[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

roxen4 4.5.146-1.1: Please update debconf PO translation for the package roxen4Hi,

A l10n NMU will happen on roxen4 pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Friday, May 16, 2008.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: roxen4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Source: roxen4@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-12-19 09:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-01-05 16:20+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Server name:"
msgstr "Jméno serveru:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Please enter the name that should be given to the Roxen server."
msgstr "Zadejte prosím jméno, které chcete dát tomuto Roxen serveru."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Administration page URL:"
msgstr "URL k administračním stránkám:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Please enter the URL that should be used to access Roxen's administration "
"server. Example:"
msgstr ""
"Zadejte prosím URL, které se má použít pro přístup k administračnímu serveru "
"Roxenu. Například:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "http://www.example.org:<port>/"
msgstr "http://www.priklad.cz:<port>/"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"where '<port>' is the port to listen to. A random port is proposed by "
"default. It is very probably free for use but you should check this before "
"accepting this value."
msgstr ""
"kde „<port>“ je číslo portu, na kterém bude Roxen naslouchat. Standardně se "
"nabídne náhodný port. S největší pravděpodobností bude volný, ale před "
"pokračováním byste to měli raději zkontrolovat."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Administrator username:"
msgstr "Uživatelské jméno administrátora:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Please enter the username for the Roxen server administrator."
msgstr "Zadejte prosím uživatelské jméno administrátora Roxen serveru."

#. Type: password
#. Description
#. Translators: do not translate ${SERVER_ADMIN}
#: ../templates:4001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Administrátorské heslo:"

#. Type: password
#. Description
#. Translators: do not translate ${SERVER_ADMIN}
#: ../templates:4001
msgid ""
"Please choose a password for the Roxen server administrator "
"(${SERVER_ADMIN})."
msgstr ""
"Vyberte prosím heslo pro administrátora Roxen serveru (což je "
"${SERVER_ADMIN})."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Administrator password confirmation:"
msgstr "Potvrzení administrátorského hesla:"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Empty administrator password"
msgstr "Prázdné administrátorské heslo"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Enable built-in update system?"
msgstr "Povolit zabudovaný systém aktualizací?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Roxen offers an automatic update system. To use this feature, you need an "
"account in the Roxen Community."
msgstr ""
"Roxen nabízí automatický systém aktualizací. Pro jeho využívání musíte mít "
"účet v komunitě Roxenu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Access update server through proxy?"
msgstr "Přistupovat k serveru s aktualizacemi přes proxy?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"Please choose whether the update server should be accessed through an HTTP "
"proxy."
msgstr ""
"Vyberte, zda chcete k serveru s aktualizacemi přistupovat přes HTTP proxy."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Proxy server hostname:"
msgstr "Jméno proxy serveru:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Proxy server port:"
msgstr "Port proxy serveru:"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Empty proxy host or port"
msgstr "Prázdný proxy server nebo port"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Roxen Community identity:"
msgstr "Identita v komunitě Roxenu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Please enter your Roxen Community identity (e-mail address)."
msgstr "Zadejte prosím svou identitu v komunitě Roxenu (e-mail)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Entering 'none' will disable the automatic update system."
msgstr "Chcete-li systém automatických aktualizací zakázat, zadejte „none“."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Missing community identity"
msgstr "Chybějící identita ke komunitě"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:13001
msgid ""
"A community identity is mandatory for access to the automatic update "
"facility."
msgstr ""
"Abyste mohli využívat systém automatických aktualizací, musíte zadat svou "
"identitu v komunitě Roxenu."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:14001
msgid "Roxen Community password:"
msgstr "Heslo ke komunitě Roxenu:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:15001
msgid "Roxen Community password confirmation:"
msgstr "Potvrzení hesla ke komunitě Roxenu:"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:16001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Hesla nesouhlasí"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:16001
msgid "The password and its confirmation do not match."
msgstr "Heslo a jeho potvrzení se neshodují."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:17001
msgid "Roxen 2 installation detected"
msgstr "Rozpoznána instalace Roxenu 2"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:17001
msgid ""
"Roxen 2 appears to be installed on this host. As many values as possible "
"will be taken from this configuration, but some will need manual "
"intervention, such as passwords."
msgstr ""
"Zdá se, že je na tomto počítači nainstalován Roxen 2. Zkusím z něj převzít "
"co nejvíce nastavení, ale stále budete muset některé hodnoty zadat ručně, "
"například hesla."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:17001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Roxen 2 and Roxen 4 can coexist on the same server as long as they use "
#| "different ports."
msgid ""
"Roxen 2 and Roxen 4 can exist on the same server as long as they use "
"different ports."
msgstr ""
"Roxen 2 může běžet paralelně na stejném serveru jako Roxen 4, ale musí "
"používat různé porty."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:17001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The administrative interface for Roxen 4 will use the same URL as the "
#| "equivalent for Roxen 2, but one port number higher: ${SERVER_URL}."
msgid ""
"The administrative interface for Roxen 4 will use the same URL as the "
"equivalent for Roxen 2, but one port number higher: ${SERVER_URL}"
msgstr ""
"Administrátorské rozhraní Roxenu 4 použije stejné URL jako Roxen 2, ovšem "
"port bude o jedničku vyšší: ${SERVER_URL}."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:18001
msgid "Roxen 3 installation detected"
msgstr "Rozpoznána instalace Roxenu 3"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:18001
msgid ""
"Roxen 3 appears to be installed on this host. As many values as possible "
"will be taken from this configuration, but some will need manual "
"intervention, such as passwords."
msgstr ""
"Zdá se, že je na tomto počítači nainstalován Roxen 3. Zkusím z něj převzít "
"co nejvíce nastavení, ale stále budete muset některé hodnoty zadat ručně, "
"například hesla."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:18001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Roxen 3 and Roxen 4 can coexist on the same server as long as they use "
#| "different ports."
msgid ""
"Roxen 3 and Roxen 4 can exist on the same server as long as they use "
"different ports."
msgstr ""
"Roxen 3 může běžet paralelně na stejném serveru jako Roxen 4, ale musí "
"používat různé porty."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:18001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The administrative interface for Roxen 4 will use the same URL as the "
#| "equivalent for Roxen 3, but one port number higher: ${SERVER_URL}."
msgid ""
"The administrative interface for Roxen 4 will use the same URL as the "
"equivalent for Roxen 3, but one port number higher: ${SERVER_URL}"
msgstr ""
"Administrátorské rozhraní Roxenu 4 použije stejné URL jako Roxen 3, ovšem "
"port bude o jedničku vyšší: ${SERVER_URL}."

#~ msgid ""
#~ "What URL should roxen4 listen to for the administration server. Should be "
#~ "something like:"
#~ msgstr ""
#~ "Na jakém URL má naslouchat administrační server roxenu4. Mělo by to být "
#~ "něco jako:"

#~ msgid ""
#~ "where '1234' is the port to listen to. A random port has been created for "
#~ "you to accept. The likelihood of it being occupied is slim, but make sure "
#~ "you want this port before pressing ENTER."
#~ msgstr ""
#~ "kde '1234' je port, na kterém bude server naslouchat. Abyste měli z čeho "
#~ "vybírat, byl již vytvořen náhodný port. Šance, že bude kolidovat s jiným "
#~ "procesem je minimální, ale před potvrzením se raději ujistěte, že vám "
#~ "tento port vyhovuje."

#~ msgid "The name of the administrator."
#~ msgstr "Uživatelské jméno administrátora"

#~ msgid "Please enter the administration password again."
#~ msgstr "Prosím, zadejte administrátorské heslo ještě jednou."

#~ msgid "Unable to accept an empty password!"
#~ msgstr "Nemohu akceptovat prázdné heslo!"

#~ msgid "Host to use as proxy for the connection to the Roxen Community."
#~ msgstr "Počítač, který slouží jako proxy pro spojení do komunity Roxenu."

#~ msgid "Port for the HTTP proxy"
#~ msgstr "Port pro HTTP proxy"

#~ msgid "Missing proxy host/port value"
#~ msgstr "Chybějící hodnota počítač/port"

#~ msgid ""
#~ "If you specify that you want to use a HTTP proxy to connect via when "
#~ "connecting to the Roxen Community, you MUST specify a value! Do over."
#~ msgstr ""
#~ "Chcete-li pro připojení ke komunitě Roxenu použít HTTP proxy, MUSÍTE "
#~ "zadat hodnotu!. Zkuste to znovu."

#~ msgid "Previous installation (Roxen3) detected"
#~ msgstr "Rozpoznána instalace předchozí verze (Roxen3)"

Reply to: