[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

grub2 1.96+20090829-2: Please update debconf PO translation for the package grub2Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
grub2. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against grub2.

Thanks in advance,

# Czech translation of grub2 debconf messages.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the grub2 package.
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2008
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: grub2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: grub2@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-30 14:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-28 09:44+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:1001
msgid "Chainload from menu.lst?"
msgstr "Zavést přes menu.lst?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:1001
msgid "GRUB upgrade scripts have detected a GRUB Legacy setup in /boot/grub."
msgstr ""
"Aktualizační skripty GRUBu rozpoznaly v /boot/grub nastavení pro předchozí "
"verzi GRUBu (tzv. GRUB Legacy)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:1001
msgid ""
"In order to replace the Legacy version of GRUB in your system, it is "
"recommended that /boot/grub/menu.lst is adjusted to chainload GRUB 2 from "
"your existing GRUB Legacy setup.  This step may be automaticaly performed "
"now."
msgstr ""
"Abyste na svém systému nahradili zastaralou verzi GRUBu, je doporučeno "
"upravit /boot/grub/menu.lst tak, aby zavedl GRUB 2 pomocí stávajícího GRUB "
"Legacy. Tento krok je nyní možno provést automaticky."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:1001
msgid ""
"It's recommended that you accept chainloading GRUB 2 from menu.lst, and "
"verify that your new GRUB 2 setup is functional for you, before you install "
"it directly to your MBR (Master Boot Record)."
msgstr ""
"Před instalací GRUBu 2 přímo do MBR (Master Boot Record) se doporučuje "
"nejprve vyzkoušet zavedení GRUBu 2 skrze menu.lst a teprve po ověření, že "
"vše funguje očekávaným způsobem, zkusit instalaci do MBR."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:1001
msgid ""
"In either case, whenever you want GRUB 2 to be loaded directly from MBR, you "
"can do so by issuing (as root) the following command:"
msgstr ""
"Až se rozhodnete zavádět GRUB 2 přímo z MBR, stačí jako uživatel root "
"spustit příkaz:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:1001
msgid "upgrade-from-grub-legacy"
msgstr "upgrade-from-grub-legacy"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:1001
msgid "Linux command line:"
msgstr "Parametry pro Linux:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:1001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The following Linux command line was extracted from the `kopt' parameter "
#| "in GRUB Legacy's menu.lst.  Please verify that it is correct, and modify "
#| "it if necessary."
msgid ""
"The following Linux command line was extracted from /etc/default/grub or the "
"`kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst.  Please verify that it is "
"correct, and modify it if necessary."
msgstr ""
"Následující řádka s linuxovými parametry byla získána ze starého souboru "
"menu.lst z parametru „kopt“. Zkontrolujte prosím, zda jsou parametry v "
"pořádku a případně je upravte do požadované podoby."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:2001
#, fuzzy
#| msgid "Linux command line:"
msgid "Linux default command line:"
msgstr "Parametry pro Linux:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid ""
"The following string will be used as Linux parameters for the default menu "
"entry but not for the recovery mode."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:3001
#, fuzzy
#| msgid "Linux command line:"
msgid "kFreeBSD command line:"
msgstr "Parametry pro Linux:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The following Linux command line was extracted from the `kopt' parameter "
#| "in GRUB Legacy's menu.lst.  Please verify that it is correct, and modify "
#| "it if necessary."
msgid ""
"The following kFreeBSD command line was extracted from /etc/default/grub or "
"the `kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst.  Please verify that it is "
"correct, and modify it if necessary."
msgstr ""
"Následující řádka s linuxovými parametry byla získána ze starého souboru "
"menu.lst z parametru „kopt“. Zkontrolujte prosím, zda jsou parametry v "
"pořádku a případně je upravte do požadované podoby."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:4001
#, fuzzy
#| msgid "Linux command line:"
msgid "kFreeBSD default command line:"
msgstr "Parametry pro Linux:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid ""
"The following string will be used as kFreeBSD parameters for the default "
"menu entry but not for the recovery mode."
msgstr ""

Reply to: