[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

canna 3.7p3-6.2: Please update debconf PO translation for the package cannaHi,

A l10n NMU will happen on canna pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Thursday, September 10, 2009.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: canna\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: canna@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-05-03 07:53+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-29 11:16+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Should the Canna server run automatically?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This package contains the Canna server and server-related utilities. If "
#| "you are only interested in these utilities, you can disable the Canna "
#| "server here."
msgid ""
"This package contains the Canna server and server-related utilities. If you "
"are only interested in these utilities, you can disable the Canna server now."
msgstr ""
"Tento balíček obsahuje server Canna a nástroje s ním spojené. Pokud vás "
"zajímají pouze nástroje, můžete zde server zakázat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Should the Canna server run in network mode?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"By default the Canna server will run without support for network "
"connections, and will only accept connections on UNIX domain sockets, from "
"clients running on the same host."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"If you choose this option, network support will be activated, and the Canna "
"server will accept connections on TCP sockets from clients that may be on "
"remote hosts. Some clients (such as egg and yc-el) require this mode even if "
"they run on the local host."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "Manage /etc/hosts.canna with debconf ?"
msgid "Manage /etc/hosts.canna automatically?"
msgstr "Spravovat /etc/hosts.canna debconfem?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "/etc/hosts.canna controls which hosts can connect to this server."
msgid ""
"The /etc/hosts.canna file lists hosts allowed to connect to the Canna server."
msgstr ""
"/etc/hosts.canna určuje, které počítače se mohou k tomuto serveru připojit."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"You should not accept this option if you prefer managing the file's contents "
"manually."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "Please enter the name of each host allowed to connect to this server"
msgid "Hosts allowed to connect to this Canna server:"
msgstr ""
"Zadejte prosím jména všech počítačů oprávněných přistupovat k tomuto serveru."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Please enter the names of the hosts allowed to connect to this Canna server, "
"separated by spaces."
msgstr ""
"Zadejte mezerami oddělený seznam počítačů oprávněných přistupovat k tomuto "
"Canna serveru."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "`unix' is a special notation for allowing access via UNIX domain sockets."
msgid "You can use \"unix\" to allow access via UNIX domain sockets."
msgstr ""
"`unix' je speciální syntaxe pro povolení přístupu přes unixové sockety."

#. Type: select
#. Description
#: ../libcanna1g.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Canna input style"
msgid "Canna input style:"
msgstr "Vstupní metoda Canna"

#. Type: select
#. Description
#: ../libcanna1g.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| " verbose - Canna3.5 default style with verbose comments\n"
#| " 1.1   - old Canna style (ver. 1.1)\n"
#| " 1.2   - old Canna style (ver. 1.2)\n"
#| " jdaemon - jdaemon style\n"
#| " just  - Justsystem ATOK like style\n"
#| " lan5  - LAN5 like style\n"
#| " matsu  - MATSU word processor like style\n"
#| " skk   - SKK like style\n"
#| " tut   - for TUT-Code\n"
#| " unix  - UNIX style\n"
#| " vje   - vje like style\n"
#| " wx2+  - WX2+ style"
msgid ""
"Please choose the default Canna input style:\n"
" verbose: Canna3.5 default style with verbose comments;\n"
" 1.1  : old Canna style (ver. 1.1);\n"
" 1.2  : old Canna style (ver. 1.2);\n"
" jdaemon: jdaemon style;\n"
" just  : JustSystems ATOK style;\n"
" lan5  : LAN5 style;\n"
" matsu : Matsu word processor style;\n"
" skk  : SKK style;\n"
" tut  : TUT-Code style;\n"
" unix  : UNIX style;\n"
" vje  : vje style;\n"
" wx2+  : WX2+ style."
msgstr ""
" verbose - výchozí styl Canna3.5 s upovídanými komentáři\n"
" 1.1   - starý styl Canna verze 1.1\n"
" 1.2   - starý styl Canna verze 1.2\n"
" jdaemon - styl jdaemon\n"
" just  - styl podobný Justsystem ATOK\n"
" lan5  - styl podobný LAN5\n"
" matsu  - styl podobný textovému procesoru MATSU\n"
" skk   - styl podobný SKK\n"
" tut   - pro TUT-Code\n"
" unix  - UNIXový styl\n"
" vje   - styl podobný vje\n"
" wx2+  - styl WX2+"

#~ msgid "Do you want to run the Canna server ?"
#~ msgstr "Chcete spustit server Canna?"

#~ msgid "Do you want to connect to the Canna server from a remote host?"
#~ msgstr "Chcete se k Canna serveru připojovat ze vzdálených počítačů?"

#~ msgid ""
#~ "The Canna server only allows connections via UNIX domain sockets when the "
#~ "`-inet' option is not specified. This means that when the Canna server "
#~ "is started without the `-inet' option, only clients which run on the same "
#~ "host can connect to the server. Some clients such as, `egg' and `yc-el', "
#~ "do not support UNIX domain socket and require the `-inet' option, even if "
#~ "they run on the same host."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud není použita volba `-inet', povoluje Canna server spojení pouze "
#~ "přes unixové sockety. Jinými slovy to znamená, že se mohou připojit pouze "
#~ "klienti běžící na stejném počítači jako server. Někteří klienti jako "
#~ "`egg' a `yc-el' nepodporují unixové sockety a volbu `-inet' vyžadují i v "
#~ "případě, že běží na stejném počítači."

#~ msgid ""
#~ "If you want to connect to this Canna server from remote hosts, or if you "
#~ "want to use INET-domain-only software, you should run the server with the "
#~ "`-inet' option."
#~ msgstr ""
#~ "Chcete-li se k tomuto Canna serveru připojovat ze vzdálených počítačů, "
#~ "nebo pokud chcete používat software komunikující pouze přes síťovou "
#~ "vrstvu, měli byste server spustit s volbou `-inet'."

#~ msgid ""
#~ "By default /etc/hosts.canna will be managed with debconf. Refuse here if "
#~ "you want to manage /etc/hosts.canna yourself."
#~ msgstr ""
#~ "Implicitně se /etc/hosts.canna bude spravovat debconfem. Odmítněte pouze "
#~ "v případě, že chcete soubor /etc/hosts.canna spravovat sami."

#~ msgid ""
#~ "Please choose the default canna input style below, which will be "
#~ "installed if there is no previous configuration:"
#~ msgstr ""
#~ "Vyberte výchozí vstupní metodu, která se použije v případě, že žádné "
#~ "předchozí nastavení neexistuje:"

Reply to: