[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

request-tracker3.8 3.8.2-2: Please update debconf PO translation for the package request-tracker3.8Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
request-tracker3.8. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against request-tracker3.8.

The deadline for receiving the updated translation is
Wed, 25 Mar 2009 20:05:52 +0000.

Thanks in advance,

# Czech translation of request-tracker3.8 debconf messages.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the request-tracker3.8 package.
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2008
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: request-tracker3.8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pkg-request-tracker-maintainers@lists.alioth.debian."
"org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-13 16:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-09 13:41+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Name for this RT instance:"
msgstr "Jméno této instance RT:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Every installation of Request Tracker must have a unique name. The domain "
"name or an abbreviation of the name of your organization are usually good "
"candidates."
msgstr ""
"Každá instalace Request Trackeru musí mít unikátní jméno. Vhodnými kandidáty "
"bývají doménové jméno nebo zkrácený název organizace."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Please note that once you start using a name, you should probably never "
"change it. Otherwise, mail for existing tickets won't get put in the right "
"place."
msgstr ""
"Vemte prosím na vědomí, že když začnete používat nějaké jméno, již byste ho "
"neměli měnit. V opačném případě by se totiž maily ke stávajícím požadavkům "
"nezařadily správně."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "This setting corresponds to the $rtname configuration variable."
msgstr "Toto nastavení odpovídá konfigurační proměnné $rtname."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Identifier for this RT instance:"
msgstr "Identifikátor této instance RT:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"In addition to its name, every installation of Request Tracker must also "
"have a unique identifier. It is used when linking between RT installations."
msgstr ""
"Kromě svého jména musí mít každá instalace Request Trackeru také unikátní "
"identifikátor. Ten se používá při odkazování mezi instalacemi RT."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Using this machine's fully qualified hostname (including the DNS domain "
"name) is recommended."
msgstr ""
"Doporučuje se použít plně kvalifikované doménové jméno tohoto počítače."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "This setting corresponds to the $Organization configuration variable."
msgstr "Toto nastavení odpovídá konfigurační proměnné $Organization."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Default email address for RT correspondence:"
msgstr "Výchozí emailová adresa pro korespondenci s RT:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"This address will be listed in From: and Reply-To: headers of emails tracked "
"by RT, unless overridden by a queue-specific address."
msgstr ""
"Tato adresa se bude používat v hlavičkách From: a Reply-To: všech emailů "
"souvisejících s RT (pokud nebude přepsána specifickou adresou)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"This setting corresponds to the $CorrespondAddress configuration variable."
msgstr "Toto nastavení odpovídá konfigurační proměnné $CorrespondAddress."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Default email address for RT comments:"
msgstr "Výchozí emailová adresa pro komentáře RT:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"This address will be listed in From: and Reply-To: headers of comment "
"emails, unless overridden by a queue-specific address. (Comments can be used "
"for adding ticket information that is not visible to the client.)"
msgstr ""
"Tato adresa se bude používat v hlavičkách From: a Reply-To: emailů s "
"komentáři (pokud nebude přepsána specifickou adresou). Komentáře se "
"používají pro přidávání informací k požadavkům, tyto informace jsou před "
"klientem skryty."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "This setting corresponds to the $CommentAddress configuration variable."
msgstr "Toto nastavení odpovídá konfigurační proměnné $CommentAddress."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Base URL to the web interface:"
msgstr "Základní URL k webovému rozhraní:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Please specify the scheme, server and (optionally) port for constructing "
"URLs to the RT web interface."
msgstr ""
"Zadejte prosím schéma, server a (volitelně) port pro vytvoření URL k "
"webovému rozhraní RT."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "The value should not have a trailing slash (/)."
msgstr "Hodnota by neměla obsahovat koncové lomítko (/)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "This setting corresponds to the $WebBaseURL configuration variable."
msgstr "Toto nastavení odpovídá konfigurační proměnné $WebBaseURL."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Path to the RT web interface:"
msgstr "Cesta k webovému rozhraní RT:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"If the RT web interface is going to be installed somewhere other than at the "
"root of your server, you should specify the path to it here."
msgstr ""
"Pokud bude webové rozhraní RT instalováno někde jinde, než v kořenu vašeho "
"serveru, měli byste zde k němu zadat cestu."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "The value requires a leading slash (/) but not a trailing one."
msgstr "Hodnota vyžaduje úvodní lomítko (/), avšak ne koncové."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "This setting corresponds to the $WebPath configuration variable."
msgstr "Toto nastavení odpovídá konfigurační proměnné $WebPath."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Handle RT_SiteConfig.pm permissions?"
msgstr "Spravovat oprávnění k RT_SiteConfig.pm?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"The RT web interface needs access to the database password, stored in the "
"main RT configuration file. Because of this, the file is made readable by "
"the www-data group in normal setups. This may have security implications."
msgstr ""
"Webové rozhraní RT vyžaduje přístup k databázi hesel uložené v hlavním "
"konfiguračním souboru RT. Z tohoto důvodu je v běžných situacích soubor "
"čitelný pro skupinu www-data. To však může mít bezpečnostní následky."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"If you reject this option, the file will be readable only by root, and you "
"will have to set up appropriate access controls yourself."
msgstr ""
"Odmítnete-li tuto možnost, bude soubor čitelný pouze pro uživatele root a "
"příslušná přístupová oprávnění budete muset nastavit sami."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Note: with the SQLite backend, your answer will also affect the permissions "
"of automatically generated local database files."
msgstr ""
"Poznámka: s backendem SQLite touto odpovědí ovlivníte i práva automaticky "
"generovaných lokálních databázových souborů."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Broken SQLite file found"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"Due to a bug in earlier versions of this package, your RT database appears "
"to live in /var/lib/dbconfig-common/sqlite3/request-tracker3.8/_DBC_DBNAME_ "
"rather than its intended location. After this installation completes, you "
"will need to manually move the file to its correct location  (see /etc/"
"request-tracker3.8/RT_SiteConfig.d/51-dbconfig-common) before RT will work "
"again."
msgstr ""

Reply to: