[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Aktualizace překladu PO debconf šablony balíčku wireshark 1.2.1-2Hotovo, bugreport 543535

-- 
Michal Šimůnek
# Czech debconf template translation of wireshark
# Copyright (C) 2009 Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>
# This file is distributed under the same license as the wireshark package.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: wireshark 1.2.1-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: wireshark@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-03 18:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-08-25 18:11+0200\n"
"Last-Translator: Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Do you want dumpcap to be installed setuid root?"
msgstr "Přejete si nainstalovat dumpcap s nastaveným setuid roota?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Dumpcap can be installed with the set-user-id bit set, so members of group "
"wireshark will be able to run it with the permissions of the  'root' user. "
"It is the preferred way of capturing packets using  Wireshark/Tshark over "
"running Wireshark/Tshark as root, because that  way most of the code will "
"run with less priveges."
msgstr ""
"Dumpcap může být nainstalován s nastaveným set-user-id (SUID) bitem, takže "
"uživatelé ve skupině wireshark jej budou moci spouštět s právy uživatele "
"'root'. Upřednostňovaný způsob zachytávání paketů je s použitím Wireshark/"
"Tshark běžícího pod uživatelem root, protože většina kódu poběží bez těchto "
"práv."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Enabling this feature may be a security risk, so it is disabled by default.  "
"If in doubt, it is suggested to leave it disabled."
msgstr ""
"Povolení této možnosti může být bezpečnostní riziko, proto je implicitně "
"zakázána.  Pokud si nejste jisti, doporučuje se nechat ji zakázanou."

Reply to: