[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

lilo 1:22.8-6.3: Please update debconf PO translation for the package liloHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
lilo. 

A fix for a recent release critical bug added a new debcofn template without
enough time for a call for translations.

As this package is intended for lenny, I'll take the responsibility for
another upload in about 10 days, with as many updated translations as
possible.

I would be grateful if you could update your translation.

Please send the updated file *as a wishlist bug
against lilo* (NOT directly to me, please).

The deadline for receiving the updated translation is
Fri, 14 Nov 2008 07:09:36 +0100 (roughly..:-)).

Thanks in advance,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lilo\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: lilo@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-10-27 11:51+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-27 00:31+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:1001
msgid "LILO configuration"
msgstr "Konfigurace zavaděče LILO"

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:1001
msgid ""
"It seems to be your first LILO installation. It is absolutely necessary to "
"run liloconfig(8) when you complete this process and execute /sbin/lilo "
"after this."
msgstr ""
"Vypadá to jako vaše první instalace LILA. Je nezbytné, abyste po skončení "
"tohoto procesu a spustili liloconfig(8) a poté /sbin/lilo."

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:1001
msgid "LILO won't work if you don't do this."
msgstr "Pokud to neuděláte, LILO nebude fungovat."

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:2001
msgid "Deprecated parameters in LILO configuration"
msgstr "Zapovězené parametry v nastavení LILA"

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:2001
msgid ""
"Deprecated files have been found on your system. You must update the "
"'install=' parameter in your LILO configuration file (/etc/lilo.conf) in "
"order to properly upgrade the package."
msgstr ""
"Na vašem systému byly nalezeny zapovězené soubory. Aby se aktualizace tohoto "
"balíku zdařila, musíte ve svém konfiguračním souboru (/etc/lilo.conf) "
"opravit parametr 'install='."

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:2001
msgid "The new 'install=' options are:"
msgstr "Nové možnosti 'install=' jsou:"

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:2001
msgid ""
" new: install=bmp\n"
" old: install=/boot/boot-bmp.b"
msgstr ""
" nová: install=bmp\n"
" stará: install=/boot/boot-bmp.b"

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:2001
msgid ""
" new: install=text\n"
" old: install=/boot/boot-text.b"
msgstr ""
" nová: install=text\n"
" stará: install=/boot/boot-text.b"

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:2001
msgid ""
" new: install=menu\n"
" old: install=/boot/boot-menu.b or boot.b"
msgstr ""
" nová: install=menu\n"
" stará: install=/boot/boot-menu.b nebo boot.b"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:3001
msgid "Do you want to add the large-memory option?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:3001
msgid ""
"By default, LILO loads the initrd file into the first 15MB of memory to "
"avoid a BIOS limitation with older systems (earlier than 2001)."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:3001
msgid ""
"However, with newer kernels the combination of kernel and initrd may not fit "
"into the first 15MB of memory and so the system will not boot properly. It "
"seems that the boot issues appear when the kernel+initrd combination is "
"larger than 8MB."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:3001
msgid ""
"If this machine has a recent BIOS without the 15MB limitation, you can add "
"the 'large-memory' option to /etc/lilo.conf to instruct LILO to use more "
"memory for passing the initrd to the kernel. You will need to re-run the "
"'lilo' command to make this option take effect."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:3001
msgid ""
"If this machine has an older BIOS, you may need to reduce the size of the "
"initrd *before* rebooting. Please see the README.Debian file for tips on how "
"to do that."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:4001
msgid "Do you want to run /sbin/lilo now?"
msgstr "Chcete nyní spustit /sbin/lilo?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:4001
msgid ""
"It was detected that it's necessary to run /sbin/lilo in order to update the "
"new LILO configuration."
msgstr ""
"Bylo zjištěno, že pro instalaci nové konfigurace LILA je nutné spustit /sbin/"
"lilo."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:4001
msgid ""
"WARNING: This procedure will write data in your MBR and may overwrite some "
"things in that place. If you skip this step, you must run /sbin/lilo before "
"reboot your computer or your system may not boot again."
msgstr ""
"VAROVÁNÍ: Tento postup zapíše data do MBR a tím přepíše nějaká data tam "
"umístěná. Pokud tento krok přeskočíte, musíte spustit /sbin/lilo ještě před "
"restartem počítače, protože jinak by systém nemusel nastartovat."

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:5001
msgid "Invalid bitmap path"
msgstr "Neplatná cesta k bitové mapě"

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:5001
msgid ""
"A deprecated bitmap path entry has been discovered in your LILO "
"configuration file (/etc/lilo.conf). You must upgrade this path in order to "
"run LILO. You can also run liloconfig(8) and get a fresh configuration file."
msgstr ""
"Ve vašem konfiguračním souboru zavaděče (/etc/lilo.conf) byl nalezen "
"zastaralý záznam s cestou k bitové mapě. Abyste mohli spustit LILO, musíte "
"tento záznam aktualizovat. Nový konfigurační soubor můžete získat například "
"příkazem liloconfig(8)."

#. Type: title
#. Description
#: ../lilo.templates:6001
msgid "LILO configuration."
msgstr "Konfigurace zavaděče LILO."

#. Type: text
#. Description
#: ../lilo.templates:7001
msgid ""
"LILO, the LInux LOader, sets up your system to boot Linux directly from your "
"hard disk, without the need for a boot floppy."
msgstr ""
"LILO, linuxový zavaděč, nastaví systém tak, aby zaváděl Linux přímo z "
"pevného disku, bez použití zaváděcí diskety."

#. Type: error
#. Description
#: ../lilo.templates:8001
msgid ""
"Hmm. I think you're configuring the base filesystem, and I'm therefore "
"simply going to exit successfully without trying to actually configure LILO "
"properly. If you're not doing that, this is an important bug against "
"Debian's lilo package, and should be reported as such..."
msgstr ""
"Hmm, zdá se, že konfigurujete základní souborový systém a tedy se ani "
"nepokusím LILO nakonfigurovat a skončím úspěchem. Pokud nekonfigurujete "
"základní systém, je to závažná chyba v debianím balíku a měli byste ji "
"nahlásit."

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:9001
msgid ""
"You already have a LILO configuration in the file ${liloconf}. If you want "
"to use the new LILO boot menu, please take a look to /usr/share/doc/lilo/"
"examples/conf.sample and choose one of the bitmaps located on /boot."
msgstr ""
"Již máte konfiguraci LILA v souboru ${liloconf}. Chcete-li použít novou "
"zaváděcí nabídku LILA, podívejte se do ukázkového /usr/share/doc/lilo/"
"examples/conf.sample a zvolte si některou z bitmap umístěných v adresáři /"
"boot."

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../lilo.templates:10001 ../lilo.templates:12001 ../lilo.templates:17001
#: ../lilo.templates:18001
msgid "WARNING!"
msgstr "VAROVÁNÍ!"

#. Type: error
#. Description
#: ../lilo.templates:10001
msgid ""
"You have an old incompatible lilo configuration file! Read the file /usr/"
"share/doc/lilo/INCOMPAT.gz and rerun /sbin/lilo to write the changes to your "
"boot sectors"
msgstr ""
"Máte starý nekompatibilní konfigurační soubor lila! Přečtěte si /usr/share/"
"doc/lilo/INCOMPAT.gz a zapište změny spuštěním příkazu /sbin/lilo."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:11001
msgid "Install a boot block using your current LILO configuration?"
msgstr "Instalovat zaváděcí blok pomocí stávajícího nastavení LILA?"

#. Type: error
#. Description
#: ../lilo.templates:12001
msgid ""
"Even if lilo runs successfully, see /usr/share/doc/lilo/INCOMPAT.gz for "
"changes in the usage of the ${liloconf} file. If needed: edit ${liloconf} "
"and rerun '/sbin/lilo -v'"
msgstr ""
"I když lilo proběhne úspěšně, podívejte se do /usr/share/doc/lilo/INCOMPAT."
"gz a přečtěte si o změnách v používání souboru ${liloconf}. V případě "
"potřeby upravte ${liloconf} a znovu spusťte '/sbin/lilo -v'"

#. Type: select
#. Description
#: ../lilo.templates:13001
msgid "The following is the list of the available bitmaps"
msgstr "Následuje seznam dostupných bitmap"

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../lilo.templates:14001 ../lilo.templates:23001 ../lilo.templates:25001
msgid "ERROR!"
msgstr "CHYBA!"

#. Type: error
#. Description
#: ../lilo.templates:14001
msgid "Correct ${liloconf} manually and rerun /sbin/lilo."
msgstr "Opravte ${liloconf} ručně a znovu spusťte /sbin/lilo."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:15001
msgid "Wipe out your old LILO configuration and make a new one?"
msgstr "Smazat vaši starou konfiguraci LILA a vytvořit novou?"

#. Type: error
#. Description
#: ../lilo.templates:16001
msgid "No changes made."
msgstr "Nebyly provedeny žádné změny."

#. Type: error
#. Description
#: ../lilo.templates:17001
msgid ""
"Either your ${fstab} configuration file is missing, or it doesn't contain a "
"valid entry for the root filesystem! This generally means that your system "
"is very badly broken. Configuration of LILO will be aborted; you should try "
"to repair the situation and then run /usr/sbin/liloconfig again to retry the "
"configuration process."
msgstr ""
"Buď chybí konfigurační soubor ${fstab}, nebo neobsahuje platný záznam pro "
"kořenový souborový systém! To obvykle znamená, že je váš systém závažně "
"poškozen. Konfigurace LILA bude přerušena. Měli byste se pokusit situaci "
"napravit a poté znovu spustit nastavení příkazem /usr/sbin/liloconfig."

#. Type: error
#. Description
#: ../lilo.templates:18001
msgid ""
"Your ${fstab} configuration file gives device ${device} as the root "
"filesystem device. This doesn't look to me like an \"ordinary\" block "
"device. Either your fstab is broken and you should fix it, or you are using "
"hardware (such as a RAID array) which this simple configuration program does "
"not handle."
msgstr ""
"Váš konfigurační soubor ${fstab} říká, že kořenový souborový systém leží na "
"${device}. Toto zařízení nevypadá jako \"běžné\" blokové zařízení. Buď je "
"váš fstab poškozen a měli byste jej opravit, nebo používáte hardware (jako "
"RAID pole), které tento jednoduchý konfigurační program nezvládá."

#. Type: error
#. Description
#: ../lilo.templates:18001
msgid ""
"You should either repair the situation or hand-roll your own ${liloconf} "
"configuration file; you can then run /usr/sbin/liloconfig again to retry the "
"configuration process. Documentation for LILO can be found in /usr/share/doc/"
"lilo/."
msgstr ""
"Buď byste měli situaci napravit, nebo si vytvořit konfigurační soubor "
"${liloconf} ručně. Poté se můžete znovu pokusit o nastavení příkazem /usr/"
"sbin/liloconfig. Dokumentaci k LILU naleznete v /usr/share/doc/lilo/."

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:19001
msgid "Booting from hard disk."
msgstr "Zavádění z disku."

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:19001
msgid ""
"You must do three things to make the Linux system boot from the hard disk. "
"Install a partition boot record, install a master boot record, and set the "
"partition active. You'll be asked to perform each of these tasks. You may "
"skip any or all of them, and perform them manually later on."
msgstr ""
"Abyste mohli Linux zavádět z disku, musíte provést 3 věci. Nainstalovat "
"zaváděcí záznam dané oblasti, nainstalovat hlavní zaváděcí záznam (MBR) a "
"nastavit oblast jako aktivní. Budete požádáni o provedení každého úkonu. "
"Jeden nebo více těchto úkonů můžete přeskočit a provést je později ručně."

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:19001
msgid ""
"This will result in Linux being booted by default from the hard disk. If "
"your setup is complicated or unusual you should consider writing your own "
"customised ${liloconf}. To do this you should exit this configuration "
"program and refer to the comprehensive lilo documentation, which can be "
"found in /usr/share/doc/lilo/."
msgstr ""
"Toto způsobí, že se Linux bude implicitně zavádět z pevného disku. Pokud "
"požadujete komplikované nebo neobvyklé nastavení, měli byste zvážit "
"vytvoření vlastního upraveného ${liloconf}. Toho dosáhnete tak, že ukončíte "
"tento konfigurační program a přečtete si vyčerpávající dokumentaci v "
"adresáři /usr/share/doc/lilo/."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:20001
msgid "Install a partition boot record to boot Linux from ${device}?"
msgstr "Instalovat zaváděcí záznam oblasti, kterým zavedete Linux z ${device}?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:21001
msgid "Use LBA32 for addressing big disks using new BIOS features?"
msgstr ""
"Použít LBA32 pro adresování velkých disků pomocí nových vlastností BIOSU?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:22001
msgid "Install a master boot record on ${disk}?"
msgstr "Instalovat hlavní zaváděcí záznam (MBR) na ${disk}?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:22001
msgid ""
"A master boot record is required to run the partition boot record. If you "
"are already using a boot manager, and want to keep it, answer \"no\" to the "
"following question. If you don't know what a boot manager is or whether you "
"have one, answer \"yes\"."
msgstr ""
"Hlavní zaváděcí záznam je vyžadován pro to, aby spustil zaváděcí záznam v "
"konkrétní oblasti. Pokud již používáte nějaký zavaděč a chcete si jej "
"ponechat, odpovězte na následující otázku \"ne\". Nevíte-li, co to je "
"zavaděč, resp. netušíte-li, zda nějaký máte, odpovězte \"ano\"."

#. Type: error
#. Description
#: ../lilo.templates:23001
msgid "install-mbr failed! Your system may not be bootable."
msgstr "install-mbr selhal! Váš systém se nemusí podařit zavést."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:24001
msgid "Make ${device} the active partition"
msgstr "Nastavit ${device} jako aktivní"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:24001
msgid ""
"The master boot record will boot the active partition. If you want your "
"system to boot another operating system, such as DOS or Windows, by default, "
"answer \"no\" to the following question. You may still use your boot manager "
"or the master boot record to boot Linux. If you want the system to boot "
"Linux by default, answer \"yes\". In this case you could still boot some "
"other OS if you know what partition it is on."
msgstr ""
"Hlavní zaváděcí záznam zavede oblast, která je označena jako aktivní. Chcete-"
"li, aby váš počítač implicitně zaváděl jiný operační systém (např. DOS nebo "
"Windows), odpovězte na následující otázku záporně. V takovém případě byste "
"stále mohli použít svůj stávající zavaděč nebo hlavní zaváděcí záznam k "
"zavádění Linuxu. Chcete-li, aby se implicitně zaváděl Linux, odpovězte "
"kladně. V takovém případě stále můžete zavádět jiné operační systémy za "
"předpokladu, že víte, na kterých oblastech leží."

#. Type: error
#. Description
#: ../lilo.templates:25001
msgid "activate failed! Your system may not be bootable."
msgstr "aktivace selhala! Váš systém se nemusí podařit zavést."

Reply to: