[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

cgiemail 1.6-32.1: Please update debconf PO translation for the package cgiemailHi,

A l10n NMU will happen on cgiemail pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Tuesday, May 27, 2008.

Thanks,

# Czech translation of cgiemail templates
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cgiemail 1.6-25\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: cgiemail@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-08 10:39+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-16 14:11+0200\n"
"Last-Translator: Martin Sin <martin.sin@seznam.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
#, fuzzy
msgid "Directory where you want to put the cgiemail's mail templates:"
msgstr "Kam chcete umístit šablony poštovního programu cgiemail?"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"In old versions of cgiemail, templates that were used for creating e-mails "
"to be sent could be placed anywhere that would be served up by the web "
"server.  This behaviour is a security vulnerability: an attacker can read "
"files that he shouldn't be able to, such as scripts in cgi-bin, if they "
"contain certain pieces of text."
msgstr ""
"Ve starších verzích cgiemailu mohly být šablony, které se používaly pro "
"vytváření emailů, umístěny kdekoliv, odkud je mohl webový server nabízet. "
"Toto chování je bezpečnostní dírou, protože útočník tak může číst soubory, "
"které by číst neměl -- například skripty v adresáři cgi-bin, pokud by "
"obsahovaly citlivé informace. "

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"If you enter nothing (that is, erase the default directory, leaving this "
"empty), cgiemail will still work. This may be needed if you are, for "
"instance, hosting web services, and cannot move all of your clients cgiemail "
"templates to one directory.  Remember that this will LEAVE THE SECURITY HOLE "
"OPEN, and is only a choice for backwards compatibility."
msgstr ""
"Cgiemail bude fungovat i když nic nevložíte (to jest smažete výchozí adresář "
"a necháte místo prázdné). Toto může být potřeba v situaci, hostování "
"webových služeb, kdy nemůžete přesunout všechny vaše klientské šablony "
"cgiemailu do jednoho adresáře. Pamatujte, že tohle ZANECHÁ OTEVŘENOU "
"BEZPEČNOSTNÍ DÍRU a je pouze volbou zpětné kompatibility."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"To close the hole, enter a directory, which MUST be accessible by your web "
"server.  Template files that you want to use should go there. For further "
"instructions, please read the README.Debian and README files in /usr/share/"
"doc/cgiemail/."
msgstr ""
"Pro zavření této díry, napište adresář, který MUSÍ být přístupný z vašeho "
"webového serveru. Umístěte tam soubory šablon které chcete používat. Pro "
"další instrukce si prosím přečtěte README.Debian a soubory README v /usr/"
"share/doc/cgiemail/."

Reply to: