[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

jspwiki 2.8.0-3.1: Please update debconf PO translation for the package jspwikiHi,

A l10n NMU will happen on jspwiki pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Saturday, September 19, 2009.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: jspwiki\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: jspwiki@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-09-13 19:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-04-06 20:59+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:2001 ../jspwiki.templates:3001
msgid "Default application name:"
msgstr "Výchozí jméno aplikace:"

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:2001
msgid ""
"Please enter the name of the wiki. This name appears in HTML titles and log "
"files, and is usually the same as the top level URL (for instance 'http://";
"www.example.org/JSPWiki')."
msgstr ""
"Zadejte prosím jméno této wiki. Zadané jméno se objeví v titulcích HTML "
"stránek a v logu. Obvykle bývá shodné s nejvyšším URL (například „http://www.";
"priklad.cz/JSPWiki“)."

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:3001
msgid ""
"Please enter the HTTP prefix of the wiki. This rewrites all JSPWiki internal "
"link references, so it needs to be correct. It also needs to contain the "
"trailing slash."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../jspwiki.templates:4001
msgid "Page storage mechanism to be used by JSPWiki:"
msgstr "Způsob ukládání stránek:"

#. Type: select
#. Description
#: ../jspwiki.templates:4001
msgid "Please choose the mechanism that should be used for storing pages:"
msgstr "Vyberte prosím způsob ukládání stránek:"

#. Type: select
#. Description
#: ../jspwiki.templates:4001
msgid ""
" FileSystemProvider:   simply storing pages as files;\n"
" RCSFileProvider:    using an external Revision Control System;\n"
" VersioningFileProvider: versioning storage implemented in Java."
msgstr ""
" FileSystemProvider:   jednoduše ukládá stránky jako soubory;\n"
" RCSFileProvider:    použije externí systém pro správu revizí;\n"
" VersioningFileProvider: verzované úložiště implementované v Javě."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:5001
msgid "Should JSPWiki use a page cache?"
msgstr "Má JSPWiki cachovat stránky?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:5001
msgid "Page caching usually improves performance but increases memory usage."
msgstr ""
"Ukládání stránek do mezipaměti obvykle zlepší výkon, ale zvýší paměťové "
"nároky."

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:6001
msgid "JSPWiki base URL:"
msgstr "Základní URL JSPWiki:"

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:6001
msgid "Base URLs are used to rewrite all of JSPWiki's internal references."
msgstr "Základní URL se používají pro přepsání všech interních odkazů JSPWiki."

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:6001
msgid "A trailing slash ('/') character is mandatory."
msgstr "Koncové lomítko („/“) je povinné."

#. Type: select
#. Description
#: ../jspwiki.templates:7001
msgid "Page encoding:"
msgstr "Kódování stránek:"

#. Type: select
#. Description
#: ../jspwiki.templates:7001
msgid ""
"Please choose which character encoding should be used by JSPWiki. UTF-8 is "
"strongly recommended."
msgstr ""
"Zvolte prosím kódování znaků, které má JSPWiki používat. Je doporučeno "
"použít kódování UTF-8."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:8001
msgid "Break at capitals in page names?"
msgstr "Mezery za velkými písmeny v názvech stránek?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:8001
msgid ""
"Please choose whether page titles should be rendered using an extra space "
"after each capital letter. This causes 'RSSPage' to be shown as 'R S S Page'."
msgstr ""
"Vyberte si, zda se mají názvy stránek vykreslit se speciální mezerou po "
"každém velkém písmenu. To znamená, že „RSSStránka“ se zobrazí jako „R S S "
"Stránka“."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:9001
msgid "Match plural form to singular form in page names?"
msgstr "Převádět názvy stránek z množného čísla na jednoduché?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:9001
msgid ""
"Choosing this option will cause JSPWiki to match 'PageLinks' to 'PageLink' "
"if 'PageLinks' is not found."
msgstr ""
"Výběr této možnosti způsobí, že pokud JSPWiki nenalezne např. „PageLinks“, "
"zkusí variantu „PageLink“. Na češtinu to evidentně fungovat nebude."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:10001
msgid "Use CamelCase links?"
msgstr "Používat VelbloudíOdkazy?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:10001
msgid ""
"Please choose whether JSPWiki should consider traditional WikiNames (names "
"of pages JustSmashedTogether without square brackets) as hyperlinks."
msgstr ""
"Vyberte, zda má JSPWiki považovat tradiční WikiJména (jména stránek "
"StlačenáDohromady bez hranatých závorek) za hypertextové odkazy."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:11001
msgid "Generate RSS feed?"
msgstr "Vytvářet RSS kanál?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:11001
msgid ""
"JSPWiki can generate a Rich Site Summary feed so that users can track "
"changes to the wiki."
msgstr ""
"JSPWiki může vytvořit RSS (Rich Site Summary) kanál, díky kterému mohou "
"uživatelé sledovat změny ve wiki."

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:12001
msgid "RSS refresh time in seconds:"
msgstr "Obnovování RSS (v sekundách):"

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:12001
msgid "Please choose the delay between RSS feed refreshes."
msgstr "Zadejte prosím pauzu mezi obnovováním RSS kanálu."

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:13001
msgid "RSS channel description:"
msgstr "Popis RSS kanálu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:13001
msgid ""
"Please give a channel description for the RSS feed, to be shown in channel "
"catalogs. There is no maximum length, so include whatever details users may "
"find helpful."
msgstr ""
"Zadejte prosím popis tohoto RSS kanálu. Popis se zobrazí v seznamu kanálů. "
"Nejste omezeni délkou textu, takže napište jakékoliv podrobnosti, o kterých "
"si myslíte, že mohou pomoci vašim uživatelům."

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:14001
msgid "RSS channel language:"
msgstr "Jazyk RSS kanálu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../jspwiki.templates:14001
msgid ""
"Please choose the RSS feed language. This should match the language of the "
"wiki."
msgstr ""
"Vyberte prosím jazyk RSS kanálu. Tento jazyk by měl odpovídat jazyku "
"použitému ve wiki."

#. Type: select
#. Choices
#: ../jspwiki.templates:15001
msgid "nothing"
msgstr "žádný"

#. Type: select
#. Description
#: ../jspwiki.templates:15002
msgid "Attachment storage mechanism to use:"
msgstr "Způsob ukládání příloh:"

#. Type: select
#. Description
#: ../jspwiki.templates:15002
msgid ""
"'BasicAttachmentProvider' uses the same directory structure as the selected "
"page storage mechanism. It simply stores the attachments in a dedicated "
"directory for a page."
msgstr ""
"„BasicAttachmentProvider“ používá stejnou adresářovou strukturu jako zvolený "
"správce stránek. Přílohy jednoduše ukládá ve vyhrazeném adresáři dané "
"stránky."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:16001
msgid "Should all wiki pages be deleted on package purge?"
msgstr "Mají se při odstranění balíku smazat všechny wiki stránky?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../jspwiki.templates:16001
msgid ""
"Please choose whether you want all wiki pages to be removed when the package "
"is purged."
msgstr ""
"Rozhodněte se, zda chcete při vyčištění balíku ze systému odstranit také "
"všechny wiki stránky."

#~ msgid "Which page provider JSPWiki should use"
#~ msgstr "Kterého správce stránek má JSWiki použít"

#~ msgid ""
#~ "Which page provider class to use. FileSystemProvider is a simple file "
#~ "based page storage, RCSFileProvider uses RCS as the page store, and "
#~ "VersioningFileProvider is a pure Java implementation of a versioning page "
#~ "store."
#~ msgstr ""
#~ "Kterého správce stránek použít. FileSystemProvider je úložiště stránek "
#~ "založené na jednoduchých souborech. RCSFileProvider používá pro ukládání "
#~ "stránek RCS a třída VersioningFileProvider je čistě javovská implementace "
#~ "verzovaného ukládání stránek."

#~ msgid "JSPWiki base URL (http://www.example.com/JSPWiki/)"
#~ msgstr "Základní adresa JSPWiki (http://www.priklad.cz/JSPWiki/)"

#~| msgid ""
#~| "Base URL's are used to rewrite all of JSPWiki's internal references. "
#~| "Don't forget the trailing slash. This must be used if the URL that "
#~| "JSPWiki sees through the servlet container is different from the real "
#~| "URL."
#~ msgid ""
#~ "Base URLs are used to rewrite all of JSPWiki's internal references. Don't "
#~ "forget the trailing slash. This must be used if the URL that JSPWiki sees "
#~ "through the servlet container is different from the real URL."
#~ msgstr ""
#~ "Základní adresa se používá pro přepisování interních odkazů JSPWiki. "
#~ "Nezapomeňte koncové lomítko. Tuto volbu musíte použít v případě, že se "
#~ "adresa, kterou vidí JSPWiki přes servletový kontejner, liší od skutečné "
#~ "adresy."

#~ msgid ""
#~ "Determines which character encoding JSPWiki should use. UTF-8 may cause "
#~ "problems on some Tomcat 4 installations but is otherwise a good choice."
#~ msgstr ""
#~ "Určí kódování znaků, které má JSPWiki používat. UTF-8 může na některých "
#~ "instalacích Tomcatu 4 způsobovat problémy, ale jinak je dobrou volbou."

#~ msgid ""
#~ "How often the RSS feed should be refreshed. An hour (3600 seconds) is a "
#~ "good starting choice."
#~ msgstr ""
#~ "Jak často se má RSS kanál obnovovat. Rozumná počáteční hodnota je jedna "
#~ "hodina (3600 sekund)."

#~ msgid ""
#~ "This describes your RSS channel. Be as verbose as you want, there is no "
#~ "upper limit, and it helps the users."
#~ msgstr ""
#~ "Tímto popíšete svůj RSS kanál. Buďte upovídaní, protože neexistuje horní "
#~ "limit pro délku a pomůže to vašim uživatelům."

#~| msgid ""
#~| "This should match the language of your Wiki. It let's people know what "
#~| "language they should expect in the RSS feed."
#~ msgid ""
#~ "This should match the language of your Wiki. It lets people know what "
#~ "language they should expect in the RSS feed."
#~ msgstr ""
#~ "Toto by mělo odpovídat jazyku vaší Wiki. Dáte tím světu na vědomí, jaký "
#~ "jazyk by měli ve vašem RSS kanálu očekávat."

#~ msgid ""
#~ "If you have no important information stored in your wiki and really want "
#~ "to get rid of the page data, the purge process can do this for you."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud ve wiki nemáte žádné důležité informace a chcete se svých stránek "
#~ "zbavit, tento skript se o to může postarat."

Reply to: