[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

masqmail 0.2.21-6: Please update the PO translation for the package masqmail



Hi,

You are noted as the last translator of the translation for
masqmail. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against masqmail.


There are only two small changes:
1) one question needed to be written differently (lintian warning)
2) there was a double plural---this probably needs no work at all.


The deadline for receiving the updated translation is
Sat, 15 Nov 2008 14:51:28 +0100.

Thanks in advance,

meillo

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: masqmail\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: masqmail@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-05 14:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-04 00:50+0200\n"
"Last-Translator: Tomas Fidler <tomas.fidler@tiscali.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../masqmail.templates:1001
msgid "Manage masqmail.conf using debconf?"
msgstr "Nastavit masqmail.conf pomocí debconfu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../masqmail.templates:1001
msgid ""
"The /etc/masqmail/masqmail.conf file can be handled automatically by "
"debconf, or manually by you."
msgstr ""
"Konfigurační soubor /etc/masqmail/masqmail.conf můžete spravovat sami ručně, "
"nebo automaticky pomocí programu debconf."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../masqmail.templates:1001
msgid ""
"Note that only specific, marked sections of the configuration file will be "
"handled by debconf if you select this option; if those markers are absent, "
"you will have to update the file manually, or move or delete the file."
msgstr ""
"Pokud vyberete tuto volbu, budou programem debconf spravovány pouze "
"speciálně označené části konfiguračního souboru. Pokud toto označení v "
"konfiguračním souboru chybí, budete muset konfigurační soubor upravit ručně, "
"případně soubor přesunout nebo jej smazat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../masqmail.templates:2001
msgid "Replace existing /etc/masqmail/masqmail.conf file?"
msgstr "Přejete si přepsat existující soubor /etc/masqmail/masqmail.conf?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../masqmail.templates:2001
msgid ""
"The existing /etc/masqmail/masqmail.conf file currently on the system does "
"not contain a marked section for debconf to write its data."
msgstr ""
"Existující soubor /etc/masqmail/masqmail.conf neobsahuje označené sekce, do "
"kterých by debconf mohl zapsat nastavované údaje."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../masqmail.templates:2001
msgid ""
"If you select this option, the existing configuration file will be backed up "
"to /etc/masqmail/masqmail.conf.debconf-backup and a new file written to /etc/"
"masqmail/masqmail.conf. If you do not select this option, the existing "
"configuration file will not be managed by debconf, and no further questions "
"about masqmail configuration will be asked."
msgstr ""
"Pokud zvolíte tuto možnost, stávající konfigurace bude zálohována do /etc/"
"masqmail/masqmail.conf.debconf-backup. Pokud možnost nevyberete, stávající "
"konfigurační soubor nebude spravován pomocí debconfu a další otázky ohledně "
"nastavení masqmailu budou přeskočeny."

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:3001
msgid "Masqmail host name:"
msgstr "Jméno počítače pro masqmail:"

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:3001
msgid ""
"Please enter the name used by masqmail to identify itself to others. This is "
"most likely your hostname. It is used in its SMTP greeting banner, for "
"expanding unqualified addresses, the Message ID and so on."
msgstr ""
"Zadejte jméno, kterým se bude Masqmail identifikovat. Nejčastěji se jedná o "
"jméno počítače. Jméno je používáno při SMTP pozdravu, pro přidávání k "
"neúplným adresám, v ID obsluhované zprávy a podobně."

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:4001
msgid "Hosts considered local:"
msgstr "Počítače obsluhované lokálně:"

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:4001
msgid ""
"Please enter a list of hosts, separated with semicolons (;), which are "
"considered 'local', ie. mail to these hosts will be delivered to a mailbox "
"(or Maildir or MDA) on this host."
msgstr ""
"Zadejte středníky oddělený seznam počítačů, které jsou považovány za "
"lokální. Pošta pro zadané počítače bude doručována lokálně na tomto počítači "
"(tj. do schránky, adresáře s poštou nebo programu pro doručování (MDA))."

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:4001
msgid ""
"You will most likely insert 'localhost', your hostname in its fully "
"qualified form and just the simple hostname here."
msgstr ""
"Standardně se zde uvádí alespoň 'localhost', jméno tohoto počítače a jeho "
"plně kvalifikovaná varianta."

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:4001
msgid "You can also use wildcard expressions like '*' and '?'."
msgstr "Do výrazů můžete vložit značky jako '*' a '?'."

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:5001
msgid "Nets considered local:"
msgstr "Sítě obsluhované lokálně:"

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:5001
msgid ""
"Please enter a list of hosts, separated with semicolons (;), which are on "
"your local network, ie. they are always reachable, without a dialup "
"connection. Mail to these hosts will be delivered immediately, without "
"checking for the online status."
msgstr ""
"Zadejte středníky oddělený seznam počítačů, které jsou na lokální síti, tj. "
"jsou vždy dostupné bez vytáčeného spojení. Zprávy pro tyto počítače budou "
"doručovány ihned, bez kontroly, zda je počítač online."

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You can use wildcards expressions like '*' and '?', eg. *.yournet.local"
msgid "You can use wildcard expressions like '*' and '?', eg. *.yournet.local"
msgstr ""
"U výrazů můžete použít zástupné znaky jako '*' a '?', např. *.vasesit.local"

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:5001
msgid ""
"If you have only one box, you can leave this empty. If you do not want to "
"use masqmail as an offline MTA, and the whole internet or another mail "
"server which accepts outgoing mail is at all times reachable to you, just "
"insert '*'."
msgstr ""
"Jestliže máte pouze jednu schránku, můžete nechat prázdné. Jestliže nechcete "
"používat masqmail jako offline MTA (program pro přenos zpráv) a Internet "
"nebo poštovní server, který přijímá odchozí poštu z vašeho počítače, je "
"neustále k dispozici, zadejte '*'."

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:6001
msgid "Interfaces for incoming connections:"
msgstr "Síťová rozhraní pro příchozí spojení:"

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:6001
msgid ""
"Masqmail, for security reasons, does not listen an all network interfaces by "
"default. If there are no other hosts connected to your host, just leave the "
"default 'localhost:25' value. If there are other hosts that may want to send "
"SMTP messages to this host, add the address of your network interface here, "
"eg.: localhost:25;192.168.1.2:25."
msgstr ""
"Z bezpečnostních důvodů masqmail ve výchozím nastavení nenaslouchá na všech "
"síťových rozhraních (nečeká na vzdálená připojení). Jestliže neexistuje "
"počítač, který by chtěl posílat zprávy přes tento počítač, nechte výchozí "
"hodnotu 'localhost:25'. Jestliže existují počítače, které chtějí tento "
"počítač využívat jako svůj SMTP server, přidejte adresy síťových rozhraní, "
"na kterých má masqmail naslouchat, např. localhost:25;192.168.1.2:25."

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:6001
msgid ""
"Of course you can also replace the '25' with another port number, however "
"this is unusual."
msgstr ""
"Port 25 samozřejmě můžete nahradit jiným číslem portu, ale není to obvyklé."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../masqmail.templates:7001
msgid "Use syslogd for logs?"
msgstr "Používat pro zápis logů syslogd?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../masqmail.templates:7001
msgid ""
"You can decide whether masqmail should log via syslog or not. If not, logs "
"will be written to /var/log/masqmail/masqmail.log."
msgstr ""
"Můžete se rozhodnout, zda chcete, aby masqmail používal pro zápis zpráv o "
"činnosti masqmailu syslog. Pokud nechcete použít syslog, budou logy "
"zapisovány do /var/log/masqmail/masqmail.log."

#. Type: select
#. Choices
#: ../masqmail.templates:8001
msgid "file"
msgstr "soubor"

#. Type: select
#. Choices
#: ../masqmail.templates:8001
msgid "pipe"
msgstr "roura"

#. Type: select
#. Description
#: ../masqmail.templates:8002
msgid "Online detection method:"
msgstr "Způsob rozpoznání stavu připojení:"

#. Type: select
#. Description
#: ../masqmail.templates:8002
msgid ""
"Masqmail has different methods to determine whether it is online or not, "
"these are 'file','pipe'."
msgstr ""
"Masqmail má různé metody pro rozhodování, zda je připojený do sítě nebo ne. "
"Jsou jimi 'soubor' a 'roura'."

#. Type: select
#. Description
#: ../masqmail.templates:8002
msgid ""
"For 'file', masqmail checks for the existence of a file, and, if it exists, "
"reads from it the name of the connection."
msgstr ""
"Při volbě 'soubor', masqmail kontroluje, zda existuje určitý soubor. Pokud "
"existuje, přečte z něj název připojení."

#. Type: select
#. Description
#: ../masqmail.templates:8002
msgid ""
"For 'pipe', masqmail calls a program or script, which outputs the name if "
"online or nothing if not. You can use eg. the program guessnet for this."
msgstr ""
"Volba 'roura' znamená, že masqmail zavolá program nebo skript, který na "
"výstupu vypíše jméno připojení, nebo v případě, že počítač připojen není, "
"nevypíše nic. Pro tento účel můžete využít například programu guessnet."

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:9001
msgid "File used to determine the online status:"
msgstr "Soubor používaný pro rozhodování o stavu připojení:"

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:10001
msgid "Name of the program used to determine the online status:"
msgstr "Program používaný pro rozhodování o stavu připojení:"

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:10001
msgid ""
"Please choose the program to use to determine the online status. Please note "
"that, when this program is called, masqmail has the user id 'mail'."
msgstr ""
"Vyberte program, který rozhoduje o stavu připojení. Pozor, program bude "
"volán pod uživatelem 'mail'."

#. Type: select
#. Description
#: ../masqmail.templates:11001
msgid "Local delivery style:"
msgstr "Způsob lokálního doručování:"

#. Type: select
#. Description
#: ../masqmail.templates:11001
msgid ""
"Local mail can be delivered to a mailbox, to an MDA (eg. procmail) or to a "
"qmail style Maildir in the users home dir."
msgstr ""
"Lokální pošta může být doručována do schránky, MDA programu (např. procmail) "
"nebo do adresáře maildir v domovském adresáři uživatele (ve stylu qmail)"

#. Type: select
#. Description
#: ../masqmail.templates:11001
msgid ""
"You can select the default style here. You can configure this also on a per-"
"user basis with the options mbox_users, mda_users and maildir_users."
msgstr ""
"Zde nastavujete výchozí způsob doručování. Způsob doručování můžete také "
"nastavit pro každého uživatele zvlášť, stačí použít volby mbox_users, "
"mda_users nebo maildir_users."

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:12001
msgid "MDA command line (including options):"
msgstr "Spouštěcí příkaz MDA (včetně voleb):"

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:12001
msgid ""
"Please choose the path to the mail delivery agent (MDA), including its "
"arguments. You can use substitution values here, eg. ${rcpt_local} for the "
"user name."
msgstr ""
"Zadejte cestu k programu pro doručování pošty (MDA), včetně argumentů. Při "
"zadávání můžete použít zástupné hodnoty, např. ${rcpt_local} se nahradí za "
"uživatelské jméno."

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:12001
msgid "For other substitutions please see the man page."
msgstr "Další zástupné hodnoty najdete v manuálových stránkách."

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:12001
msgid ""
"This question is also asked if you did not set mbox_default to mda, since "
"you can use mda for a set of users specially."
msgstr ""
"Tato otázka se objeví, i když jste nezvolili způsob lokálního doručování "
"(mbox_default) přes MDA, protože můžete nastavit využívání MDA pouze pro "
"některé uživatele."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../masqmail.templates:13001
#, fuzzy
#| msgid "Alias expansion regarding case or not:"
msgid "Should alias expansion regard case?"
msgstr "Všímat si velikosti písmen aliasů?:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../masqmail.templates:13001
msgid ""
"Masqmail uses the file /etc/aliases to redirect local addresses. The search "
"for a match in /etc/aliases can be regarding upper/lower case or insensitive "
"to case."
msgstr ""
"Masqmail používá pro přesměrování lokálních zpráv soubor /etc/aliases. "
"Hledání aliasu v /etc/aliases může brát ohled na malá/velká písmena, nebo je "
"může ignorovat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../masqmail.templates:14001
msgid "Start SMTP listening daemon?"
msgstr "Spouštět masqmail jako SMTP daemon?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../masqmail.templates:14001
msgid ""
"Please choose whether you want masqmail to start as an SMTP listening "
"daemon. You will need this if:\n"
" - there are other hosts in your local network that may want to send\n"
"  mail via this host\n"
" - you use a mail client that sends mail via SMTP (netscape,\n"
"  mozilla are examples)"
msgstr ""
"Zvolte, zda chcete, aby se masqmail spouštěl jako SMTP daemon (poběží "
"neustále). Bude to potřeba pokud:\n"
" - Jsou na místní síti počítače, které budou zasílat zprávy přes\n"
"  tento počítač (budou jej používat jako svůj SMTP server).\n"
" - Používáte poštovního klienta, který zasílá zprávy přes SMTP\n"
"  (netscape, mozilla apod.)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../masqmail.templates:15001
msgid "Start SMTP queue running daemon?"
msgstr "Spustit daemona obsluhujícího SMTP frontu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../masqmail.templates:15001
msgid ""
"Please choose this option if you want masqmail to start as a queue running "
"daemon. You're very likely to need this. It is used for mail that cannot "
"delivered immediately, either because of delivery failures or because you "
"were not online on the first attempt to send a mail."
msgstr ""
"Rozhodněte se, zda se má masqmail spouštět jako daemon obsluhující frontu "
"odchozí pošty. Tato možnost se používá pro poštu, kterou se nepodařilo "
"doručit na první pokus (ať už proto, že jste zrovna nebyli připojeni k síti, "
"nebo proto, že se při doručování vyskytly nějaké chyby). Nedoručená pošta se "
"uloží do fronty pro další pokus. Jestliže vám toto chování vyhovuje, volbu "
"povolte."

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:16001
msgid "Interval for the queue running daemon:"
msgstr "Interval pro vyprazdňování fronty:"

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:16001
msgid ""
"Please choose the interval for the queue running daemon. -q10m means flush "
"the queue every 10 minutes."
msgstr ""
"Zvolte interval pro vyprazdňování fronty. -q10m znamená pokusit se o "
"vyprázdnění fronty (doručení) každých 10 minut."

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:16001
msgid ""
"The format is -q, followed by an numeric value and one of the letters s,m,h,"
"d,w for seconds, minutes, hours, days or weeks respectively."
msgstr ""
"Zadejte -q následované celým číslem a jedním ze znaků s,m,h,d,w pro sekundy, "
"minuty, hodiny, dny nebo týdny. "

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:16001
msgid "Reasonable values are between 5 minutes (-q5m) and 2 hours (-q2h)."
msgstr "Rozumné hodnoty jsou mezi 5 minutami (-q5m) a 2 hodinami (-q2h)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../masqmail.templates:17001
msgid "Start POP3 fetch daemon?"
msgstr "Spustit daemona pro vyzvedávání pošty z POP3?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../masqmail.templates:17001
msgid ""
"Please choose this option if you want masqmail to start as a fetch daemon. "
"If you do so, masqmail will try to fetch mail from POP3 servers that you "
"configure in regular intervals, detecting the online status first."
msgstr ""
"Rozhodněte se, zda se má masqmail spouštět jako daemon pro stahování pošty z "
"POP3 serverů. Odpovíte-li kladně, masqmail bude pravidelně kontrolovat a "
"vyzvedávat poštu ze zadaných účtů POP3 serverů následně ji doručovat do "
"schránek uživatelů. Před samotným stahováním se vždy přesvědčí, zda je "
"připojen k síti."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../masqmail.templates:17001
msgid ""
"No matter what you choose here, you can later select whether you want to "
"fetch mail the moment you get online."
msgstr ""
"Nezávisle na tomto nastavení si můžete později vybrat, zda chcete aby se "
"pošta vyzvedávala okamžitě poté, co se připojíte k síti."

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:18001
msgid "Interval for the fetch daemon:"
msgstr "Interval pro vyzvedávání:"

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:18001
msgid "Please choose the interval for the fetch daemon."
msgstr "Zvolte interval pro kontrolu/vyzvedávání pošty z POP3 serveru."

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:18001
msgid ""
"The format is -go, followed by an numeric value and one of the letters s,m,h,"
"d,w for seconds, minutes, hours, days or weeks respectively."
msgstr ""
"Zadejte -go, následované celým číslem a jedním z písmen s,m,h,d,w pro "
"sekundy, minuty, hodiny, dny nebo týdny."

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:18001
msgid "Reasonable values are between 2 minutes (-go2m) and 2 hours (-go2h)."
msgstr "Rozumné hodnoty jsou mezi 2 minutami (-go2m) a 2 hodinami (-go2h)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../masqmail.templates:19001
msgid "Flush mail queue when you get online?"
msgstr "Odeslat zprávy ihned po připojení k síti?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../masqmail.templates:19001
msgid ""
"Please choose whether you want masqmail to immediately flush its mail queue "
"as soon as you go online. This will be done in the ip-up script in /etc/ppp/"
"ip-up or in /etc/network/if-up.d/."
msgstr ""
"Prosím zvolte, zda chcete, aby se masqmail pokusil vyprázdnit frontu zpráv "
"čekajících na odeslání ihned po připojení k síti. (Provede se ve skriptu ip-"
"up v /etc/ppp/ip-up nebo v /etc/network/if-up.d/.)"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../masqmail.templates:20001
msgid "Fetch mail when you get online?"
msgstr "Vyzvednout poštu ihned po připojení k síti?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../masqmail.templates:20001
msgid ""
"Please choose whether you want masqmail to immediately fetch mail from POP3 "
"servers as soon as you go online. This will be done in the ip-up script in /"
"etc/ppp/ip-up or in /etc/network/if-up.d/."
msgstr ""
"Prosím zvolte, zda chcete, aby masqmail vyzvedl poštu z POP3 serverů ihned "
"po připojení k síti. (Toto se provede ve skriptu ip-up v /etc/ppp/ip-up nebo "
"v /etc/network/if-up.d/.)"

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:21001
msgid "List of interfaces used for masqmail online detection:"
msgstr "Seznam síťových rozhraní používaných pro detekci připojení:"

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:21001
msgid ""
"Please choose a list of network interfaces which will trigger queue runs and/"
"or fetching mails when going up. The list will be used in the /etc/ppp/ip-up "
"and /etc/network/if-up.d/ scripts, when the interface goes up."
msgstr ""
"Zvolte síťová rozhraní, po jejichž připojení se spustí vyprázdnění fronty "
"zpráv a/nebo vyzvednutí zpráv z POP3 serveru. Seznam se použije ve "
"skriptech /etc/ppp/ip-up a /etc/network/if-up.d/, tedy ve chvíli kdy se "
"síťové rozhraní nahodí."

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:21001
msgid ""
"A reasonable choice is eg. 'ppp0' for a desktop at home, or 'ppp0 eth0' for "
"a notebook."
msgstr ""
"Rozumná volba pro domácí počítač může být 'ppp0', pro notebook třeba 'ppp0 "
"eth0'. Záleží na způsobu připojení k síti."

#. Type: string
#. Description
#: ../masqmail.templates:21001
msgid "Set to 'all' for all interfaces, or 'none' for no interfaces."
msgstr ""
"Nastavte na 'all' pro všechna rozhraní, nebo na 'none', pokud nechcete "
"vybrat žádná rozhraní."

Reply to: