireshark 1.2.1-3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: wireshark@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-09-17 23:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-09-28 15:29+0200\n"
"Last-Translator: Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Should dumpcap be installed \"setuid root\"?"
msgstr "Má se dumpcap nainstalovat s â??setuid rootâ???"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Dumpcap can be installed with the set-user-id bit set, so members of the "
"\"wireshark\" system group will have the privileges required to use it. This "
"way of capturing packets using Wireshark/Tshark is recommended over the "
"alternative of running them directly as superuser, because less of the code "
"will run with elevated privileges."
msgstr ""
"Dumpcap je možno nainstalovat s nastavením bitu set-user-id, takže ho budou "
"moci používat uživatelé skupiny â??wiresharkâ??. Tento způsob získávání paketů "
"pomocí Wireshark/Tshark je doporuÄ?ovaný oproti možnosti spuÅ¡tÄ?ní programu "
"s právy uživatele root, protože bude s tÄ?mito právy superuživatele spuÅ¡tÄ?na "
"pouze menší Ä?ást programu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Enabling this feature may be a security risk, so it is disabled by default. "
"If in doubt, it is suggested to leave it disabled."
msgstr ""
"Povolení této možnosti může být souÄ?asnÄ? bezpeÄ?nostní rizikem, takže je "
"ve výchozím nastavení zakázáno. Jste-li na pochybách, doporuÄ?uje se "
"nechat ho vypnutý."

Reply to: