[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dtc-xen 0.3.27-2: Please update debconf PO translation for the package dtc-xenHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
dtc-xen. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against dtc-xen.

The deadline for receiving the updated translation is
Sun, 19 Apr 2009 13:40:25 +0800.

Thanks in advance,

# translation of dtc-xen_0.2.6-4_cs-utf8.po to czech
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Jakub Kasparec <mr.k@centrum.cz>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dtc-xen_0.2.6-4_cs-utf8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: thomas@goirand.fr\n"
"POT-Creation-Date: 2008-03-29 10:27+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-27 19:22+0100\n"
"Last-Translator: Jakub Kasparec <mr.k@centrum.cz>\n"
"Language-Team: czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:1001
msgid "Server port:"
msgstr "Port serveru:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:1001
#, fuzzy
msgid ""
"Default is 8089. Please enter the port the dtc-xen SOAP server will bind to."
msgstr "Na který port se navázat? Výchozí je 8089."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:2001
msgid "SOAP server login:"
msgstr "Login do SOAP serveru:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:2001
#, fuzzy
msgid ""
"Dtc-xen will start it's Python based SOAP server to listen for incoming "
"requests over a TCP socket. A remote application (like the dtc web hosting "
"control panel) can then connect to it in order to start, stop, create and "
"destroy a VPS."
msgstr ""
"dtc-xen si naváže SOAP python server, na který se bude moci připojovat "
"klient dtc panel za účelem spuštění, zastavení, vytvoření a zrušení VPS. "
"Jaký login chcete na tomto serveru vytvořit?"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:2001
msgid "Please enter the login name to connect to the server."
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:3001
msgid "SOAP server pass:"
msgstr "Heslo SOAP serveru:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:3001
#, fuzzy
msgid ""
"Dtc-xen will generate a .htpasswd file for the login you have just "
"configured."
msgstr ""
"dtc-xen vygeneruje heslo pro účet, který jste právě vytvořili. Toto heslo "
"bude uloženo v souboru .htpasswd. Jaké heslo si přejete vygenerovat?"

#. Type: password
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:3001
msgid "Please enter the password to use in that file."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:4001
#, fuzzy
msgid "Server domain name:"
msgstr "Jméno serveru:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:4001
#, fuzzy
msgid ""
"Please enter the domain name for the dtc-xen server. This will be used as a "
"part of the URL by the SOAP dtc panel client like nodeXXXX.example.com."
msgstr ""
"Jaké bude jméno tohoto dtc-xen serveru? Toto jméno bude používat SOAP klient "
"dtc panel jako část URL adresy."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:5001
msgid "VPS Server node number:"
msgstr "Číslo uzlu VPS serveru:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:5001
msgid "Please enter the value to use to set up VPS numbering."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:5001
msgid ""
"Assuming this value is 'XXXX', the VPS numbers will be 'xenXXXXYY', YY being "
"the VPS number itself (xenYY), and XXXX being the Xen server number. This "
"node number must be 4 or 5 characters long."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:5001
msgid ""
"As a consequence of this choice, the server's hostname will be nodeXXXX."
"example.com (which you can later add in your DTC control panel)."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:6001
#, fuzzy
msgid "Debian repository for VPS creation:"
msgstr "Repozitář Debianu pro vytvoření VPS:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:6001
#, fuzzy
msgid ""
"Please enter the repository to use for creating the VPS (Virtual Private "
"Server). The current /etc/apt/sources.list file will be copied to the "
"created VPS so the repository you enter here will be used only during the "
"debootstrap stage of the VPS creation."
msgstr ""
"dtc-xen bude používat tento repozitář k vytváření VPS (virtuálních "
"privátních serverů). Dovnitř samotných VPS se zkopíruje soubor /etc/apt/"
"sources.list z hostitele (tudíž právě zadávaný repositář se bude používat "
"POUZE během debootstrap fáze vytváření VPS)."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:7001
#, fuzzy
msgid "Network mask for the VPS:"
msgstr "Síť (network), která se použije ve VPS:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:7001
msgid ""
"Please enter the network mask to use in the created Virtual Private Server's "
"network settings."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:8001
#, fuzzy
msgid "Network address for the VPS:"
msgstr "Síť (network), která se použije ve VPS:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:8001
#, fuzzy
msgid ""
"Please enter the network address to use in the created Virtual Private "
"Server's network settings."
msgstr ""
"Zadejte prosím síťovou adresu, která se použije při nastavování sítě VPS, v "
"době, kdy dtc-xen vytváří VPS."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:9001
#, fuzzy
msgid "Broadcast address for the VPS:"
msgstr "Všesměrová adresa (broadcast), která se použije ve VPS:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:9001
#, fuzzy
msgid ""
"Please enter the network broadcast address to use in the created Virtual "
"Private Server's network settings."
msgstr ""
"Zadejte prosím síťovou všesměrovou adresu (broadcast), která se použije při "
"nastavování sítě VPS, v době, kdy dtc-xen vytváří VPS."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:10001
#, fuzzy
msgid "Gateway address for the VPS:"
msgstr "Brána (gateway), která se použije ve VPS:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:10001
#, fuzzy
msgid ""
"Please enter the network gateway address to use in the created Virtual "
"Private Server's network settings."
msgstr ""
"Zadejte prosím bránu (gateway), která se použije při nastavování sítě VPS, v "
"době, kdy dtc-xen vytváří VPS."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:11001
#, fuzzy
msgid "Xen kernel release name:"
msgstr "Jméno Xen jádra:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:11001
msgid ""
"Please enter the kernel version number as it appears with the 'uname -a' "
"command."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:11001
#, fuzzy
msgid ""
"A kernel domU with that name must be located in /boot (example: vmlinuz-"
"2.6.16.27-xenU) and its corresponding modules must be in /lib/modules."
msgstr ""
"Zde uveďte jméno jádra tak, jak jej vypíše uname -a. domU jádro tohoto jména "
"se musí nacházet v /boot (např.: vmlinuz-2.6.16.27-xenU) a moduly "
"odpovídající tomuto jádru musí být v /lib/modules."

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:12001
msgid "Volume group to create VPS in:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:12001
msgid "Dtc-xen creates physical partitions in an existing LVM volume group"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:12001
msgid ""
"Please enter that volume group name. The volume group size must fit all the "
"virtual machines you will set up later on this server. If you don't want to "
"use LVM (because you don't care if loopback is slower), leave this setting "
"to the default value."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:13001
msgid "How to finish the install"
msgstr "Jak ukončit instalaci"

#. Type: note
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:13001
msgid ""
"To finish the installation, you need to launch /usr/sbin/dtc-"
"xen_finish_install."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:13001
#, fuzzy
msgid ""
"This script will remove port forwarding from the current sshd_config file "
"and add the permission to access the xm console to the group xenusers so "
"that users can login to the physical console."
msgstr ""
"K dokončení instalace musíte spustit skript /usr/sbin/dtc-"
"xen_finish_install. Tento skript z vašeho sshd_config odebere forwardování "
"portů a skupině xenusers zajistí přístup k xm konzoli, takže uživatelé se "
"budou moci přihlásit k fyzické konzoli. Poté se skript pokusí stáhnout "
"soubory potřebné pro nastavení Gentoo a CentOS do vašich VM. Mějte prosím na "
"paměti, že systém je momentálně bezpečný (nikdo se nemůže připojit k fyzické "
"konzoli jako xenXX. Takoví uživatelé budou odpojeni, neboť nejsou provedeny "
"potřebné úpravy v /etc/sudoers). Běžný uživatel by ale neměl být schopen se "
"připojit k jeho fyzické konzoli přes ssh."

#. Type: note
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:13001
msgid ""
"Please note that the system is currently safe (connections to a physical "
"console as xenXX will be rejected because the /etc/sudoers is not changed), "
"but a basic user won't be able to log into his physical console using ssh."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:14001
msgid "VPS mountpoint:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:14001
msgid ""
"In order to do the setup of the VPS it's managing, dtc-xen will mount an LVM "
"device or a file loopback on the dom0 of your Xen server, and then use it as "
"a partition for your VPS. Loopback mounts by default are limited to a small "
"number, and since LVM is also faster to access, it is the much preferred "
"option. This will also be used to automatically set your /etc/fstab mount "
"points so you can do maintenance and mount VPSes with less hassle. Enter the "
"desired path prefix for these mount points."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:15001
#, fuzzy
msgid "Debian os to setup:"
msgstr "Repozitář Debianu pro vytvoření VPS:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dtc-xen.templates:15001
msgid ""
"Select the Debian operating system that you want to have setup when dtc-xen "
"creates a new VM instance with debootstrap."
msgstr ""

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "dtc-xen will use that number as a VPS Server number and will make your "
#~ "VPS numbering using xenXXXXYY with X being the server number (what it's "
#~ "are asking you at the moment) and Y being the VPS number itself (xenYY). "
#~ "Note that this node number has to be between 4 and 5 chars, and that it "
#~ "will create something like nodeXXXX.example.com that will be your server "
#~ "hostname (which you can later add in your DTC control panel)."
#~ msgstr ""
#~ "dtc-xen bude toto číslo používat jako číslo VPS serveru. Číslování vašich "
#~ "VPS serverů bude xenXXXXYY, kde X je číslo serveru (na které jste právě "
#~ "dotazováni) a Y je číslo samotného VPS (xenYY). Mějte prosím na paměti, "
#~ "že toto číslo uzlu musí být v rozmezí 4 až 5 znaků."

#~ msgid "Netmask to be setup in the VPSes:"
#~ msgstr "Síťová maska (netmask), která se použije ve VPS:"

#~ msgid ""
#~ "Please enter the Netmask to use when doing the VPS network customization "
#~ "when dtc-xen creates a VPS."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte prosím síťovou masku, která se použije při nastavování sítě VPS, "
#~ "v době, kdy dtc-xen vytváří VPS."

Reply to: