[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

zabbix 1:1.6.6-1: Please update debconf PO translation for the package zabbixHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
zabbix. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against zabbix.

The deadline for receiving the updated translation is
Wed, 07 Oct 2009 23:14:55 +0200.

Thanks in advance,

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: zabbix 1:1.1.1-3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: zabbix@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-09-27 23:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-05-19 19:28+0200\n"
"Last-Translator: Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../zabbix-agent.templates:2001 ../zabbix-frontend-php.templates:4001
msgid "Zabbix server host address:"
msgstr "Adresa počítače se serverem Zabbix:"

#. Type: string
#. Description
#: ../zabbix-agent.templates:2001 ../zabbix-frontend-php.templates:4001
msgid ""
"Please enter the host name or IP address of the Zabbix server you want to "
"connect to."
msgstr ""
"Zadejte prosím název nebo IP adresu počítače se serverem Zabbix, ke kterému "
"se chcete připojit."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../zabbix-frontend-php.templates:2001
msgid "Web server to reconfigure for Zabbix:"
msgstr "Přenastavení webového serveru pro použití Zabbix:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../zabbix-frontend-php.templates:2001
msgid ""
"Zabbix supports any web server supported by PHP5, however only Apache can be "
"configured automatically."
msgstr ""
"Zabbix podporuje všechny webové servery podporované PHP5, samozřejmě pouze "
"Apache je možno nastavit automaticky."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../zabbix-frontend-php.templates:2001
msgid ""
"Please select which Apache version you want to configure the Zabbix frontend "
"for."
msgstr "Zvolte prosím verzi Apache, který chcete používat spolu s Zabbix."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../zabbix-frontend-php.templates:3001
msgid "Restart the web server(s) now?"
msgstr "Přejete si nyní restartovat váš webserver(y)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../zabbix-frontend-php.templates:3001
msgid ""
"In order to apply the changes needed for Zabbix configuration, the web "
"server needs to be restarted."
msgstr ""
"Pro použití provedených změn nastavení Zabbix, je potřeba restartovat váš "
"webserver(y)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../zabbix-frontend-php.templates:3001
msgid ""
"Please choose whether you prefer doing it automatically now or manually "
"later."
msgstr ""
"Zvolte prosím, zda chcete provést restart automaticky nebo později ručně."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../zabbix-frontend-php.templates:4001 ../zabbix-frontend-php.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please enter the port your Zabbix server is using. This is needed for "
#| "some advanced frontend functionality."
msgid "This is needed for some advanced frontend functionalities."
msgstr ""
"Zadejte prosím port, na kterém běží váš server Zabbix. Tato informace je "
"důležitá pro pokročilé frontendové funkce."

#. Type: string
#. Description
#: ../zabbix-frontend-php.templates:5001
msgid "Zabbix server port:"
msgstr "Port serveru Zabbix:"

#. Type: string
#. Description
#: ../zabbix-frontend-php.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please enter the host name or IP address of the Zabbix server you want to "
#| "connect to."
msgid "Please enter the port used by the Zabbix server."
msgstr ""
"Zadejte prosím název nebo IP adresu počítače se serverem Zabbix, ke kterému "
"se chcete připojit."

#~ msgid ""
#~ "Please enter the host name or the IP address of the Zabbix server you "
#~ "want to connect to. This is needed for some advanced frontend "
#~ "functionality."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte prosím název nebo IP adresu počítače se serverem Zabbix, ke "
#~ "kterému se chcete připojit. Tuto informaci požadují některé pokročilé "
#~ "frontendové  funkce."

#~ msgid "apache, apache-ssl, apache-perl, apache2"
#~ msgstr "apache, apache-ssl, apache-perl, apache2"

#~ msgid ""
#~ "Zabbix supports any web server that php4 does, but this automatic "
#~ "configuration process only supports Apache. Please select which  apache "
#~ "version you want to configure the Zabbix frontend for."
#~ msgstr ""
#~ "Zabbix podporuje všechny webové servery s php4, tento automatický proces "
#~ "ale podporuje pouze Apache. Vyberte prosím, kterou verzi apache nastavit "
#~ "jako frontend Zabbix."

#~ msgid "Type of Database Server:"
#~ msgstr "Druh databázového serveru:"

#~ msgid "Database Server Host Address:"
#~ msgstr "Adresa databázového serveru:"

#~ msgid ""
#~ "Please enter the host name or the address of the database server you want "
#~ "to connect to."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte prosím jméno nebo adresu databázového serveru, ke kterému se "
#~ "chcete připojit."

#~ msgid "Database name:"
#~ msgstr "Jméno databáze:"

#~ msgid "This is the database where your zabbix-server stores all data."
#~ msgstr "Do této databáze bude zabbix-server ukládat všechna data."

#~ msgid "Database username:"
#~ msgstr "Jméno uživatele databáze:"

#~ msgid "This is the username used for accessing the zabbix-server database."
#~ msgstr "Toto uživatelské jméno slouží pro přístup k databázi zabbix-server."

#~ msgid "Database password:"
#~ msgstr "Heslo uživatele databáze:"

#~ msgid "Please specify what password the previously entered database uses."
#~ msgstr "Zadejte prosím heslo, které se používá pro databázi."

Reply to: