[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

torrentflux 2.3-9.1: Please update debconf PO translation for the package torrentfluxHi,

A l10n NMU will happen on torrentflux pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Saturday, June 21, 2008.

Thanks,

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: torrentflux\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: torrentflux@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-02 16:29-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2006-04-20 21:08+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../torrentflux.templates:1001
msgid "Should ${webserver} be restarted?"
msgstr "Má se ${webserver} restartovat?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../torrentflux.templates:1001
msgid ""
"Remember that in order to activate the new configuration ${webserver} has to "
"be restarted. You can also restart ${webserver} by manually executing invoke-"
"rc.d ${webserver} restart."
msgstr ""
"Aby se nové nastavení aktivovalo, musí se ${webserver} restartovat. "
"${webserver} také můžete restartovat ručně příkazem invoke-rc.d ${webserver} "
"restart."

#. Type: note
#. Description
#: ../torrentflux.templates:2001
msgid "Upgrading to 2.1 reverts configuration to default"
msgstr "Přechod na verzi 2.1 vrátí konfiguraci k výchozímu nastavení"

#. Type: note
#. Description
#: ../torrentflux.templates:2001
msgid ""
"You are upgrading from a pre-2.1 version of torrentflux to a 2.1 or later "
"version. A major change in version 2.1 is that the configuration is now "
"stored in the database. This upgrade will update the database using default "
"values, and any changes you have made to the configuration file /etc/"
"torrentflux/config.php will NOT be used. This file will be saved so that you "
"can reference it later. After the upgrade is complete, you can adjust the "
"settings inside the program by logging in as an admin, and clicking on "
"\"admin\" and then \"settings\"."
msgstr ""
"Přecházíte z torrentfluxu staršího než verze 2.1 na verzi 2.1 nebo novější. "
"Velkou změnou verze 2.1 je ukládání konfigurace v databázi. Tato aktualizace "
"nastaví do databáze výchozí hodnoty, tzn. možné změny ze souboru /etc/"
"torrentflux/config.php NEBUDOU přeneseny. Zmíněný soubor bude zachován, "
"abyste se jím mohli inspirovat. Po skončení aktualizace můžete upravit "
"nastavení rovnou v programu. Stačí se přihlásit jako správce, kliknout na "
"\"admin\" a poté na \"nastavení\"."

#. Type: note
#. Description
#: ../torrentflux.templates:3001
msgid "No supported webserver was found"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../torrentflux.templates:3001
msgid ""
"A supported webserver was not found to automatically configure. This package "
"can only automatically configure apache webservers to use the program. If "
"you are using a different webserver, you will need to point it to the "
"torrentflux files in /usr/share/torrentflux/www (see the webserver config "
"files in /etc/torrentflux/apache.conf for examples) and possibly restart the "
"webserver during installation, and then remove the configuration when "
"removing the package."
msgstr ""

Reply to: