[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Aktualizace překladu PO debconf šablony balíčku nethack 3.4.3-10.7Bug#546453

-- 
Jan Outrata
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nethack\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nethack@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-17 07:46+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-09-13 12:11+0200\n"
"Last-Translator: Jan Outrata <outrata@upcase.inf.upol.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nethack-common.templates:2001
msgid "Use setgid bit with NetHack's recover utility?"
msgstr "Nastavit SGID bit u nástroje recover hry NetHack?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nethack-common.templates:2001
msgid ""
"The \"recover\" program in the package nethack-common is traditionally "
"installed with the \"setgid\" bit set, so that all users can use it to "
"recover their own save files after a crash (with \"games\" group "
"privileges). This is a potential source of security problems."
msgstr ""
"Program \"recover\" v balíčku nethack-common je tradičně instalován s "
"nastaveným SGID bitem, aby jej mohli po pádu NetHacku použít pro obnovu "
"svých uložených souborů všichni uživatelé (s právy skupiny \"games\"). Je "
"to ale potenciální zdroj bezpečnostních problémů."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nethack-common.templates:2001
msgid ""
"This package includes a script that runs during system boot, invoking "
"recover on any broken save files it finds. This makes it less likely that "
"users will need to run it themselves, so the default is to install recover "
"without the special permission bits required for that."
msgstr ""
"Tento balíček obsahuje skript pro obnovu všech poškozených uložených "
"souborů, který se spouští při startu systému. To snižuje pravděpodobnost "
"toho, že jej uživatelé budou muset spouštět sami, takže výchozí je "
"instalovat program recover bez pro to potřebných speciálních práv."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nethack-common.templates:2001
msgid ""
"If you choose this option, unprivileged users will be able to run \"recover"
"\"."
msgstr ""
"Pokud tuto možnost zvolíte, neprivilegovaní uživatelé budou moci \"recover"
"\" spouštět."

#~ msgid "abort, backup, purge, ignore"
#~ msgstr "zrušit, zálohovat, smazat, ignorovat"

#~ msgid "Should NetHack back up your old, incompatible save files?"
#~ msgstr "Má NetHack zálohovat vaše staré, nekompatibilní ukládací soubory?"

#~ msgid ""
#~ "You are upgrading from a version of NetHack whose save files are not "
#~ "compatible with the version you are upgrading to. You may either have "
#~ "them backed up into /tmp, purge them, ignore this problem completely, or "
#~ "abort this installation and manually handle NetHack's save files. Your "
#~ "score files will be lost if you choose to purge."
#~ msgstr ""
#~ "Aktualizujete z verze NetHack, jejíž ukládací soubory nejsou "
#~ "kompatibilní s verzí, na kterou aktualizujete. Můžete je buď zálohovat "
#~ "do /tmp, smazat, zcela tento problém ignorovat, nebo tuto instalaci "
#~ "zrušit a nakládat s ukládacími soubory hry NetHack manuálně. Vaše "
#~ "soubory s výsledky budou ztraceny, pokud zvolíte smazání."

#~ msgid ""
#~ "If you choose to back up, the files will be backed up into a gzip-"
#~ "compressed tar archive in /tmp with a random name starting with 'nethk' "
#~ "and ending in '.tar.gz'."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud zvolíte zálohovat, soubory budou zálohovány do archivu programu "
#~ "tar komprimovaném programem gzip v /tmp s náhodným jménem začínajícím na "
#~ "'nethk' a končícím s '.tar.gz'."

#~ msgid ""
#~ "Old NetHack save files can be found in /var/games/nethack (or /var/lib/"
#~ "games/nethack, for versions before 3.4.0)."
#~ msgstr ""
#~ "Staré ukládací soubory hry NetHack lze nalézt v /var/games/nethack "
#~ "(nebo /var/lib/games/nethack, pro verze před 3.4.0)."

#~ msgid "Would you like NetHack's recover utility to be setgid games?"
#~ msgstr ""
#~ "Chcete nastavit SGID bit pro skupinu games u nástroje recover hry "
#~ "NetHack?"

#~ msgid ""
#~ "The 'recover' program is installed as part of the nethack-common package "
#~ "and exists to help the administrator recover broken save files, etc."
#~ msgstr ""
#~ "Program 'recover' je instalován jako součást balíčku nethack-common a "
#~ "pomáhá správci obnovit poškozené ukládací soubory, atd."

#~ msgid ""
#~ "Recover is traditionally installed setgid games, although it does not "
#~ "need to be in the Debian NetHack installation, as it is automatically "
#~ "run at boot time as root. Its only usefulness as a setgid binary is to "
#~ "let players as normal users on the system recover their save files, "
#~ "should NetHack crash or their connection drop mid-game."
#~ msgstr ""
#~ "Recover je tradičně instalován s nastaveným SGID bitem pro skupinu "
#~ "games, i když u Debianní instalace hry NetHack nemusí být, protože je "
#~ "automaticky spouštěn při startu systému pod uživatelem root. S "
#~ "nastaveným SGID bitem je užitečný jenom pro umožnění hráčům jako "
#~ "obyčejným uživatelům systému obnovit si jejich ukládací soubory, když "
#~ "NetHack spadne nebo se přeruší spojení uprostřed hry."

#~ msgid ""
#~ "If you answer no, you will have to run recover as root or as someone in "
#~ "group games to recover save files after a crash or a connection drop."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud odpovíte ne, budete muset pro obnovu ukládacích souborů po pádu "
#~ "nebo přerušení spojení spustit recover pod uživatelem root nebo někým ve "
#~ "skupině games."

Reply to: