[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

phpwiki 1.3.14-5: Please update debconf PO translation for the package phpwikiHi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
phpwiki. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Tuesday, September 15, 2009.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: phpwiki\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: phpwiki@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-29 08:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-06-27 10:19+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "PHPWiki configuration"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This is an automated config generator for PHPWiki. It is not intended to "
#| "do everything, in fact, all it will do is generate a basic, standalone "
#| "PHPWiki. It is sufficient for simple local installations, but does not "
#| "encompass all of PHPWiki's capabilities. If you want to use the more "
#| "advanced features of the Wiki, please edit /etc/phpwiki/config.ini "
#| "yourself."
msgid ""
"The most important settings for PHPWiki can be configured automatically. "
"This configuration process will generate a basic, standalone PHPWiki. It is "
"sufficient for simple local installations, but does not encompass all of "
"PHPWiki's capabilities. If you want to use the more advanced features of the "
"wiki, you need to modify /etc/phpwiki/config.ini after the initial "
"configuration is completed."
msgstr ""
"Toto je automatizovaný systém pro vytváření konfiguračních souborů PHPWiki. "
"Přestože je tento nástroj velmi jednoduchý a rozhodně se nesnaží pokrýt "
"všechny možnosti nastavení PHPWiki, plně dostačuje pro jednoduché instalace. "
"Přejete-li si využít pokročilejších vlastností Wiki, budete muset upravit "
"soubor /etc/phpwiki/config.ini ručně."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please read /usr/share/doc/phpwiki/README.Debian for some important "
#| "notices regarding the first time you load pages into your new Wiki."
msgid ""
"Please read /usr/share/doc/phpwiki/README.Debian for some important notices "
"regarding the first time you load pages into the new wiki."
msgstr ""
"Před prvním nahráním stránek do vaší nové Wiki si prosím přečtěte důležité "
"poznámky v souboru /usr/share/doc/phpwiki/README.Debian."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "Web-accessible location of the PHPWiki:"
msgid "Web-accessible location of PHPWiki:"
msgstr "Webové umístění PHPWiki:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Please specify the location within the web site tree of the PHPWiki pages."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"This value will be the local path portion of the wiki's URL, so for example "
"the default value of \"/phpwiki\" would make it accessible at \"http://";
"<hostname>/phpwiki\"."
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4001
msgid "localhost only"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "Local network:"
msgid "local network"
msgstr "Lokální síť:"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4001
msgid "global"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002
msgid "Hosts authorized to access the wiki pages:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002
msgid ""
"It is possible to restrict access to the wiki to specific hosts or IP "
"addresses."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you select 'localhost only', only people on the localhost (the machine "
#| "the Wiki is running on) will be able to connect. 'local network' will "
#| "allow people on machines in a local network (which you will need to "
#| "specify) to talk to the Wiki. 'global' will allow anyone, anywhere, to "
#| "connect to the Wiki."
msgid ""
"If you select \"localhost only\", access will be restricted to users of the "
"machine the wiki is running on. The \"local network\" option will allow "
"people on machines on the same network as the wiki host to access wiki "
"pages. Finally, choosing \"global\" allows any host to connect to the wiki."
msgstr ""
"Vyberete-li „pouze tento počítač“, budou se moci připojit pouze uživatelé z "
"tohoto počítače (na kterém běží Wiki). Volba „místní síť“ umožní přístup k "
"Wiki uživatelům z počítačů umístěných v místní síti (budete ji muset "
"definovat). Poslední možnost povolí připojení k Wiki komukoliv odkudkoliv."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "Local network:"
msgid "Local network:"
msgstr "Lokální síť:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "What is defined as your local network? The specification should either "
#| "be an IP network in CIDR format (x.x.x.x/y) or a domain specification "
#| "(like *.mydomain.com)."
msgid ""
"Please specify the network that will be considered as \"local\" and allowed "
"to access the wiki pages. Use either an IP network in CIDR format (x.x.x.x/"
"y) or a domain specification (like *.example.org)."
msgstr ""
"Jak je definována vaše lokální síť? Můžete ji zadat jako rozsah IP adres v "
"CIDR tvaru (x.x.x.x/y) nebo jako doménu (třeba *.mojedomena.cz)."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:6001
#, fuzzy
#| msgid "New Configuration Method"
msgid "New configuration method"
msgstr "Nový způsob nastavení"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "PHPWiki 1.3.10 has implemented a new configuration system that no longer "
#| "stores configuration details in the index.php file. The configuration "
#| "syntax has also been standardised and all directives are now placed in "
#| "config.ini."
msgid ""
"PHPWiki 1.3.10 has implemented a new configuration system that no longer "
"stores configuration details in the index.php file. The configuration syntax "
"has also been standardized and all directives are now placed in config.ini."
msgstr ""
"PHPWiki 1.3.10 implementuje nový způsob nastavení, který již neukládá "
"podrobnosti nastavení do souboru index.php. Také konfigurační syntaxe se "
"standardizovala a všechny direktivy jsou nyní umístěny v config.ini."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You still need to run the PHPWiki Upgrade Wizard manually to complete the "
#| "final portions of the upgrade. See Step 3 of 'Wiki Upgrades' section in "
#| "README.Debian for details."
msgid ""
"You still need to run the PHPWiki Upgrade Wizard manually to complete the "
"final portions of the upgrade. See Step 3 of the \"Wiki Upgrades\" section "
"in README.Debian for details."
msgstr ""
"Pro dokončení migrace musíte ručně spustit PHPWiki Upgrade Wizard, jak je "
"popsáno v 3. kroku sekce „Wiki Upgrades“ v souboru README.Debian."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"An automatic migration of the configuration has been performed, which should "
"be enough in most cases. The resulting /etc/phpwiki/config.ini file should "
"however be checked carefully, particularly when external authentication "
"methods (LDAP, IMAP, SQL, etc) are used."
msgstr ""

#~ msgid "Welcome to PHPWiki!"
#~ msgstr "Vítejte ve světě PHPWiki!"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "This is the directory of your website that people should use to access "
#~| "the PHPWiki. By default, this is http://yourserver/phpwiki, but you can "
#~| "change it to be anything within your server. Enter just the directory "
#~| "portion below."
#~ msgid ""
#~ "This is the path under your website that people should use to access the "
#~ "PHPWiki. By default, this is http://yourserver/phpwiki, but you can "
#~ "change it to be anything within your server. Enter just the path portion "
#~ "below."
#~ msgstr ""
#~ "Jedná se o adresář na vašem webu, který budou uživatelé používat pro "
#~ "přístup k PHPWiki. Implicitně to je http://vas-server/phpwiki, ale můžete "
#~ "si zvolit vlastní umístění. Zadejte pouze část s adresářovou cestou (bez "
#~ "jména serveru)."

#~ msgid "localhost only, local network, global"
#~ msgstr "pouze tento počítač, místní síť, kdokoliv"

#, fuzzy
#~| msgid "Who should be able to access your PHPWiki?"
#~ msgid "Who should be able to access your PHPWiki?:"
#~ msgstr "Kdo má mít přístup k PHPWiki?"

#~ msgid ""
#~ "A Wiki is normally used to provide unfettered access to information, "
#~ "which can be freely modified by anyone. Since that is sometimes not what "
#~ "one wants, it is possible to restrict access to the site on the basis of "
#~ "the originating IP address."
#~ msgstr ""
#~ "Wiki se obvykle používá pro neomezený přístup k informacím, které mohou "
#~ "být svobodně upravovány kýmkoliv. Protože to není vždy to, co chcete, "
#~ "můžete omezit přístup ke stránkám na základě IP adresy návštěvníka."

#~ msgid ""
#~ "For security, this is set to 'localhost only' by default. Unless you "
#~ "have a particular need for privacy on your Wiki, you should be able to "
#~ "allow access globally without compromising site security."
#~ msgstr ""
#~ "Z bezpečnostních důvodů je přednastavena možnost „pouze tento počítač“. "
#~ "Pokud nemáte speciální požadavky na soukromí informací uložených ve Wiki, "
#~ "mělo by jít povolit přístup odkudkoliv, aniž by se tím snížila bezpečnost "
#~ "systému."

#~ msgid ""
#~ "Anyone who matches the specification given below will be given full and "
#~ "complete access to the PHPWiki."
#~ msgstr ""
#~ "Kdokoliv kdo splňuje kritéria zadaná níže bude mít plný přístup k PHPWiki."

#~ msgid ""
#~ "An automatic migration of your configuration has been performed which "
#~ "should correctly migrate your configuration in 95+ percent of cases. "
#~ "However please check the new configuration at /etc/phpwiki/config.ini "
#~ "carefully as it is always possible that the automatic process was not "
#~ "perfect."
#~ msgstr ""
#~ "Zatím již proběhla automatická migrace vašeho nastavení, která by měla "
#~ "být úspěšná v 95+ procentech případů. Protože však automatický proces "
#~ "nebývá vždy perfektní, raději bedlivě zkontrolujte soubor /etc/phpwiki/"
#~ "config.ini sami."

#~ msgid ""
#~ "In particular there are known problems migrating configurations that use "
#~ "external authentication methods (LDAP, IMAP, SQL, etc) for user "
#~ "accounts. These methods are not used by the standard Debian package and "
#~ "their configuration is left to the administrator."
#~ msgstr ""
#~ "Konkrétně jsou známy problémy s migrací nastavení, které používá pro "
#~ "uživatelské účty externí autentizační metody (LDAP, IMAP, SQL, apod.). "
#~ "Tyto autentizační metody nejsou ve standardním debianím balíku využity a "
#~ "jejich nastavení je na administrátorovi."

#~ msgid "Where should the web-accessible location of the PHPWiki be?"
#~ msgstr "Kde se bude nacházet web PHPWiki?"

#~ msgid "PHPWiki access restrictions:"
#~ msgstr "Přístupová omezení PHPWiki:"

#~ msgid "Purge pages on removal?"
#~ msgstr "Odstranit stránky při odinstalování?"

#~ msgid ""
#~ "By default, PHPWiki stores all it's pages in a file database in /var/lib/"
#~ "phpwiki."
#~ msgstr ""
#~ "PHPWiki implicitně uchovává všechny své stránky v souborové databázi ve /"
#~ "var/lib/phpwiki."

#~ msgid ""
#~ "Accepting this option will leave you with a tidier system when the "
#~ "PHPWiki package is removed, but may cause information loss if you have an "
#~ "operational Wiki that gets removed."
#~ msgstr ""
#~ "Přijetím této možnosti sice budete mít po odstranění PHPWiki "
#~ "„uklizenější“ systém, ale můžete tak nechtěně přijít o data, která se ve "
#~ "Wiki za tu dobu nashromáždí."

#~ msgid "Which web servers do you want to install into?"
#~ msgstr "Na které servery chcete phpwiki nainstalovat?"

#~ msgid ""
#~ "PHPWiki can install into any of the given web servers. All those you "
#~ "specify will have a default config line added to them to install a "
#~ "standard PHPWiki with the defaults you specified earlier."
#~ msgstr ""
#~ "PHPWiki se může nainstalovat na libovolný z nabízených webových serverů. "
#~ "Ke každému serveru, který zde vyberete, se přidá konfigurační řádek, jež "
#~ "nainstaluje PHPWiki podle odpovědí, které jste zadali dříve."

Reply to: