[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nový překlad PO debconf šablony balíčku fwknop 1.9.11-1Hotovo a poslano.

M.

V Mon, 6 Jul 2009 17:18:36 +0200
Michal Šimůnek <michal.simunek@gmail.com> napsáno:

> Zdravím,
> 
>  
> 
> V příloze posílám k přeložení POT debconf šablonu balíčku fwknop
> 1.9.11-1.


-- 
$ unzip; strip; touch; finger; mount; fsck; more; yes; umount; sleep
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the fwknop package.
# Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fwknop 1.9.11-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fwknop@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-09-26 19:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-07-06 17:39+0200\n"
"Last-Translator: Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fwknop-server.templates:1001
msgid "Configure fwknop to protect the SSH port?"
msgstr "Nastavit fwknop na ochranu portu SSH?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fwknop-server.templates:1001
msgid ""
"The FireWall KNock OPerator daemon has not been set up yet. This install "
"process can configure fwknopd to protect the SSH port with a simple Rijndael "
"shared key, but moving to a GnuPG setup is recommended. Setting up GnuPG for "
"SPA communications involves a few manual steps that are described in the "
"fwknop documentation. In the meantime, using Rijndael for SPA encryption and "
"decryption provides decent security."
msgstr ""
"Daemon fwknop (FireWall KNock OPerator) jeÅ¡tÄ? nebyl nastaven. Tento "
"instalaÄ?ní proces může nastavit fwknopd tak, aby chránil port SSH pomocí "
"jednoduchého sdíleného klíÄ?e Rijndael, pÅ?esto se doporuÄ?uje použití GnuPG. "
"Nastavení GnuPG pro SPA komunikaci vyžaduje provedení nÄ?kolika kroků, které "
"jsou popsány v dokumentaci fwknop. Do té doby vám jistÄ? bude staÄ?it Å¡ifrování "
"SPA Rijndael."

#. Type: string
#. Description
#: ../fwknop-server.templates:2001
msgid "Sniffing interface:"
msgstr "Hlídané rozhraní:"

#. Type: string
#. Description
#: ../fwknop-server.templates:2001
msgid ""
"Please specify which Ethernet interface should be put in promiscuous mode."
msgstr "Zadejte prosím, které rozhraní má být sledováno."

#. Type: string
#. Description
#: ../fwknop-server.templates:3001
msgid "Encryption key to use:"
msgstr "Å ifrovací klíÄ?:"

#. Type: string
#. Description
#: ../fwknop-server.templates:3001
msgid ""
"By default, SPA packets are encrypted with the Rijndael block cipher, which "
"requires an encryption key. This password must be at least eight characters "
"in length."
msgstr ""
"Ve výchozím nastavení jsou pakety SPA šifrovány pomocí blokové šifry "
"Rijndael, která vyžaduje Å¡ifrovací klíÄ?. Tohoto heslo musí mít alespoÅ? osm "
"znaků."

Reply to: